CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/5/20

Average load for period: 2020/05/20 00:00:00 - 2020/05/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/20 00:00:00 - 2020/05/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/5/20
ACONET->Brno  8.611%  Brno->ACONET  12.278%  Brno->Lednice  6.076%  Lednice->Brno  26.414%  Brno->SANET  4.366%  SANET->Brno  2.393%  Brno->Vyškov  8.466%  Vyškov->Brno  1.229%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.938%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.150%  České Budějovice->Plzeň  0.209%  Plzeň->České Budějovice  0.741%  České Budějovice->Tábor  0.379%  Tábor->České Budějovice  0.176%  Brno->Jihlava  1.103%  Jihlava->Brno  0.900%  České Budějovice->Jihlava  0.258e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.056%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.673%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.452%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  2.964%  Liberec->Hradec Králové  0.552%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.238e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.267e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.434%  Olomouc->Brno  0.154%  Hradec Králové->Olomouc  0.764%  Olomouc->Hradec Králové  0.219%  Olomouc->Ostrava  3.265%  Ostrava->Olomouc  0.048%  Olomouc->Zlín  0.895%  Zlín->Olomouc  0.581e-3 %  Brno->Ostrava  3.534%  Ostrava->Brno  1.154%  Karviná->Ostrava  1.262%  Ostrava->Karviná  6.913%  Opava->Ostrava  0.647%  Ostrava->Opava  0.762%  Ostrava->Pionier  11.675%  Pionier->Ostrava  1.358%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.160%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  0.251%  Plzeň->Praha  1.162%  Praha->Plzeň  1.965%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  28.881%  Praha->AMS-IX  1.117%  Brno->Praha  3.725%  Praha->Brno  7.968%  České Budějovice->Praha  0.732%  Praha->České Budějovice  2.142%  GÉANT2->Praha  9.474%  Praha->GÉANT2  4.919%  Hradec Králové->Praha  2.022%  Praha->Hradec Králové  3.085%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.766%  Praha->Pardubice  4.608%  Poděbrady->Praha  1.404%  Praha->Poděbrady  9.155%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.464%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.589%  Most->Ústí nad
Labem  5.183e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.039%  Praha->Ústí nad
Labem  5.027%  Ústí nad
Labem->Praha  1.562%  Brno->Zlín  1.946%  Zlín->Brno  1.029%  NIX.cz->Praha  1.841%  Praha->NIX.cz  0.996%  Praha->Public Internet  6.271%  Public Internet->Praha  12.341% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/20 00:00:00 - 2020/05/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/20 00:00:00 - 2020/05/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.2776452766619 % 12.278 %   10 bps 10.000 Gbps   1.22776452766619 bps 1.228 Gbps 
ACONET → Brno  8.61104800598715 % 8.611 %   10 bps 10.000 Gbps   861.104800598715 bps 861.105 Mbps 
Lednice → Brno  26.4144951901286 % 26.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   264.144951901286 bps 264.145 Mbps 
Brno → Lednice  6.07619665471192 % 6.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.7619665471192 bps 60.762 Mbps 
Brno → SANET  4.36637778150966 % 4.366 %   20 bps 20.000 Gbps   873.275556301931 bps 873.276 Mbps 
SANET → Brno  2.39264509480799 % 2.393 %   20 bps 20.000 Gbps   478.529018961599 bps 478.529 Mbps 
Brno → Vyškov  8.46639673193005 % 8.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.6639673193006 bps 84.664 Mbps 
Vyškov → Brno  1.22938738044018 % 1.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2938738044018 bps 12.294 Mbps 
Jihlava → Brno  0.899545920559752 % 0.900 %   100 bps 100.000 Gbps   899.545920559752 bps 899.546 Mbps 
Brno → Jihlava  1.10322818427736 % 1.103 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10322818427736 bps 1.103 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.257565559452968 % 0.258 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   51.5131118905937 bps 51.513 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0564072299409265 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   11.2814459881853 bps 11.281 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.672581718779042 % 0.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.72581718779043 bps 6.726 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0197981105085273 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.981105085273 bps 197.981 Kbps 
Jihlava → Telč  0.451996479833047 % 0.452 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.51996479833048 bps 4.520 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0627115141262451 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   627.115141262451 bps 627.115 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.551941289563521 % 0.552 %   20 bps 20.000 Gbps   110.388257912704 bps 110.388 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.96356452837419 % 2.964 %   20 bps 20.000 Gbps   592.712905674837 bps 592.713 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.237906238553233 % 0.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7906238553233 bps 23.791 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.267256222674594 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7256222674594 bps 26.726 Kbps 
Most → Děčín  0.726400286331038 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26400286331039 bps 7.264 Kbps 
Děčín → Most  0.324897775780166 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24897775780166 bps 3.249 Kbps 
Plzeň → Most  0.0983898027134776 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   983.898027134776 bps 983.898 bps 
Most → Plzeň  0.625364723178146 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25364723178145 bps 6.254 Kbps 
Brno → Olomouc  0.433835774896003 % 0.434 %   100 bps 100.000 Gbps   433.835774896003 bps 433.836 Mbps 
Olomouc → Brno  0.153863777767519 % 0.154 %   100 bps 100.000 Gbps   153.863777767519 bps 153.864 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.764100494222498 % 0.764 %   100 bps 100.000 Gbps   764.100494222498 bps 764.100 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.219206087687515 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   219.206087687515 bps 219.206 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.26514940285218 % 3.265 %   20 bps 20.000 Gbps   637.565462025129 bps 637.565 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0484106476344817 % 0.048 %   20 bps 20.000 Gbps   9.68212952689634 bps 9.682 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.895109110767254 % 0.895 %   10 bps 10.000 Gbps   89.5109110767253 bps 89.511 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.580698240527114 % 0.581 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0698240527114 bps 58.070 Kbps 
Brno → Ostrava  3.5335229667174 % 3.534 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5335229667174 bps 3.534 Gbps 
Ostrava → Brno  1.15353495642525 % 1.154 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15353495642525 bps 1.154 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.91270866044686 % 6.913 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.1270866044686 bps 69.127 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.26239314696136 % 1.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6239314696136 bps 12.624 Mbps 
Ostrava → Opava  0.76220851771952 % 0.762 %   10 bps 10.000 Gbps   76.220851771952 bps 76.221 Mbps 
Opava → Ostrava  0.646873695455384 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.6873695455384 bps 64.687 Mbps 
Ostrava → Pionier  11.6754734507077 % 11.675 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16754734507077 bps 1.168 Gbps 
Pionier → Ostrava  1.35786061035301 % 1.358 %   10 bps 10.000 Gbps   135.786061035301 bps 135.786 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0278675404499407 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78675404499407 bps 2.787 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.159590912430714 % 0.160 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9590912430714 bps 15.959 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160522061407595 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0522061407595 bps 16.052 Kbps 
Praha → Plzeň  1.96504888843922 % 1.965 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96504888843922 bps 1.965 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.251104104896156 % 0.251 %   10 bps 10.000 Gbps   25.1104104896156 bps 25.110 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0310771782023977 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.10771782023977 bps 3.108 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160098965600636 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0098965600636 bps 16.010 Kbps 
Plzeň → Praha  1.16204336000428 % 1.162 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16204336000428 bps 1.162 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.11678880378714 % 1.117 %   10 bps 10.000 Gbps   111.678880378714 bps 111.679 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.881424291083 % 28.881 %   10 bps 10.000 Gbps   2.8881424291083 bps 2.888 Gbps 
Brno → Praha  3.72523388180167 % 3.725 %   100 bps 100.000 Gbps   3.72523388180167 bps 3.725 Gbps 
Praha → Brno  7.96787194699281 % 7.968 %   100 bps 100.000 Gbps   7.96787194699281 bps 7.968 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.731627534561502 % 0.732 %   20 bps 20.000 Gbps   146.3255069123 bps 146.326 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.14166880349744 % 2.142 %   20 bps 20.000 Gbps   428.333760699489 bps 428.334 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.91857726695047 % 4.919 %   100 bps 100.000 Gbps   4.91857703357535 bps 4.919 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.47389397268622 % 9.474 %   100 bps 100.000 Gbps   9.47389136521213 bps 9.474 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.08479428311848 % 3.085 %   100 bps 100.000 Gbps   3.08479428311848 bps 3.085 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.02171262298887 % 2.022 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02171262298886 bps 2.022 Gbps 
Liberec → Praha  0.15800312128228 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.800312128228 bps 15.800 Kbps 
Praha → Liberec  0.171673711314604 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1673711314604 bps 17.167 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.995950604374338 % 0.996 %   400 bps 400.000 Gbps   3.98380241749735 bps 3.984 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.84067416364642 % 1.841 %   400 bps 400.000 Gbps   7.36269665458569 bps 7.363 Gbps 
Pardubice → Praha  0.766378683295398 % 0.766 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6378683295398 bps 76.638 Mbps 
Praha → Pardubice  4.60825156082812 % 4.608 %   10 bps 10.000 Gbps   460.825156082812 bps 460.825 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.4039478526172 % 1.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.039478526172 bps 14.039 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.155134189366 % 9.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.5513418936602 bps 91.551 Mbps 
Praha → Public Internet  6.2714534621502 % 6.271 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25429069243004 bps 1.254 Gbps 
Public Internet → Praha  12.3406607931816 % 12.341 %   20 bps 20.000 Gbps   2.46813215863631 bps 2.468 Gbps 
Brno → Zlín  1.94638153084998 % 1.946 %   10 bps 10.000 Gbps   194.638153084998 bps 194.638 Mbps 
Zlín → Brno  1.02933284199955 % 1.029 %   10 bps 10.000 Gbps   102.933284199955 bps 102.933 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.02710654743249 % 5.027 %   10 bps 10.000 Gbps   502.710654743249 bps 502.711 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.464483747897264 % 0.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.64483747897264 bps 4.645 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0392273139950274 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   392.273139950274 bps 392.273 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.18334465770123 % 5.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.8334465770124 bps 51.833 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.589217434409811 % 0.589 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.89217434409811 bps 5.892 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.56177702463598 % 1.562 %   10 bps 10.000 Gbps   156.177702463598 bps 156.178 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149739153868929 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9739153868929 bps 14.974 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.149822129491963 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49822129491963 bps 1.498 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.176402018444559 % 0.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.76402018444559 bps 1.764 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.208845235136649 % 0.209 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8845235136649 bps 20.885 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.740776652977355 % 0.741 %   10 bps 10.000 Gbps   74.0776652977355 bps 74.078 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.93800986353069 % 1.938 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.3800986353069 bps 19.380 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.378561008761374 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78561008761374 bps 3.786 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163134491366044 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3134491366044 bps 16.313 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   69.854280381173 bps 69.854 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu May 21 00:05:54 2020