CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/6/26

Average load for period: 2020/06/26 00:00:00 - 2020/06/26 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/26 00:00:00 - 2020/06/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/6/26
ACONET->Brno  4.181%  Brno->ACONET  13.077%  Brno->Lednice  5.239%  Lednice->Brno  25.303%  Brno->SANET  4.588%  SANET->Brno  2.063%  Brno->Vyškov  3.519%  Vyškov->Brno  0.574%  Brno->České Budějovice  0.184e-3 %  České Budějovice->Brno  0.198e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.749e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.448e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.181%  Plzeň->České Budějovice  0.628%  České Budějovice->Tábor  0.437%  Tábor->České Budějovice  0.100%  Brno->Jihlava  2.918%  Jihlava->Brno  1.848%  České Budějovice->Jihlava  0.153e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.030%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.586%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  0.574%  Telč->Jihlava  0.093%  Hradec Králové->Liberec  2.517%  Liberec->Hradec Králové  0.410%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.259e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.363%  Olomouc->Brno  0.123%  Hradec Králové->Olomouc  0.751%  Olomouc->Hradec Králové  0.146%  Olomouc->Ostrava  2.946%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  0.725%  Zlín->Olomouc  1.925e-3 %  Brno->Ostrava  2.818%  Ostrava->Brno  2.554%  Karviná->Ostrava  1.230%  Ostrava->Karviná  4.818%  Opava->Ostrava  0.509%  Ostrava->Opava  0.554%  Ostrava->Pionier  2.137%  Pionier->Ostrava  1.547%  Hradec Králové->Pardubice  0.018%  Pardubice->Hradec Králové  0.064%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.132%  Plzeň->Praha  0.734%  Praha->Plzeň  1.437%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.206e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.168e-3 %  AMS-IX->Praha  19.664%  Praha->AMS-IX  1.023%  Brno->Praha  2.701%  Praha->Brno  6.191%  České Budějovice->Praha  1.099%  Praha->České Budějovice  1.690%  GÉANT2->Praha  8.363%  Praha->GÉANT2  7.410%  Hradec Králové->Praha  1.102%  Praha->Hradec Králové  3.250%  Liberec->Praha  0.201e-3 %  Praha->Liberec  0.211e-3 %  Pardubice->Praha  0.642%  Praha->Pardubice  3.235%  Poděbrady->Praha  1.909%  Praha->Poděbrady  9.860%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.125%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.760%  Most->Ústí nad
Labem  4.362e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.034%  Praha->Ústí nad
Labem  4.114%  Ústí nad
Labem->Praha  1.142%  Brno->Zlín  1.763%  Zlín->Brno  0.661%  NIX.cz->Praha  1.806%  Praha->NIX.cz  0.806%  Praha->Public Internet  4.836%  Public Internet->Praha  6.245% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/26 00:00:00 - 2020/06/26 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/26 00:00:00 - 2020/06/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.18129405534384 % 4.181 %   10 bps 10.000 Gbps   418.129405534384 bps 418.129 Mbps 
Brno → ACONET  13.0771838061773 % 13.077 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30771838061773 bps 1.308 Gbps 
Lednice → Brno  25.3034699847807 % 25.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   253.034699847807 bps 253.035 Mbps 
Brno → Lednice  5.23933094876273 % 5.239 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.3933094876273 bps 52.393 Mbps 
SANET → Brno  2.06310482416138 % 2.063 %   20 bps 20.000 Gbps   412.620964832276 bps 412.621 Mbps 
Brno → SANET  4.58832136708183 % 4.588 %   20 bps 20.000 Gbps   917.664273416366 bps 917.664 Mbps 
Vyškov → Brno  0.573609522971032 % 0.574 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.73609522971032 bps 5.736 Mbps 
Brno → Vyškov  3.51907060068369 % 3.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.1907060068369 bps 35.191 Mbps 
Brno → Jihlava  2.91829440266722 % 2.918 %   100 bps 100.000 Gbps   2.91829440266722 bps 2.918 Gbps 
Jihlava → Brno  1.84829232682736 % 1.848 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84829232682736 bps 1.848 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.152792920633536 % 0.153 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   30.1766944628931 bps 30.177 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0304906394734113 % 0.030 %   20 bps 20.000 Gbps   6.08828538392987 bps 6.088 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.586468820964158 % 0.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86468820964158 bps 5.865 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.247790868811466 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47790868811466 bps 2.478 Mbps 
Jihlava → Telč  0.574018656662386 % 0.574 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.74018656662386 bps 5.740 Mbps 
Telč → Jihlava  0.092963875000179 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   929.63875000179 bps 929.639 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.410386709513874 % 0.410 %   20 bps 20.000 Gbps   82.0773419027748 bps 82.077 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.51705276681599 % 2.517 %   20 bps 20.000 Gbps   503.410553363198 bps 503.411 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.201869996094967 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1869996094967 bps 20.187 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.259125691108417 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9125691108417 bps 25.913 Kbps 
Most → Děčín  0.78757672186202 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.8757672186202 bps 7.876 Kbps 
Děčín → Most  0.261179029726301 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61179029726301 bps 2.612 Kbps 
Most → Plzeň  0.625438219224115 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25438219224115 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0989550819139758 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   989.550819139757 bps 989.551 bps 
Brno → Olomouc  0.363494303798493 % 0.363 %   100 bps 100.000 Gbps   363.494303798492 bps 363.494 Mbps 
Olomouc → Brno  0.123238909210958 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   123.238909210958 bps 123.239 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.145983404232416 % 0.146 %   100 bps 100.000 Gbps   145.983404232416 bps 145.983 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.751106306993672 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   751.106306993673 bps 751.106 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0371847098410174 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.43694196820348 bps 7.437 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.94643736652036 % 2.946 %   20 bps 20.000 Gbps   581.734270614748 bps 581.734 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.92535360787732 % 1.925 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   192.535360787732 bps 192.535 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.724830219492826 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.4830219492826 bps 72.483 Mbps 
Brno → Ostrava  2.81765779117473 % 2.818 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81765779117473 bps 2.818 Gbps 
Ostrava → Brno  2.5535483156256 % 2.554 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55354831562561 bps 2.554 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.22968069889266 % 1.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2968069889266 bps 12.297 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.81817831026899 % 4.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.18178310269 bps 48.182 Mbps 
Ostrava → Opava  0.553897850280385 % 0.554 %   10 bps 10.000 Gbps   55.3897850280386 bps 55.390 Mbps 
Opava → Ostrava  0.509074859328355 % 0.509 %   10 bps 10.000 Gbps   50.9074859328356 bps 50.907 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.5473390417235 % 1.547 %   10 bps 10.000 Gbps   154.73390417235 bps 154.734 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.13727142585841 % 2.137 %   10 bps 10.000 Gbps   213.727142585841 bps 213.727 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0178468932682053 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.78468932682053 bps 1.785 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0636537527773424 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.36537527773424 bps 6.365 Mbps 
Plzeň → Praha  0.733997900022425 % 0.734 %   100 bps 100.000 Gbps   733.997900022425 bps 733.998 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0266764452766589 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.66764452766588 bps 2.668 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.132497496235232 % 0.132 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2497496235232 bps 13.250 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.206238627422829 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6238627422829 bps 20.624 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.168242742271829 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8242742271829 bps 16.824 Kbps 
Praha → Plzeň  1.43718444790517 % 1.437 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43718444790517 bps 1.437 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.02273743258224 % 1.023 %   10 bps 10.000 Gbps   102.273743258224 bps 102.274 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.6636099092291 % 19.664 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96636099092291 bps 1.966 Gbps 
Brno → Praha  2.70061812764312 % 2.701 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70061812764312 bps 2.701 Gbps 
Praha → Brno  6.19065645537375 % 6.191 %   100 bps 100.000 Gbps   6.19065645537375 bps 6.191 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.69004503976584 % 1.690 %   20 bps 20.000 Gbps   338.009007953168 bps 338.009 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.09923062370115 % 1.099 %   20 bps 20.000 Gbps   219.846124740231 bps 219.846 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.36266944433825 % 8.363 %   100 bps 100.000 Gbps   8.36266944433825 bps 8.363 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.41024369258053 % 7.410 %   100 bps 100.000 Gbps   7.41024369258053 bps 7.410 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.10154184731844 % 1.102 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10154184731844 bps 1.102 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.25023126008157 % 3.250 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25023126008157 bps 3.250 Gbps 
Praha → Liberec  0.21135489029996 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.135489029996 bps 21.135 Kbps 
Liberec → Praha  0.201195479176308 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1195479176308 bps 20.120 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.8060334484503 % 1.806 %   400 bps 400.000 Gbps   7.19550469738203 bps 7.196 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.805710834025115 % 0.806 %   400 bps 400.000 Gbps   3.21120483276869 bps 3.211 Gbps 
Pardubice → Praha  0.641915717221491 % 0.642 %   10 bps 10.000 Gbps   64.1915717221491 bps 64.192 Mbps 
Praha → Pardubice  3.23495350996489 % 3.235 %   10 bps 10.000 Gbps   323.495350996489 bps 323.495 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.86008283112694 % 9.860 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.6008283112693 bps 98.601 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.90909322148179 % 1.909 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0909322148179 bps 19.091 Mbps 
Praha → Public Internet  4.83594207945359 % 4.836 %   20 bps 20.000 Gbps   967.186892852613 bps 967.187 Mbps 
Public Internet → Praha  6.24464397369807 % 6.245 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2489283256538 bps 1.249 Gbps 
Zlín → Brno  0.660988257149327 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.0988257149327 bps 66.099 Mbps 
Brno → Zlín  1.76325543700932 % 1.763 %   10 bps 10.000 Gbps   176.325543700932 bps 176.326 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.14190066848577 % 1.142 %   10 bps 10.000 Gbps   114.190066848577 bps 114.190 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.033923376895019 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   339.23376895019 bps 339.234 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.36217495565394 % 4.362 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.6217495565393 bps 43.622 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.1138938017948 % 4.114 %   10 bps 10.000 Gbps   411.38938017948 bps 411.389 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.124625569023625 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24625569023625 bps 1.246 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.760086993681442 % 0.760 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.60086993681442 bps 7.601 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.184468601347878 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4468601347878 bps 18.447 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0998088527928065 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   998.088527928065 bps 998.089 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.44834436660621 % 1.448 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4834436660621 bps 14.483 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.437330276556126 % 0.437 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.37330276556126 bps 4.373 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.748684323801733 % 0.749 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.48684323801733 bps 7.487 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.198256672219804 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8256672219804 bps 19.826 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.627896231794674 % 0.628 %   10 bps 10.000 Gbps   62.7896231794673 bps 62.790 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.181464775194964 % 0.181 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1464775194964 bps 18.146 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   64.5574540521904 bps 64.557 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jun 27 00:05:26 2020