CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/5/19

Average load for period: 2020/05/19 00:00:00 - 2020/05/19 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/19 00:00:00 - 2020/05/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/5/19
ACONET->Brno  8.448%  Brno->ACONET  10.387%  Brno->Lednice  6.536%  Lednice->Brno  26.010%  Brno->SANET  4.043%  SANET->Brno  2.970%  Brno->Vyškov  7.493%  Vyškov->Brno  0.869%  Brno->České Budějovice  0.195e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.924%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.155%  České Budějovice->Plzeň  0.197%  Plzeň->České Budějovice  0.828%  České Budějovice->Tábor  0.660%  Tábor->České Budějovice  0.197%  Brno->Jihlava  2.237%  Jihlava->Brno  0.855%  České Budějovice->Jihlava  0.258e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.043%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.696%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  1.053%  Telč->Jihlava  0.424%  Hradec Králové->Liberec  3.233%  Liberec->Hradec Králové  0.633%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.343e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.243e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.727e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.399%  Olomouc->Brno  0.104%  Hradec Králové->Olomouc  0.694%  Olomouc->Hradec Králové  0.164%  Olomouc->Ostrava  4.222%  Ostrava->Olomouc  0.032%  Olomouc->Zlín  0.856%  Zlín->Olomouc  0.713e-3 %  Brno->Ostrava  4.360%  Ostrava->Brno  2.538%  Karviná->Ostrava  1.223%  Ostrava->Karviná  7.795%  Opava->Ostrava  0.825%  Ostrava->Opava  0.574%  Ostrava->Pionier  12.549%  Pionier->Ostrava  1.227%  Hradec Králové->Pardubice  0.117%  Pardubice->Hradec Králové  0.099%  Cheb->Plzeň  0.077%  Plzeň->Cheb  6.764%  Plzeň->Praha  0.713%  Praha->Plzeň  1.947%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.937%  Praha->AMS-IX  0.800%  Brno->Praha  3.584%  Praha->Brno  8.242%  České Budějovice->Praha  0.932%  Praha->České Budějovice  1.994%  GÉANT2->Praha  10.963%  Praha->GÉANT2  6.785%  Hradec Králové->Praha  2.051%  Praha->Hradec Králové  2.868%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.908%  Praha->Pardubice  4.731%  Poděbrady->Praha  1.294%  Praha->Poděbrady  8.573%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.487%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.771%  Most->Ústí nad
Labem  7.599e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  4.479%  Ústí nad
Labem->Praha  1.467%  Brno->Zlín  1.950%  Zlín->Brno  0.982%  NIX.cz->Praha  1.785%  Praha->NIX.cz  1.030%  Praha->Public Internet  8.193%  Public Internet->Praha  11.485% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/19 00:00:00 - 2020/05/19 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/19 00:00:00 - 2020/05/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.3865110399431 % 10.387 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03865110399431 bps 1.039 Gbps 
ACONET → Brno  8.44832300330451 % 8.448 %   10 bps 10.000 Gbps   844.832300330451 bps 844.832 Mbps 
Brno → Lednice  6.53572835381532 % 6.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.3572835381532 bps 65.357 Mbps 
Lednice → Brno  26.0101958035487 % 26.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   260.101958035487 bps 260.102 Mbps 
SANET → Brno  2.96961269503047 % 2.970 %   20 bps 20.000 Gbps   593.922539006094 bps 593.923 Mbps 
Brno → SANET  4.04287440210449 % 4.043 %   20 bps 20.000 Gbps   808.574880420897 bps 808.575 Mbps 
Brno → Vyškov  7.4927686864831 % 7.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.927686864831 bps 74.928 Mbps 
Vyškov → Brno  0.868998988228348 % 0.869 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.68998988228348 bps 8.690 Mbps 
Jihlava → Brno  0.855253156537148 % 0.855 %   100 bps 100.000 Gbps   855.253156537148 bps 855.253 Mbps 
Brno → Jihlava  2.23692336034487 % 2.237 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23692336034487 bps 2.237 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.042601095591064 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.5202191182128 bps 8.520 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.258062317125276 % 0.258 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   51.6124634250552 bps 51.612 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0193787406539663 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.787406539663 bps 193.787 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.695974106497312 % 0.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.95974106497312 bps 6.960 Mbps 
Jihlava → Telč  1.05321778489447 % 1.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5321778489447 bps 10.532 Mbps 
Telč → Jihlava  0.423975380936506 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23975380936505 bps 4.240 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.633488712806934 % 0.633 %   20 bps 20.000 Gbps   126.697742561387 bps 126.698 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.23326492583841 % 3.233 %   20 bps 20.000 Gbps   646.652985167682 bps 646.653 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.34324205024256 % 0.343 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.324205024256 bps 34.324 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.242528854196085 % 0.243 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2528854196085 bps 24.253 Kbps 
Děčín → Most  0.3248948242661 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24894824266099 bps 3.249 Kbps 
Most → Děčín  0.726850592219311 % 0.727 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26850592219312 bps 7.269 Kbps 
Plzeň → Most  0.0990630724614875 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   990.630724614876 bps 990.631 bps 
Most → Plzeň  0.625477265111284 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25477265111284 bps 6.255 Kbps 
Olomouc → Brno  0.104157507920583 % 0.104 %   100 bps 100.000 Gbps   104.157507920583 bps 104.158 Mbps 
Brno → Olomouc  0.399387088394242 % 0.399 %   100 bps 100.000 Gbps   399.387088394242 bps 399.387 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.693792172080154 % 0.694 %   100 bps 100.000 Gbps   693.792172080154 bps 693.792 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.16358398105974 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   163.58398105974 bps 163.584 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0321894457318805 % 0.032 %   20 bps 20.000 Gbps   6.43788914637611 bps 6.438 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.22198640415536 % 4.222 %   20 bps 20.000 Gbps   829.097330947253 bps 829.097 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.713233147955876 % 0.713 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.3233147955876 bps 71.323 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.855970472677774 % 0.856 %   10 bps 10.000 Gbps   85.5970472677774 bps 85.597 Mbps 
Ostrava → Brno  2.53791549045551 % 2.538 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53791549045551 bps 2.538 Gbps 
Brno → Ostrava  4.36012854044037 % 4.360 %   100 bps 100.000 Gbps   4.36012854044037 bps 4.360 Gbps 
Ostrava → Karviná  7.79515223439201 % 7.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.9515223439201 bps 77.952 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.22321320593737 % 1.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2321320593737 bps 12.232 Mbps 
Ostrava → Opava  0.574145843245681 % 0.574 %   10 bps 10.000 Gbps   57.4145843245681 bps 57.415 Mbps 
Opava → Ostrava  0.825112065016874 % 0.825 %   10 bps 10.000 Gbps   82.5112065016874 bps 82.511 Mbps 
Ostrava → Pionier  12.5486920419731 % 12.549 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25486920419731 bps 1.255 Gbps 
Pionier → Ostrava  1.22735433915266 % 1.227 %   10 bps 10.000 Gbps   122.735433915266 bps 122.735 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.116911763099124 % 0.117 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6911763099124 bps 11.691 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0993185563774516 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.93185563774516 bps 9.932 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160654369287598 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0654369287598 bps 16.065 Kbps 
Plzeň → Praha  0.712737617892029 % 0.713 %   100 bps 100.000 Gbps   712.737617892029 bps 712.738 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160216778419867 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0216778419867 bps 16.022 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0771240060838269 % 0.077 %   10 bps 10.000 Gbps   7.7124006083827 bps 7.712 Mbps 
Plzeň → Cheb  6.76410573674767 % 6.764 %   10 bps 10.000 Gbps   676.410573674767 bps 676.411 Mbps 
Praha → Plzeň  1.94711578285781 % 1.947 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94711578285781 bps 1.947 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.800302148990214 % 0.800 %   10 bps 10.000 Gbps   80.0302148990214 bps 80.030 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.9366315600999 % 19.937 %   10 bps 10.000 Gbps   1.99366315600999 bps 1.994 Gbps 
Brno → Praha  3.58436135920511 % 3.584 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58436135920511 bps 3.584 Gbps 
Praha → Brno  8.24197220790393 % 8.242 %   100 bps 100.000 Gbps   8.24197220790393 bps 8.242 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.99440190519957 % 1.994 %   20 bps 20.000 Gbps   398.880381039914 bps 398.880 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.931853879184728 % 0.932 %   20 bps 20.000 Gbps   186.370775836946 bps 186.371 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.7849698078333 % 6.785 %   100 bps 100.000 Gbps   6.78496962338811 bps 6.785 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.9626545405732 % 10.963 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9626530500002 bps 10.963 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.05072032838366 % 2.051 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05072032838366 bps 2.051 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.8683562677661 % 2.868 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8683562677661 bps 2.868 Gbps 
Liberec → Praha  0.1582773366074 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.82773366074 bps 15.828 Kbps 
Praha → Liberec  0.172796492789322 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2796492789322 bps 17.280 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.7847209615803 % 1.785 %   400 bps 400.000 Gbps   7.00792403235239 bps 7.008 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.03023467406999 % 1.030 %   400 bps 400.000 Gbps   4.03646831823486 bps 4.036 Gbps 
Pardubice → Praha  0.907941293871368 % 0.908 %   10 bps 10.000 Gbps   90.7941293871367 bps 90.794 Mbps 
Praha → Pardubice  4.73139793128396 % 4.731 %   10 bps 10.000 Gbps   473.139793128396 bps 473.140 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.57347758526607 % 8.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.7347758526606 bps 85.735 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2942524874099 % 1.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.942524874099 bps 12.943 Mbps 
Public Internet → Praha  11.4849493960846 % 11.485 %   20 bps 20.000 Gbps   2.29698977846075 bps 2.297 Gbps 
Praha → Public Internet  8.19279246545816 % 8.193 %   20 bps 20.000 Gbps   1.63736140809751 bps 1.637 Gbps 
Zlín → Brno  0.982444291915091 % 0.982 %   10 bps 10.000 Gbps   98.2444291915091 bps 98.244 Mbps 
Brno → Zlín  1.94960586945384 % 1.950 %   10 bps 10.000 Gbps   194.960586945384 bps 194.961 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.487164936924801 % 0.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.87164936924801 bps 4.872 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0218036973708176 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   218.036973708176 bps 218.037 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.770954627314507 % 0.771 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.70954627314507 bps 7.710 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.47900027529993 % 4.479 %   10 bps 10.000 Gbps   447.900027529993 bps 447.900 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.5991747365714 % 7.599 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.9917473657141 bps 75.992 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.46676959320612 % 1.467 %   10 bps 10.000 Gbps   146.676959320612 bps 146.677 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.19471293300475 % 0.195 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.471293300475 bps 19.471 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.659983978623101 % 0.660 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.59983978623101 bps 6.600 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.155059206886612 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55059206886612 bps 1.551 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.197090272325048 % 0.197 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7090272325048 bps 19.709 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.924085425207467 % 0.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.24085425207466 bps 9.241 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.196933604802617 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96933604802617 bps 1.969 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149848787808059 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9848787808059 bps 14.985 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.828132862612868 % 0.828 %   10 bps 10.000 Gbps   82.8132862612868 bps 82.813 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   75.5606124181832 bps 75.561 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed May 20 00:05:52 2020