CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2016 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2016/9

Average load for period: 2016/09/01 00:00:00 - 2016/09/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2016/09/01 00:00:00 - 2016/09/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2016/9
ACONET->Brno  2.574%  Brno->ACONET  5.448%  Brno->Lednice  1.591%  Lednice->Brno  0.246%  Brno->SANET  3.801%  SANET->Brno  1.238%  Brno->Vyškov  2.084%  Vyškov->Brno  0.508%  Brno->České Budějovice  0.644%  České Budějovice->Brno  0.304%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.137%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.315%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.405%  Tábor->České Budějovice  0.149%  Hradec Králové->Opava  0.183e-3 %  Opava->Hradec Králové  0.173e-3 %  Brno->Jihlava  26.967%  Jihlava->Brno  3.309%  České Budějovice->Jihlava  0.266%  Jihlava->České Budějovice  0.297e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.031%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.025%  Jihlava->Telč  0.214%  Telč->Jihlava  0.594%  Hradec Králové->Liberec  1.769%  Liberec->Hradec Králové  0.382%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.337%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.080%  Cheb->Most  0.183e-3 %  Most->Cheb  0.168e-3 %  Děčín->Most  0.376e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.168e-3 %  Plzeň->Most  0.183e-3 %  Brno->Olomouc  0.810%  Olomouc->Brno  1.237%  Hradec Králové->Olomouc  1.094%  Olomouc->Hradec Králové  0.438%  Olomouc->Ostrava  1.211%  Ostrava->Olomouc  0.966%  Olomouc->Zlín  2.019%  Zlín->Olomouc  0.630%  Brno->Ostrava  0.794%  Ostrava->Brno  0.326%  Karviná->Ostrava  0.440%  Ostrava->Karviná  2.580%  Opava->Ostrava  3.384%  Ostrava->Opava  4.099%  Ostrava->Pionier  2.791%  Pionier->Ostrava  1.807%  Hradec Králové->Pardubice  0.249%  Pardubice->Hradec Králové  0.071%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.331%  Plzeň->Praha  6.299%  Praha->Plzeň  12.197%  Plzeň->Ústí nad
Labem  3.453e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.017%  AMS-IX->Praha  16.172%  Praha->AMS-IX  0.315%  Brno->Praha  1.655%  Praha->Brno  3.730%  České Budějovice->Praha  0.911%  Praha->České Budějovice  1.831%  GÉANT2->Praha  1.741%  Praha->GÉANT2  1.178%  Hradec Králové->Praha  0.555%  Praha->Hradec Králové  1.753%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.249%  Praha->Pardubice  1.597%  Poděbrady->Praha  0.603%  Praha->Poděbrady  4.858%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.470%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.732%  Most->Ústí nad
Labem  2.972e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.094e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.042%  Ústí nad
Labem->Praha  0.374%  Brno->Zlín  0.161e-3 %  Zlín->Brno  1.020e-3 %  NIX.cz->Praha  4.856%  Praha->NIX.cz  2.294%  Praha->Public Internet  2.637%  Public Internet->Praha  12.469% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2016/09/01 00:00:00 - 2016/09/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2016/09/01 00:00:00 - 2016/09/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.57352714368162 % 2.574 %   10 bps 10.000 Gbps   257.352714368162 bps 257.353 Mbps 
Brno → ACONET  5.44755729642947 % 5.448 %   10 bps 10.000 Gbps   544.755729642946 bps 544.756 Mbps 
Lednice → Brno  0.245694576687002 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45694576687002 bps 2.457 Mbps 
Brno → Lednice  1.59105188021715 % 1.591 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.9105188021715 bps 15.911 Mbps 
Brno → SANET  3.80071514830679 % 3.801 %   20 bps 20.000 Gbps   760.143029661358 bps 760.143 Mbps 
SANET → Brno  1.23840876028305 % 1.238 %   20 bps 20.000 Gbps   247.68175205661 bps 247.682 Mbps 
Brno → Vyškov  2.08394878414847 % 2.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8394878414847 bps 20.839 Mbps 
Vyškov → Brno  0.508322793263236 % 0.508 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.08322793263237 bps 5.083 Mbps 
Opava → Hradec Králové  0.172689272273416 % 0.173 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.72689272273416 bps 1.727 Kbps 
Hradec Králové → Opava  0.182758733851893 % 0.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82758733851893 bps 1.828 Kbps 
Brno → Jihlava  26.9671370592969 % 26.967 %   10 bps 10.000 Gbps   2.69671370592969 bps 2.697 Gbps 
Jihlava → Brno  3.30927686128295 % 3.309 %   10 bps 10.000 Gbps   330.927686128295 bps 330.928 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.265962614383742 % 0.266 %   10 bps 10.000 Gbps   26.5962614383742 bps 26.596 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.297027740660862 % 0.297 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.7027740660862 bps 29.703 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.03119447257346 % 1.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3119447257346 bps 10.312 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0248322743747846 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   248.322743747846 bps 248.323 Kbps 
Jihlava → Telč  0.214019782963947 % 0.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.14019782963947 bps 2.140 Mbps 
Telč → Jihlava  0.593623037130786 % 0.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.93623037130786 bps 5.936 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.7692339916426 % 1.769 %   20 bps 20.000 Gbps   353.846798328519 bps 353.847 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.381985976297237 % 0.382 %   20 bps 20.000 Gbps   76.3971952594474 bps 76.397 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.336675391231809 % 0.337 %   10 bps 10.000 Gbps   33.6675391231809 bps 33.668 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0801057555581547 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.01057555581548 bps 8.011 Mbps 
Cheb → Most  0.183209192916128 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3209192916128 bps 18.321 Kbps 
Most → Cheb  0.168075315121526 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8075315121526 bps 16.808 Kbps 
Most → Děčín  0.381850537402929 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8185053740293 bps 3.819 Kbps 
Děčín → Most  0.376292996436022 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76292996436022 bps 3.763 Kbps 
Most → Plzeň  0.168075315121526 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8075315121526 bps 16.808 Kbps 
Plzeň → Most  0.183209192916128 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3209192916128 bps 18.321 Kbps 
Brno → Olomouc  0.810476165940154 % 0.810 %   100 bps 100.000 Gbps   301.085467781772 bps 301.085 Mbps 
Olomouc → Brno  1.23652227159901 % 1.237 %   100 bps 100.000 Gbps   486.931385749793 bps 486.931 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.437705632923301 % 0.438 %   100 bps 100.000 Gbps   437.705632923301 bps 437.706 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.09379782309029 % 1.094 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09379782309029 bps 1.094 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.965570115131288 % 0.966 %   20 bps 20.000 Gbps   193.114023026257 bps 193.114 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.21075165399889 % 1.211 %   20 bps 20.000 Gbps   242.150330799779 bps 242.150 Mbps 
Olomouc → Zlín  2.01892128818384 % 2.019 %   10 bps 10.000 Gbps   201.892128818384 bps 201.892 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.62978459365066 % 0.630 %   10 bps 10.000 Gbps   62.9784593650661 bps 62.978 Mbps 
Ostrava → Brno  0.326309107135198 % 0.326 %   100 bps 100.000 Gbps   326.284190055155 bps 326.284 Mbps 
Brno → Ostrava  0.794498720870554 % 0.794 %   100 bps 100.000 Gbps   794.471796614527 bps 794.472 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.57952822296183 % 2.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.7952822296183 bps 25.795 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.439606187626179 % 0.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.39606187626179 bps 4.396 Mbps 
Ostrava → Opava  4.09946504452459 % 4.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.9946504452458 bps 40.995 Mbps 
Opava → Ostrava  3.38383337365466 % 3.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.8383337365467 bps 33.838 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.79080508026404 % 2.791 %   10 bps 10.000 Gbps   279.080508026403 bps 279.081 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.80735456397399 % 1.807 %   10 bps 10.000 Gbps   180.735456397399 bps 180.735 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.249394144527266 % 0.249 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9394144527267 bps 24.939 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0713194358311449 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.13194358311448 bps 7.132 Mbps 
Plzeň → Praha  6.29907156211862 % 6.299 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25981431242372 bps 1.260 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.33104671767938 % 1.331 %   10 bps 10.000 Gbps   133.104671767938 bps 133.105 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  3.45316539669332 % 3.453 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   345.316539669332 bps 345.317 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0317784799004655 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.17784799004655 bps 3.178 Mbps 
Praha → Plzeň  12.1974935091624 % 12.197 %   20 bps 20.000 Gbps   2.43949870183248 bps 2.439 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0166037387926912 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66037387926912 bps 1.660 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.1718608315127 % 16.172 %   10 bps 10.000 Gbps   1.61718608315127 bps 1.617 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.315449550265335 % 0.315 %   10 bps 10.000 Gbps   31.5449550265334 bps 31.545 Mbps 
Brno → Praha  1.6545847932937 % 1.655 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6545847932937 bps 1.655 Gbps 
Praha → Brno  3.73039417778799 % 3.730 %   100 bps 100.000 Gbps   3.730394177788 bps 3.730 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.83140006318442 % 1.831 %   10 bps 10.000 Gbps   183.140006318442 bps 183.140 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.911241416158068 % 0.911 %   10 bps 10.000 Gbps   91.1241416158069 bps 91.124 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.74127176455888 % 1.741 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74127176455888 bps 1.741 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.1779302055343 % 1.178 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1779302055343 bps 1.178 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.554948193706017 % 0.555 %   100 bps 100.000 Gbps   554.948193706017 bps 554.948 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.7531243737943 % 1.753 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7531243737943 bps 1.753 Gbps 
Praha → Liberec  0.169644675183619 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9644675183619 bps 16.964 Kbps 
Liberec → Praha  0.156681290171591 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6681290171592 bps 15.668 Kbps 
NIX.cz → Praha  4.85621979636474 % 4.856 %   80 bps 80.000 Gbps   3.88497583709179 bps 3.885 Gbps 
Praha → NIX.cz  2.29377891353483 % 2.294 %   80 bps 80.000 Gbps   1.83502313082786 bps 1.835 Gbps 
Praha → Pardubice  1.59673449794787 % 1.597 %   10 bps 10.000 Gbps   159.673449794787 bps 159.673 Mbps 
Pardubice → Praha  0.248704563086332 % 0.249 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8704563086332 bps 24.870 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.602853707853436 % 0.603 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.02853707853436 bps 6.029 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.85770489605426 % 4.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.5770489605426 bps 48.577 Mbps 
Public Internet → Praha  12.4690257745539 % 12.469 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24690257745539 bps 1.247 Gbps 
Praha → Public Internet  2.63721618171853 % 2.637 %   10 bps 10.000 Gbps   263.721618171853 bps 263.722 Mbps 
Brno → Zlín  0.161164891159076 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1164891159076 bps 16.116 Kbps 
Zlín → Brno  1.01960639009494 % 1.020 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.960639009494 bps 101.961 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.97247490981986 % 2.972 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   297.247490981986 bps 297.247 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  6.09383131229874 % 6.094 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   609.383131229874 bps 609.383 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.373605413842009 % 0.374 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3605413842009 bps 37.361 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.46960174642422 % 0.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.69601746424219 bps 4.696 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.04200662057955 % 2.042 %   10 bps 10.000 Gbps   204.200662057956 bps 204.201 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.731534420283225 % 0.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.31534420283225 bps 7.315 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.314882862725188 % 0.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.14882862725188 bps 3.149 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151762582265752 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1762582265752 bps 15.176 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.149231603104068 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49231603104068 bps 1.492 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.13740425440641 % 2.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3740425440641 bps 21.374 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.15186683502579 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.186683502579 bps 15.187 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.304147059771473 % 0.304 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4147059771473 bps 30.415 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.644316538747117 % 0.644 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4316538747118 bps 64.432 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.404764922943702 % 0.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04764922943701 bps 4.048 Mbps 
Summary  empty NA   1.964 bps 1.964 Tbps   34.35864588766 bps 34.359 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Oct 1 00:27:10 2016