CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/5/17

Average load for period: 2020/05/17 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/17 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/5/17
ACONET->Brno  2.180%  Brno->ACONET  9.078%  Brno->Lednice  9.205%  Lednice->Brno  25.974%  Brno->SANET  2.819%  SANET->Brno  3.216%  Brno->Vyškov  0.818%  Vyškov->Brno  0.690%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.705%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.068%  České Budějovice->Plzeň  0.185%  Plzeň->České Budějovice  0.502%  České Budějovice->Tábor  0.242%  Tábor->České Budějovice  0.111%  Brno->Jihlava  2.105%  Jihlava->Brno  1.569%  České Budějovice->Jihlava  0.100e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.071%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.502%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.015%  Jihlava->Telč  0.135%  Telč->Jihlava  0.057%  Hradec Králové->Liberec  2.169%  Liberec->Hradec Králové  0.503%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.188%  Olomouc->Brno  0.071%  Hradec Králové->Olomouc  0.413%  Olomouc->Hradec Králové  0.126%  Olomouc->Ostrava  2.251%  Ostrava->Olomouc  0.034%  Olomouc->Zlín  0.529%  Zlín->Olomouc  0.232e-3 %  Brno->Ostrava  4.950%  Ostrava->Brno  2.947%  Karviná->Ostrava  1.011%  Ostrava->Karviná  7.421%  Opava->Ostrava  0.563%  Ostrava->Opava  0.361%  Ostrava->Pionier  15.014%  Pionier->Ostrava  0.760%  Hradec Králové->Pardubice  7.126e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.044%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.212%  Plzeň->Praha  0.471%  Praha->Plzeň  1.632%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.361%  Praha->AMS-IX  0.791%  Brno->Praha  3.244%  Praha->Brno  6.669%  České Budějovice->Praha  1.047%  Praha->České Budějovice  1.496%  GÉANT2->Praha  12.240%  Praha->GÉANT2  10.131%  Hradec Králové->Praha  1.023%  Praha->Hradec Králové  2.154%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  Pardubice->Praha  0.567%  Praha->Pardubice  2.496%  Poděbrady->Praha  1.210%  Praha->Poděbrady  9.359%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.201%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.566%  Most->Ústí nad
Labem  2.692e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.334e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.042%  Ústí nad
Labem->Praha  1.339%  Brno->Zlín  1.032%  Zlín->Brno  0.817%  NIX.cz->Praha  1.142%  Praha->NIX.cz  0.735%  Praha->Public Internet  4.608%  Public Internet->Praha  7.078% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/17 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/17 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.18036662440455 % 2.180 %   10 bps 10.000 Gbps   218.036662440455 bps 218.037 Mbps 
Brno → ACONET  9.07827813103853 % 9.078 %   10 bps 10.000 Gbps   907.827813103853 bps 907.828 Mbps 
Lednice → Brno  25.9742119268802 % 25.974 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.742119268802 bps 259.742 Mbps 
Brno → Lednice  9.20499397340985 % 9.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.0499397340985 bps 92.050 Mbps 
SANET → Brno  3.2155490212798 % 3.216 %   20 bps 20.000 Gbps   643.109804255959 bps 643.110 Mbps 
Brno → SANET  2.81880336963917 % 2.819 %   20 bps 20.000 Gbps   563.760673927834 bps 563.761 Mbps 
Vyškov → Brno  0.689640610525916 % 0.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.89640610525916 bps 6.896 Mbps 
Brno → Vyškov  0.817876794668418 % 0.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.17876794668418 bps 8.179 Mbps 
Brno → Jihlava  2.10459615707246 % 2.105 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10459615707246 bps 2.105 Gbps 
Jihlava → Brno  1.56928860247084 % 1.569 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56928860247084 bps 1.569 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0998592290965227 % 0.100 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.9718458193045 bps 19.972 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.071346553279143 % 0.071 %   20 bps 20.000 Gbps   14.2693106558286 bps 14.269 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0154844244690671 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.844244690671 bps 154.844 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.502188676508598 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.02188676508598 bps 5.022 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0573454133524027 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   573.454133524027 bps 573.454 Kbps 
Jihlava → Telč  0.135047115686818 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35047115686818 bps 1.350 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.16946995684409 % 2.169 %   20 bps 20.000 Gbps   433.893991368818 bps 433.894 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.502563558118621 % 0.503 %   20 bps 20.000 Gbps   100.512711623724 bps 100.513 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.162954388206545 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2954388206545 bps 16.295 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.160074438448209 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0074438448209 bps 16.007 Kbps 
Most → Děčín  0.725685041023928 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25685041023928 bps 7.257 Kbps 
Děčín → Most  0.324002016612486 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24002016612486 bps 3.240 Kbps 
Plzeň → Most  0.0998122519275015 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   998.122519275016 bps 998.123 bps 
Most → Plzeň  0.62512895364775 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2512895364775 bps 6.251 Kbps 
Olomouc → Brno  0.071043983276443 % 0.071 %   100 bps 100.000 Gbps   71.043983276443 bps 71.044 Mbps 
Brno → Olomouc  0.187734787120185 % 0.188 %   100 bps 100.000 Gbps   187.734787120185 bps 187.735 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.126260345250605 % 0.126 %   100 bps 100.000 Gbps   126.260345250605 bps 126.260 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.41274758081204 % 0.413 %   100 bps 100.000 Gbps   412.74758081204 bps 412.748 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.25093597138649 % 2.251 %   20 bps 20.000 Gbps   418.495122344899 bps 418.495 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0339756134767523 % 0.034 %   20 bps 20.000 Gbps   6.77863748310349 bps 6.779 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.529408212030792 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9408212030792 bps 52.941 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.231959548721222 % 0.232 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1959548721222 bps 23.196 Kbps 
Ostrava → Brno  2.94700815210736 % 2.947 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94700815210736 bps 2.947 Gbps 
Brno → Ostrava  4.94964585613944 % 4.950 %   100 bps 100.000 Gbps   4.94964585613944 bps 4.950 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.01072195916742 % 1.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1072195916742 bps 10.107 Mbps 
Ostrava → Karviná  7.42110205249143 % 7.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.2110205249143 bps 74.211 Mbps 
Ostrava → Opava  0.360904623616709 % 0.361 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0904623616709 bps 36.090 Mbps 
Opava → Ostrava  0.563468562092489 % 0.563 %   10 bps 10.000 Gbps   56.3468562092489 bps 56.347 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.760059666073941 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   76.0059666073941 bps 76.006 Mbps 
Ostrava → Pionier  15.0143971079084 % 15.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50143971079084 bps 1.501 Gbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0438198857713364 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.38198857713364 bps 4.382 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.12550244998158 % 7.126 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   712.550244998159 bps 712.550 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.212204194567546 % 0.212 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2204194567545 bps 21.220 Mbps 
Praha → Plzeň  1.63236658273019 % 1.632 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63236658273019 bps 1.632 Gbps 
Plzeň → Praha  0.470859867132873 % 0.471 %   100 bps 100.000 Gbps   470.859867132872 bps 470.860 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160802287019695 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0802287019695 bps 16.080 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0137142692910806 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37142692910806 bps 1.371 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160059442718597 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0059442718597 bps 16.006 Kbps 
AMS-IX → Praha  21.3607060749015 % 21.361 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13607060749015 bps 2.136 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.791430897710295 % 0.791 %   10 bps 10.000 Gbps   79.1430897710294 bps 79.143 Mbps 
Brno → Praha  3.24428514009279 % 3.244 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24428514009279 bps 3.244 Gbps 
Praha → Brno  6.66923424732219 % 6.669 %   100 bps 100.000 Gbps   6.66923424732219 bps 6.669 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.49643662663751 % 1.496 %   20 bps 20.000 Gbps   299.287325327501 bps 299.287 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.04700466923862 % 1.047 %   20 bps 20.000 Gbps   209.400933847723 bps 209.401 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.1313192885893 % 10.131 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1313191089973 bps 10.131 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.239982024995 % 12.240 %   100 bps 100.000 Gbps   12.239979653444 bps 12.240 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.15373673220842 % 2.154 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15373673220842 bps 2.154 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.02277947530638 % 1.023 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02277947530638 bps 1.023 Gbps 
Liberec → Praha  0.156625054179679 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6625054179679 bps 15.663 Kbps 
Praha → Liberec  0.170774603925235 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0774603925235 bps 17.077 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.14180724237204 % 1.142 %   400 bps 400.000 Gbps   4.56722896948818 bps 4.567 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.735296547949659 % 0.735 %   400 bps 400.000 Gbps   2.94118619179864 bps 2.941 Gbps 
Pardubice → Praha  0.566910020073049 % 0.567 %   10 bps 10.000 Gbps   56.6910020073049 bps 56.691 Mbps 
Praha → Pardubice  2.49609197420374 % 2.496 %   10 bps 10.000 Gbps   249.609197420375 bps 249.609 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.35900155377146 % 9.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.5900155377146 bps 93.590 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.20953726693385 % 1.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0953726693385 bps 12.095 Mbps 
Praha → Public Internet  4.60847834639622 % 4.608 %   20 bps 20.000 Gbps   921.695669279243 bps 921.696 Mbps 
Public Internet → Praha  7.07782217213796 % 7.078 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41556443442759 bps 1.416 Gbps 
Brno → Zlín  1.03235526369732 % 1.032 %   10 bps 10.000 Gbps   103.235526369732 bps 103.236 Mbps 
Zlín → Brno  0.816527625921683 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.6527625921683 bps 81.653 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.56592883167947 % 1.566 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6592883167947 bps 15.659 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.33860280816511 % 1.339 %   10 bps 10.000 Gbps   133.860280816511 bps 133.860 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.04167732036581 % 3.042 %   10 bps 10.000 Gbps   304.167732036581 bps 304.168 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.200829403032378 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.00829403032378 bps 2.008 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.33390466062853 % 1.334 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3390466062854 bps 13.339 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.69247587432235 % 2.692 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.9247587432235 bps 26.925 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.185496960457814 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5496960457814 bps 18.550 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0682527203602384 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   682.527203602384 bps 682.527 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.502464033144613 % 0.502 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2464033144613 bps 50.246 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.704889121867405 % 0.705 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.04889121867406 bps 7.049 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163078650956065 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3078650956065 bps 16.308 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149768085879591 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9768085879591 bps 14.977 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.242227854816039 % 0.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42227854816039 bps 2.422 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.111341114763319 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11341114763319 bps 1.113 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   69.1508068228288 bps 69.151 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 18 00:05:53 2020