CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2016/12

Average load for period: 2016/12/01 00:00:00 - 2016/12/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2016/12/01 00:00:00 - 2016/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2016/12
ACONET->Brno  3.607%  Brno->ACONET  7.061%  Brno->Lednice  1.518%  Lednice->Brno  0.201%  Brno->SANET  4.861%  SANET->Brno  2.090%  Brno->Vyškov  2.241%  Vyškov->Brno  0.520%  Brno->České Budějovice  0.378%  České Budějovice->Brno  0.131%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.732%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.765%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.254%  Tábor->České Budějovice  0.115%  Brno->Jihlava  22.173%  Jihlava->Brno  3.344%  České Budějovice->Jihlava  0.374%  Jihlava->České Budějovice  0.384e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.590%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.269%  Telč->Jihlava  0.615%  Hradec Králové->Liberec  2.088%  Liberec->Hradec Králové  0.387%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.561e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.427e-3 %  Cheb->Most  0.151e-3 %  Most->Cheb  0.169e-3 %  Děčín->Most  0.413e-3 %  Most->Děčín  0.440e-3 %  Most->Plzeň  0.169e-3 %  Plzeň->Most  0.151e-3 %  Brno->Olomouc  0.129%  Olomouc->Brno  0.615%  Hradec Králové->Olomouc  1.434%  Olomouc->Hradec Králové  0.479%  Olomouc->Ostrava  0.060%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  1.972%  Zlín->Olomouc  0.758%  Brno->Ostrava  1.003%  Ostrava->Brno  0.256%  Karviná->Ostrava  0.558%  Ostrava->Karviná  2.983%  Opava->Ostrava  2.052%  Ostrava->Opava  4.248%  Ostrava->Pionier  3.615%  Pionier->Ostrava  1.266%  Hradec Králové->Pardubice  0.015%  Pardubice->Hradec Králové  0.043%  Cheb->Plzeň  0.048%  Plzeň->Cheb  1.328%  Plzeň->Praha  5.087%  Praha->Plzeň  11.136%  Plzeň->Ústí nad
Labem  2.488e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.012%  AMS-IX->Praha  24.209%  Praha->AMS-IX  0.270%  Brno->Praha  1.622%  Praha->Brno  5.254%  České Budějovice->Praha  1.443%  Praha->České Budějovice  3.698%  GÉANT2->Praha  2.767%  Praha->GÉANT2  2.028%  Hradec Králové->Praha  0.648%  Praha->Hradec Králové  2.287%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.445%  Praha->Pardubice  2.971%  Poděbrady->Praha  0.597%  Praha->Poděbrady  5.703%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.428%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.091%  Most->Ústí nad
Labem  3.378e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.384e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.932%  Ústí nad
Labem->Praha  0.550%  Brno->Zlín  0.161e-3 %  Zlín->Brno  0.149e-3 %  NIX.cz->Praha  5.884%  Praha->NIX.cz  2.837%  Praha->Public Internet  3.147%  Public Internet->Praha  14.866% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2016/12/01 00:00:00 - 2016/12/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2016/12/01 00:00:00 - 2016/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.06068967561801 % 7.061 %   10 bps 10.000 Gbps   706.068967561802 bps 706.069 Mbps 
ACONET → Brno  3.60676487977868 % 3.607 %   10 bps 10.000 Gbps   360.676487977868 bps 360.676 Mbps 
Lednice → Brno  0.201306977479869 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.01306977479869 bps 2.013 Mbps 
Brno → Lednice  1.5182193677831 % 1.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.182193677831 bps 15.182 Mbps 
Brno → SANET  4.86085633541445 % 4.861 %   20 bps 20.000 Gbps   972.17126708289 bps 972.171 Mbps 
SANET → Brno  2.08975887380251 % 2.090 %   20 bps 20.000 Gbps   417.951774760502 bps 417.952 Mbps 
Brno → Vyškov  2.24142379595134 % 2.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4142379595134 bps 22.414 Mbps 
Vyškov → Brno  0.520224799648074 % 0.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.20224799648074 bps 5.202 Mbps 
Brno → Jihlava  22.1733116931001 % 22.173 %   10 bps 10.000 Gbps   2.21733116931001 bps 2.217 Gbps 
Jihlava → Brno  3.34382788189061 % 3.344 %   10 bps 10.000 Gbps   334.382788189061 bps 334.383 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.374027913695257 % 0.374 %   10 bps 10.000 Gbps   37.4027913695257 bps 37.403 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.384170592392997 % 0.384 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.4170592392997 bps 38.417 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.019967459741429 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.67459741429 bps 199.675 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.590095829085966 % 0.590 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.90095829085966 bps 5.901 Mbps 
Jihlava → Telč  0.269206391013164 % 0.269 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69206391013164 bps 2.692 Mbps 
Telč → Jihlava  0.615043813001853 % 0.615 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.15043813001853 bps 6.150 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.08774207274369 % 2.088 %   20 bps 20.000 Gbps   417.548414548739 bps 417.548 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.387455086142221 % 0.387 %   20 bps 20.000 Gbps   77.4910172284441 bps 77.491 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.56147334192072 % 2.561 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   256.147334192072 bps 256.147 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.426795716158179 % 0.427 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.6795716158179 bps 42.680 Kbps 
Most → Cheb  0.16926219687316 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.926219687316 bps 16.926 Kbps 
Cheb → Most  0.15140611481236 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.140611481236 bps 15.141 Kbps 
Most → Děčín  0.440391420536824 % 0.440 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40391420536824 bps 4.404 Kbps 
Děčín → Most  0.413338717673307 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.13338717673306 bps 4.133 Kbps 
Plzeň → Most  0.15140611481236 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.140611481236 bps 15.141 Kbps 
Most → Plzeň  0.16926219687316 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.926219687316 bps 16.926 Kbps 
Olomouc → Brno  0.614838046461454 % 0.615 %   100 bps 100.000 Gbps   614.838046461454 bps 614.838 Mbps 
Brno → Olomouc  0.129186161441489 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   129.186161441489 bps 129.186 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.478926975331532 % 0.479 %   100 bps 100.000 Gbps   478.926975331531 bps 478.927 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.43392138338797 % 1.434 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43392138338797 bps 1.434 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0110935962554902 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.21871925109805 bps 2.219 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.0602120618864122 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   12.0424123772825 bps 12.042 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.97212072339132 % 1.972 %   10 bps 10.000 Gbps   197.212072339132 bps 197.212 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.757746203988378 % 0.758 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7746203988379 bps 75.775 Mbps 
Ostrava → Brno  0.25647777611931 % 0.256 %   100 bps 100.000 Gbps   256.47777611931 bps 256.478 Mbps 
Brno → Ostrava  1.00277577590922 % 1.003 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00277577590922 bps 1.003 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.558388430549967 % 0.558 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.58388430549967 bps 5.584 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.98332716103689 % 2.983 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8332716103689 bps 29.833 Mbps 
Ostrava → Opava  4.24777057540158 % 4.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.4777057540158 bps 42.478 Mbps 
Opava → Ostrava  2.05190086923094 % 2.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5190086923094 bps 20.519 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.26648349568025 % 1.266 %   10 bps 10.000 Gbps   126.648349568025 bps 126.648 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.61482211329698 % 3.615 %   10 bps 10.000 Gbps   361.482211329699 bps 361.482 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0146003262335292 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46003262335292 bps 1.460 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0425010910436371 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.2501091043637 bps 4.250 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0120879997444529 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20879997444529 bps 1.209 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.32792165085871 % 1.328 %   10 bps 10.000 Gbps   132.792165085871 bps 132.792 Mbps 
Praha → Plzeň  11.1358463907788 % 11.136 %   20 bps 20.000 Gbps   2.22716927815576 bps 2.227 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0477055037586463 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.77055037586463 bps 4.771 Mbps 
Plzeň → Praha  5.0870714846851 % 5.087 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01741429693702 bps 1.017 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  2.48820833885501 % 2.488 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   248.820833885501 bps 248.821 Kbps 
AMS-IX → Praha  24.209385558325 % 24.209 %   10 bps 10.000 Gbps   2.4209385558325 bps 2.421 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.270109136507228 % 0.270 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0109136507228 bps 27.011 Mbps 
Praha → Brno  5.25420256535739 % 5.254 %   100 bps 100.000 Gbps   5.2542025653574 bps 5.254 Gbps 
Brno → Praha  1.62186427588641 % 1.622 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62186427588642 bps 1.622 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.4425994767216 % 1.443 %   10 bps 10.000 Gbps   144.25994767216 bps 144.260 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.69816131768114 % 3.698 %   10 bps 10.000 Gbps   369.816131768114 bps 369.816 Mbps 
GÉANT2 → Praha  2.7673208404319 % 2.767 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7673208404319 bps 2.767 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.02777002704323 % 2.028 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02777002704323 bps 2.028 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.28658045920497 % 2.287 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28658045920497 bps 2.287 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.647620980107135 % 0.648 %   100 bps 100.000 Gbps   647.620980107135 bps 647.621 Mbps 
Liberec → Praha  0.157032539138785 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7032539138785 bps 15.703 Kbps 
Praha → Liberec  0.169587298239341 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9587298239341 bps 16.959 Kbps 
Praha → NIX.cz  2.83741567448617 % 2.837 %   80 bps 80.000 Gbps   2.26993253958893 bps 2.270 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.88415891678301 % 5.884 %   80 bps 80.000 Gbps   4.7073271334264 bps 4.707 Gbps 
Praha → Pardubice  2.97058638528392 % 2.971 %   10 bps 10.000 Gbps   297.058638528393 bps 297.059 Mbps 
Pardubice → Praha  0.444545311723311 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.4545311723311 bps 44.455 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.70268361764467 % 5.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.0268361764466 bps 57.027 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.597110214667993 % 0.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.97110214667993 bps 5.971 Mbps 
Public Internet → Praha  14.8660747464901 % 14.866 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48660747464901 bps 1.487 Gbps 
Praha → Public Internet  3.1468321944563 % 3.147 %   10 bps 10.000 Gbps   314.68321944563 bps 314.683 Mbps 
Brno → Zlín  0.161346827029698 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1346827029698 bps 16.135 Kbps 
Zlín → Brno  0.149157724595636 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9157724595636 bps 14.916 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.428001842135974 % 0.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.28001842135974 bps 4.280 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.93193255419827 % 2.932 %   10 bps 10.000 Gbps   293.193255419826 bps 293.193 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.38388337638288 % 4.384 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   438.388337638288 bps 438.388 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.09101501633134 % 1.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9101501633134 bps 10.910 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.37800072975092 % 3.378 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   337.800072975092 bps 337.800 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.549593276953852 % 0.550 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9593276953852 bps 54.959 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.152031430712414 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2031430712414 bps 15.203 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.130532756155754 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0532756155754 bps 13.053 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.73186060485336 % 2.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.3186060485336 bps 27.319 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151829379984382 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1829379984382 bps 15.183 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.765117909716737 % 0.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.65117909716736 bps 7.651 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.253629674082616 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.53629674082616 bps 2.536 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.114844133864258 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14844133864258 bps 1.148 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.37792681072102 % 0.378 %   10 bps 10.000 Gbps   37.792681072102 bps 37.793 Mbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   40.9845815952942 bps 40.985 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jan 1 00:26:53 2017