CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/4/4

Average load for period: 2020/04/04 00:00:00 - 2020/04/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/04 00:00:00 - 2020/04/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/4/4
ACONET->Brno  1.846%  Brno->ACONET  8.768%  Brno->Lednice  8.609%  Lednice->Brno  25.769%  Brno->SANET  2.445%  SANET->Brno  2.461%  Brno->Vyškov  2.991%  Vyškov->Brno  0.839%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.724%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.123%  České Budějovice->Plzeň  0.138%  Plzeň->České Budějovice  0.361%  České Budějovice->Tábor  0.542%  Tábor->České Budějovice  0.123%  Brno->Jihlava  4.088%  Jihlava->Brno  2.060%  České Budějovice->Jihlava  0.131e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.112%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.257%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.069%  Jihlava->Telč  0.091%  Telč->Jihlava  0.045%  Hradec Králové->Liberec  2.240%  Liberec->Hradec Králové  0.995%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.197e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.176e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.168%  Olomouc->Brno  0.102%  Hradec Králové->Olomouc  0.446%  Olomouc->Hradec Králové  0.118%  Olomouc->Ostrava  3.118%  Ostrava->Olomouc  0.070%  Olomouc->Zlín  0.693%  Zlín->Olomouc  0.246e-3 %  Brno->Ostrava  3.720%  Ostrava->Brno  2.656%  Karviná->Ostrava  0.705%  Ostrava->Karviná  3.331%  Opava->Ostrava  0.410%  Ostrava->Opava  0.523%  Ostrava->Pionier  3.215%  Pionier->Ostrava  0.986%  Hradec Králové->Pardubice  5.668e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.040%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.131%  Plzeň->Praha  0.764%  Praha->Plzeň  1.217%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.250%  Praha->AMS-IX  0.976%  Brno->Praha  4.261%  Praha->Brno  5.857%  České Budějovice->Praha  0.933%  Praha->České Budějovice  1.338%  GÉANT2->Praha  13.756%  Praha->GÉANT2  5.954%  Hradec Králové->Praha  0.823%  Praha->Hradec Králové  2.529%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.440%  Praha->Pardubice  2.058%  Poděbrady->Praha  1.414%  Praha->Poděbrady  7.552%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.213%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.154%  Most->Ústí nad
Labem  3.234e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  9.091e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.274%  Ústí nad
Labem->Praha  1.376%  Brno->Zlín  1.448%  Zlín->Brno  0.827%  NIX.cz->Praha  1.136%  Praha->NIX.cz  0.764%  Praha->Public Internet  10.703%  Public Internet->Praha  11.293% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/04 00:00:00 - 2020/04/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/04 00:00:00 - 2020/04/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.84613761279018 % 1.846 %   10 bps 10.000 Gbps   184.613761279018 bps 184.614 Mbps 
Brno → ACONET  8.76825235528524 % 8.768 %   10 bps 10.000 Gbps   876.825235528524 bps 876.825 Mbps 
Brno → Lednice  8.60866974737901 % 8.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.08669747379 bps 86.087 Mbps 
Lednice → Brno  25.7685170790446 % 25.769 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.685170790446 bps 257.685 Mbps 
Brno → SANET  2.44491204626294 % 2.445 %   20 bps 20.000 Gbps   488.982409252588 bps 488.982 Mbps 
SANET → Brno  2.46081619764993 % 2.461 %   20 bps 20.000 Gbps   492.163239529985 bps 492.163 Mbps 
Brno → Vyškov  2.99081039909417 % 2.991 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9081039909417 bps 29.908 Mbps 
Vyškov → Brno  0.838523329225452 % 0.839 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.38523329225452 bps 8.385 Mbps 
Brno → Jihlava  4.0881327961859 % 4.088 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0881327961859 bps 4.088 Gbps 
Jihlava → Brno  2.05996890246695 % 2.060 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05996890246695 bps 2.060 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.11203538584397 % 0.112 %   20 bps 20.000 Gbps   22.407077168794 bps 22.407 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.130588010398322 % 0.131 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   26.1176020796645 bps 26.118 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.257169512189589 % 0.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5716951218959 bps 2.572 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.068621162205608 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   686.211622056081 bps 686.212 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0453909152920284 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   453.909152920284 bps 453.909 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0905811660206381 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   905.811660206381 bps 905.812 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.23994636677205 % 2.240 %   20 bps 20.000 Gbps   447.98927335441 bps 447.989 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.995301055634868 % 0.995 %   20 bps 20.000 Gbps   199.060211126974 bps 199.060 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.176186567646963 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6186567646963 bps 17.619 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.196622386773721 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6622386773721 bps 19.662 Kbps 
Děčín → Most  0.324529084202544 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24529084202544 bps 3.245 Kbps 
Most → Děčín  0.725277589456009 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25277589456009 bps 7.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0967619984855509 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   967.619984855509 bps 967.620 bps 
Most → Plzeň  0.625413407536394 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25413407536395 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.101872620164255 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   101.872620164255 bps 101.873 Mbps 
Brno → Olomouc  0.168442251802524 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   168.442251802524 bps 168.442 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.117617804688849 % 0.118 %   100 bps 100.000 Gbps   117.617804688849 bps 117.618 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.446333968359909 % 0.446 %   100 bps 100.000 Gbps   446.333968359909 bps 446.334 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.070065327417945 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   14.013065483589 bps 14.013 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.11816527724404 % 3.118 %   20 bps 20.000 Gbps   566.297413624546 bps 566.297 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.246097814960532 % 0.246 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6097814960532 bps 24.610 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.69293828837677 % 0.693 %   10 bps 10.000 Gbps   69.293828837677 bps 69.294 Mbps 
Ostrava → Brno  2.65560540591817 % 2.656 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65560540591817 bps 2.656 Gbps 
Brno → Ostrava  3.72005872286515 % 3.720 %   100 bps 100.000 Gbps   3.72005872286515 bps 3.720 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.33068694508459 % 3.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.3068694508459 bps 33.307 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.705246305927979 % 0.705 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.05246305927979 bps 7.052 Mbps 
Opava → Ostrava  0.410186524356031 % 0.410 %   10 bps 10.000 Gbps   41.0186524356031 bps 41.019 Mbps 
Ostrava → Opava  0.522802086144243 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.2802086144243 bps 52.280 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.21450501138425 % 3.215 %   10 bps 10.000 Gbps   321.450501138425 bps 321.451 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.986385332469183 % 0.986 %   10 bps 10.000 Gbps   98.6385332469183 bps 98.639 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0403471574724904 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.03471574724904 bps 4.035 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.66809523399582 % 5.668 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   566.809523399582 bps 566.810 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16222775701006 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.222775701006 bps 16.223 Kbps 
Plzeň → Praha  0.764074107418595 % 0.764 %   100 bps 100.000 Gbps   764.074107418596 bps 764.074 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.131057013639823 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.1057013639823 bps 13.106 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162717277839654 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2717277839654 bps 16.272 Kbps 
Praha → Plzeň  1.21666337211025 % 1.217 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21666337211025 bps 1.217 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0149090757942643 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49090757942643 bps 1.491 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.976023799353103 % 0.976 %   10 bps 10.000 Gbps   97.6023799353104 bps 97.602 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2495179389652 % 20.250 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02495179389652 bps 2.025 Gbps 
Brno → Praha  4.26144234347772 % 4.261 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26144234347772 bps 4.261 Gbps 
Praha → Brno  5.8574308208444 % 5.857 %   100 bps 100.000 Gbps   5.8574308208444 bps 5.857 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.933051039592705 % 0.933 %   20 bps 20.000 Gbps   186.610207918541 bps 186.610 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.33806038965486 % 1.338 %   20 bps 20.000 Gbps   267.612077930971 bps 267.612 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.95381169846511 % 5.954 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95381169846511 bps 5.954 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.75625644489 % 13.756 %   100 bps 100.000 Gbps   13.75625644489 bps 13.756 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.823453368434827 % 0.823 %   100 bps 100.000 Gbps   823.453368434827 bps 823.453 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.5291017229344 % 2.529 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5291017229344 bps 2.529 Gbps 
Praha → Liberec  0.173157790035793 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3157790035793 bps 17.316 Kbps 
Liberec → Praha  0.158143418430796 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8143418430795 bps 15.814 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.763727493853061 % 0.764 %   400 bps 400.000 Gbps   3.05490997541225 bps 3.055 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.1357866074366 % 1.136 %   400 bps 400.000 Gbps   4.54314642974638 bps 4.543 Gbps 
Praha → Pardubice  2.05760857036679 % 2.058 %   10 bps 10.000 Gbps   205.760857036679 bps 205.761 Mbps 
Pardubice → Praha  0.440367036784673 % 0.440 %   10 bps 10.000 Gbps   44.0367036784673 bps 44.037 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.41379871261745 % 1.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1379871261744 bps 14.138 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.5524515628749 % 7.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.524515628749 bps 75.525 Mbps 
Praha → Public Internet  10.7034008030217 % 10.703 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07034008030217 bps 1.070 Gbps 
Public Internet → Praha  11.29328265592 % 11.293 %   10 bps 10.000 Gbps   1.129328265592 bps 1.129 Gbps 
Brno → Zlín  1.44758201681094 % 1.448 %   10 bps 10.000 Gbps   144.758201681094 bps 144.758 Mbps 
Zlín → Brno  0.826958116763154 % 0.827 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6958116763154 bps 82.696 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.37615547809911 % 1.376 %   10 bps 10.000 Gbps   137.615547809911 bps 137.616 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.15354184283099 % 1.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5354184283099 bps 11.535 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.213135745353204 % 0.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13135745353204 bps 2.131 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.23354675744819 % 3.234 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.3354675744819 bps 32.335 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.27364055909897 % 3.274 %   10 bps 10.000 Gbps   327.364055909897 bps 327.364 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  9.09084940346336 % 9.091 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.9084940346336 bps 90.908 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.123310777176917 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23310777176917 bps 1.233 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163125155749379 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3125155749379 bps 16.313 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.542273141286817 % 0.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.42273141286816 bps 5.423 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149819881368516 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9819881368516 bps 14.982 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.122788417369057 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22788417369057 bps 1.228 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.723967355023213 % 0.724 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.23967355023213 bps 7.240 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.138140030899986 % 0.138 %   10 bps 10.000 Gbps   13.8140030899986 bps 13.814 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.360998119752135 % 0.361 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0998119752135 bps 36.100 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   66.3269648318037 bps 66.327 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Apr 5 00:05:27 2020