CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2017/1

Average load for period: 2017/01/01 00:00:00 - 2017/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/01/01 00:00:00 - 2017/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2017/1
ACONET->Brno  4.261%  Brno->ACONET  8.784%  Brno->Lednice  1.903%  Lednice->Brno  0.223%  Brno->SANET  5.626%  SANET->Brno  2.319%  Brno->Vyškov  2.499%  Vyškov->Brno  0.380%  Brno->České Budějovice  0.363%  České Budějovice->Brno  0.156%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.890%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.456%  České Budějovice->Plzeň  0.151e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.151e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.291%  Tábor->České Budějovice  0.130%  Brno->Jihlava  25.864%  Jihlava->Brno  4.025%  České Budějovice->Jihlava  0.473%  Jihlava->České Budějovice  0.320e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.269%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.473%  Telč->Jihlava  0.556%  Hradec Králové->Liberec  2.835%  Liberec->Hradec Králové  0.899%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.439e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.590e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.165e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.165e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.162%  Olomouc->Brno  0.539%  Hradec Králové->Olomouc  1.304%  Olomouc->Hradec Králové  0.490%  Olomouc->Ostrava  0.314%  Ostrava->Olomouc  0.097%  Olomouc->Zlín  1.936%  Zlín->Olomouc  0.667%  Brno->Ostrava  1.123%  Ostrava->Brno  0.416%  Karviná->Ostrava  0.914%  Ostrava->Karviná  3.393%  Opava->Ostrava  3.300%  Ostrava->Opava  4.774%  Ostrava->Pionier  4.133%  Pionier->Ostrava  2.394%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.051%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  1.480%  Plzeň->Praha  5.905%  Praha->Plzeň  12.310%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.358e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.023%  AMS-IX->Praha  26.249%  Praha->AMS-IX  0.321%  Brno->Praha  1.768%  Praha->Brno  5.920%  České Budějovice->Praha  1.380%  Praha->České Budějovice  4.236%  GÉANT2->Praha  2.383%  Praha->GÉANT2  2.164%  Hradec Králové->Praha  0.685%  Praha->Hradec Králové  2.252%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.527%  Praha->Pardubice  3.237%  Poděbrady->Praha  0.740%  Praha->Poděbrady  6.580%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.374%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.113%  Most->Ústí nad
Labem  2.841e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.025e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.000%  Ústí nad
Labem->Praha  0.547%  Brno->Zlín  0.176%  Zlín->Brno  0.130%  NIX.cz->Praha  6.827%  Praha->NIX.cz  3.018%  Praha->Public Internet  3.887%  Public Internet->Praha  17.158% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/01/01 00:00:00 - 2017/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/01/01 00:00:00 - 2017/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.78407195731991 % 8.784 %   10 bps 10.000 Gbps   878.407195731991 bps 878.407 Mbps 
ACONET → Brno  4.26110978107888 % 4.261 %   10 bps 10.000 Gbps   426.110978107888 bps 426.111 Mbps 
Brno → Lednice  1.90344969689197 % 1.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0344969689197 bps 19.034 Mbps 
Lednice → Brno  0.223379842728514 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23379842728514 bps 2.234 Mbps 
Brno → SANET  5.62627058556727 % 5.626 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12525411711345 bps 1.125 Gbps 
SANET → Brno  2.31935931145496 % 2.319 %   20 bps 20.000 Gbps   463.871862290992 bps 463.872 Mbps 
Vyškov → Brno  0.379965862576067 % 0.380 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79965862576067 bps 3.800 Mbps 
Brno → Vyškov  2.4991853366752 % 2.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.991853366752 bps 24.992 Mbps 
Brno → Jihlava  25.8639587854651 % 25.864 %   10 bps 10.000 Gbps   2.58639587854651 bps 2.586 Gbps 
Jihlava → Brno  4.02536204775735 % 4.025 %   10 bps 10.000 Gbps   402.536204775736 bps 402.536 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.319866138979469 % 0.320 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9866138979469 bps 31.987 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.473080321873361 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.3080321873361 bps 47.308 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.268916751859867 % 0.269 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68916751859867 bps 2.689 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0181612763978169 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   181.612763978169 bps 181.613 Kbps 
Telč → Jihlava  0.555785260561533 % 0.556 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.55785260561533 bps 5.558 Mbps 
Jihlava → Telč  0.473469503614751 % 0.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.73469503614751 bps 4.735 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.83529237148894 % 2.835 %   20 bps 20.000 Gbps   567.058474297787 bps 567.058 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.899110388408536 % 0.899 %   20 bps 20.000 Gbps   179.822077681707 bps 179.822 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.43944212363474 % 1.439 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.944212363474 bps 143.944 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.5899811543382 % 1.590 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   158.99811543382 bps 158.998 Kbps 
Most → Cheb  0.16468604624203 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.468604624203 bps 16.469 Kbps 
Cheb → Most  0.144656730165786 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4656730165786 bps 14.466 Kbps 
Děčín → Most  0.381755993566355 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81755993566354 bps 3.818 Kbps 
Most → Děčín  0.381401982849623 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81401982849623 bps 3.814 Kbps 
Most → Plzeň  0.16468604624203 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.468604624203 bps 16.469 Kbps 
Plzeň → Most  0.144656730165786 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4656730165786 bps 14.466 Kbps 
Brno → Olomouc  0.161578974191174 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.578974191174 bps 161.579 Mbps 
Olomouc → Brno  0.539055380867253 % 0.539 %   100 bps 100.000 Gbps   539.055380867253 bps 539.055 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.4896414944743 % 0.490 %   100 bps 100.000 Gbps   489.6414944743 bps 489.641 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.30424396910118 % 1.304 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30424396910119 bps 1.304 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.313565679481455 % 0.314 %   20 bps 20.000 Gbps   62.7131358962911 bps 62.713 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0969993609206119 % 0.097 %   20 bps 20.000 Gbps   19.3998721841224 bps 19.400 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.93562740987941 % 1.936 %   10 bps 10.000 Gbps   193.562740987941 bps 193.563 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.66664691224817 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6646912248169 bps 66.665 Mbps 
Brno → Ostrava  1.1226876560777 % 1.123 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1226876560777 bps 1.123 Gbps 
Ostrava → Brno  0.415971637195724 % 0.416 %   100 bps 100.000 Gbps   415.971637195724 bps 415.972 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.914409261904722 % 0.914 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.14409261904724 bps 9.144 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.39345272170867 % 3.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.9345272170868 bps 33.935 Mbps 
Opava → Ostrava  3.29983164793578 % 3.300 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.9983164793578 bps 32.998 Mbps 
Ostrava → Opava  4.77369602583559 % 4.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.7369602583558 bps 47.737 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.3936973424646 % 2.394 %   10 bps 10.000 Gbps   239.36973424646 bps 239.370 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.13276166580978 % 4.133 %   10 bps 10.000 Gbps   413.276166580978 bps 413.276 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0507168955706828 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.07168955706828 bps 5.072 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0241619824835258 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.41619824835258 bps 2.416 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0387739074595128 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.87739074595127 bps 3.877 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0226561091086236 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26561091086235 bps 2.266 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.48002195059168 % 1.480 %   10 bps 10.000 Gbps   148.002195059168 bps 148.002 Mbps 
Plzeň → Praha  5.90522761908033 % 5.905 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18104552381607 bps 1.181 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.35776707062627 % 1.358 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   135.776707062627 bps 135.777 Kbps 
Praha → Plzeň  12.3104607330049 % 12.310 %   20 bps 20.000 Gbps   2.46209214660098 bps 2.462 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.321163355701858 % 0.321 %   10 bps 10.000 Gbps   32.1163355701858 bps 32.116 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.2488857435645 % 26.249 %   10 bps 10.000 Gbps   2.62488857435644 bps 2.625 Gbps 
Praha → Brno  5.92013526361708 % 5.920 %   100 bps 100.000 Gbps   5.92013526361708 bps 5.920 Gbps 
Brno → Praha  1.76771365751576 % 1.768 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76771365751576 bps 1.768 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.37964932585238 % 1.380 %   10 bps 10.000 Gbps   137.964932585238 bps 137.965 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.23606865061694 % 4.236 %   10 bps 10.000 Gbps   423.606865061694 bps 423.607 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.16391653860724 % 2.164 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16391653860724 bps 2.164 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.38299172173075 % 2.383 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38299172173075 bps 2.383 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.68534723933752 % 0.685 %   100 bps 100.000 Gbps   685.34723933752 bps 685.347 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.25172062031159 % 2.252 %   100 bps 100.000 Gbps   2.25172062031159 bps 2.252 Gbps 
Praha → Liberec  0.169657572366036 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9657572366036 bps 16.966 Kbps 
Liberec → Praha  0.157065204146758 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7065204146758 bps 15.707 Kbps 
Praha → NIX.cz  3.01773872071053 % 3.018 %   80 bps 80.000 Gbps   2.41419097656843 bps 2.414 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.82690135209487 % 6.827 %   80 bps 80.000 Gbps   5.46152108167589 bps 5.462 Gbps 
Pardubice → Praha  0.527093259039915 % 0.527 %   10 bps 10.000 Gbps   52.7093259039915 bps 52.709 Mbps 
Praha → Pardubice  3.2370799135985 % 3.237 %   10 bps 10.000 Gbps   323.70799135985 bps 323.708 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.739876723972656 % 0.740 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.39876723972657 bps 7.399 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.57972571431979 % 6.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.7972571431979 bps 65.797 Mbps 
Public Internet → Praha  17.157906649188 % 17.158 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7157906649188 bps 1.716 Gbps 
Praha → Public Internet  3.88672905962354 % 3.887 %   10 bps 10.000 Gbps   388.672905962354 bps 388.673 Mbps 
Zlín → Brno  0.130230674471537 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0230674471537 bps 13.023 Mbps 
Brno → Zlín  0.176231643745906 % 0.176 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6231643745906 bps 17.623 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.02496823978957 % 3.025 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   302.496823978957 bps 302.497 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.84091593550712 % 2.841 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   284.091593550712 bps 284.092 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.547047163253307 % 0.547 %   10 bps 10.000 Gbps   54.7047163253307 bps 54.705 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.374310221434226 % 0.374 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74310221434226 bps 3.743 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.11277245394994 % 1.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1277245394994 bps 11.128 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.99951423038077 % 3.000 %   10 bps 10.000 Gbps   299.951423038077 bps 299.951 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.8902049165657 % 2.890 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.902049165657 bps 28.902 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151064188633576 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1064188633576 bps 15.106 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.156213771210738 % 0.156 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6213771210738 bps 15.621 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.150692841767012 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0692841767012 bps 15.069 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.291052436549979 % 0.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91052436549979 bps 2.911 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.130478295871411 % 0.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30478295871411 bps 1.305 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.455915712706449 % 0.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.5591571270645 bps 4.559 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.363076490686024 % 0.363 %   10 bps 10.000 Gbps   36.3076490686024 bps 36.308 Mbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   45.0078971599801 bps 45.008 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 1 00:26:05 2017