CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/5/23

Average load for period: 2020/05/23 00:00:00 - 2020/05/23 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/23 00:00:00 - 2020/05/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/5/23
ACONET->Brno  1.774%  Brno->ACONET  8.954%  Brno->Lednice  10.113%  Lednice->Brno  28.650%  Brno->SANET  2.278%  SANET->Brno  1.968%  Brno->Vyškov  0.945%  Vyškov->Brno  0.441%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.679%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.202%  České Budějovice->Plzeň  1.223%  Plzeň->České Budějovice  0.397%  České Budějovice->Tábor  0.124%  Tábor->České Budějovice  0.072%  Brno->Jihlava  2.666%  Jihlava->Brno  1.880%  České Budějovice->Jihlava  0.103e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.016%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.483%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.144%  Telč->Jihlava  0.041%  Hradec Králové->Liberec  1.926%  Liberec->Hradec Králové  0.367%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.165e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.276e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.185%  Olomouc->Brno  0.089%  Hradec Králové->Olomouc  0.435%  Olomouc->Hradec Králové  0.142%  Olomouc->Ostrava  2.265%  Ostrava->Olomouc  0.040%  Olomouc->Zlín  0.517%  Zlín->Olomouc  0.917e-3 %  Brno->Ostrava  3.321%  Ostrava->Brno  2.280%  Karviná->Ostrava  1.159%  Ostrava->Karviná  6.297%  Opava->Ostrava  0.541%  Ostrava->Opava  0.314%  Ostrava->Pionier  3.153%  Pionier->Ostrava  1.041%  Hradec Králové->Pardubice  6.834e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.041%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.146%  Plzeň->Praha  0.399%  Praha->Plzeň  0.932%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.637%  Praha->AMS-IX  0.705%  Brno->Praha  2.623%  Praha->Brno  4.660%  České Budějovice->Praha  0.973%  Praha->České Budějovice  1.404%  GÉANT2->Praha  5.245%  Praha->GÉANT2  5.676%  Hradec Králové->Praha  0.724%  Praha->Hradec Králové  2.119%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.475%  Praha->Pardubice  2.083%  Poděbrady->Praha  1.316%  Praha->Poděbrady  8.594%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.111%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.688%  Most->Ústí nad
Labem  2.982e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.235e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.971%  Ústí nad
Labem->Praha  1.319%  Brno->Zlín  1.165%  Zlín->Brno  0.717%  NIX.cz->Praha  1.149%  Praha->NIX.cz  0.724%  Praha->Public Internet  4.838%  Public Internet->Praha  6.298% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/23 00:00:00 - 2020/05/23 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/23 00:00:00 - 2020/05/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.95407309755577 % 8.954 %   10 bps 10.000 Gbps   895.407309755577 bps 895.407 Mbps 
ACONET → Brno  1.77419339998587 % 1.774 %   10 bps 10.000 Gbps   177.419339998587 bps 177.419 Mbps 
Lednice → Brno  28.6498679337148 % 28.650 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.498679337148 bps 286.499 Mbps 
Brno → Lednice  10.1130376824765 % 10.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.130376824765 bps 101.130 Mbps 
SANET → Brno  1.96845254418921 % 1.968 %   20 bps 20.000 Gbps   393.690508837842 bps 393.691 Mbps 
Brno → SANET  2.27800650981825 % 2.278 %   20 bps 20.000 Gbps   455.60130196365 bps 455.601 Mbps 
Brno → Vyškov  0.945098315397645 % 0.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.45098315397645 bps 9.451 Mbps 
Vyškov → Brno  0.440702872571941 % 0.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40702872571941 bps 4.407 Mbps 
Brno → Jihlava  2.66630990312287 % 2.666 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66630990312288 bps 2.666 Gbps 
Jihlava → Brno  1.88045054811001 % 1.880 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88045054811001 bps 1.880 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0157767025156973 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.15534050313945 bps 3.155 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.102586836075816 % 0.103 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.5173672151631 bps 20.517 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.483111614466684 % 0.483 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.83111614466684 bps 4.831 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0165489842836209 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   165.489842836209 bps 165.490 Kbps 
Jihlava → Telč  0.143752028999957 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43752028999957 bps 1.438 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0410068420781629 % 0.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   410.068420781628 bps 410.068 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.92585524500238 % 1.926 %   20 bps 20.000 Gbps   385.171049000477 bps 385.171 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.366954141981908 % 0.367 %   20 bps 20.000 Gbps   73.3908283963817 bps 73.391 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.164757335397998 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4757335397998 bps 16.476 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.275972320046566 % 0.276 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.5972320046566 bps 27.597 Kbps 
Děčín → Most  0.324256327279316 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24256327279316 bps 3.243 Kbps 
Most → Děčín  0.724589493333614 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24589493333614 bps 7.246 Kbps 
Plzeň → Most  0.0949978229240643 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   949.978229240643 bps 949.978 bps 
Most → Plzeň  0.62526704823145 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2526704823145 bps 6.253 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0893371420830696 % 0.089 %   100 bps 100.000 Gbps   89.3371420830697 bps 89.337 Mbps 
Brno → Olomouc  0.184899424330539 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   184.899424330539 bps 184.899 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.434802563804996 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   434.802563804996 bps 434.803 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.142031442160474 % 0.142 %   100 bps 100.000 Gbps   142.031442160474 bps 142.031 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0400008618173726 % 0.040 %   20 bps 20.000 Gbps   6.35009259056455 bps 6.350 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.26460283845781 % 2.265 %   20 bps 20.000 Gbps   421.972330877095 bps 421.972 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.916861505770458 % 0.917 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   91.6861505770458 bps 91.686 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.516920172912389 % 0.517 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6920172912389 bps 51.692 Mbps 
Brno → Ostrava  3.32099423832971 % 3.321 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32099423832971 bps 3.321 Gbps 
Ostrava → Brno  2.28006858651902 % 2.280 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28006858651902 bps 2.280 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.15888764395353 % 1.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5888764395353 bps 11.589 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.29665113295605 % 6.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.9665113295605 bps 62.967 Mbps 
Opava → Ostrava  0.541333077348086 % 0.541 %   10 bps 10.000 Gbps   54.1333077348086 bps 54.133 Mbps 
Ostrava → Opava  0.313694990675379 % 0.314 %   10 bps 10.000 Gbps   31.3694990675379 bps 31.369 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.15262412102062 % 3.153 %   10 bps 10.000 Gbps   315.262412102062 bps 315.262 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.04117428245772 % 1.041 %   10 bps 10.000 Gbps   104.117428245772 bps 104.117 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.83387679268599 % 6.834 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   683.387679268599 bps 683.388 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0405354943061437 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.05354943061437 bps 4.054 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.013118424918093 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3118424918093 bps 1.312 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.146062726114362 % 0.146 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6062726114362 bps 14.606 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160543835702287 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0543835702287 bps 16.054 Kbps 
Praha → Plzeň  0.931784384234578 % 0.932 %   100 bps 100.000 Gbps   931.784384234578 bps 931.784 Mbps 
Plzeň → Praha  0.399068415320911 % 0.399 %   100 bps 100.000 Gbps   399.068415320911 bps 399.068 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160107593201808 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0107593201808 bps 16.011 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.705022019911236 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5022019911236 bps 70.502 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.6373205879251 % 23.637 %   10 bps 10.000 Gbps   2.36373205879251 bps 2.364 Gbps 
Brno → Praha  2.62300097468331 % 2.623 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62300097468331 bps 2.623 Gbps 
Praha → Brno  4.65955799248118 % 4.660 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65955799248118 bps 4.660 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.40446768728974 % 1.404 %   20 bps 20.000 Gbps   280.893537457948 bps 280.894 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.972962702665693 % 0.973 %   20 bps 20.000 Gbps   194.592540533139 bps 194.593 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.24468930524878 % 5.245 %   100 bps 100.000 Gbps   5.24468930524878 bps 5.245 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.67649055262922 % 5.676 %   100 bps 100.000 Gbps   5.67649055262922 bps 5.676 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.11865291956487 % 2.119 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11865291956487 bps 2.119 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.72408165956738 % 0.724 %   100 bps 100.000 Gbps   724.08165956738 bps 724.082 Mbps 
Praha → Liberec  0.173765337078165 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3765337078165 bps 17.377 Kbps 
Liberec → Praha  0.158963864830554 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8963864830554 bps 15.896 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.723973363769799 % 0.724 %   400 bps 400.000 Gbps   2.88219587175587 bps 2.882 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.14913771107719 % 1.149 %   400 bps 400.000 Gbps   4.56797580567378 bps 4.568 Gbps 
Praha → Pardubice  2.08306587685317 % 2.083 %   10 bps 10.000 Gbps   208.306587685317 bps 208.307 Mbps 
Pardubice → Praha  0.474901028876414 % 0.475 %   10 bps 10.000 Gbps   47.4901028876414 bps 47.490 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.31593060401685 % 1.316 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1593060401685 bps 13.159 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.59362460482303 % 8.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.9362460482304 bps 85.936 Mbps 
Public Internet → Praha  6.29800859964218 % 6.298 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25960154032335 bps 1.260 Gbps 
Praha → Public Internet  4.83762794567812 % 4.838 %   20 bps 20.000 Gbps   967.525543652771 bps 967.526 Mbps 
Brno → Zlín  1.16478471974689 % 1.165 %   10 bps 10.000 Gbps   116.478471974689 bps 116.478 Mbps 
Zlín → Brno  0.716673268955209 % 0.717 %   10 bps 10.000 Gbps   71.6673268955209 bps 71.667 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.687637131086149 % 0.688 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.87637131086149 bps 6.876 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.9712062645323 % 2.971 %   10 bps 10.000 Gbps   297.12062645323 bps 297.121 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.31937287198527 % 1.319 %   10 bps 10.000 Gbps   131.937287198527 bps 131.937 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.23517302231174 % 2.235 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3517302231174 bps 22.352 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.98203277907082 % 2.982 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8203277907082 bps 29.820 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.110689490578643 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10689490578643 bps 1.107 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.124120613344075 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24120613344075 bps 1.241 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.201821246442425 % 0.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.01821246442425 bps 2.018 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149766157713282 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9766157713282 bps 14.977 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.397335601903875 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.7335601903875 bps 39.734 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  1.22268110237669 % 1.223 %   10 bps 10.000 Gbps   122.268110237669 bps 122.268 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0718037510905035 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   718.037510905035 bps 718.038 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.678512243358807 % 0.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.78512243358807 bps 6.785 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163026099704855 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3026099704855 bps 16.303 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   50.9886798487657 bps 50.989 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun May 24 00:05:52 2020