CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/5/18

Average load for period: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/18 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/5/18
ACONET->Brno  7.008%  Brno->ACONET  10.069%  Brno->Lednice  6.007%  Lednice->Brno  25.501%  Brno->SANET  3.932%  SANET->Brno  3.811%  Brno->Vyškov  7.688%  Vyškov->Brno  1.758%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.953%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.121%  České Budějovice->Plzeň  0.420%  Plzeň->České Budějovice  0.802%  České Budějovice->Tábor  0.494%  Tábor->České Budějovice  0.183%  Brno->Jihlava  1.460%  Jihlava->Brno  1.870%  České Budějovice->Jihlava  0.152e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.052%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.608%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.024%  Jihlava->Telč  0.604%  Telč->Jihlava  0.230%  Hradec Králové->Liberec  3.012%  Liberec->Hradec Králové  0.815%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.196e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.383%  Olomouc->Brno  0.141%  Hradec Králové->Olomouc  0.670%  Olomouc->Hradec Králové  0.242%  Olomouc->Ostrava  3.215%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  0.734%  Zlín->Olomouc  0.699e-3 %  Brno->Ostrava  5.740%  Ostrava->Brno  1.963%  Karviná->Ostrava  1.295%  Ostrava->Karviná  6.312%  Opava->Ostrava  0.776%  Ostrava->Opava  0.614%  Ostrava->Pionier  14.871%  Pionier->Ostrava  1.701%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.073%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  0.133%  Plzeň->Praha  0.906%  Praha->Plzeň  2.207%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.385%  Praha->AMS-IX  0.909%  Brno->Praha  4.823%  Praha->Brno  8.752%  České Budějovice->Praha  1.107%  Praha->České Budějovice  2.122%  GÉANT2->Praha  15.424%  Praha->GÉANT2  7.313%  Hradec Králové->Praha  1.932%  Praha->Hradec Králové  2.812%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.805%  Praha->Pardubice  5.196%  Poděbrady->Praha  1.474%  Praha->Poděbrady  8.515%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.225%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.948%  Most->Ústí nad
Labem  7.094e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.055%  Praha->Ústí nad
Labem  4.432%  Ústí nad
Labem->Praha  2.330%  Brno->Zlín  1.743%  Zlín->Brno  1.299%  NIX.cz->Praha  1.807%  Praha->NIX.cz  0.961%  Praha->Public Internet  7.073%  Public Internet->Praha  11.470% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/18 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.00759627316295 % 7.008 %   10 bps 10.000 Gbps   700.759627316296 bps 700.760 Mbps 
Brno → ACONET  10.0691035213652 % 10.069 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00691035213652 bps 1.007 Gbps 
Lednice → Brno  25.501176006411 % 25.501 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.01176006411 bps 255.012 Mbps 
Brno → Lednice  6.00726918015245 % 6.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.0726918015245 bps 60.073 Mbps 
SANET → Brno  3.81071128388208 % 3.811 %   20 bps 20.000 Gbps   762.142256776417 bps 762.142 Mbps 
Brno → SANET  3.93176642917361 % 3.932 %   20 bps 20.000 Gbps   786.353285834723 bps 786.353 Mbps 
Brno → Vyškov  7.68774199766956 % 7.688 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.8774199766956 bps 76.877 Mbps 
Vyškov → Brno  1.75753204373461 % 1.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5753204373461 bps 17.575 Mbps 
Brno → Jihlava  1.45973871926095 % 1.460 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45973871926095 bps 1.460 Gbps 
Jihlava → Brno  1.86969815319093 % 1.870 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86969815319093 bps 1.870 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0519316715259689 % 0.052 %   20 bps 20.000 Gbps   10.3863343051938 bps 10.386 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.151605088092303 % 0.152 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   30.3210176184605 bps 30.321 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0239324531611155 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   239.324531611155 bps 239.325 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.607609939052059 % 0.608 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.07609939052059 bps 6.076 Mbps 
Jihlava → Telč  0.60426634960259 % 0.604 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.0426634960259 bps 6.043 Mbps 
Telč → Jihlava  0.230139239102178 % 0.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30139239102178 bps 2.301 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.01238868602509 % 3.012 %   20 bps 20.000 Gbps   602.477737205019 bps 602.478 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.814918690307044 % 0.815 %   20 bps 20.000 Gbps   162.983738061409 bps 162.984 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.196480948748904 % 0.196 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6480948748904 bps 19.648 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211796357516983 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1796357516983 bps 21.180 Kbps 
Most → Děčín  0.726143059522743 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26143059522743 bps 7.261 Kbps 
Děčín → Most  0.324594993958943 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24594993958943 bps 3.246 Kbps 
Plzeň → Most  0.10000762883317 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0000762883317 bps 1.000 Kbps 
Most → Plzeň  0.625304843451343 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25304843451343 bps 6.253 Kbps 
Brno → Olomouc  0.382793821099642 % 0.383 %   100 bps 100.000 Gbps   382.793821099642 bps 382.794 Mbps 
Olomouc → Brno  0.14113070844978 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   141.13070844978 bps 141.131 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.669600395636132 % 0.670 %   100 bps 100.000 Gbps   669.600395636132 bps 669.600 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.242499293256683 % 0.242 %   100 bps 100.000 Gbps   242.499293256683 bps 242.499 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.21474091488882 % 3.215 %   20 bps 20.000 Gbps   599.792801442392 bps 599.793 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0673497779774824 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.4699555954965 bps 13.470 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.698810054609658 % 0.699 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.8810054609658 bps 69.881 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.73391127911394 % 0.734 %   10 bps 10.000 Gbps   73.391127911394 bps 73.391 Mbps 
Brno → Ostrava  5.74044988464395 % 5.740 %   100 bps 100.000 Gbps   5.74044988464396 bps 5.740 Gbps 
Ostrava → Brno  1.9626658406988 % 1.963 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9626658406988 bps 1.963 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.29539654072938 % 1.295 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9539654072938 bps 12.954 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.31163089594582 % 6.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.1163089594582 bps 63.116 Mbps 
Opava → Ostrava  0.776375916721304 % 0.776 %   10 bps 10.000 Gbps   77.6375916721304 bps 77.638 Mbps 
Ostrava → Opava  0.613629521355806 % 0.614 %   10 bps 10.000 Gbps   61.3629521355806 bps 61.363 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.7012840247348 % 1.701 %   10 bps 10.000 Gbps   170.12840247348 bps 170.128 Mbps 
Ostrava → Pionier  14.8706784226688 % 14.871 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48706784226688 bps 1.487 Gbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0271002014130462 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71002014130462 bps 2.710 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0734997979223761 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.34997979223762 bps 7.350 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.133476279770935 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.3476279770935 bps 13.348 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160854941937625 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0854941937625 bps 16.085 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0242360939088721 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42360939088721 bps 2.424 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16013357315217 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.013357315217 bps 16.013 Kbps 
Plzeň → Praha  0.906437314481747 % 0.906 %   100 bps 100.000 Gbps   906.437314481747 bps 906.437 Mbps 
Praha → Plzeň  2.20707697231154 % 2.207 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20707697231154 bps 2.207 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.908535379505391 % 0.909 %   10 bps 10.000 Gbps   90.8535379505391 bps 90.854 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.3851667405585 % 18.385 %   10 bps 10.000 Gbps   1.83851667405585 bps 1.839 Gbps 
Brno → Praha  4.82276596920518 % 4.823 %   100 bps 100.000 Gbps   4.82276596920518 bps 4.823 Gbps 
Praha → Brno  8.75153234724394 % 8.752 %   100 bps 100.000 Gbps   8.75153234724395 bps 8.752 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.10683425357164 % 1.107 %   20 bps 20.000 Gbps   221.366850714327 bps 221.367 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.12207738499279 % 2.122 %   20 bps 20.000 Gbps   424.415476998558 bps 424.415 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.31312673928016 % 7.313 %   100 bps 100.000 Gbps   7.31312673928017 bps 7.313 Gbps 
GÉANT2 → Praha  15.4242394467026 % 15.424 %   100 bps 100.000 Gbps   15.4242394467026 bps 15.424 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.93186368541932 % 1.932 %   100 bps 100.000 Gbps   1.93186368541932 bps 1.932 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.81236957120877 % 2.812 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81236957120877 bps 2.812 Gbps 
Praha → Liberec  0.17281777107751 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.281777107751 bps 17.282 Kbps 
Liberec → Praha  0.158143984108678 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8143984108678 bps 15.814 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.960759441699092 % 0.961 %   400 bps 400.000 Gbps   3.82874680600094 bps 3.829 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.80712765925053 % 1.807 %   400 bps 400.000 Gbps   7.19631411164593 bps 7.196 Gbps 
Pardubice → Praha  0.805292715031329 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5292715031329 bps 80.529 Mbps 
Praha → Pardubice  5.19622872019974 % 5.196 %   10 bps 10.000 Gbps   519.622872019973 bps 519.623 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.5154159444574 % 8.515 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.154159444574 bps 85.154 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.47401595341614 % 1.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7401595341614 bps 14.740 Mbps 
Praha → Public Internet  7.0728679557801 % 7.073 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41457359115602 bps 1.415 Gbps 
Public Internet → Praha  11.4703360476782 % 11.470 %   20 bps 20.000 Gbps   2.29406720953565 bps 2.294 Gbps 
Zlín → Brno  1.29874196723198 % 1.299 %   10 bps 10.000 Gbps   129.874196723198 bps 129.874 Mbps 
Brno → Zlín  1.74316948807215 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.316948807215 bps 174.317 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.94777727019771 % 1.948 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.4777727019771 bps 19.478 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.32993528232423 % 2.330 %   10 bps 10.000 Gbps   232.993528232423 bps 232.994 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0545580019966324 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   545.580019966324 bps 545.580 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.43247866862621 % 4.432 %   10 bps 10.000 Gbps   443.247866862621 bps 443.248 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.09351881988767 % 7.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.9351881988767 bps 70.935 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.224849818293703 % 0.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.24849818293703 bps 2.248 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.802483471230634 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.2483471230634 bps 80.248 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.419763780350642 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   41.9763780350642 bps 41.976 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.121307379688748 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.21307379688748 bps 1.213 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.953262500031845 % 0.953 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.53262500031845 bps 9.533 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14974972843797 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.974972843797 bps 14.975 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163158791511983 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3158791511983 bps 16.316 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.493813204129824 % 0.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.93813204129824 bps 4.938 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.183331068221059 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.83331068221059 bps 1.833 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   82.8306242410752 bps 82.831 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue May 19 00:05:39 2020