CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/4/2

Average load for period: 2020/04/02 00:00:00 - 2020/04/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/02 00:00:00 - 2020/04/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/4/2
ACONET->Brno  3.023%  Brno->ACONET  9.935%  Brno->Lednice  4.169%  Lednice->Brno  25.577%  Brno->SANET  3.323%  SANET->Brno  2.915%  Brno->Vyškov  7.068%  Vyškov->Brno  0.990%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.526%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.116%  České Budějovice->Plzeň  0.185%  Plzeň->České Budějovice  0.548%  České Budějovice->Tábor  0.164%  Tábor->České Budějovice  0.086%  Brno->Jihlava  2.437%  Jihlava->Brno  2.735%  České Budějovice->Jihlava  0.104e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.379%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.618%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.202%  Telč->Jihlava  0.136%  Hradec Králové->Liberec  2.731%  Liberec->Hradec Králové  1.308%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.762e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.651e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.311%  Olomouc->Brno  0.163%  Hradec Králové->Olomouc  0.615%  Olomouc->Hradec Králové  0.181%  Olomouc->Ostrava  6.132%  Ostrava->Olomouc  0.101%  Olomouc->Zlín  0.891%  Zlín->Olomouc  0.441e-3 %  Brno->Ostrava  4.456%  Ostrava->Brno  1.906%  Karviná->Ostrava  1.767%  Ostrava->Karviná  4.565%  Opava->Ostrava  0.575%  Ostrava->Opava  0.577%  Ostrava->Pionier  3.908%  Pionier->Ostrava  1.401%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.137%  Plzeň->Praha  0.901%  Praha->Plzeň  1.431%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.948%  Praha->AMS-IX  0.780%  Brno->Praha  3.499%  Praha->Brno  6.767%  České Budějovice->Praha  0.795%  Praha->České Budějovice  1.685%  GÉANT2->Praha  14.392%  Praha->GÉANT2  6.240%  Hradec Králové->Praha  1.020%  Praha->Hradec Králové  2.494%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.650%  Praha->Pardubice  2.376%  Poděbrady->Praha  1.619%  Praha->Poděbrady  7.628%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.270%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.275%  Most->Ústí nad
Labem  3.019e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.467e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.343%  Ústí nad
Labem->Praha  1.820%  Brno->Zlín  1.953%  Zlín->Brno  1.089%  NIX.cz->Praha  1.562%  Praha->NIX.cz  1.071%  Praha->Public Internet  11.648%  Public Internet->Praha  14.460% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/02 00:00:00 - 2020/04/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/02 00:00:00 - 2020/04/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.0231139171695 % 3.023 %   10 bps 10.000 Gbps   302.31139171695 bps 302.311 Mbps 
Brno → ACONET  9.93525153022567 % 9.935 %   10 bps 10.000 Gbps   993.525153022566 bps 993.525 Mbps 
Lednice → Brno  25.5768933763324 % 25.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.768933763324 bps 255.769 Mbps 
Brno → Lednice  4.16941585883173 % 4.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.6941585883173 bps 41.694 Mbps 
Brno → SANET  3.32347984519742 % 3.323 %   20 bps 20.000 Gbps   664.695969039484 bps 664.696 Mbps 
SANET → Brno  2.91462896028966 % 2.915 %   20 bps 20.000 Gbps   582.925792057933 bps 582.926 Mbps 
Vyškov → Brno  0.989802671592059 % 0.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.89802671592059 bps 9.898 Mbps 
Brno → Vyškov  7.06776831344823 % 7.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.6776831344823 bps 70.678 Mbps 
Jihlava → Brno  2.7353829645897 % 2.735 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7353829645897 bps 2.735 Gbps 
Brno → Jihlava  2.43747228894695 % 2.437 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43747228894695 bps 2.437 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.104147265159785 % 0.104 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.8294530319571 bps 20.829 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.379373451790526 % 0.379 %   20 bps 20.000 Gbps   75.8746903581053 bps 75.875 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.61755892889276 % 0.618 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.1755892889276 bps 6.176 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0194583309416428 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   194.583309416428 bps 194.583 Kbps 
Jihlava → Telč  0.202495262005416 % 0.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02495262005416 bps 2.025 Mbps 
Telč → Jihlava  0.135503183479689 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35503183479689 bps 1.355 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.73107899105246 % 2.731 %   20 bps 20.000 Gbps   546.215798210491 bps 546.216 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.30776327032795 % 1.308 %   20 bps 20.000 Gbps   261.552654065591 bps 261.553 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.762258670879399 % 0.762 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   76.2258670879399 bps 76.226 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.651236742333789 % 0.651 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   65.1236742333789 bps 65.124 Kbps 
Děčín → Most  0.325056467944841 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25056467944841 bps 3.251 Kbps 
Most → Děčín  0.725544574265741 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25544574265742 bps 7.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0969272066055048 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   969.272066055048 bps 969.272 bps 
Most → Plzeň  0.625504712628259 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2550471262826 bps 6.255 Kbps 
Olomouc → Brno  0.162560131459079 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   162.560131459079 bps 162.560 Mbps 
Brno → Olomouc  0.310968615468221 % 0.311 %   100 bps 100.000 Gbps   310.968615468221 bps 310.969 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.180587773044159 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   180.587773044159 bps 180.588 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.614743810624518 % 0.615 %   100 bps 100.000 Gbps   614.743810624518 bps 614.744 Mbps 
Olomouc → Ostrava  6.13172313042888 % 6.132 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12258593245681 bps 1.123 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.101100140006666 % 0.101 %   20 bps 20.000 Gbps   20.2200280013331 bps 20.220 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.440686365934063 % 0.441 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.0686365934063 bps 44.069 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.891315727920994 % 0.891 %   10 bps 10.000 Gbps   89.1315727920994 bps 89.132 Mbps 
Brno → Ostrava  4.45633793671631 % 4.456 %   100 bps 100.000 Gbps   4.45633793671631 bps 4.456 Gbps 
Ostrava → Brno  1.9061670734203 % 1.906 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9061670734203 bps 1.906 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.56533670255064 % 4.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.6533670255064 bps 45.653 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.76674411410739 % 1.767 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6674411410739 bps 17.667 Mbps 
Ostrava → Opava  0.577351897572688 % 0.577 %   10 bps 10.000 Gbps   57.7351897572689 bps 57.735 Mbps 
Opava → Ostrava  0.574845865154379 % 0.575 %   10 bps 10.000 Gbps   57.484586515438 bps 57.485 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.9084198280083 % 3.908 %   10 bps 10.000 Gbps   390.841982800831 bps 390.842 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.40102706143157 % 1.401 %   10 bps 10.000 Gbps   140.102706143157 bps 140.103 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0616819288416675 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.16819288416675 bps 6.168 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0191761402729819 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91761402729819 bps 1.918 Mbps 
Praha → Plzeň  1.43121255138352 % 1.431 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43121255138352 bps 1.431 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0319214111573766 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.19214111573766 bps 3.192 Mbps 
Plzeň → Praha  0.901251673523109 % 0.901 %   100 bps 100.000 Gbps   901.251673523108 bps 901.252 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16273938524459 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.273938524459 bps 16.274 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.137232666949108 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7232666949108 bps 13.723 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162256102467867 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2256102467867 bps 16.226 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.780332539873508 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0332539873508 bps 78.033 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.9483108016077 % 20.948 %   10 bps 10.000 Gbps   2.09483108016077 bps 2.095 Gbps 
Praha → Brno  6.76656332101029 % 6.767 %   100 bps 100.000 Gbps   6.76656332101029 bps 6.767 Gbps 
Brno → Praha  3.49903235987254 % 3.499 %   100 bps 100.000 Gbps   3.49903235987254 bps 3.499 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.68506333644074 % 1.685 %   20 bps 20.000 Gbps   337.012667288147 bps 337.013 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.794904889044109 % 0.795 %   20 bps 20.000 Gbps   158.980977808822 bps 158.981 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.24016588328363 % 6.240 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24016588328363 bps 6.240 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.3917055688916 % 14.392 %   100 bps 100.000 Gbps   14.3917055688916 bps 14.392 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.02032427875031 % 1.020 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02032427875031 bps 1.020 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.49395369258638 % 2.494 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49395369258638 bps 2.494 Gbps 
Liberec → Praha  0.158284843889853 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8284843889853 bps 15.828 Kbps 
Praha → Liberec  0.173039240125977 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3039240125977 bps 17.304 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.56163190431274 % 1.562 %   400 bps 400.000 Gbps   6.21098084164427 bps 6.211 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0710370493582 % 1.071 %   400 bps 400.000 Gbps   4.27256598632188 bps 4.273 Gbps 
Praha → Pardubice  2.37615714912239 % 2.376 %   10 bps 10.000 Gbps   237.615714912239 bps 237.616 Mbps 
Pardubice → Praha  0.649802767873933 % 0.650 %   10 bps 10.000 Gbps   64.9802767873933 bps 64.980 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.62776298803913 % 7.628 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.2776298803914 bps 76.278 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.61885173399575 % 1.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1885173399575 bps 16.189 Mbps 
Public Internet → Praha  14.4602736820722 % 14.460 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44602736820722 bps 1.446 Gbps 
Praha → Public Internet  11.6476065988581 % 11.648 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16476065988581 bps 1.165 Gbps 
Zlín → Brno  1.08893505645874 % 1.089 %   10 bps 10.000 Gbps   108.893505645874 bps 108.894 Mbps 
Brno → Zlín  1.95264893852474 % 1.953 %   10 bps 10.000 Gbps   195.264893852474 bps 195.265 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.27491713520103 % 1.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7491713520103 bps 12.749 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.01932237356677 % 3.019 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.1932237356677 bps 30.193 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.270073993777098 % 0.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70073993777098 bps 2.701 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.8204540599786 % 1.820 %   10 bps 10.000 Gbps   182.04540599786 bps 182.045 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.34322393604143 % 4.343 %   10 bps 10.000 Gbps   434.322393604143 bps 434.322 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.46665547802959 % 1.467 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6665547802959 bps 14.667 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.163565140521928 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63565140521928 bps 1.636 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149816666913971 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9816666913971 bps 14.982 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0861921654754634 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   861.921654754634 bps 861.922 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.185185744861556 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5185744861556 bps 18.519 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.547693697919212 % 0.548 %   10 bps 10.000 Gbps   54.7693697919213 bps 54.769 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.116458610665821 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16458610665821 bps 1.165 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.526412440230904 % 0.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.26412440230904 bps 5.264 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163117129388569 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3117129388569 bps 16.312 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   72.5065554281899 bps 72.507 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Apr 3 00:05:39 2020