CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/6/24

Average load for period: 2020/06/24 00:00:00 - 2020/06/24 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/24 00:00:00 - 2020/06/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/6/24
ACONET->Brno  5.696%  Brno->ACONET  13.281%  Brno->Lednice  5.754%  Lednice->Brno  24.220%  Brno->SANET  5.335%  SANET->Brno  1.990%  Brno->Vyškov  7.603%  Vyškov->Brno  0.437%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.154e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.726e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.395e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.175%  Plzeň->České Budějovice  0.674%  České Budějovice->Tábor  0.558%  Tábor->České Budějovice  0.120%  Brno->Jihlava  2.536%  Jihlava->Brno  1.806%  České Budějovice->Jihlava  0.259e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.028%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.864%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.246%  Jihlava->Telč  0.487%  Telč->Jihlava  0.072%  Hradec Králové->Liberec  2.940%  Liberec->Hradec Králové  0.677%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.189e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.206e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.789e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.432%  Olomouc->Brno  0.097%  Hradec Králové->Olomouc  0.757%  Olomouc->Hradec Králové  0.233%  Olomouc->Ostrava  5.411%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  0.814%  Zlín->Olomouc  2.268e-3 %  Brno->Ostrava  3.008%  Ostrava->Brno  1.702%  Karviná->Ostrava  1.258%  Ostrava->Karviná  5.435%  Opava->Ostrava  0.754%  Ostrava->Opava  0.765%  Ostrava->Pionier  2.982%  Pionier->Ostrava  1.800%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.124%  Cheb->Plzeň  0.057%  Plzeň->Cheb  0.247%  Plzeň->Praha  0.573%  Praha->Plzeň  1.671%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.165e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  20.439%  Praha->AMS-IX  0.617%  Brno->Praha  3.036%  Praha->Brno  7.779%  České Budějovice->Praha  0.872%  Praha->České Budějovice  2.006%  GÉANT2->Praha  6.916%  Praha->GÉANT2  6.423%  Hradec Králové->Praha  1.381%  Praha->Hradec Králové  3.412%  Liberec->Praha  0.162e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.741%  Praha->Pardubice  4.081%  Poděbrady->Praha  1.347%  Praha->Poděbrady  9.130%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.100%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.980%  Most->Ústí nad
Labem  4.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  4.613%  Ústí nad
Labem->Praha  1.115%  Brno->Zlín  1.986%  Zlín->Brno  0.768%  NIX.cz->Praha  2.121%  Praha->NIX.cz  0.847%  Praha->Public Internet  5.184%  Public Internet->Praha  6.968% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/24 00:00:00 - 2020/06/24 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/24 00:00:00 - 2020/06/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.696101223858 % 5.696 %   10 bps 10.000 Gbps   569.6101223858 bps 569.610 Mbps 
Brno → ACONET  13.2805172527245 % 13.281 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32805172527245 bps 1.328 Gbps 
Lednice → Brno  24.2199611026156 % 24.220 %   1000 bps 1000.000 Mbps   242.199611026156 bps 242.200 Mbps 
Brno → Lednice  5.75447910793461 % 5.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.5447910793461 bps 57.545 Mbps 
SANET → Brno  1.98995439410666 % 1.990 %   20 bps 20.000 Gbps   397.990878821332 bps 397.991 Mbps 
Brno → SANET  5.33546241631593 % 5.335 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06709248326319 bps 1.067 Gbps 
Vyškov → Brno  0.436949445452284 % 0.437 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.36949445452284 bps 4.369 Mbps 
Brno → Vyškov  7.60340513627052 % 7.603 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.0340513627052 bps 76.034 Mbps 
Brno → Jihlava  2.53614600885545 % 2.536 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53614600885545 bps 2.536 Gbps 
Jihlava → Brno  1.80581244903785 % 1.806 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80581244903785 bps 1.806 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0280008244766301 % 0.028 %   20 bps 20.000 Gbps   5.60016489532601 bps 5.600 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.259451119631111 % 0.259 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   51.8902239262222 bps 51.890 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.246485605281859 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46485605281859 bps 2.465 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.864304418996261 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.64304418996261 bps 8.643 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0721718861364433 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   721.718861364433 bps 721.719 Kbps 
Jihlava → Telč  0.486754986440812 % 0.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.86754986440812 bps 4.868 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.94011075506066 % 2.940 %   20 bps 20.000 Gbps   588.022151012133 bps 588.022 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.676873704293955 % 0.677 %   20 bps 20.000 Gbps   135.374740858791 bps 135.375 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.205856687144958 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5856687144958 bps 20.586 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.189274604023385 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9274604023385 bps 18.927 Kbps 
Děčín → Most  0.26135691478985 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6135691478985 bps 2.614 Kbps 
Most → Děčín  0.78876117329406 % 0.789 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.8876117329406 bps 7.888 Kbps 
Most → Plzeň  0.625644357048565 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25644357048566 bps 6.256 Kbps 
Plzeň → Most  0.101704709021756 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01704709021756 bps 1.017 Kbps 
Brno → Olomouc  0.432034455538451 % 0.432 %   100 bps 100.000 Gbps   432.034455538451 bps 432.034 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0965105642080585 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   96.5105642080585 bps 96.511 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.23268115777499 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   232.68115777499 bps 232.681 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.756892942237574 % 0.757 %   100 bps 100.000 Gbps   756.892942237575 bps 756.893 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.41069488320062 % 5.411 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05533474718046 bps 1.055 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0579485545896179 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.5897109179236 bps 11.590 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.814469931313318 % 0.814 %   10 bps 10.000 Gbps   81.4469931313318 bps 81.447 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.26840827216398 % 2.268 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   226.840827216398 bps 226.841 Kbps 
Brno → Ostrava  3.00826551395102 % 3.008 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00826551395102 bps 3.008 Gbps 
Ostrava → Brno  1.70162053613211 % 1.702 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70162053613211 bps 1.702 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.25792164338151 % 1.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5792164338151 bps 12.579 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.43529011235843 % 5.435 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.3529011235843 bps 54.353 Mbps 
Ostrava → Opava  0.765389673233995 % 0.765 %   10 bps 10.000 Gbps   76.5389673233995 bps 76.539 Mbps 
Opava → Ostrava  0.754347382065096 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4347382065096 bps 75.435 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.98201263690264 % 2.982 %   10 bps 10.000 Gbps   298.201263690264 bps 298.201 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.79954832173525 % 1.800 %   10 bps 10.000 Gbps   179.954832173525 bps 179.955 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0252455507557237 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52455507557237 bps 2.525 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.124135999681232 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4135999681232 bps 12.414 Mbps 
Praha → Plzeň  1.67081239941618 % 1.671 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67081239941618 bps 1.671 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164910565127787 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4910565127787 bps 16.491 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160894379270409 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0894379270409 bps 16.089 Kbps 
Plzeň → Praha  0.57349569003427 % 0.573 %   100 bps 100.000 Gbps   573.49569003427 bps 573.496 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.246760050162173 % 0.247 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6760050162173 bps 24.676 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0567028414203231 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.67028414203231 bps 5.670 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.4387737832803 % 20.439 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04387737832803 bps 2.044 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.617159620602196 % 0.617 %   10 bps 10.000 Gbps   61.7159620602196 bps 61.716 Mbps 
Brno → Praha  3.0356049940469 % 3.036 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0356049940469 bps 3.036 Gbps 
Praha → Brno  7.7791884244327 % 7.779 %   100 bps 100.000 Gbps   7.7791884244327 bps 7.779 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.872069709148765 % 0.872 %   20 bps 20.000 Gbps   174.413941829753 bps 174.414 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.00631171328865 % 2.006 %   20 bps 20.000 Gbps   401.26234265773 bps 401.262 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.42275414816514 % 6.423 %   100 bps 100.000 Gbps   6.42275393886777 bps 6.423 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.91568876902837 % 6.916 %   100 bps 100.000 Gbps   6.91568685232371 bps 6.916 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.41224279371096 % 3.412 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41224279371096 bps 3.412 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.38128310096864 % 1.381 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38128310096864 bps 1.381 Gbps 
Praha → Liberec  0.175932448716371 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5932448716371 bps 17.593 Kbps 
Liberec → Praha  0.161634295403212 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1634295403212 bps 16.163 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.12117739962482 % 2.121 %   400 bps 400.000 Gbps   8.48470959849926 bps 8.485 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.84694018102629 % 0.847 %   400 bps 400.000 Gbps   3.38776072410516 bps 3.388 Gbps 
Praha → Pardubice  4.08135693183788 % 4.081 %   10 bps 10.000 Gbps   408.135693183788 bps 408.136 Mbps 
Pardubice → Praha  0.741055439835882 % 0.741 %   10 bps 10.000 Gbps   74.1055439835881 bps 74.106 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.34694489012396 % 1.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4694489012396 bps 13.469 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.12978945889191 % 9.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.297894588919 bps 91.298 Mbps 
Public Internet → Praha  6.96764653285389 % 6.968 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39352930657078 bps 1.394 Gbps 
Praha → Public Internet  5.18436152673743 % 5.184 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03687230534749 bps 1.037 Gbps 
Brno → Zlín  1.98604317226532 % 1.986 %   10 bps 10.000 Gbps   198.604317226532 bps 198.604 Mbps 
Zlín → Brno  0.767605676085495 % 0.768 %   10 bps 10.000 Gbps   76.7605676085495 bps 76.761 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.100424419207642 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00424419207642 bps 1.004 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.11510504831308 % 1.115 %   10 bps 10.000 Gbps   111.510504831308 bps 111.511 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.16718213038015 % 4.167 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.6718213038015 bps 41.672 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.61310325855349 % 4.613 %   10 bps 10.000 Gbps   461.310325855349 bps 461.310 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.980096092376201 % 0.980 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.800960923762 bps 9.801 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.018600107440811 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.00107440811 bps 186.001 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.39501804206927 % 1.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9501804206927 bps 13.950 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.55827759924783 % 0.558 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.5827759924783 bps 5.583 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.726025087864171 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26025087864171 bps 7.260 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.154122567979942 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4122567979942 bps 15.412 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.165111551349434 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5111551349434 bps 16.511 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.119992540737378 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19992540737378 bps 1.200 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.174949434158342 % 0.175 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4949434158342 bps 17.495 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.673925198521328 % 0.674 %   10 bps 10.000 Gbps   67.3925198521328 bps 67.393 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   66.6628314074406 bps 66.663 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jun 25 00:05:53 2020