CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/6/25

Average load for period: 2020/06/25 00:00:00 - 2020/06/25 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/25 00:00:00 - 2020/06/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/6/25
ACONET->Brno  7.707%  Brno->ACONET  14.616%  Brno->Lednice  6.423%  Lednice->Brno  24.514%  Brno->SANET  5.012%  SANET->Brno  2.203%  Brno->Vyškov  7.466%  Vyškov->Brno  0.488%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.406e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.112%  Plzeň->České Budějovice  0.751%  České Budějovice->Tábor  0.630%  Tábor->České Budějovice  0.217%  Brno->Jihlava  2.658%  Jihlava->Brno  2.075%  České Budějovice->Jihlava  0.218e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.049%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.141%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.228%  Jihlava->Telč  0.481%  Telč->Jihlava  0.564%  Hradec Králové->Liberec  2.693%  Liberec->Hradec Králové  0.609%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.170e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.271e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.416%  Olomouc->Brno  0.116%  Hradec Králové->Olomouc  0.834%  Olomouc->Hradec Králové  0.214%  Olomouc->Ostrava  3.274%  Ostrava->Olomouc  0.057%  Olomouc->Zlín  0.892%  Zlín->Olomouc  1.704e-3 %  Brno->Ostrava  2.662%  Ostrava->Brno  2.348%  Karviná->Ostrava  1.430%  Ostrava->Karviná  5.565%  Opava->Ostrava  0.603%  Ostrava->Opava  0.562%  Ostrava->Pionier  2.503%  Pionier->Ostrava  1.422%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.085%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.150%  Plzeň->Praha  0.558%  Praha->Plzeň  1.573%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.917%  Praha->AMS-IX  0.683%  Brno->Praha  3.384%  Praha->Brno  6.705%  České Budějovice->Praha  0.765%  Praha->České Budějovice  2.054%  GÉANT2->Praha  6.659%  Praha->GÉANT2  6.116%  Hradec Králové->Praha  1.733%  Praha->Hradec Králové  3.574%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.744%  Praha->Pardubice  3.352%  Poděbrady->Praha  1.185%  Praha->Poděbrady  8.616%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.089%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.082%  Most->Ústí nad
Labem  4.521e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Praha->Ústí nad
Labem  4.519%  Ústí nad
Labem->Praha  1.245%  Brno->Zlín  2.110%  Zlín->Brno  0.710%  NIX.cz->Praha  1.901%  Praha->NIX.cz  0.812%  Praha->Public Internet  5.404%  Public Internet->Praha  7.128% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/25 00:00:00 - 2020/06/25 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/25 00:00:00 - 2020/06/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.6155385793169 % 14.616 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46155385793169 bps 1.462 Gbps 
ACONET → Brno  7.70699996742018 % 7.707 %   10 bps 10.000 Gbps   770.699996742018 bps 770.700 Mbps 
Brno → Lednice  6.42266161469674 % 6.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.2266161469674 bps 64.227 Mbps 
Lednice → Brno  24.5137695601558 % 24.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   245.137695601558 bps 245.138 Mbps 
Brno → SANET  5.01175085896226 % 5.012 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00235017179245 bps 1.002 Gbps 
SANET → Brno  2.2025944837456 % 2.203 %   20 bps 20.000 Gbps   440.518896749119 bps 440.519 Mbps 
Vyškov → Brno  0.488291419883512 % 0.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.88291419883512 bps 4.883 Mbps 
Brno → Vyškov  7.46609636439156 % 7.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.6609636439156 bps 74.661 Mbps 
Jihlava → Brno  2.07496803824671 % 2.075 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07496803824671 bps 2.075 Gbps 
Brno → Jihlava  2.65809448153011 % 2.658 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65809448153011 bps 2.658 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0493683881910134 % 0.049 %   20 bps 20.000 Gbps   9.87367763820269 bps 9.874 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.218497515862105 % 0.218 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   43.699503172421 bps 43.700 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.228115914386682 % 0.228 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.28115914386682 bps 2.281 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.140617638692975 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40617638692975 bps 1.406 Mbps 
Jihlava → Telč  0.481074354244352 % 0.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.81074354244352 bps 4.811 Mbps 
Telč → Jihlava  0.56416777433814 % 0.564 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.6416777433814 bps 5.642 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.69263765171127 % 2.693 %   20 bps 20.000 Gbps   538.527530342253 bps 538.528 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.609198555158023 % 0.609 %   20 bps 20.000 Gbps   121.839711031605 bps 121.840 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.270998004400766 % 0.271 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0998004400766 bps 27.100 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.17021228360984 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.021228360984 bps 17.021 Kbps 
Děčín → Most  0.261821121169949 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61821121169949 bps 2.618 Kbps 
Most → Děčín  0.788278685064921 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88278685064921 bps 7.883 Kbps 
Plzeň → Most  0.100965481162327 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00965481162327 bps 1.010 Kbps 
Most → Plzeň  0.625569905446976 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25569905446976 bps 6.256 Kbps 
Olomouc → Brno  0.115916091789654 % 0.116 %   100 bps 100.000 Gbps   115.916091789654 bps 115.916 Mbps 
Brno → Olomouc  0.416320435354854 % 0.416 %   100 bps 100.000 Gbps   416.320435354854 bps 416.320 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.213933198048598 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   213.933198048598 bps 213.933 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.833890840098178 % 0.834 %   100 bps 100.000 Gbps   833.890840098178 bps 833.891 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.2739400549 % 3.274 %   20 bps 20.000 Gbps   647.927924808101 bps 647.928 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0572051807366538 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   11.4410361473307 bps 11.441 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.891906620260597 % 0.892 %   10 bps 10.000 Gbps   89.1906620260596 bps 89.191 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.70392477406278 % 1.704 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   170.392477406279 bps 170.392 Kbps 
Brno → Ostrava  2.6618347401093 % 2.662 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6618347401093 bps 2.662 Gbps 
Ostrava → Brno  2.34815430782982 % 2.348 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34815430782982 bps 2.348 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.56500850366182 % 5.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.6500850366182 bps 55.650 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.43011772503736 % 1.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3011772503736 bps 14.301 Mbps 
Ostrava → Opava  0.561504543976543 % 0.562 %   10 bps 10.000 Gbps   56.1504543976543 bps 56.150 Mbps 
Opava → Ostrava  0.60259059168975 % 0.603 %   10 bps 10.000 Gbps   60.259059168975 bps 60.259 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.42168125342069 % 1.422 %   10 bps 10.000 Gbps   142.168125342069 bps 142.168 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.50285900297739 % 2.503 %   10 bps 10.000 Gbps   250.285900297739 bps 250.286 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0849371852175222 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.49371852175222 bps 8.494 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0195763246024267 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.95763246024267 bps 1.958 Mbps 
Plzeň → Praha  0.558360509398908 % 0.558 %   100 bps 100.000 Gbps   558.360509398908 bps 558.361 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0176228570976307 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.76228570976307 bps 1.762 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.150045330747375 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0045330747375 bps 15.005 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160112003133404 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0112003133404 bps 16.011 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160758801045631 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0758801045631 bps 16.076 Kbps 
Praha → Plzeň  1.57316811710559 % 1.573 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57316811710559 bps 1.573 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.683177754916444 % 0.683 %   10 bps 10.000 Gbps   68.3177754916444 bps 68.318 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.9167187174416 % 21.917 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19167187174416 bps 2.192 Gbps 
Praha → Brno  6.70494137427133 % 6.705 %   100 bps 100.000 Gbps   6.70494137427133 bps 6.705 Gbps 
Brno → Praha  3.38426006345361 % 3.384 %   100 bps 100.000 Gbps   3.38426006345361 bps 3.384 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.0539170558543 % 2.054 %   20 bps 20.000 Gbps   410.78341117086 bps 410.783 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.764518938760964 % 0.765 %   20 bps 20.000 Gbps   152.903787752193 bps 152.904 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.11612732571394 % 6.116 %   100 bps 100.000 Gbps   6.11612732571394 bps 6.116 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.65852673481076 % 6.659 %   100 bps 100.000 Gbps   6.65852673481076 bps 6.659 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.73294734094386 % 1.733 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73294734094386 bps 1.733 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.57427690185877 % 3.574 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57427690185877 bps 3.574 Gbps 
Praha → Liberec  0.172388856341115 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2388856341115 bps 17.239 Kbps 
Liberec → Praha  0.158757502766989 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8757502766989 bps 15.876 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.812280765222833 % 0.812 %   400 bps 400.000 Gbps   3.24912306089133 bps 3.249 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.90109873099733 % 1.901 %   400 bps 400.000 Gbps   7.60439492398931 bps 7.604 Gbps 
Praha → Pardubice  3.3522584820307 % 3.352 %   10 bps 10.000 Gbps   335.22584820307 bps 335.226 Mbps 
Pardubice → Praha  0.744387716547851 % 0.744 %   10 bps 10.000 Gbps   74.4387716547851 bps 74.439 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.61613780477881 % 8.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.1613780477881 bps 86.161 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.18514204358949 % 1.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8514204358949 bps 11.851 Mbps 
Praha → Public Internet  5.40401996643206 % 5.404 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08080399328641 bps 1.081 Gbps 
Public Internet → Praha  7.12849114140338 % 7.128 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42569822828068 bps 1.426 Gbps 
Zlín → Brno  0.709548355390677 % 0.710 %   10 bps 10.000 Gbps   70.9548355390677 bps 70.955 Mbps 
Brno → Zlín  2.10980541504095 % 2.110 %   10 bps 10.000 Gbps   210.980541504095 bps 210.981 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.51894993807185 % 4.519 %   10 bps 10.000 Gbps   451.894993807184 bps 451.895 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0201799151971886 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   201.799151971886 bps 201.799 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.52128114417647 % 4.521 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2128114417647 bps 45.213 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0889531622667102 % 0.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   889.531622667102 bps 889.532 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.08205088729695 % 1.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8205088729695 bps 10.821 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.24512006595245 % 1.245 %   10 bps 10.000 Gbps   124.512006595245 bps 124.512 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149772737532129 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9772737532129 bps 14.977 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163120974015345 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3120974015345 bps 16.312 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.111940468077894 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1940468077894 bps 11.194 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40623420303032 % 1.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0623420303032 bps 14.062 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.729866213395685 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.29866213395685 bps 7.299 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.629995826794913 % 0.630 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.29995826794913 bps 6.300 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.216688783303641 % 0.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16688783303641 bps 2.167 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.750924579488624 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0924579488624 bps 75.092 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   65.385545966604 bps 65.386 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jun 26 00:05:34 2020