CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/4/3

Average load for period: 2020/04/03 00:00:00 - 2020/04/03 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/03 00:00:00 - 2020/04/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/4/3
ACONET->Brno  2.688%  Brno->ACONET  9.045%  Brno->Lednice  4.268%  Lednice->Brno  26.170%  Brno->SANET  3.638%  SANET->Brno  2.931%  Brno->Vyškov  5.213%  Vyškov->Brno  1.167%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.559%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.102%  České Budějovice->Plzeň  0.192%  Plzeň->České Budějovice  0.424%  České Budějovice->Tábor  0.193%  Tábor->České Budějovice  0.086%  Brno->Jihlava  3.806%  Jihlava->Brno  1.835%  České Budějovice->Jihlava  0.207e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.081%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.309%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.197%  Telč->Jihlava  0.084%  Hradec Králové->Liberec  2.939%  Liberec->Hradec Králové  1.238%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.276%  Olomouc->Brno  0.135%  Hradec Králové->Olomouc  0.587%  Olomouc->Hradec Králové  0.206%  Olomouc->Ostrava  4.103%  Ostrava->Olomouc  0.045%  Olomouc->Zlín  0.849%  Zlín->Olomouc  0.344e-3 %  Brno->Ostrava  3.241%  Ostrava->Brno  3.011%  Karviná->Ostrava  1.305%  Ostrava->Karviná  3.031%  Opava->Ostrava  0.542%  Ostrava->Opava  0.500%  Ostrava->Pionier  3.533%  Pionier->Ostrava  1.314%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.061%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.100%  Plzeň->Praha  0.925%  Praha->Plzeň  1.658%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  23.294%  Praha->AMS-IX  1.368%  Brno->Praha  3.795%  Praha->Brno  6.309%  České Budějovice->Praha  1.198%  Praha->České Budějovice  1.509%  GÉANT2->Praha  16.900%  Praha->GÉANT2  7.728%  Hradec Králové->Praha  1.033%  Praha->Hradec Králové  2.590%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.606%  Praha->Pardubice  2.405%  Poděbrady->Praha  2.018%  Praha->Poděbrady  7.599%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.524%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.439%  Most->Ústí nad
Labem  3.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.149e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.393%  Ústí nad
Labem->Praha  1.315%  Brno->Zlín  1.869%  Zlín->Brno  1.063%  NIX.cz->Praha  1.531%  Praha->NIX.cz  1.047%  Praha->Public Internet  11.028%  Public Internet->Praha  15.439% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/03 00:00:00 - 2020/04/03 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/03 00:00:00 - 2020/04/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.04498032184504 % 9.045 %   10 bps 10.000 Gbps   904.498032184504 bps 904.498 Mbps 
ACONET → Brno  2.68843213852242 % 2.688 %   10 bps 10.000 Gbps   268.843213852242 bps 268.843 Mbps 
Lednice → Brno  26.1695554487313 % 26.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   261.695554487313 bps 261.696 Mbps 
Brno → Lednice  4.26775963920385 % 4.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6775963920385 bps 42.678 Mbps 
SANET → Brno  2.93081576375578 % 2.931 %   20 bps 20.000 Gbps   586.163152751156 bps 586.163 Mbps 
Brno → SANET  3.63827067403653 % 3.638 %   20 bps 20.000 Gbps   727.654134807305 bps 727.654 Mbps 
Brno → Vyškov  5.21250778820743 % 5.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.1250778820743 bps 52.125 Mbps 
Vyškov → Brno  1.16694911070292 % 1.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6694911070292 bps 11.669 Mbps 
Brno → Jihlava  3.8063005087914 % 3.806 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8063005087914 bps 3.806 Gbps 
Jihlava → Brno  1.83521515556525 % 1.835 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83521515556525 bps 1.835 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.207479039714611 % 0.207 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   41.4958079429222 bps 41.496 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0809095560949484 % 0.081 %   20 bps 20.000 Gbps   16.1819112189897 bps 16.182 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0182548387178234 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.548387178234 bps 182.548 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.308888685463526 % 0.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.08888685463527 bps 3.089 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0842547326315128 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   842.547326315128 bps 842.547 Kbps 
Jihlava → Telč  0.196880029661288 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96880029661288 bps 1.969 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.93907350053433 % 2.939 %   20 bps 20.000 Gbps   587.814700106867 bps 587.815 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.23791412347191 % 1.238 %   20 bps 20.000 Gbps   247.582824694382 bps 247.583 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.171942750053785 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1942750053785 bps 17.194 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.162032349857615 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2032349857615 bps 16.203 Kbps 
Děčín → Most  0.325553935552726 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25553935552726 bps 3.256 Kbps 
Most → Děčín  0.725469487145182 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25469487145182 bps 7.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0974228538363381 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   974.228538363381 bps 974.229 bps 
Most → Plzeň  0.62542391123751 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2542391123751 bps 6.254 Kbps 
Brno → Olomouc  0.275506376614213 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   275.506376614213 bps 275.506 Mbps 
Olomouc → Brno  0.135381616909051 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   135.381616909052 bps 135.382 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.586963139849885 % 0.587 %   100 bps 100.000 Gbps   586.963139849885 bps 586.963 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.206088065882903 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   206.088065882903 bps 206.088 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.045275788137662 % 0.045 %   20 bps 20.000 Gbps   9.05515762753241 bps 9.055 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.10256444799114 % 4.103 %   20 bps 20.000 Gbps   745.252152460353 bps 745.252 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.848908257134921 % 0.849 %   10 bps 10.000 Gbps   84.8908257134921 bps 84.891 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.343956389477621 % 0.344 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.3956389477621 bps 34.396 Kbps 
Brno → Ostrava  3.24103529231458 % 3.241 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24103529231458 bps 3.241 Gbps 
Ostrava → Brno  3.01114004089952 % 3.011 %   100 bps 100.000 Gbps   3.01114004089952 bps 3.011 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.30458259280448 % 1.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0458259280448 bps 13.046 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.03053254597704 % 3.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.3053254597704 bps 30.305 Mbps 
Ostrava → Opava  0.500027662437871 % 0.500 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0027662437872 bps 50.003 Mbps 
Opava → Ostrava  0.541513248592818 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.1513248592818 bps 54.151 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.31414787953214 % 1.314 %   10 bps 10.000 Gbps   131.414787953214 bps 131.415 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.53301009467816 % 3.533 %   10 bps 10.000 Gbps   353.301009467816 bps 353.301 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0206102036810665 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06102036810665 bps 2.061 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0610581367243726 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.10581367243726 bps 6.106 Mbps 
Praha → Plzeň  1.65780588853529 % 1.658 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65780588853529 bps 1.658 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0262844492632972 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.62844492632972 bps 2.628 Mbps 
Plzeň → Praha  0.925072593048781 % 0.925 %   100 bps 100.000 Gbps   925.072593048781 bps 925.073 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.100444223097328 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0444223097328 bps 10.044 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162689510615454 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2689510615454 bps 16.269 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162194242408165 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2194242408165 bps 16.219 Kbps 
AMS-IX → Praha  23.2939658068583 % 23.294 %   10 bps 10.000 Gbps   2.32939658068583 bps 2.329 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.36768262208803 % 1.368 %   10 bps 10.000 Gbps   136.768262208803 bps 136.768 Mbps 
Praha → Brno  6.30891396947983 % 6.309 %   100 bps 100.000 Gbps   6.30891396947983 bps 6.309 Gbps 
Brno → Praha  3.79533607625588 % 3.795 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79533607625588 bps 3.795 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.19847052935592 % 1.198 %   20 bps 20.000 Gbps   239.694105871185 bps 239.694 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.50923276690006 % 1.509 %   20 bps 20.000 Gbps   301.846553380012 bps 301.847 Mbps 
GÉANT2 → Praha  16.8995350255104 % 16.900 %   100 bps 100.000 Gbps   16.8995323638218 bps 16.900 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.72769013271985 % 7.728 %   100 bps 100.000 Gbps   7.72768997445193 bps 7.728 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.03339061815836 % 1.033 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03339061815836 bps 1.033 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.5904954568429 % 2.590 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5904954568429 bps 2.590 Gbps 
Liberec → Praha  0.156708183294985 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6708183294985 bps 15.671 Kbps 
Praha → Liberec  0.171561415620315 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1561415620315 bps 17.156 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.53108301076806 % 1.531 %   400 bps 400.000 Gbps   6.12433204307224 bps 6.124 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.04688392454932 % 1.047 %   400 bps 400.000 Gbps   4.18753569819728 bps 4.188 Gbps 
Pardubice → Praha  0.606121535948874 % 0.606 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6121535948874 bps 60.612 Mbps 
Praha → Pardubice  2.40493700753002 % 2.405 %   10 bps 10.000 Gbps   240.493700753002 bps 240.494 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.01820509085123 % 2.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.1820509085123 bps 20.182 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.59885099386624 % 7.599 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.9885099386623 bps 75.989 Mbps 
Praha → Public Internet  11.0277897463475 % 11.028 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10277897463475 bps 1.103 Gbps 
Public Internet → Praha  15.4390467792013 % 15.439 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54390467792013 bps 1.544 Gbps 
Zlín → Brno  1.06348784570666 % 1.063 %   10 bps 10.000 Gbps   106.348784570666 bps 106.349 Mbps 
Brno → Zlín  1.86949249880897 % 1.869 %   10 bps 10.000 Gbps   186.949249880897 bps 186.949 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.4389168421742 % 1.439 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.389168421742 bps 14.389 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.16688566164676 % 3.167 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.6688566164676 bps 31.669 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.31454228861072 % 1.315 %   10 bps 10.000 Gbps   131.454228861072 bps 131.454 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.39290318758063 % 4.393 %   10 bps 10.000 Gbps   439.290318758063 bps 439.290 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.523587154762797 % 0.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.23587154762797 bps 5.236 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.1486107681632 % 4.149 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.486107681632 bps 41.486 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.559397989847656 % 0.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.59397989847656 bps 5.594 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0863873231668059 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   863.873231668058 bps 863.873 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.424202902163223 % 0.424 %   10 bps 10.000 Gbps   42.4202902163223 bps 42.420 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.192543429869328 % 0.193 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92543429869328 bps 1.925 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164668431429418 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4668431429418 bps 16.467 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.102098028823659 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02098028823658 bps 1.021 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.192189399739632 % 0.192 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2189399739632 bps 19.219 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149802213169216 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9802213169216 bps 14.980 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   76.5596558628955 bps 76.560 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Apr 4 00:05:25 2020