CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/6/28

Average load for period: 2020/06/28 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/28 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/6/28
ACONET->Brno  2.354%  Brno->ACONET  9.625%  Brno->Lednice  8.757%  Lednice->Brno  23.977%  Brno->SANET  2.273%  SANET->Brno  1.546%  Brno->Vyškov  0.594%  Vyškov->Brno  0.338%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.399e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.099%  Plzeň->České Budějovice  0.349%  České Budějovice->Tábor  0.192%  Tábor->České Budějovice  0.059%  Brno->Jihlava  1.875%  Jihlava->Brno  4.509%  České Budějovice->Jihlava  0.100e-3 %  Jihlava->České Budějovice  8.438e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.487%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.245%  Jihlava->Telč  0.141%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  1.879%  Liberec->Hradec Králové  0.451%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.172%  Olomouc->Brno  0.045%  Hradec Králové->Olomouc  0.386%  Olomouc->Hradec Králové  0.091%  Olomouc->Ostrava  3.801%  Ostrava->Olomouc  0.060%  Olomouc->Zlín  0.540%  Zlín->Olomouc  0.212e-3 %  Brno->Ostrava  4.161%  Ostrava->Brno  1.546%  Karviná->Ostrava  0.927%  Ostrava->Karviná  5.903%  Opava->Ostrava  0.580%  Ostrava->Opava  0.362%  Ostrava->Pionier  0.918%  Pionier->Ostrava  1.014%  Hradec Králové->Pardubice  6.870e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.048%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.273%  Plzeň->Praha  0.344%  Praha->Plzeň  1.941%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.962%  Praha->AMS-IX  1.363%  Brno->Praha  3.369%  Praha->Brno  4.573%  České Budějovice->Praha  1.029%  Praha->České Budějovice  1.089%  GÉANT2->Praha  4.984%  Praha->GÉANT2  5.573%  Hradec Králové->Praha  0.733%  Praha->Hradec Králové  2.149%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.373%  Praha->Pardubice  1.922%  Poděbrady->Praha  1.230%  Praha->Poděbrady  7.570%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.103%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.254%  Most->Ústí nad
Labem  2.579e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.349e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.767%  Ústí nad
Labem->Praha  1.727%  Brno->Zlín  0.985%  Zlín->Brno  0.592%  NIX.cz->Praha  1.112%  Praha->NIX.cz  0.550%  Praha->Public Internet  4.239%  Public Internet->Praha  4.042% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/28 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/28 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.62461578508769 % 9.625 %   10 bps 10.000 Gbps   962.461578508769 bps 962.462 Mbps 
ACONET → Brno  2.35413339218297 % 2.354 %   10 bps 10.000 Gbps   235.413339218297 bps 235.413 Mbps 
Brno → Lednice  8.7572112792057 % 8.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.572112792057 bps 87.572 Mbps 
Lednice → Brno  23.9770366605017 % 23.977 %   1000 bps 1000.000 Mbps   239.770366605017 bps 239.770 Mbps 
SANET → Brno  1.54588151676061 % 1.546 %   20 bps 20.000 Gbps   309.176303352122 bps 309.176 Mbps 
Brno → SANET  2.27347787826615 % 2.273 %   20 bps 20.000 Gbps   454.695575653231 bps 454.696 Mbps 
Vyškov → Brno  0.33752491411059 % 0.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.3752491411059 bps 3.375 Mbps 
Brno → Vyškov  0.593568512927173 % 0.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.93568512927173 bps 5.936 Mbps 
Brno → Jihlava  1.8754429939615 % 1.875 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8754429939615 bps 1.875 Gbps 
Jihlava → Brno  4.50874854339252 % 4.509 %   100 bps 100.000 Gbps   4.50874854339252 bps 4.509 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.10047597761477 % 0.100 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.095195522954 bps 20.095 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  8.43847303422275 % 8.438 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.68769460684455 bps 1.688 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.486565031457822 % 0.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.86565031457823 bps 4.866 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.244846795545304 % 0.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.44846795545304 bps 2.448 Mbps 
Jihlava → Telč  0.141090679210713 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.41090679210713 bps 1.411 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0626528119691905 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   626.528119691905 bps 626.528 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.450859096885666 % 0.451 %   20 bps 20.000 Gbps   90.1718193771333 bps 90.172 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.87949802577741 % 1.879 %   20 bps 20.000 Gbps   375.899605155483 bps 375.900 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.16000677567671 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.000677567671 bps 16.001 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.163332333798664 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3332333798664 bps 16.333 Kbps 
Most → Děčín  0.787921787506185 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.87921787506185 bps 7.879 Kbps 
Děčín → Most  0.261185060077864 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61185060077864 bps 2.612 Kbps 
Most → Plzeň  0.625392576976362 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25392576976362 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.098802092284728 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   988.020922847279 bps 988.021 bps 
Brno → Olomouc  0.172334293783289 % 0.172 %   100 bps 100.000 Gbps   172.334293783289 bps 172.334 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0446348438155142 % 0.045 %   100 bps 100.000 Gbps   44.6348438155143 bps 44.635 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0909789797665892 % 0.091 %   100 bps 100.000 Gbps   90.9789797665892 bps 90.979 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.385731397408166 % 0.386 %   100 bps 100.000 Gbps   385.731397408166 bps 385.731 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.80093125334686 % 3.801 %   20 bps 20.000 Gbps   744.680890517032 bps 744.681 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0595744162143426 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   11.2258287671634 bps 11.226 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.53999366693689 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   53.999366693689 bps 53.999 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.211839630212004 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1839630212004 bps 21.184 Kbps 
Ostrava → Brno  1.54554488098686 % 1.546 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54554488098686 bps 1.546 Gbps 
Brno → Ostrava  4.16118107524683 % 4.161 %   100 bps 100.000 Gbps   4.16118107524683 bps 4.161 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.90251557364087 % 5.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.0251557364087 bps 59.025 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.927023333547188 % 0.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.27023333547188 bps 9.270 Mbps 
Opava → Ostrava  0.580171591098261 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0171591098261 bps 58.017 Mbps 
Ostrava → Opava  0.362137637070539 % 0.362 %   10 bps 10.000 Gbps   36.2137637070539 bps 36.214 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.01362175540821 % 1.014 %   10 bps 10.000 Gbps   101.362175540821 bps 101.362 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.91761602611718 % 0.918 %   10 bps 10.000 Gbps   91.761602611718 bps 91.762 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0482833553724666 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.82833553724667 bps 4.828 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.86990635910029 % 6.870 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   686.990635910029 bps 686.991 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.272904180757442 % 0.273 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2904180757442 bps 27.290 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160083312804512 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0083312804512 bps 16.008 Kbps 
Praha → Plzeň  1.94130456358475 % 1.941 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94130456358475 bps 1.941 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160635700131179 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0635700131179 bps 16.064 Kbps 
Plzeň → Praha  0.343748822923155 % 0.344 %   100 bps 100.000 Gbps   343.748822923155 bps 343.749 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0148359800517685 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48359800517685 bps 1.484 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.36261406138018 % 1.363 %   10 bps 10.000 Gbps   136.261406138018 bps 136.261 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.9621165932017 % 15.962 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59621165932017 bps 1.596 Gbps 
Praha → Brno  4.57261310163935 % 4.573 %   100 bps 100.000 Gbps   4.57261310163935 bps 4.573 Gbps 
Brno → Praha  3.36880723917955 % 3.369 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36880723917955 bps 3.369 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.08877163662688 % 1.089 %   20 bps 20.000 Gbps   217.754327325377 bps 217.754 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.02878175857962 % 1.029 %   20 bps 20.000 Gbps   205.756351715924 bps 205.756 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.57296977879197 % 5.573 %   100 bps 100.000 Gbps   5.57296977879197 bps 5.573 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.98418887461879 % 4.984 %   100 bps 100.000 Gbps   4.98418887461879 bps 4.984 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.14879440956788 % 2.149 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14879440956788 bps 2.149 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.732870146815278 % 0.733 %   100 bps 100.000 Gbps   732.870146815278 bps 732.870 Mbps 
Liberec → Praha  0.157774084960475 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7774084960475 bps 15.777 Kbps 
Praha → Liberec  0.173935250627356 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3935250627356 bps 17.394 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.549828312991815 % 0.550 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18966295177986 bps 2.190 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.112464207629 % 1.112 %   400 bps 400.000 Gbps   4.41974915581175 bps 4.420 Gbps 
Praha → Pardubice  1.92159126183817 % 1.922 %   10 bps 10.000 Gbps   192.159126183817 bps 192.159 Mbps 
Pardubice → Praha  0.373384650386606 % 0.373 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3384650386606 bps 37.338 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.23047158132041 % 1.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3047158132041 bps 12.305 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.57047408743884 % 7.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.7047408743884 bps 75.705 Mbps 
Public Internet → Praha  4.04227941856829 % 4.042 %   20 bps 20.000 Gbps   808.455492625714 bps 808.455 Mbps 
Praha → Public Internet  4.23881315632622 % 4.239 %   20 bps 20.000 Gbps   847.760873386416 bps 847.761 Mbps 
Zlín → Brno  0.592331274285187 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.2331274285187 bps 59.233 Mbps 
Brno → Zlín  0.98534070946562 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.534070946562 bps 98.534 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.102844001135943 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02844001135943 bps 1.028 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.34923610068214 % 1.349 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4923610068214 bps 13.492 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.57862276366368 % 2.579 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.7862276366368 bps 25.786 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.76733226603599 % 2.767 %   10 bps 10.000 Gbps   276.733226603599 bps 276.733 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.72682272782325 % 1.727 %   10 bps 10.000 Gbps   172.682272782325 bps 172.682 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.253683426941834 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.53683426941834 bps 2.537 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.348757774117961 % 0.349 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8757774117961 bps 34.876 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.099120146876966 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.9120146876966 bps 9.912 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.39855499973741 % 1.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9855499973741 bps 13.986 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149788481672394 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9788481672394 bps 14.979 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0589357201339961 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   589.357201339961 bps 589.357 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.192401170006022 % 0.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92401170006022 bps 1.924 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163072783277757 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3072783277757 bps 16.307 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.73005601668789 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3005601668789 bps 7.301 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   51.8226671852772 bps 51.823 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 29 00:05:51 2020