CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/6/27

Average load for period: 2020/06/27 00:00:00 - 2020/06/27 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/27 00:00:00 - 2020/06/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/6/27
ACONET->Brno  2.243%  Brno->ACONET  8.713%  Brno->Lednice  8.951%  Lednice->Brno  24.163%  Brno->SANET  2.424%  SANET->Brno  1.448%  Brno->Vyškov  0.618%  Vyškov->Brno  0.341%  Brno->České Budějovice  0.168e-3 %  České Budějovice->Brno  0.160e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.733e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.397e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.092%  Plzeň->České Budějovice  0.332%  České Budějovice->Tábor  0.092%  Tábor->České Budějovice  0.058%  Brno->Jihlava  2.658%  Jihlava->Brno  3.558%  České Budějovice->Jihlava  0.121e-3 %  Jihlava->České Budějovice  9.147e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.009%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.250%  Jihlava->Telč  0.249%  Telč->Jihlava  0.075%  Hradec Králové->Liberec  1.702%  Liberec->Hradec Králové  0.310%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.192e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.056e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.267%  Olomouc->Brno  0.206%  Hradec Králové->Olomouc  0.434%  Olomouc->Hradec Králové  0.096%  Olomouc->Ostrava  2.998%  Ostrava->Olomouc  0.446%  Olomouc->Zlín  0.397%  Zlín->Olomouc  0.222e-3 %  Brno->Ostrava  3.671%  Ostrava->Brno  2.115%  Karviná->Ostrava  0.729%  Ostrava->Karviná  5.049%  Opava->Ostrava  0.329%  Ostrava->Opava  0.344%  Ostrava->Pionier  1.030%  Pionier->Ostrava  1.227%  Hradec Králové->Pardubice  7.203e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.040%  Cheb->Plzeň  0.010%  Plzeň->Cheb  0.113%  Plzeň->Praha  0.382%  Praha->Plzeň  1.403%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.170e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  15.335%  Praha->AMS-IX  1.265%  Brno->Praha  2.654%  Praha->Brno  4.323%  České Budějovice->Praha  0.776%  Praha->České Budějovice  1.681%  GÉANT2->Praha  5.026%  Praha->GÉANT2  5.637%  Hradec Králové->Praha  0.746%  Praha->Hradec Králové  2.020%  Liberec->Praha  0.169e-3 %  Praha->Liberec  0.182e-3 %  Pardubice->Praha  0.351%  Praha->Pardubice  1.772%  Poděbrady->Praha  1.173%  Praha->Poděbrady  6.969%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.183%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.276%  Most->Ústí nad
Labem  2.615e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.354e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.929%  Ústí nad
Labem->Praha  1.146%  Brno->Zlín  0.864%  Zlín->Brno  0.459%  NIX.cz->Praha  1.136%  Praha->NIX.cz  0.527%  Praha->Public Internet  4.483%  Public Internet->Praha  4.664% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/27 00:00:00 - 2020/06/27 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/27 00:00:00 - 2020/06/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.71315920873636 % 8.713 %   10 bps 10.000 Gbps   871.315920873636 bps 871.316 Mbps 
ACONET → Brno  2.24326829961164 % 2.243 %   10 bps 10.000 Gbps   224.326829961164 bps 224.327 Mbps 
Lednice → Brno  24.1626423280746 % 24.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   241.626423280746 bps 241.626 Mbps 
Brno → Lednice  8.95053133547796 % 8.951 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.5053133547796 bps 89.505 Mbps 
SANET → Brno  1.44846513541525 % 1.448 %   20 bps 20.000 Gbps   289.693027083049 bps 289.693 Mbps 
Brno → SANET  2.42407711456634 % 2.424 %   20 bps 20.000 Gbps   484.815422913269 bps 484.815 Mbps 
Vyškov → Brno  0.341051774980071 % 0.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.4105177498007 bps 3.411 Mbps 
Brno → Vyškov  0.618120290672154 % 0.618 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.18120290672154 bps 6.181 Mbps 
Brno → Jihlava  2.6582716077479 % 2.658 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6582716077479 bps 2.658 Gbps 
Jihlava → Brno  3.55822164819664 % 3.558 %   100 bps 100.000 Gbps   3.55822164819664 bps 3.558 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  9.14674856857067 % 9.147 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.82925831361045 bps 1.829 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.120769931313133 % 0.121 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   24.1496560248725 bps 24.150 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.250165673986249 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50165673986249 bps 2.502 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.00919585380543 % 1.009 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0919585380543 bps 10.092 Mbps 
Jihlava → Telč  0.249462809762958 % 0.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.49462809762958 bps 2.495 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0745766889913815 % 0.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   745.766889913815 bps 745.767 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.309602106038826 % 0.310 %   20 bps 20.000 Gbps   61.9204212077652 bps 61.920 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.70160465359215 % 1.702 %   20 bps 20.000 Gbps   340.320930718431 bps 340.321 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.191911456027617 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1911456027617 bps 19.191 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.05570759798478 % 1.056 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   105.570759798478 bps 105.571 Kbps 
Děčín → Most  0.261410022733116 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61410022733116 bps 2.614 Kbps 
Most → Děčín  0.787838074205419 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.87838074205418 bps 7.878 Kbps 
Plzeň → Most  0.0992125848472802 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   992.1258484728 bps 992.126 bps 
Most → Plzeň  0.625294624957873 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25294624957873 bps 6.253 Kbps 
Brno → Olomouc  0.267085078699133 % 0.267 %   100 bps 100.000 Gbps   267.085078699132 bps 267.085 Mbps 
Olomouc → Brno  0.205571254281328 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   205.571254281328 bps 205.571 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0962539838552368 % 0.096 %   100 bps 100.000 Gbps   96.2539838552369 bps 96.254 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.434049407824406 % 0.434 %   100 bps 100.000 Gbps   434.049407824406 bps 434.049 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.446121665526118 % 0.446 %   20 bps 20.000 Gbps   89.0919783470162 bps 89.092 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.99793552415393 % 2.998 %   20 bps 20.000 Gbps   579.605785530529 bps 579.606 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.222157630397261 % 0.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2157630397261 bps 22.216 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.397328463967509 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.7328463967509 bps 39.733 Mbps 
Ostrava → Brno  2.11539902965389 % 2.115 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11539902965389 bps 2.115 Gbps 
Brno → Ostrava  3.6712032335475 % 3.671 %   100 bps 100.000 Gbps   3.6712032335475 bps 3.671 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.728720832230179 % 0.729 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.28720832230179 bps 7.287 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.0485798527362 % 5.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.485798527362 bps 50.486 Mbps 
Opava → Ostrava  0.32917978370379 % 0.329 %   10 bps 10.000 Gbps   32.917978370379 bps 32.918 Mbps 
Ostrava → Opava  0.344279166850629 % 0.344 %   10 bps 10.000 Gbps   34.4279166850629 bps 34.428 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.03034831594537 % 1.030 %   10 bps 10.000 Gbps   103.034831594537 bps 103.035 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.22675593423708 % 1.227 %   10 bps 10.000 Gbps   122.675593423708 bps 122.676 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0401835871830414 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.01835871830414 bps 4.018 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.20332369474708 % 7.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   720.332369474708 bps 720.332 Kbps 
Plzeň → Praha  0.38206957785484 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   382.06957785484 bps 382.070 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.113058221025894 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3058221025894 bps 11.306 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0101983207288333 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01983207288333 bps 1.020 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.170111541532724 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0111541532724 bps 17.011 Kbps 
Praha → Plzeň  1.40285751229458 % 1.403 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40285751229458 bps 1.403 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.1618069172535 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.18069172535 bps 16.181 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.26496081822709 % 1.265 %   10 bps 10.000 Gbps   126.496081822709 bps 126.496 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.3350184836773 % 15.335 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53350184836773 bps 1.534 Gbps 
Brno → Praha  2.65372477191756 % 2.654 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65372477191756 bps 2.654 Gbps 
Praha → Brno  4.32274017932547 % 4.323 %   100 bps 100.000 Gbps   4.32274017932547 bps 4.323 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.775728271794958 % 0.776 %   20 bps 20.000 Gbps   155.145654358992 bps 155.146 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.68135373141547 % 1.681 %   20 bps 20.000 Gbps   336.270746283095 bps 336.271 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.63731031343858 % 5.637 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63731031343858 bps 5.637 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.02641934728583 % 5.026 %   100 bps 100.000 Gbps   5.02641934728584 bps 5.026 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.746457246135939 % 0.746 %   100 bps 100.000 Gbps   746.45724613594 bps 746.457 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.02029867010369 % 2.020 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02029867010369 bps 2.020 Gbps 
Praha → Liberec  0.182032629085104 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2032629085104 bps 18.203 Kbps 
Liberec → Praha  0.169496078111099 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9496078111099 bps 16.950 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.13638922341954 % 1.136 %   400 bps 400.000 Gbps   4.52125318053395 bps 4.521 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.5270570999751 % 0.527 %   400 bps 400.000 Gbps   2.0977679926985 bps 2.098 Gbps 
Praha → Pardubice  1.77192344479701 % 1.772 %   10 bps 10.000 Gbps   177.192344479701 bps 177.192 Mbps 
Pardubice → Praha  0.351018660624551 % 0.351 %   10 bps 10.000 Gbps   35.1018660624551 bps 35.102 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.96869640570324 % 6.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.6869640570323 bps 69.687 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.17308400606675 % 1.173 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7308400606675 bps 11.731 Mbps 
Public Internet → Praha  4.66394681925665 % 4.664 %   20 bps 20.000 Gbps   932.78936385133 bps 932.789 Mbps 
Praha → Public Internet  4.48288731512706 % 4.483 %   20 bps 20.000 Gbps   896.577463025412 bps 896.577 Mbps 
Zlín → Brno  0.459055653895648 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.9055653895648 bps 45.906 Mbps 
Brno → Zlín  0.864133750947369 % 0.864 %   10 bps 10.000 Gbps   86.4133750947369 bps 86.413 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.275574814754002 % 0.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.75574814754002 bps 2.756 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.14611581306875 % 1.146 %   10 bps 10.000 Gbps   114.611581306875 bps 114.612 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.92904980369075 % 2.929 %   10 bps 10.000 Gbps   292.904980369075 bps 292.905 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.35437945894477 % 1.354 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5437945894477 bps 13.544 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.182798994741088 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82798994741087 bps 1.828 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.61543872272 % 2.615 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.1543872272 bps 26.154 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0917019434248461 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.1701943424846 bps 9.170 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.332334977336074 % 0.332 %   10 bps 10.000 Gbps   33.2334977336074 bps 33.233 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.159722821061155 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9722821061155 bps 15.972 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.39709757708417 % 1.397 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9709757708417 bps 13.971 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0578670378373611 % 0.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   578.670378373611 bps 578.670 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0924932462556119 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   924.932462556119 bps 924.932 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.733116601766914 % 0.733 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.33116601766914 bps 7.331 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.167622347925459 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7622347925459 bps 16.762 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   50.3872282484603 bps 50.387 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jun 28 00:05:36 2020