CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/2

Average load for period: 2018/02/01 00:00:00 - 2018/02/28 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/02/01 00:00:00 - 2018/02/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/2
ACONET->Brno  2.311%  Brno->ACONET  7.411%  Brno->Lednice  2.157%  Lednice->Brno  0.287%  Brno->SANET  8.020%  SANET->Brno  3.586%  Brno->Vyškov  4.316%  Vyškov->Brno  0.391%  Brno->České Budějovice  0.645e-3 %  České Budějovice->Brno  0.652e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.287%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.325%  České Budějovice->Plzeň  0.509%  Plzeň->České Budějovice  0.153%  České Budějovice->Tábor  0.548%  Tábor->České Budějovice  0.113%  Brno->Jihlava  2.305%  Jihlava->Brno  2.206%  České Budějovice->Jihlava  0.247e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.482e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.980%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.368%  Telč->Jihlava  0.080%  Hradec Králové->Liberec  3.016%  Liberec->Hradec Králové  0.581%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.219e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.278e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.121%  Olomouc->Brno  0.635%  Hradec Králové->Olomouc  1.275%  Olomouc->Hradec Králové  0.271%  Olomouc->Ostrava  0.046%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  1.388%  Zlín->Olomouc  0.708e-3 %  Brno->Ostrava  1.672%  Ostrava->Brno  1.064%  Karviná->Ostrava  0.684%  Ostrava->Karviná  4.255%  Opava->Ostrava  5.518%  Ostrava->Opava  5.943%  Ostrava->Pionier  2.771%  Pionier->Ostrava  0.273%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.060%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.586%  Plzeň->Praha  5.400%  Praha->Plzeň  11.503%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.954e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.015%  AMS-IX->Praha  34.617%  Praha->AMS-IX  0.265%  Brno->Praha  2.027%  Praha->Brno  5.164%  České Budějovice->Praha  0.820%  Praha->České Budějovice  2.890%  GÉANT2->Praha  4.094%  Praha->GÉANT2  3.282%  Hradec Králové->Praha  1.727%  Praha->Hradec Králové  4.538%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.577%  Praha->Pardubice  3.763%  Poděbrady->Praha  1.463%  Praha->Poděbrady  8.930%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.522%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.253%  Most->Ústí nad
Labem  1.432e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.481e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.748%  Ústí nad
Labem->Praha  0.619%  Brno->Zlín  1.836%  Zlín->Brno  0.516%  NIX.cz->Praha  8.802%  Praha->NIX.cz  3.269%  Praha->Public Internet  5.179%  Public Internet->Praha  18.985% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/02/01 00:00:00 - 2018/02/28 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/02/01 00:00:00 - 2018/02/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.31087223463847 % 2.311 %   10 bps 10.000 Gbps   231.087223463847 bps 231.087 Mbps 
Brno → ACONET  7.41065044169658 % 7.411 %   10 bps 10.000 Gbps   741.065044169658 bps 741.065 Mbps 
Brno → Lednice  2.15734210061973 % 2.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5734210061973 bps 21.573 Mbps 
Lednice → Brno  0.286754320370886 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.86754320370886 bps 2.868 Mbps 
Brno → SANET  8.02048233793689 % 8.020 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60409646758738 bps 1.604 Gbps 
SANET → Brno  3.58604998497885 % 3.586 %   20 bps 20.000 Gbps   717.209996995771 bps 717.210 Mbps 
Brno → Vyškov  4.31637552813613 % 4.316 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.1637552813613 bps 43.164 Mbps 
Vyškov → Brno  0.3909349333827 % 0.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.909349333827 bps 3.909 Mbps 
Jihlava → Brno  2.20628981638901 % 2.206 %   10 bps 10.000 Gbps   220.628981638901 bps 220.629 Mbps 
Brno → Jihlava  2.30464183966064 % 2.305 %   10 bps 10.000 Gbps   230.464183966065 bps 230.464 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.481842375200526 % 0.482 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.1842375200526 bps 48.184 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.2468694653594 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.68694653594 bps 24.687 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.979756957814079 % 0.980 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.79756957814079 bps 9.798 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0200173697405085 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.173697405085 bps 200.174 Kbps 
Jihlava → Telč  0.368417143596925 % 0.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.68417143596925 bps 3.684 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0795042525956663 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   795.042525956663 bps 795.043 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.580571444502685 % 0.581 %   20 bps 20.000 Gbps   116.114288900537 bps 116.114 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.01601539245517 % 3.016 %   20 bps 20.000 Gbps   603.203078491035 bps 603.203 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.278315027926225 % 0.278 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.8315027926226 bps 27.832 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218725168792607 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8725168792607 bps 21.873 Kbps 
Cheb → Most  0.144399788746752 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4399788746752 bps 14.440 Kbps 
Most → Cheb  0.16169914921979 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.169914921979 bps 16.170 Kbps 
Most → Děčín  0.380403509683881 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8040350968388 bps 3.804 Kbps 
Děčín → Most  0.380713880402176 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80713880402176 bps 3.807 Kbps 
Most → Plzeň  0.16169914921979 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1699149219791 bps 16.170 Kbps 
Plzeň → Most  0.144399788746752 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4399788746752 bps 14.440 Kbps 
Brno → Olomouc  0.121375621745613 % 0.121 %   100 bps 100.000 Gbps   121.375621745613 bps 121.376 Mbps 
Olomouc → Brno  0.635063237562968 % 0.635 %   100 bps 100.000 Gbps   635.063237562968 bps 635.063 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.2753497105878 % 1.275 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2753497105878 bps 1.275 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.271065909537859 % 0.271 %   100 bps 100.000 Gbps   271.06590953786 bps 271.066 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.0455476082010017 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   8.92167844444887 bps 8.922 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0105014575747016 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.10029151494032 bps 2.100 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.38751368469595 % 1.388 %   10 bps 10.000 Gbps   138.751368469595 bps 138.751 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.708191450371564 % 0.708 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.8191450371564 bps 70.819 Kbps 
Brno → Ostrava  1.67239624908182 % 1.672 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67239624908182 bps 1.672 Gbps 
Ostrava → Brno  1.06427143386967 % 1.064 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06427143386967 bps 1.064 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.684112197261944 % 0.684 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.84112197261944 bps 6.841 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.25452308321561 % 4.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.5452308321561 bps 42.545 Mbps 
Opava → Ostrava  5.51816597938404 % 5.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.1816597938404 bps 55.182 Mbps 
Ostrava → Opava  5.94326555736095 % 5.943 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.4326555736095 bps 59.433 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.77051663927129 % 2.771 %   10 bps 10.000 Gbps   277.051663927129 bps 277.052 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.272552412131686 % 0.273 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2552412131686 bps 27.255 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0217506569970626 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.17506569970626 bps 2.175 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0604404197569454 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   6.04404197569455 bps 6.044 Mbps 
Praha → Plzeň  11.5030992162165 % 11.503 %   20 bps 20.000 Gbps   2.3006198432433 bps 2.301 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.953737895535291 % 0.954 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.3737895535291 bps 95.374 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0354291015469959 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.54291015469958 bps 3.543 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.58621886304854 % 1.586 %   10 bps 10.000 Gbps   158.621886304854 bps 158.622 Mbps 
Plzeň → Praha  5.39975015738425 % 5.400 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07995003147685 bps 1.080 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0145162256920815 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45162256920815 bps 1.452 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.265140682864536 % 0.265 %   10 bps 10.000 Gbps   26.5140682864536 bps 26.514 Mbps 
AMS-IX → Praha  34.6166459017083 % 34.617 %   10 bps 10.000 Gbps   3.46166459017083 bps 3.462 Gbps 
Brno → Praha  2.0269887795281 % 2.027 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0269887795281 bps 2.027 Gbps 
Praha → Brno  5.1644753952767 % 5.164 %   100 bps 100.000 Gbps   5.1644753952767 bps 5.164 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.89039004756337 % 2.890 %   20 bps 20.000 Gbps   578.078009512675 bps 578.078 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.819626407792326 % 0.820 %   20 bps 20.000 Gbps   163.925281558465 bps 163.925 Mbps 
Praha → GÉANT2  3.28193091105207 % 3.282 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28193091105207 bps 3.282 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.09365308772332 % 4.094 %   100 bps 100.000 Gbps   4.09365308772332 bps 4.094 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.53790535901356 % 4.538 %   100 bps 100.000 Gbps   4.53790535901356 bps 4.538 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.72737517321649 % 1.727 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72737517321649 bps 1.727 Gbps 
Liberec → Praha  0.157309619994742 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7309619994742 bps 15.731 Kbps 
Praha → Liberec  0.169888369569956 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9888369569956 bps 16.989 Kbps 
NIX.cz → Praha  8.80207649832059 % 8.802 %   80 bps 80.000 Gbps   7.04166119865647 bps 7.042 Gbps 
Praha → NIX.cz  3.2691032393212 % 3.269 %   80 bps 80.000 Gbps   2.61528259145696 bps 2.615 Gbps 
Praha → Pardubice  3.76282866939535 % 3.763 %   10 bps 10.000 Gbps   376.282866939535 bps 376.283 Mbps 
Pardubice → Praha  0.577119955771623 % 0.577 %   10 bps 10.000 Gbps   57.7119955771623 bps 57.712 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.92995571239038 % 8.930 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.2995571239038 bps 89.300 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.46296933054311 % 1.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6296933054311 bps 14.630 Mbps 
Praha → Public Internet  5.17927604527965 % 5.179 %   10 bps 10.000 Gbps   517.927604527965 bps 517.928 Mbps 
Public Internet → Praha  18.9847194685529 % 18.985 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89847194685529 bps 1.898 Gbps 
Zlín → Brno  0.516150416800322 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6150416800322 bps 51.615 Mbps 
Brno → Zlín  1.83645947026673 % 1.836 %   10 bps 10.000 Gbps   183.645947026673 bps 183.646 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.619259535913366 % 0.619 %   10 bps 10.000 Gbps   61.9259535913366 bps 61.926 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.48109841029332 % 8.481 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   848.109841029333 bps 848.110 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.522212575555404 % 0.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22212575555404 bps 5.222 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.25291426763052 % 1.253 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5291426763052 bps 12.529 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.74830653521604 % 3.748 %   10 bps 10.000 Gbps   374.830653521604 bps 374.831 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.43212679738702 % 1.432 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.212679738701 bps 143.213 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.28679276566764 % 2.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8679276566764 bps 22.868 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.112723877208303 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12723877208303 bps 1.127 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.645358867518982 % 0.645 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5358867518983 bps 64.536 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.153082064892131 % 0.153 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3082064892131 bps 15.308 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.508545031842913 % 0.509 %   10 bps 10.000 Gbps   50.8545031842913 bps 50.855 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.547715728607105 % 0.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.47715728607104 bps 5.477 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.32525929320908 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25259293209081 bps 3.253 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.651632987819479 % 0.652 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   65.1632987819479 bps 65.163 Kbps 
Summary  empty NA   1.982 bps 1.982 Tbps   52.2238147077857 bps 52.224 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Mar 1 00:20:35 2018