CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/3

Average load for period: 2018/03/01 00:00:00 - 2018/03/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/03/01 00:00:00 - 2018/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/3
ACONET->Brno  2.473%  Brno->ACONET  8.748%  Brno->Lednice  2.858%  Lednice->Brno  0.385%  Brno->SANET  7.934%  SANET->Brno  4.312%  Brno->Vyškov  3.424%  Vyškov->Brno  0.431%  Brno->České Budějovice  0.446e-3 %  České Budějovice->Brno  0.343e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.887%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.361%  České Budějovice->Plzeň  0.824%  Plzeň->České Budějovice  0.110%  České Budějovice->Tábor  0.572%  Tábor->České Budějovice  0.108%  Brno->Jihlava  2.360%  Jihlava->Brno  2.319%  České Budějovice->Jihlava  0.210e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.372e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.606%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.288%  Telč->Jihlava  0.297%  Hradec Králové->Liberec  3.314%  Liberec->Hradec Králové  0.699%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.404e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.614e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.378e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.110%  Olomouc->Brno  0.660%  Hradec Králové->Olomouc  1.253%  Olomouc->Hradec Králové  0.189%  Olomouc->Ostrava  0.048%  Ostrava->Olomouc  0.019%  Olomouc->Zlín  1.345%  Zlín->Olomouc  0.968e-3 %  Brno->Ostrava  1.531%  Ostrava->Brno  0.862%  Karviná->Ostrava  0.609%  Ostrava->Karviná  4.687%  Opava->Ostrava  3.938%  Ostrava->Opava  7.116%  Ostrava->Pionier  2.765%  Pionier->Ostrava  2.260%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.075%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.458%  Plzeň->Praha  5.904%  Praha->Plzeň  11.986%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.817e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.013%  AMS-IX->Praha  40.161%  Praha->AMS-IX  0.363%  Brno->Praha  2.498%  Praha->Brno  6.124%  České Budějovice->Praha  0.753%  Praha->České Budějovice  5.481%  GÉANT2->Praha  5.993%  Praha->GÉANT2  3.264%  Hradec Králové->Praha  1.426%  Praha->Hradec Králové  3.815%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.587%  Praha->Pardubice  4.068%  Poděbrady->Praha  1.359%  Praha->Poděbrady  8.701%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.426%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.807%  Most->Ústí nad
Labem  1.899e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  9.613e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.817%  Ústí nad
Labem->Praha  0.629%  Brno->Zlín  1.820%  Zlín->Brno  0.570%  NIX.cz->Praha  8.869%  Praha->NIX.cz  3.356%  Praha->Public Internet  5.868%  Public Internet->Praha  20.401% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/03/01 00:00:00 - 2018/03/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/03/01 00:00:00 - 2018/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.74812915759402 % 8.748 %   10 bps 10.000 Gbps   874.812915759402 bps 874.813 Mbps 
ACONET → Brno  2.47270407265093 % 2.473 %   10 bps 10.000 Gbps   247.270407265093 bps 247.270 Mbps 
Brno → Lednice  2.8579697140427 % 2.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.579697140427 bps 28.580 Mbps 
Lednice → Brno  0.385398602338904 % 0.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85398602338904 bps 3.854 Mbps 
Brno → SANET  7.93376532142653 % 7.934 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58675306428531 bps 1.587 Gbps 
SANET → Brno  4.31202314185694 % 4.312 %   20 bps 20.000 Gbps   862.404628371388 bps 862.405 Mbps 
Brno → Vyškov  3.42381767549922 % 3.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.2381767549922 bps 34.238 Mbps 
Vyškov → Brno  0.430984137421498 % 0.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.30984137421497 bps 4.310 Mbps 
Jihlava → Brno  2.31870522883421 % 2.319 %   10 bps 10.000 Gbps   231.870522883422 bps 231.871 Mbps 
Brno → Jihlava  2.36046717429415 % 2.360 %   10 bps 10.000 Gbps   236.046717429415 bps 236.047 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.372257946575611 % 0.372 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.2257946575611 bps 37.226 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.209535861976578 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9535861976578 bps 20.954 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.021997615134296 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   219.97615134296 bps 219.976 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.605619463976729 % 0.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.05619463976729 bps 6.056 Mbps 
Telč → Jihlava  0.297106153644009 % 0.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.97106153644009 bps 2.971 Mbps 
Jihlava → Telč  0.288320917367164 % 0.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88320917367164 bps 2.883 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.31356715124608 % 3.314 %   20 bps 20.000 Gbps   662.713430249215 bps 662.713 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.699320878676906 % 0.699 %   20 bps 20.000 Gbps   139.864175735381 bps 139.864 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.403531917539178 % 0.404 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.3531917539178 bps 40.353 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.613536764198977 % 0.614 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.3536764198977 bps 61.354 Kbps 
Most → Cheb  0.161703506518914 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1703506518914 bps 16.170 Kbps 
Cheb → Most  0.144426704285247 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4426704285247 bps 14.443 Kbps 
Děčín → Most  0.379968251813194 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79968251813194 bps 3.800 Kbps 
Most → Děčín  0.37839707843157 % 0.378 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78397078431569 bps 3.784 Kbps 
Plzeň → Most  0.144426704285247 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4426704285247 bps 14.443 Kbps 
Most → Plzeň  0.161703506518914 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1703506518914 bps 16.170 Kbps 
Olomouc → Brno  0.65970911870507 % 0.660 %   100 bps 100.000 Gbps   659.70911870507 bps 659.709 Mbps 
Brno → Olomouc  0.109782722448019 % 0.110 %   100 bps 100.000 Gbps   109.782722448019 bps 109.783 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.25316128677986 % 1.253 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25316128677986 bps 1.253 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.18918147138169 % 0.189 %   100 bps 100.000 Gbps   189.18147138169 bps 189.181 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0190747333583931 % 0.019 %   20 bps 20.000 Gbps   3.55065420442952 bps 3.551 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.0479650072289591 % 0.048 %   20 bps 20.000 Gbps   9.58937482921569 bps 9.589 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.967687990112671 % 0.968 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.7687990112672 bps 96.769 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.34454389025607 % 1.345 %   10 bps 10.000 Gbps   134.454389025607 bps 134.454 Mbps 
Ostrava → Brno  0.861608806888892 % 0.862 %   100 bps 100.000 Gbps   861.608806888891 bps 861.609 Mbps 
Brno → Ostrava  1.530954190905 % 1.531 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53095419090499 bps 1.531 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.609185819737737 % 0.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.09185819737737 bps 6.092 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.68728043926548 % 4.687 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.8728043926547 bps 46.873 Mbps 
Ostrava → Opava  7.11603409402422 % 7.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.1603409402423 bps 71.160 Mbps 
Opava → Ostrava  3.93761010958104 % 3.938 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.3761010958104 bps 39.376 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.26014602572868 % 2.260 %   10 bps 10.000 Gbps   226.014602572868 bps 226.015 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.76494994782122 % 2.765 %   10 bps 10.000 Gbps   276.494994782123 bps 276.495 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0745635602001191 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.4563560200119 bps 7.456 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0216838768004276 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16838768004276 bps 2.168 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.45779514797894 % 1.458 %   10 bps 10.000 Gbps   145.779514797894 bps 145.780 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0127858702666411 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27858702666412 bps 1.279 Mbps 
Praha → Plzeň  11.9860516936306 % 11.986 %   20 bps 20.000 Gbps   2.39721033872612 bps 2.397 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0351377680665029 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.51377680665029 bps 3.514 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.817474993216634 % 0.817 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.7474993216634 bps 81.747 Kbps 
Plzeň → Praha  5.90352357394369 % 5.904 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18070471478874 bps 1.181 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.362755450127406 % 0.363 %   10 bps 10.000 Gbps   36.2755450127406 bps 36.276 Mbps 
AMS-IX → Praha  40.160860328576 % 40.161 %   10 bps 10.000 Gbps   4.0160860328576 bps 4.016 Gbps 
Brno → Praha  2.4978962765573 % 2.498 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4978962765573 bps 2.498 Gbps 
Praha → Brno  6.12447285351606 % 6.124 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12447285351606 bps 6.124 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.752831099901747 % 0.753 %   20 bps 20.000 Gbps   150.56621998035 bps 150.566 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.48078192495413 % 5.481 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09615638499083 bps 1.096 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.99329955888718 % 5.993 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99329955888718 bps 5.993 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.26353160416174 % 3.264 %   100 bps 100.000 Gbps   3.26353160416174 bps 3.264 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.81520011775878 % 3.815 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81520011775878 bps 3.815 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.42625908004053 % 1.426 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42625908004053 bps 1.426 Gbps 
Praha → Liberec  0.16977628660013 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.977628660013 bps 16.978 Kbps 
Liberec → Praha  0.157236764295094 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7236764295094 bps 15.724 Kbps 
Praha → NIX.cz  3.3559349327791 % 3.356 %   80 bps 80.000 Gbps   2.68474794622328 bps 2.685 Gbps 
NIX.cz → Praha  8.86900552786544 % 8.869 %   80 bps 80.000 Gbps   7.09520442229237 bps 7.095 Gbps 
Pardubice → Praha  0.586956282742672 % 0.587 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6956282742672 bps 58.696 Mbps 
Praha → Pardubice  4.06815919286867 % 4.068 %   10 bps 10.000 Gbps   406.815919286867 bps 406.816 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.7012569265482 % 8.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.012569265482 bps 87.013 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.35860787129236 % 1.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5860787129236 bps 13.586 Mbps 
Praha → Public Internet  5.86820248892675 % 5.868 %   10 bps 10.000 Gbps   586.820248892675 bps 586.820 Mbps 
Public Internet → Praha  20.400534414968 % 20.401 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04005344149681 bps 2.040 Gbps 
Brno → Zlín  1.82007056046048 % 1.820 %   10 bps 10.000 Gbps   182.007056046048 bps 182.007 Mbps 
Zlín → Brno  0.569985895483055 % 0.570 %   10 bps 10.000 Gbps   56.9985895483056 bps 56.999 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  9.61264434619117 % 9.613 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   961.264434619116 bps 961.264 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.89891162333529 % 1.899 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   189.891162333529 bps 189.891 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.81679977425298 % 3.817 %   10 bps 10.000 Gbps   381.679977425299 bps 381.680 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.628522990780383 % 0.629 %   10 bps 10.000 Gbps   62.8522990780383 bps 62.852 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.425769842577117 % 0.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25769842577117 bps 4.258 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.80690594697455 % 1.807 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0690594697455 bps 18.069 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.361178684569849 % 0.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.61178684569849 bps 3.612 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.109848041044267 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9848041044267 bps 10.985 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.88722478190389 % 2.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.8722478190389 bps 28.872 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.823881523941172 % 0.824 %   10 bps 10.000 Gbps   82.3881523941172 bps 82.388 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.446116877561582 % 0.446 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.6116877561582 bps 44.612 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.571852170330981 % 0.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.71852170330981 bps 5.719 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.343175738016824 % 0.343 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.3175738016823 bps 34.318 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.107682654555642 % 0.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07682654555642 bps 1.077 Mbps 
Summary  empty NA   1.982 bps 1.982 Tbps   56.3138293437874 bps 56.314 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Apr 1 00:20:52 2018