CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2016 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2016/8

Average load for period: 2016/08/01 00:00:00 - 2016/08/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2016/08/01 00:00:00 - 2016/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2016/8
ACONET->Brno  2.089%  Brno->ACONET  3.857%  Brno->Lednice  0.845%  Lednice->Brno  0.307%  Brno->SANET  2.324%  SANET->Brno  1.019%  Brno->Vyškov  2.384%  Vyškov->Brno  0.350%  Brno->České Budějovice  0.569%  České Budějovice->Brno  0.082%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.565%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.265%  České Budějovice->Plzeň  0.151e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.151e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.280%  Tábor->České Budějovice  0.136%  Hradec Králové->Opava  0.183e-3 %  Opava->Hradec Králové  0.173e-3 %  Brno->Jihlava  25.930%  Jihlava->Brno  3.286%  České Budějovice->Jihlava  0.397%  Jihlava->České Budějovice  0.018%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.864%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.337%  Telč->Jihlava  0.614%  Hradec Králové->Liberec  1.628%  Liberec->Hradec Králové  0.931%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.956%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.264%  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.164e-3 %  Děčín->Most  0.376e-3 %  Most->Děčín  0.384e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  2.565%  Olomouc->Brno  3.229%  Hradec Králové->Olomouc  1.248%  Olomouc->Hradec Králové  0.413%  Olomouc->Ostrava  4.970%  Ostrava->Olomouc  2.779%  Olomouc->Zlín  0.801%  Zlín->Olomouc  0.409%  Brno->Ostrava  0.161e-3 %  Ostrava->Brno  0.149e-3 %  Karviná->Ostrava  0.326%  Ostrava->Karviná  1.388%  Opava->Ostrava  1.914%  Ostrava->Opava  4.150%  Ostrava->Pionier  1.984%  Pionier->Ostrava  0.875%  Hradec Králové->Pardubice  0.666%  Pardubice->Hradec Králové  0.161%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  1.494%  Plzeň->Praha  6.864%  Praha->Plzeň  10.363%  Plzeň->Ústí nad
Labem  9.977e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.035%  AMS-IX->Praha  9.937%  Praha->AMS-IX  0.157%  Brno->Praha  2.043%  Praha->Brno  3.902%  České Budějovice->Praha  0.830%  Praha->České Budějovice  1.452%  GÉANT2->Praha  0.697%  Praha->GÉANT2  0.680%  Hradec Králové->Praha  0.691%  Praha->Hradec Králové  1.865%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.090%  Praha->Pardubice  0.442%  Poděbrady->Praha  0.157%  Praha->Poděbrady  1.391%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.127%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.737%  Most->Ústí nad
Labem  1.674e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.038e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  0.723%  Ústí nad
Labem->Praha  0.215%  Brno->Zlín  0.161e-3 %  Zlín->Brno  2.080e-3 %  NIX.cz->Praha  3.808%  Praha->NIX.cz  1.930%  Praha->Public Internet  2.367%  Public Internet->Praha  12.303% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2016/08/01 00:00:00 - 2016/08/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2016/08/01 00:00:00 - 2016/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.08892641633655 % 2.089 %   10 bps 10.000 Gbps   208.892641633654 bps 208.893 Mbps 
Brno → ACONET  3.85749252291732 % 3.857 %   10 bps 10.000 Gbps   385.749252291733 bps 385.749 Mbps 
Lednice → Brno  0.307279044225925 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.07279044225925 bps 3.073 Mbps 
Brno → Lednice  0.844878148109352 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.4487814810935 bps 8.449 Mbps 
SANET → Brno  1.01876560851846 % 1.019 %   40 bps 40.000 Gbps   204.0337567962 bps 204.034 Mbps 
Brno → SANET  2.3244421941703 % 2.324 %   40 bps 40.000 Gbps   465.812496207126 bps 465.812 Mbps 
Vyškov → Brno  0.350160822079003 % 0.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.50160822079003 bps 3.502 Mbps 
Brno → Vyškov  2.38374496720939 % 2.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.8374496720939 bps 23.837 Mbps 
Hradec Králové → Opava  0.182520458106044 % 0.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82520458106044 bps 1.825 Kbps 
Opava → Hradec Králové  0.17282157033957 % 0.173 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7282157033957 bps 1.728 Kbps 
Jihlava → Brno  3.28621940801087 % 3.286 %   10 bps 10.000 Gbps   328.621940801088 bps 328.622 Mbps 
Brno → Jihlava  25.9298725769205 % 25.930 %   10 bps 10.000 Gbps   2.59298725769206 bps 2.593 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0177961466280037 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.77961466280038 bps 1.780 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.396969652873268 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6969652873268 bps 39.697 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0143324911861067 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   143.324911861067 bps 143.325 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.863776749990542 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.63776749990542 bps 8.638 Mbps 
Jihlava → Telč  0.336743440218512 % 0.337 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.36743440218512 bps 3.367 Mbps 
Telč → Jihlava  0.614263874347262 % 0.614 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.14263874347262 bps 6.143 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.62847288269237 % 1.628 %   20 bps 20.000 Gbps   325.694576538474 bps 325.695 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.931208386507725 % 0.931 %   20 bps 20.000 Gbps   186.241677301545 bps 186.242 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.955977919646367 % 0.956 %   10 bps 10.000 Gbps   95.5977919646365 bps 95.598 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.263658298079838 % 0.264 %   10 bps 10.000 Gbps   26.3658298079838 bps 26.366 Mbps 
Cheb → Most  0.143729489801785 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3596913071998 bps 14.360 Kbps 
Most → Cheb  0.163875541508215 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2292120841459 bps 16.229 Kbps 
Most → Děčín  0.384272475410645 % 0.384 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.84272475410645 bps 3.843 Kbps 
Děčín → Most  0.376123531927083 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76123531927083 bps 3.761 Kbps 
Plzeň → Most  0.143982623977567 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3982623977567 bps 14.398 Kbps 
Most → Plzeň  0.162713528652052 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2713528652052 bps 16.271 Kbps 
Brno → Olomouc  2.565481949799 % 2.565 %   100 bps 100.000 Gbps   756.003109349992 bps 756.003 Mbps 
Olomouc → Brno  3.22862012736507 % 3.229 %   100 bps 100.000 Gbps   915.610228640492 bps 915.610 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.24822854432569 % 1.248 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24822854432569 bps 1.248 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.412618624177742 % 0.413 %   100 bps 100.000 Gbps   412.618624177742 bps 412.619 Mbps 
Ostrava → Olomouc  2.7785679733477 % 2.779 %   20 bps 20.000 Gbps   555.713594669541 bps 555.714 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.96989549720766 % 4.970 %   20 bps 20.000 Gbps   993.97909944153 bps 993.979 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.408542377215907 % 0.409 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8542377215907 bps 40.854 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.801095906272484 % 0.801 %   10 bps 10.000 Gbps   80.1095906272485 bps 80.110 Mbps 
Ostrava → Brno  0.148778634259965 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8778634259965 bps 14.878 Kbps 
Brno → Ostrava  0.160764135550929 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0764135550929 bps 16.076 Kbps 
Karviná → Ostrava  0.325809340535124 % 0.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25809340535124 bps 3.258 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.38820722520935 % 1.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8820722520935 bps 13.882 Mbps 
Ostrava → Opava  4.14973529770865 % 4.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4973529770865 bps 41.497 Mbps 
Opava → Ostrava  1.91443080942706 % 1.914 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1443080942706 bps 19.144 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.98382660269566 % 1.984 %   10 bps 10.000 Gbps   198.382660269566 bps 198.383 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.874543816778525 % 0.875 %   10 bps 10.000 Gbps   87.4543816778525 bps 87.454 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.160886937305568 % 0.161 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0886937305568 bps 16.089 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.665698736847534 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.5698736847533 bps 66.570 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0349980322390558 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.49980322390559 bps 3.500 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.49401886017252 % 1.494 %   10 bps 10.000 Gbps   149.401886017252 bps 149.402 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.021512026703779 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.1512026703779 bps 2.151 Mbps 
Plzeň → Praha  6.8640626760556 % 6.864 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37281253521112 bps 1.373 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  9.97695220460003 % 9.977 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   997.695220460003 bps 997.695 Kbps 
Praha → Plzeň  10.3626730775249 % 10.363 %   20 bps 20.000 Gbps   2.07253461550497 bps 2.073 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.156799780219838 % 0.157 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6799780219838 bps 15.680 Mbps 
AMS-IX → Praha  9.9367952980453 % 9.937 %   10 bps 10.000 Gbps   993.67952980453 bps 993.680 Mbps 
Praha → Brno  3.90230291595643 % 3.902 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90230291595643 bps 3.902 Gbps 
Brno → Praha  2.04300925167625 % 2.043 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04300925167625 bps 2.043 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.45203446664853 % 1.452 %   10 bps 10.000 Gbps   145.203446664853 bps 145.203 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.83017772429982 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0177724299821 bps 83.018 Mbps 
Praha → GÉANT2  0.68044718886546 % 0.680 %   100 bps 100.000 Gbps   680.44718886546 bps 680.447 Mbps 
GÉANT2 → Praha  0.697028253831983 % 0.697 %   100 bps 100.000 Gbps   697.028253831983 bps 697.028 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.86497595678512 % 1.865 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86497595678511 bps 1.865 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.690747212557245 % 0.691 %   100 bps 100.000 Gbps   690.747212557245 bps 690.747 Mbps 
Praha → Liberec  0.169705441850725 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9705441850725 bps 16.971 Kbps 
Liberec → Praha  0.156703848581414 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6703848581414 bps 15.670 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.80807482576019 % 3.808 %   120 bps 120.000 Gbps   3.04979886005768 bps 3.050 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.92984123342249 % 1.930 %   120 bps 120.000 Gbps   1.54613517390512 bps 1.546 Gbps 
Praha → Pardubice  0.441799400073552 % 0.442 %   10 bps 10.000 Gbps   44.1799400073552 bps 44.180 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0901847684110017 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   9.01847684110018 bps 9.018 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.39067772297357 % 1.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9067772297356 bps 13.907 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.156821678702179 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.56821678702179 bps 1.568 Mbps 
Praha → Public Internet  2.36748927320676 % 2.367 %   10 bps 10.000 Gbps   236.748927320676 bps 236.749 Mbps 
Public Internet → Praha  12.3034439695918 % 12.303 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23034439695918 bps 1.230 Gbps 
Zlín → Brno  2.07952046565928 % 2.080 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   207.952046565928 bps 207.952 Kbps 
Brno → Zlín  0.160689538191697 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0689538191698 bps 16.069 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.723118840162575 % 0.723 %   10 bps 10.000 Gbps   72.3118840162575 bps 72.312 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.737357839236621 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.37357839236621 bps 7.374 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.215474864771214 % 0.215 %   10 bps 10.000 Gbps   21.5474864771214 bps 21.547 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.6741065574941 % 1.674 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   167.410655749411 bps 167.411 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.12685855890679 % 1.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2685855890679 bps 11.269 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.03840820391865 % 2.038 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   203.840820391865 bps 203.841 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.569001296340649 % 0.569 %   10 bps 10.000 Gbps   56.9001296340649 bps 56.900 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151312970896982 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1312970896982 bps 15.131 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.564645878971656 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.64645878971656 bps 5.646 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.280377721095892 % 0.280 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80377721095892 bps 2.804 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151448067042601 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1448067042601 bps 15.145 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.135840891654208 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35840891654208 bps 1.358 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.264720518052962 % 0.265 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64720518052962 bps 2.647 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.0821134326568392 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.21134326568392 bps 8.211 Mbps 
Summary  empty NA   1.904 bps 1.904 Tbps   31.4080404921111 bps 31.408 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 1 00:27:52 2016