CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/5/21

Average load for period: 2020/05/21 00:00:00 - 2020/05/21 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/21 00:00:00 - 2020/05/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/5/21
ACONET->Brno  3.531%  Brno->ACONET  17.449%  Brno->Lednice  5.725%  Lednice->Brno  26.467%  Brno->SANET  4.239%  SANET->Brno  2.038%  Brno->Vyškov  6.529%  Vyškov->Brno  0.867%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.528%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.150%  České Budějovice->Plzeň  0.268%  Plzeň->České Budějovice  0.634%  České Budějovice->Tábor  0.427%  Tábor->České Budějovice  0.160%  Brno->Jihlava  2.376%  Jihlava->Brno  1.658%  České Budějovice->Jihlava  0.218e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.042%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.614%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.441%  Telč->Jihlava  1.138%  Hradec Králové->Liberec  2.860%  Liberec->Hradec Králové  0.532%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.259e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.262e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.388%  Olomouc->Brno  0.172%  Hradec Králové->Olomouc  0.688%  Olomouc->Hradec Králové  0.151%  Olomouc->Ostrava  2.623%  Ostrava->Olomouc  0.047%  Olomouc->Zlín  0.884%  Zlín->Olomouc  0.681e-3 %  Brno->Ostrava  3.442%  Ostrava->Brno  1.720%  Karviná->Ostrava  1.125%  Ostrava->Karviná  6.457%  Opava->Ostrava  0.531%  Ostrava->Opava  0.695%  Ostrava->Pionier  9.668%  Pionier->Ostrava  1.466%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.118%  Plzeň->Praha  1.089%  Praha->Plzeň  1.539%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  26.768%  Praha->AMS-IX  0.757%  Brno->Praha  6.526%  Praha->Brno  8.495%  České Budějovice->Praha  0.679%  Praha->České Budějovice  1.884%  GÉANT2->Praha  7.208%  Praha->GÉANT2  6.753%  Hradec Králové->Praha  0.995%  Praha->Hradec Králové  2.619%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.658%  Praha->Pardubice  4.056%  Poděbrady->Praha  1.271%  Praha->Poděbrady  8.931%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.092%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.783%  Most->Ústí nad
Labem  5.008e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  4.994%  Ústí nad
Labem->Praha  1.642%  Brno->Zlín  1.824%  Zlín->Brno  0.977%  NIX.cz->Praha  1.721%  Praha->NIX.cz  0.920%  Praha->Public Internet  6.069%  Public Internet->Praha  9.408% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/21 00:00:00 - 2020/05/21 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/21 00:00:00 - 2020/05/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.4494870506765 % 17.449 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74494870506765 bps 1.745 Gbps 
ACONET → Brno  3.53106773650098 % 3.531 %   10 bps 10.000 Gbps   353.106773650098 bps 353.107 Mbps 
Brno → Lednice  5.72533477268163 % 5.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.2533477268163 bps 57.253 Mbps 
Lednice → Brno  26.4671646196287 % 26.467 %   1000 bps 1000.000 Mbps   264.671646196287 bps 264.672 Mbps 
Brno → SANET  4.2392054607147 % 4.239 %   20 bps 20.000 Gbps   847.84109214294 bps 847.841 Mbps 
SANET → Brno  2.03754876761274 % 2.038 %   20 bps 20.000 Gbps   407.509753522547 bps 407.510 Mbps 
Brno → Vyškov  6.52898467382532 % 6.529 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.2898467382532 bps 65.290 Mbps 
Vyškov → Brno  0.866954408632201 % 0.867 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.66954408632201 bps 8.670 Mbps 
Brno → Jihlava  2.37640268286421 % 2.376 %   100 bps 100.000 Gbps   2.37640268286421 bps 2.376 Gbps 
Jihlava → Brno  1.65800417531992 % 1.658 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65800417531992 bps 1.658 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0416335285534913 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.32670571069826 bps 8.327 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.218281337958404 % 0.218 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   43.6562675916808 bps 43.656 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.614450671367615 % 0.614 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.14450671367615 bps 6.145 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0202525322546328 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.525322546328 bps 202.525 Kbps 
Telč → Jihlava  1.13822908052108 % 1.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3822908052108 bps 11.382 Mbps 
Jihlava → Telč  0.440968565423954 % 0.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40968565423954 bps 4.410 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.532231206049459 % 0.532 %   20 bps 20.000 Gbps   106.446241209892 bps 106.446 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.85968394613351 % 2.860 %   20 bps 20.000 Gbps   571.936789226702 bps 571.937 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.259280363991004 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9280363991004 bps 25.928 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.262194908003588 % 0.262 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2194908003588 bps 26.219 Kbps 
Děčín → Most  0.324757481708187 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24757481708187 bps 3.248 Kbps 
Most → Děčín  0.725451874641715 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25451874641716 bps 7.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0975110544843748 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   975.11054484375 bps 975.111 bps 
Most → Plzeň  0.625451369934355 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25451369934355 bps 6.255 Kbps 
Olomouc → Brno  0.172472780402353 % 0.172 %   100 bps 100.000 Gbps   172.472780402353 bps 172.473 Mbps 
Brno → Olomouc  0.388380268801342 % 0.388 %   100 bps 100.000 Gbps   388.380268801343 bps 388.380 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.687591357489388 % 0.688 %   100 bps 100.000 Gbps   687.591357489388 bps 687.591 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.151408536063814 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   151.408536063814 bps 151.409 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.62282961197219 % 2.623 %   20 bps 20.000 Gbps   501.120200585258 bps 501.120 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0471121923258498 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.42243846516996 bps 9.422 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.680807542819015 % 0.681 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0807542819014 bps 68.081 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.883842124171874 % 0.884 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3842124171874 bps 88.384 Mbps 
Ostrava → Brno  1.72025959810623 % 1.720 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72025959810623 bps 1.720 Gbps 
Brno → Ostrava  3.44160299783748 % 3.442 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44160299783748 bps 3.442 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.45705234731863 % 6.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.5705234731863 bps 64.571 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.12490129616477 % 1.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2490129616478 bps 11.249 Mbps 
Opava → Ostrava  0.530718421306919 % 0.531 %   10 bps 10.000 Gbps   53.0718421306919 bps 53.072 Mbps 
Ostrava → Opava  0.695226181788008 % 0.695 %   10 bps 10.000 Gbps   69.5226181788008 bps 69.523 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.46649678852156 % 1.466 %   10 bps 10.000 Gbps   146.649678852156 bps 146.650 Mbps 
Ostrava → Pionier  9.66804837632896 % 9.668 %   10 bps 10.000 Gbps   966.804837632896 bps 966.805 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0664973362340039 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.64973362340039 bps 6.650 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0209726348177409 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.09726348177408 bps 2.097 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160169727643233 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0169727643233 bps 16.017 Kbps 
Praha → Plzeň  1.53932656325079 % 1.539 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53932656325079 bps 1.539 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160607714569255 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0607714569255 bps 16.061 Kbps 
Plzeň → Praha  1.08854021760945 % 1.089 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08854021760945 bps 1.089 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.019934094657512 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.99340946575121 bps 1.993 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.117993299752515 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.7993299752515 bps 11.799 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.757309786806026 % 0.757 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7309786806025 bps 75.731 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.7679021510404 % 26.768 %   10 bps 10.000 Gbps   2.67679021510404 bps 2.677 Gbps 
Brno → Praha  6.52603700147507 % 6.526 %   100 bps 100.000 Gbps   6.52603700147507 bps 6.526 Gbps 
Praha → Brno  8.49518709241645 % 8.495 %   100 bps 100.000 Gbps   8.49518709241644 bps 8.495 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.679169901566006 % 0.679 %   20 bps 20.000 Gbps   135.833980313201 bps 135.834 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.88411419166434 % 1.884 %   20 bps 20.000 Gbps   376.822838332868 bps 376.823 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.75310148716861 % 6.753 %   100 bps 100.000 Gbps   6.75310148716861 bps 6.753 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.20849431136093 % 7.208 %   100 bps 100.000 Gbps   7.20849431136093 bps 7.208 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.61866877892983 % 2.619 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61866877892983 bps 2.619 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.995245116914324 % 0.995 %   100 bps 100.000 Gbps   995.245116914324 bps 995.245 Mbps 
Liberec → Praha  0.157961468723787 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7961468723787 bps 15.796 Kbps 
Praha → Liberec  0.172428582601604 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2428582601604 bps 17.243 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.72119213270382 % 1.721 %   400 bps 400.000 Gbps   6.85594110112072 bps 6.856 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.920490227451072 % 0.920 %   400 bps 400.000 Gbps   3.67252956090509 bps 3.673 Gbps 
Praha → Pardubice  4.05580181319982 % 4.056 %   10 bps 10.000 Gbps   405.580181319982 bps 405.580 Mbps 
Pardubice → Praha  0.657756352552538 % 0.658 %   10 bps 10.000 Gbps   65.7756352552538 bps 65.776 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.93060053236108 % 8.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.3060053236108 bps 89.306 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.27102840159771 % 1.271 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7102840159771 bps 12.710 Mbps 
Public Internet → Praha  9.40750737061644 % 9.408 %   20 bps 20.000 Gbps   1.88150147412329 bps 1.882 Gbps 
Praha → Public Internet  6.06855620359915 % 6.069 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21371124071983 bps 1.214 Gbps 
Brno → Zlín  1.82412608926788 % 1.824 %   10 bps 10.000 Gbps   182.412608926788 bps 182.413 Mbps 
Zlín → Brno  0.97670054845167 % 0.977 %   10 bps 10.000 Gbps   97.670054845167 bps 97.670 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0918321404684495 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   918.321404684496 bps 918.321 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.64169080617418 % 1.642 %   10 bps 10.000 Gbps   164.169080617418 bps 164.169 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.783170259214649 % 0.783 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.83170259214649 bps 7.832 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0154589475752792 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.589475752793 bps 154.589 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.99386679500107 % 4.994 %   10 bps 10.000 Gbps   499.386679500108 bps 499.387 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.00831343518705 % 5.008 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.0831343518704 bps 50.083 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149762744013399 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9762744013399 bps 14.976 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.159683182920442 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59683182920442 bps 1.597 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.633828067569362 % 0.634 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3828067569362 bps 63.383 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.52811277688321 % 1.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2811277688321 bps 15.281 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.267574655595036 % 0.268 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7574655595036 bps 26.757 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.149612921241913 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49612921241913 bps 1.496 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16312624348178 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.312624348178 bps 16.313 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.426810524982732 % 0.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.26810524982732 bps 4.268 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   70.7400846250298 bps 70.740 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri May 22 00:05:47 2020