CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/4/1

Average load for period: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/01 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/4/1
ACONET->Brno  3.019%  Brno->ACONET  9.306%  Brno->Lednice  5.074%  Lednice->Brno  25.719%  Brno->SANET  3.526%  SANET->Brno  3.409%  Brno->Vyškov  6.340%  Vyškov->Brno  1.022%  Brno->České Budějovice  0.234e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.866%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.172%  České Budějovice->Plzeň  0.324%  Plzeň->České Budějovice  0.565%  České Budějovice->Tábor  0.164%  Tábor->České Budějovice  0.116%  Brno->Jihlava  1.688%  Jihlava->Brno  1.463%  České Budějovice->Jihlava  0.939e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.105%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.517%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.516%  Telč->Jihlava  0.336%  Hradec Králové->Liberec  2.533%  Liberec->Hradec Králové  0.966%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.277e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.177e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.734e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.346%  Olomouc->Brno  0.163%  Hradec Králové->Olomouc  0.667%  Olomouc->Hradec Králové  0.272%  Olomouc->Ostrava  5.906%  Ostrava->Olomouc  0.088%  Olomouc->Zlín  0.783%  Zlín->Olomouc  1.445e-3 %  Brno->Ostrava  3.439%  Ostrava->Brno  1.585%  Karviná->Ostrava  2.232%  Ostrava->Karviná  4.225%  Opava->Ostrava  0.782%  Ostrava->Opava  0.556%  Ostrava->Pionier  3.705%  Pionier->Ostrava  1.617%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.053%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.248%  Plzeň->Praha  1.030%  Praha->Plzeň  1.469%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.108%  Praha->AMS-IX  1.034%  Brno->Praha  3.957%  Praha->Brno  6.178%  České Budějovice->Praha  0.666%  Praha->České Budějovice  1.383%  GÉANT2->Praha  14.992%  Praha->GÉANT2  8.455%  Hradec Králové->Praha  1.189%  Praha->Hradec Králové  2.499%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.701%  Praha->Pardubice  2.660%  Poděbrady->Praha  1.555%  Praha->Poděbrady  7.044%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.424%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.519%  Most->Ústí nad
Labem  5.455e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  4.533%  Ústí nad
Labem->Praha  1.992%  Brno->Zlín  1.751%  Zlín->Brno  1.057%  NIX.cz->Praha  1.588%  Praha->NIX.cz  1.124%  Praha->Public Internet  11.332%  Public Internet->Praha  13.861% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/01 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/01 00:00:00 - 2020/04/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.30616830845233 % 9.306 %   10 bps 10.000 Gbps   930.616830845233 bps 930.617 Mbps 
ACONET → Brno  3.01894336054666 % 3.019 %   10 bps 10.000 Gbps   301.894336054666 bps 301.894 Mbps 
Lednice → Brno  25.7188114282023 % 25.719 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.188114282023 bps 257.188 Mbps 
Brno → Lednice  5.07436146124165 % 5.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.7436146124165 bps 50.744 Mbps 
SANET → Brno  3.4094444087111 % 3.409 %   20 bps 20.000 Gbps   681.88888174222 bps 681.889 Mbps 
Brno → SANET  3.52609783590915 % 3.526 %   20 bps 20.000 Gbps   705.219567181829 bps 705.220 Mbps 
Brno → Vyškov  6.3397224762093 % 6.340 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.397224762093 bps 63.397 Mbps 
Vyškov → Brno  1.0215552895629 % 1.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.215552895629 bps 10.216 Mbps 
Brno → Jihlava  1.68836256844887 % 1.688 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68836256844887 bps 1.688 Gbps 
Jihlava → Brno  1.46260128927447 % 1.463 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46260128927447 bps 1.463 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.938692416992233 % 0.939 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   187.738483398447 bps 187.738 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.104763571859155 % 0.105 %   20 bps 20.000 Gbps   20.952714371831 bps 20.953 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.516684811271356 % 0.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.16684811271356 bps 5.167 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0197468042482505 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.468042482505 bps 197.468 Kbps 
Jihlava → Telč  0.51613291752589 % 0.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.1613291752589 bps 5.161 Mbps 
Telč → Jihlava  0.335570045963588 % 0.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.35570045963588 bps 3.356 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.966395743947342 % 0.966 %   20 bps 20.000 Gbps   193.279148789469 bps 193.279 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.5331879543642 % 2.533 %   20 bps 20.000 Gbps   506.63759087284 bps 506.638 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.176773662780873 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6773662780873 bps 17.677 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.277001550245085 % 0.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.7001550245085 bps 27.700 Kbps 
Most → Děčín  0.734124467219425 % 0.734 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34124467219425 bps 7.341 Kbps 
Děčín → Most  0.32393988772123 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2393988772123 bps 3.239 Kbps 
Plzeň → Most  0.113118028645208 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13118028645207 bps 1.131 Kbps 
Most → Plzeň  0.6254072890526 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.254072890526 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.163263182127181 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.263182127181 bps 163.263 Mbps 
Brno → Olomouc  0.345644410911427 % 0.346 %   100 bps 100.000 Gbps   345.644410911427 bps 345.644 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.666913793243773 % 0.667 %   100 bps 100.000 Gbps   666.913793243773 bps 666.914 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.272385410597215 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   272.385410597215 bps 272.385 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0883703191428197 % 0.088 %   20 bps 20.000 Gbps   17.6740638285639 bps 17.674 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.9059705185968 % 5.906 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18119410371936 bps 1.181 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.78315244060526 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.315244060526 bps 78.315 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.44477540360941 % 1.445 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   144.477540360941 bps 144.478 Kbps 
Ostrava → Brno  1.58450321265358 % 1.585 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58450321265358 bps 1.585 Gbps 
Brno → Ostrava  3.4394044970633 % 3.439 %   100 bps 100.000 Gbps   3.43940449706329 bps 3.439 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.2315561889622 % 2.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.315561889622 bps 22.316 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.22546895872563 % 4.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.2546895872563 bps 42.255 Mbps 
Opava → Ostrava  0.782446778723079 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.244677872308 bps 78.245 Mbps 
Ostrava → Opava  0.5556657945255 % 0.556 %   10 bps 10.000 Gbps   55.56657945255 bps 55.567 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.61654410695371 % 1.617 %   10 bps 10.000 Gbps   161.654410695371 bps 161.654 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.70521838535781 % 3.705 %   10 bps 10.000 Gbps   370.521838535781 bps 370.522 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0271496235773882 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71496235773882 bps 2.715 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0530318381654891 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.30318381654891 bps 5.303 Mbps 
Praha → Plzeň  1.4687154506303 % 1.469 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4687154506303 bps 1.469 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.163663686157977 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3663686157977 bps 16.366 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.247815176568053 % 0.248 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7815176568053 bps 24.782 Mbps 
Plzeň → Praha  1.0304637588607 % 1.030 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0304637588607 bps 1.030 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0256215047640418 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56215047640418 bps 2.562 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162179302481522 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2179302481522 bps 16.218 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.0343742323215 % 1.034 %   10 bps 10.000 Gbps   103.43742323215 bps 103.437 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.1077263490852 % 21.108 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11077263490852 bps 2.111 Gbps 
Brno → Praha  3.95721779269062 % 3.957 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95721779269062 bps 3.957 Gbps 
Praha → Brno  6.17776606531978 % 6.178 %   100 bps 100.000 Gbps   6.17776606531978 bps 6.178 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.665573996721536 % 0.666 %   20 bps 20.000 Gbps   133.114799344307 bps 133.115 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.38261604347126 % 1.383 %   20 bps 20.000 Gbps   276.523208694252 bps 276.523 Mbps 
GÉANT2 → Praha  14.9917927417573 % 14.992 %   100 bps 100.000 Gbps   14.9917927417573 bps 14.992 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.45475956003979 % 8.455 %   100 bps 100.000 Gbps   8.45475956003979 bps 8.455 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.49863279585817 % 2.499 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49863279585817 bps 2.499 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.18867513677131 % 1.189 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1886751367713 bps 1.189 Gbps 
Praha → Liberec  0.172229371590142 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2229371590142 bps 17.223 Kbps 
Liberec → Praha  0.157471435437197 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7471435437197 bps 15.747 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.12421987290863 % 1.124 %   400 bps 400.000 Gbps   4.48472834190888 bps 4.485 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.58776326171668 % 1.588 %   400 bps 400.000 Gbps   6.31610706883648 bps 6.316 Gbps 
Pardubice → Praha  0.701493713966157 % 0.701 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1493713966157 bps 70.149 Mbps 
Praha → Pardubice  2.65993521237156 % 2.660 %   10 bps 10.000 Gbps   265.993521237156 bps 265.994 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.04386989936984 % 7.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.4386989936985 bps 70.439 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.55547183110698 % 1.555 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5547183110698 bps 15.555 Mbps 
Praha → Public Internet  11.3316279564203 % 11.332 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13316279564203 bps 1.133 Gbps 
Public Internet → Praha  13.8611521587296 % 13.861 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38611521587296 bps 1.386 Gbps 
Zlín → Brno  1.05707023617006 % 1.057 %   10 bps 10.000 Gbps   105.707023617006 bps 105.707 Mbps 
Brno → Zlín  1.75116948630848 % 1.751 %   10 bps 10.000 Gbps   175.116948630848 bps 175.117 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0324285691539283 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   324.285691539283 bps 324.286 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.45469184480053 % 5.455 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.5469184480054 bps 54.547 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.99239972804152 % 1.992 %   10 bps 10.000 Gbps   199.239972804152 bps 199.240 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.51906398709416 % 1.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1906398709416 bps 15.191 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.424121676191783 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.24121676191783 bps 4.241 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.53257272887167 % 4.533 %   10 bps 10.000 Gbps   453.257272887167 bps 453.257 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.23392071603677 % 0.234 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.392071603677 bps 23.392 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.324260408637189 % 0.324 %   10 bps 10.000 Gbps   32.4260408637189 bps 32.426 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149839866751861 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9839866751861 bps 14.984 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.171904644000519 % 0.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.71904644000519 bps 1.719 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.564599254934151 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.4599254934151 bps 56.460 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.866101895326595 % 0.866 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.66101895326595 bps 8.661 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.116192621240726 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16192621240726 bps 1.162 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.164403460860388 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.64403460860388 bps 1.644 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   72.5919207604081 bps 72.592 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Apr 2 00:05:41 2020