CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/6/29

Average load for period: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/06/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/06/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/6/29
ACONET->Brno  5.289%  Brno->ACONET  13.738%  Brno->Lednice  6.247%  Lednice->Brno  24.297%  Brno->SANET  5.300%  SANET->Brno  1.833%  Brno->Vyškov  7.636%  Vyškov->Brno  0.896%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.155e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.733e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.407e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.196%  Plzeň->České Budějovice  0.573%  České Budějovice->Tábor  0.715%  Tábor->České Budějovice  0.185%  Brno->Jihlava  2.837%  Jihlava->Brno  2.994%  České Budějovice->Jihlava  0.168e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.037%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.331%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  0.405%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  2.457%  Liberec->Hradec Králové  0.533%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.288e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.201e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.390%  Olomouc->Brno  0.124%  Hradec Králové->Olomouc  0.721%  Olomouc->Hradec Králové  0.155%  Olomouc->Ostrava  4.149%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.813%  Zlín->Olomouc  2.397e-3 %  Brno->Ostrava  3.601%  Ostrava->Brno  2.544%  Karviná->Ostrava  1.058%  Ostrava->Karviná  6.083%  Opava->Ostrava  0.626%  Ostrava->Opava  0.527%  Ostrava->Pionier  2.676%  Pionier->Ostrava  1.269%  Hradec Králové->Pardubice  0.030%  Pardubice->Hradec Králové  0.088%  Cheb->Plzeň  0.053%  Plzeň->Cheb  0.140%  Plzeň->Praha  0.787%  Praha->Plzeň  1.868%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.166e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  17.367%  Praha->AMS-IX  1.089%  Brno->Praha  3.664%  Praha->Brno  7.024%  České Budějovice->Praha  0.904%  Praha->České Budějovice  1.780%  GÉANT2->Praha  5.234%  Praha->GÉANT2  7.317%  Hradec Králové->Praha  1.259%  Praha->Hradec Králové  3.513%  Liberec->Praha  0.163e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.886%  Praha->Pardubice  3.648%  Poděbrady->Praha  1.165%  Praha->Poděbrady  7.658%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.108%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.579%  Most->Ústí nad
Labem  6.261e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.039%  Praha->Ústí nad
Labem  4.551%  Ústí nad
Labem->Praha  2.398%  Brno->Zlín  2.166%  Zlín->Brno  0.800%  NIX.cz->Praha  1.919%  Praha->NIX.cz  0.810%  Praha->Public Internet  4.942%  Public Internet->Praha  6.605% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/06/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/06/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.28855940051876 % 5.289 %   10 bps 10.000 Gbps   528.855940051876 bps 528.856 Mbps 
Brno → ACONET  13.7381290465291 % 13.738 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37381290465291 bps 1.374 Gbps 
Lednice → Brno  24.2973113163834 % 24.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   242.973113163834 bps 242.973 Mbps 
Brno → Lednice  6.24737801173728 % 6.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.4737801173728 bps 62.474 Mbps 
SANET → Brno  1.83288129320996 % 1.833 %   20 bps 20.000 Gbps   366.576258641993 bps 366.576 Mbps 
Brno → SANET  5.29972180779316 % 5.300 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05994436155863 bps 1.060 Gbps 
Vyškov → Brno  0.896034141056457 % 0.896 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.96034141056457 bps 8.960 Mbps 
Brno → Vyškov  7.63581578952351 % 7.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.3581578952351 bps 76.358 Mbps 
Jihlava → Brno  2.99423438000304 % 2.994 %   100 bps 100.000 Gbps   2.99423438000304 bps 2.994 Gbps 
Brno → Jihlava  2.83729765903107 % 2.837 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83729765903107 bps 2.837 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.167888887789743 % 0.168 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   33.5358586120991 bps 33.536 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0373057289657498 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.46082251952039 bps 7.461 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.247708693413417 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47708693413417 bps 2.477 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.331301917975509 % 0.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.31301917975509 bps 3.313 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0628344542635971 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   628.344542635971 bps 628.345 Kbps 
Jihlava → Telč  0.405090219953686 % 0.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05090219953686 bps 4.051 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.533112519132104 % 0.533 %   20 bps 20.000 Gbps   106.622503826421 bps 106.623 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.45734885452312 % 2.457 %   20 bps 20.000 Gbps   491.469770904624 bps 491.470 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.287762667994905 % 0.288 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.7762667994905 bps 28.776 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.201145741515106 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1145741515106 bps 20.115 Kbps 
Most → Děčín  0.787713268197195 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.87713268197195 bps 7.877 Kbps 
Děčín → Most  0.261136337214327 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61136337214327 bps 2.611 Kbps 
Plzeň → Most  0.0989734787045017 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   989.734787045019 bps 989.735 bps 
Most → Plzeň  0.625475627339263 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25475627339264 bps 6.255 Kbps 
Olomouc → Brno  0.123743467090996 % 0.124 %   100 bps 100.000 Gbps   123.743467090996 bps 123.743 Mbps 
Brno → Olomouc  0.38966914763329 % 0.390 %   100 bps 100.000 Gbps   389.669147633289 bps 389.669 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.720863873581249 % 0.721 %   100 bps 100.000 Gbps   720.863873581249 bps 720.864 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.154925834188707 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   154.925834188707 bps 154.926 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0416829003617694 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.33658007235387 bps 8.337 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.14899029914601 % 4.149 %   20 bps 20.000 Gbps   815.606183653977 bps 815.606 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.39716590213381 % 2.397 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   239.716590213381 bps 239.717 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.813265243420968 % 0.813 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3265243420968 bps 81.327 Mbps 
Brno → Ostrava  3.60140029836103 % 3.601 %   100 bps 100.000 Gbps   3.60140029836103 bps 3.601 Gbps 
Ostrava → Brno  2.54354480697483 % 2.544 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54354480697483 bps 2.544 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.08342287870441 % 6.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.8342287870441 bps 60.834 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.05772962432973 % 1.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5772962432973 bps 10.577 Mbps 
Ostrava → Opava  0.526737385336211 % 0.527 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6737385336211 bps 52.674 Mbps 
Opava → Ostrava  0.626294959689043 % 0.626 %   10 bps 10.000 Gbps   62.6294959689043 bps 62.629 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.26945700331765 % 1.269 %   10 bps 10.000 Gbps   126.945700331765 bps 126.946 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.676474645618 % 2.676 %   10 bps 10.000 Gbps   267.6474645618 bps 267.647 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0878989087746384 % 0.088 %   10 bps 10.000 Gbps   8.78989087746383 bps 8.790 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0297585123340697 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.97585123340698 bps 2.976 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.165500803182419 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5500803182419 bps 16.550 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.139720084237925 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   13.9720084237925 bps 13.972 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0526452678014672 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.26452678014672 bps 5.265 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160921341366084 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0921341366084 bps 16.092 Kbps 
Plzeň → Praha  0.787367465771319 % 0.787 %   100 bps 100.000 Gbps   787.367465771319 bps 787.367 Mbps 
Praha → Plzeň  1.8676114650433 % 1.868 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8676114650433 bps 1.868 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.08850758167797 % 1.089 %   10 bps 10.000 Gbps   108.850758167797 bps 108.851 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.3666169393796 % 17.367 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73666169393796 bps 1.737 Gbps 
Brno → Praha  3.66366890599117 % 3.664 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66366890599117 bps 3.664 Gbps 
Praha → Brno  7.02406906582461 % 7.024 %   100 bps 100.000 Gbps   7.02406906582461 bps 7.024 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.78001627203824 % 1.780 %   20 bps 20.000 Gbps   356.003254407647 bps 356.003 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.903989539500416 % 0.904 %   20 bps 20.000 Gbps   180.797907900083 bps 180.798 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.23389090093811 % 5.234 %   100 bps 100.000 Gbps   5.2338890147074 bps 5.234 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.31685039556052 % 7.317 %   100 bps 100.000 Gbps   7.31685019030928 bps 7.317 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.51302292539934 % 3.513 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51302292539934 bps 3.513 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.25933262086889 % 1.259 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25933262086889 bps 1.259 Gbps 
Liberec → Praha  0.163423963337322 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3423963337322 bps 16.342 Kbps 
Praha → Liberec  0.176150530609838 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6150530609838 bps 17.615 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.9193158810214 % 1.919 %   400 bps 400.000 Gbps   7.64348255776033 bps 7.643 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.809959106694114 % 0.810 %   400 bps 400.000 Gbps   3.22698475607627 bps 3.227 Gbps 
Pardubice → Praha  0.885773278562274 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.5773278562274 bps 88.577 Mbps 
Praha → Pardubice  3.64762595059759 % 3.648 %   10 bps 10.000 Gbps   364.762595059759 bps 364.763 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.65782735674172 % 7.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.5782735674172 bps 76.578 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.16485150143742 % 1.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6485150143742 bps 11.649 Mbps 
Public Internet → Praha  6.60469743254479 % 6.605 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32093948650896 bps 1.321 Gbps 
Praha → Public Internet  4.94180430672403 % 4.942 %   20 bps 20.000 Gbps   988.357804111769 bps 988.358 Mbps 
Zlín → Brno  0.799716408825204 % 0.800 %   10 bps 10.000 Gbps   79.9716408825203 bps 79.972 Mbps 
Brno → Zlín  2.16616750816001 % 2.166 %   10 bps 10.000 Gbps   216.616750816001 bps 216.617 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0386438127714492 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   386.438127714492 bps 386.438 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.39812701335285 % 2.398 %   10 bps 10.000 Gbps   239.812701335286 bps 239.813 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.578762984996692 % 0.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.78762984996692 bps 5.788 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.108239848107598 % 0.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08239848107598 bps 1.082 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.55074933204917 % 4.551 %   10 bps 10.000 Gbps   455.074933204917 bps 455.075 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.26116826176404 % 6.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.6116826176404 bps 62.612 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.572596084632604 % 0.573 %   10 bps 10.000 Gbps   57.2596084632604 bps 57.260 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.184739082098197 % 0.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84739082098197 bps 1.847 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.732908021374849 % 0.733 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3290802137485 bps 7.329 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.165276287290521 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.527628729052 bps 16.528 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.154835359324755 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4835359324755 bps 15.484 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40681106443966 % 1.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0681106443966 bps 14.068 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.196159533952537 % 0.196 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6159533952537 bps 19.616 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.715159385469354 % 0.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.15159385469354 bps 7.152 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   67.0738223837674 bps 67.074 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jun 30 00:05:58 2020