CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2016 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2016/10

Average load for period: 2016/10/01 00:00:00 - 2016/10/31 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2016/10/01 00:00:00 - 2016/10/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2016/10
ACONET->Brno  3.527%  Brno->ACONET  8.049%  Brno->Lednice  2.287%  Lednice->Brno  0.254%  Brno->SANET  5.612%  SANET->Brno  1.823%  Brno->Vyškov  1.905%  Vyškov->Brno  0.329%  Brno->České Budějovice  1.998%  České Budějovice->Brno  0.622%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.638%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.657%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.559%  Tábor->České Budějovice  0.148%  Hradec Králové->Opava  0.184e-3 %  Opava->Hradec Králové  0.173e-3 %  Brno->Jihlava  23.969%  Jihlava->Brno  4.108%  České Budějovice->Jihlava  0.380%  Jihlava->České Budějovice  0.301e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.388%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.033%  Jihlava->Telč  0.294%  Telč->Jihlava  0.638%  Hradec Králové->Liberec  2.292%  Liberec->Hradec Králové  0.476%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.873e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.573e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.168e-3 %  Děčín->Most  0.377e-3 %  Most->Děčín  0.391e-3 %  Most->Plzeň  0.168e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.197%  Olomouc->Brno  0.349%  Hradec Králové->Olomouc  1.220%  Olomouc->Hradec Králové  0.481%  Olomouc->Ostrava  0.059%  Ostrava->Olomouc  0.024%  Olomouc->Zlín  2.858%  Zlín->Olomouc  0.754%  Brno->Ostrava  1.249%  Ostrava->Brno  0.488%  Karviná->Ostrava  0.636%  Ostrava->Karviná  4.335%  Opava->Ostrava  2.379%  Ostrava->Opava  5.844%  Ostrava->Pionier  3.895%  Pionier->Ostrava  2.334%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.047%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.356%  Plzeň->Praha  7.419%  Praha->Plzeň  15.667%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.722e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.012%  AMS-IX->Praha  27.894%  Praha->AMS-IX  0.278%  Brno->Praha  2.107%  Praha->Brno  5.748%  České Budějovice->Praha  1.109%  Praha->České Budějovice  4.347%  GÉANT2->Praha  3.900%  Praha->GÉANT2  2.272%  Hradec Králové->Praha  0.640%  Praha->Hradec Králové  2.198%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.449%  Praha->Pardubice  3.585%  Poděbrady->Praha  0.641%  Praha->Poděbrady  5.420%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.320%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.004%  Most->Ústí nad
Labem  3.273e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.884e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.379%  Ústí nad
Labem->Praha  0.579%  Brno->Zlín  0.161e-3 %  Zlín->Brno  0.149e-3 %  NIX.cz->Praha  6.919%  Praha->NIX.cz  2.902%  Praha->Public Internet  4.026%  Public Internet->Praha  16.421% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2016/10/01 00:00:00 - 2016/10/31 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2016/10/01 00:00:00 - 2016/10/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.52718574989507 % 3.527 %   10 bps 10.000 Gbps   352.718574989507 bps 352.719 Mbps 
Brno → ACONET  8.04940673140646 % 8.049 %   10 bps 10.000 Gbps   804.940673140647 bps 804.941 Mbps 
Lednice → Brno  0.25358744921433 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5358744921433 bps 2.536 Mbps 
Brno → Lednice  2.28705778740594 % 2.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8705778740594 bps 22.871 Mbps 
Brno → SANET  5.61177517978288 % 5.612 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12235503595658 bps 1.122 Gbps 
SANET → Brno  1.82307243795462 % 1.823 %   20 bps 20.000 Gbps   364.614487590924 bps 364.614 Mbps 
Brno → Vyškov  1.90529986220514 % 1.905 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0529986220513 bps 19.053 Mbps 
Vyškov → Brno  0.329193291552741 % 0.329 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.29193291552741 bps 3.292 Mbps 
Hradec Králové → Opava  0.184004174414442 % 0.184 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84004174414442 bps 1.840 Kbps 
Opava → Hradec Králové  0.17262455295761 % 0.173 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7262455295761 bps 1.726 Kbps 
Jihlava → Brno  4.10794216067836 % 4.108 %   10 bps 10.000 Gbps   410.794216067836 bps 410.794 Mbps 
Brno → Jihlava  23.9689917646061 % 23.969 %   10 bps 10.000 Gbps   2.39689917646061 bps 2.397 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.379955268047872 % 0.380 %   10 bps 10.000 Gbps   37.9955268047872 bps 37.996 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.300867188341954 % 0.301 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0867188341954 bps 30.087 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.387714230293737 % 0.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87714230293737 bps 3.877 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0325261298241852 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   325.261298241852 bps 325.261 Kbps 
Telč → Jihlava  0.637909438153857 % 0.638 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.37909438153857 bps 6.379 Mbps 
Jihlava → Telč  0.294407862982192 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.94407862982191 bps 2.944 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.476365006003866 % 0.476 %   20 bps 20.000 Gbps   95.2730012007732 bps 95.273 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.29152897625403 % 2.292 %   20 bps 20.000 Gbps   458.305795250805 bps 458.306 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.573324561810463 % 0.573 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.3324561810464 bps 57.332 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.872537573220682 % 0.873 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2537573220682 bps 87.254 Kbps 
Most → Cheb  0.168107740359082 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8107740359082 bps 16.811 Kbps 
Cheb → Most  0.144283440849167 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4283440849167 bps 14.428 Kbps 
Most → Děčín  0.390947030565724 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90947030565724 bps 3.909 Kbps 
Děčín → Most  0.376879554529474 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76879554529474 bps 3.769 Kbps 
Plzeň → Most  0.144283440849167 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4283440849167 bps 14.428 Kbps 
Most → Plzeň  0.168107740359082 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8107740359082 bps 16.811 Kbps 
Brno → Olomouc  0.197234492425996 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   197.234492425996 bps 197.234 Mbps 
Olomouc → Brno  0.348512300736742 % 0.349 %   100 bps 100.000 Gbps   348.512300736742 bps 348.512 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.22004700549119 % 1.220 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22004700549119 bps 1.220 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.481062902435611 % 0.481 %   100 bps 100.000 Gbps   481.062902435611 bps 481.063 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.058832526744088 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.7665053488176 bps 11.767 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0235519002230156 % 0.024 %   20 bps 20.000 Gbps   4.51089701848641 bps 4.511 Mbps 
Olomouc → Zlín  2.85810414830968 % 2.858 %   10 bps 10.000 Gbps   285.810414830968 bps 285.810 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.753504115173396 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3504115173396 bps 75.350 Mbps 
Brno → Ostrava  1.24935365721134 % 1.249 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24935365721134 bps 1.249 Gbps 
Ostrava → Brno  0.487943387762025 % 0.488 %   100 bps 100.000 Gbps   487.943387762025 bps 487.943 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.635743645507708 % 0.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.35743645507708 bps 6.357 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.33547998567894 % 4.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.3547998567894 bps 43.355 Mbps 
Ostrava → Opava  5.84425955836879 % 5.844 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.4425955836879 bps 58.443 Mbps 
Opava → Ostrava  2.37855588379435 % 2.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.7855588379435 bps 23.786 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.3343439203272 % 2.334 %   10 bps 10.000 Gbps   233.43439203272 bps 233.434 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.89501202437802 % 3.895 %   10 bps 10.000 Gbps   389.501202437802 bps 389.501 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0467980866785981 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.67980866785981 bps 4.680 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0231996562388824 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31996562388824 bps 2.320 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.35555473491724 % 1.356 %   10 bps 10.000 Gbps   135.555473491723 bps 135.555 Mbps 
Praha → Plzeň  15.6667441947949 % 15.667 %   20 bps 20.000 Gbps   3.13334883895897 bps 3.133 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.72241372184876 % 1.722 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   172.241372184876 bps 172.241 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0117576470116462 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17576470116462 bps 1.176 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0426987698163245 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.26987698163245 bps 4.270 Mbps 
Plzeň → Praha  7.41867451299392 % 7.419 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48373490259879 bps 1.484 Gbps 
AMS-IX → Praha  27.8937764736415 % 27.894 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78937764736415 bps 2.789 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.277817405400292 % 0.278 %   10 bps 10.000 Gbps   27.7817405400292 bps 27.782 Mbps 
Praha → Brno  5.74834694767113 % 5.748 %   100 bps 100.000 Gbps   5.74834694767112 bps 5.748 Gbps 
Brno → Praha  2.10710441452211 % 2.107 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10710441452211 bps 2.107 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.10874279718961 % 1.109 %   10 bps 10.000 Gbps   110.874279718961 bps 110.874 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.34700336916439 % 4.347 %   10 bps 10.000 Gbps   434.700336916439 bps 434.700 Mbps 
GÉANT2 → Praha  3.90011646728065 % 3.900 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90011646728065 bps 3.900 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.27217954873389 % 2.272 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27217954873389 bps 2.272 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.1982407311654 % 2.198 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1982407311654 bps 2.198 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.639522547364509 % 0.640 %   100 bps 100.000 Gbps   639.522547364509 bps 639.523 Mbps 
Praha → Liberec  0.169723705495364 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9723705495364 bps 16.972 Kbps 
Liberec → Praha  0.157034315702386 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7034315702387 bps 15.703 Kbps 
NIX.cz → Praha  6.91943405956043 % 6.919 %   80 bps 80.000 Gbps   5.53554724764835 bps 5.536 Gbps 
Praha → NIX.cz  2.90228947079361 % 2.902 %   80 bps 80.000 Gbps   2.32183157663489 bps 2.322 Gbps 
Praha → Pardubice  3.58474255613377 % 3.585 %   10 bps 10.000 Gbps   358.474255613378 bps 358.474 Mbps 
Pardubice → Praha  0.449447005540227 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9447005540227 bps 44.945 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.41985375828145 % 5.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.1985375828145 bps 54.199 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.641260243954624 % 0.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.41260243954624 bps 6.413 Mbps 
Public Internet → Praha  16.4207602548939 % 16.421 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64207602548939 bps 1.642 Gbps 
Praha → Public Internet  4.02564757392923 % 4.026 %   10 bps 10.000 Gbps   402.564757392923 bps 402.565 Mbps 
Brno → Zlín  0.161294457052102 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1294457052102 bps 16.129 Kbps 
Zlín → Brno  0.148692668582829 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8692668582829 bps 14.869 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.320236260407187 % 0.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.20236260407187 bps 3.202 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.88380750611586 % 8.884 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   888.380750611587 bps 888.381 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.37874423040908 % 3.379 %   10 bps 10.000 Gbps   337.874423040908 bps 337.874 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.00448243032175 % 1.004 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0448243032175 bps 10.045 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.579040388570822 % 0.579 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9040388570822 bps 57.904 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.27332130879072 % 3.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   327.332130879072 bps 327.332 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151887831311547 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1887831311547 bps 15.189 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.147933796027329 % 0.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47933796027328 bps 1.479 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.63758970850309 % 3.638 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.3758970850309 bps 36.376 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.62249235334928 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2492353349281 bps 62.249 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.657436910997232 % 0.657 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.57436910997232 bps 6.574 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.55881833429199 % 0.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.5881833429199 bps 5.588 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.15172362911389 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.172362911389 bps 15.172 Kbps 
Brno → České Budějovice  1.99847364382939 % 1.998 %   10 bps 10.000 Gbps   199.847364382939 bps 199.847 Mbps 
Summary  empty NA   1.964 bps 1.964 Tbps   47.3038908252754 bps 47.304 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 1 00:26:31 2016