CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/5

Average load for period: 2018/05/01 00:00:00 - 2018/05/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/05/01 00:00:00 - 2018/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/5
ACONET->Brno  2.773%  Brno->ACONET  7.290%  Brno->Lednice  4.178%  Lednice->Brno  4.246%  Brno->SANET  7.653%  SANET->Brno  3.694%  Brno->Vyškov  3.428%  Vyškov->Brno  0.384%  Brno->České Budějovice  0.247e-3 %  České Budějovice->Brno  0.155e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.559%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.276%  České Budějovice->Plzeň  0.544%  Plzeň->České Budějovice  0.069%  České Budějovice->Tábor  0.555%  Tábor->České Budějovice  0.096%  Brno->Jihlava  3.801%  Jihlava->Brno  3.835%  České Budějovice->Jihlava  0.205e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.509e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.727%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.025%  Jihlava->Telč  0.399%  Telč->Jihlava  0.119%  Hradec Králové->Liberec  3.265%  Liberec->Hradec Králové  0.628%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.199e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.239e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.427%  Olomouc->Brno  0.438%  Hradec Králové->Olomouc  0.916%  Olomouc->Hradec Králové  0.224%  Olomouc->Ostrava  1.063%  Ostrava->Olomouc  0.018%  Olomouc->Zlín  0.967%  Zlín->Olomouc  0.715e-3 %  Brno->Ostrava  2.958%  Ostrava->Brno  0.647%  Karviná->Ostrava  0.924%  Ostrava->Karviná  4.247%  Opava->Ostrava  3.414%  Ostrava->Opava  6.176%  Ostrava->Pionier  3.000%  Pionier->Ostrava  0.339%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.067%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.786%  Plzeň->Praha  6.752%  Praha->Plzeň  11.082%  Plzeň->Ústí nad
Labem  2.621e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  6.673e-3 %  AMS-IX->Praha  33.967%  Praha->AMS-IX  0.877%  Brno->Praha  3.046%  Praha->Brno  7.212%  České Budějovice->Praha  0.803%  Praha->České Budějovice  7.759%  GÉANT2->Praha  5.589%  Praha->GÉANT2  3.042%  Hradec Králové->Praha  1.125%  Praha->Hradec Králové  3.025%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.639%  Praha->Pardubice  3.715%  Poděbrady->Praha  1.164%  Praha->Poděbrady  9.361%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.642%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.658%  Most->Ústí nad
Labem  1.120e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.631e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.682%  Ústí nad
Labem->Praha  0.622%  Brno->Zlín  1.842%  Zlín->Brno  0.591%  NIX.cz->Praha  5.093%  Praha->NIX.cz  1.678%  Praha->Public Internet  5.852%  Public Internet->Praha  21.173% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/05/01 00:00:00 - 2018/05/31 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/05/01 00:00:00 - 2018/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.28976578406948 % 7.290 %   10 bps 10.000 Gbps   728.976578406948 bps 728.977 Mbps 
ACONET → Brno  2.772697582457 % 2.773 %   10 bps 10.000 Gbps   277.2697582457 bps 277.270 Mbps 
Brno → Lednice  4.17847370114274 % 4.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.7847370114274 bps 41.785 Mbps 
Lednice → Brno  4.24563629991542 % 4.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.4563629991542 bps 42.456 Mbps 
Brno → SANET  7.65327208394481 % 7.653 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53065441678897 bps 1.531 Gbps 
SANET → Brno  3.69402709460513 % 3.694 %   20 bps 20.000 Gbps   738.805418921027 bps 738.805 Mbps 
Brno → Vyškov  3.42768659581416 % 3.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.2768659581416 bps 34.277 Mbps 
Vyškov → Brno  0.384141568392121 % 0.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.84141568392121 bps 3.841 Mbps 
Brno → Jihlava  3.80088067695135 % 3.801 %   10 bps 10.000 Gbps   380.088067695135 bps 380.088 Mbps 
Jihlava → Brno  3.83539666282011 % 3.835 %   10 bps 10.000 Gbps   383.539666282011 bps 383.540 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.204864111399852 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4864111399853 bps 20.486 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.508878581287975 % 0.509 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.8878581287975 bps 50.888 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.727084938936391 % 0.727 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27084938936391 bps 7.271 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0245305040489255 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   245.305040489255 bps 245.305 Kbps 
Jihlava → Telč  0.398607814444173 % 0.399 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98607814444173 bps 3.986 Mbps 
Telč → Jihlava  0.119001281708129 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19001281708129 bps 1.190 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.627965868584161 % 0.628 %   20 bps 20.000 Gbps   125.593173716832 bps 125.593 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.26520624109872 % 3.265 %   20 bps 20.000 Gbps   653.041248219744 bps 653.041 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.199121233995724 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9121233995724 bps 19.912 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.238505052393244 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8505052393244 bps 23.851 Kbps 
Cheb → Most  0.144332225667254 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4332225667254 bps 14.433 Kbps 
Most → Cheb  0.161679367096118 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1679367096118 bps 16.168 Kbps 
Děčín → Most  0.379578250342908 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79578250342909 bps 3.796 Kbps 
Most → Děčín  0.375924346219398 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75924346219398 bps 3.759 Kbps 
Most → Plzeň  0.161679367096118 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1679367096118 bps 16.168 Kbps 
Plzeň → Most  0.144332225667254 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4332225667254 bps 14.433 Kbps 
Brno → Olomouc  0.427273872636383 % 0.427 %   100 bps 100.000 Gbps   427.273872636383 bps 427.274 Mbps 
Olomouc → Brno  0.438283057362005 % 0.438 %   100 bps 100.000 Gbps   438.283057362005 bps 438.283 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.224417913347869 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   224.417913347869 bps 224.418 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.915866259828334 % 0.916 %   100 bps 100.000 Gbps   915.866259828334 bps 915.866 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0184433326632864 % 0.018 %   20 bps 20.000 Gbps   3.68866653265727 bps 3.689 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.06306027423182 % 1.063 %   20 bps 20.000 Gbps   205.181260447445 bps 205.181 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.967224440606478 % 0.967 %   10 bps 10.000 Gbps   96.7224440606477 bps 96.722 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.715415832296405 % 0.715 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.5415832296405 bps 71.542 Kbps 
Ostrava → Brno  0.646639095225725 % 0.647 %   100 bps 100.000 Gbps   646.639095225726 bps 646.639 Mbps 
Brno → Ostrava  2.95825484371058 % 2.958 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95825484371058 bps 2.958 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.923782925119253 % 0.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.23782925119253 bps 9.238 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.24721975026811 % 4.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.4721975026811 bps 42.472 Mbps 
Opava → Ostrava  3.4138303615606 % 3.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.138303615606 bps 34.138 Mbps 
Ostrava → Opava  6.17552287882671 % 6.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.7552287882671 bps 61.755 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.338962873030929 % 0.339 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8962873030929 bps 33.896 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.99987499512523 % 3.000 %   10 bps 10.000 Gbps   299.987499512523 bps 299.987 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0240480837571576 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40480837571576 bps 2.405 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0668682110892095 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.68682110892095 bps 6.687 Mbps 
Plzeň → Praha  6.75200733985262 % 6.752 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35040146797052 bps 1.350 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.78588148938293 % 1.786 %   10 bps 10.000 Gbps   178.588148938293 bps 178.588 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  6.67264908625217 % 6.673 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   667.264908625217 bps 667.265 Kbps 
Praha → Plzeň  11.0823483376819 % 11.082 %   20 bps 20.000 Gbps   2.21646966753639 bps 2.216 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  2.62113338088163 % 2.621 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   262.113338088163 bps 262.113 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0383633785504232 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.83633785504232 bps 3.836 Mbps 
AMS-IX → Praha  33.9665529536544 % 33.967 %   10 bps 10.000 Gbps   3.39665529536544 bps 3.397 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.877495625926896 % 0.877 %   10 bps 10.000 Gbps   87.7495625926895 bps 87.750 Mbps 
Praha → Brno  7.21236986393813 % 7.212 %   100 bps 100.000 Gbps   7.21236986393814 bps 7.212 Gbps 
Brno → Praha  3.04586812789028 % 3.046 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04586812789027 bps 3.046 Gbps 
Praha → České Budějovice  7.75868823176906 % 7.759 %   20 bps 20.000 Gbps   1.55173764635381 bps 1.552 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.802967107120593 % 0.803 %   20 bps 20.000 Gbps   160.593421424118 bps 160.593 Mbps 
Praha → GÉANT2  3.04218718460573 % 3.042 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04218718460573 bps 3.042 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.58927408897792 % 5.589 %   100 bps 100.000 Gbps   5.58927408897792 bps 5.589 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.02535038394214 % 3.025 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02535038394214 bps 3.025 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.12515335986822 % 1.125 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12515335986822 bps 1.125 Gbps 
Liberec → Praha  0.157245186445761 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7245186445761 bps 15.725 Kbps 
Praha → Liberec  0.169768563459601 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9768563459601 bps 16.977 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.6775325199903 % 1.678 %   240 bps 240.000 Gbps   2.54992761091527 bps 2.550 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.09324150256546 % 5.093 %   240 bps 240.000 Gbps   7.7087536754307 bps 7.709 Gbps 
Pardubice → Praha  0.639477007686028 % 0.639 %   10 bps 10.000 Gbps   63.9477007686028 bps 63.948 Mbps 
Praha → Pardubice  3.71526424451328 % 3.715 %   10 bps 10.000 Gbps   371.526424451328 bps 371.526 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.16446676831415 % 1.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6446676831415 bps 11.645 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.36119565786377 % 9.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.6119565786378 bps 93.612 Mbps 
Praha → Public Internet  5.85181334291481 % 5.852 %   10 bps 10.000 Gbps   585.181334291481 bps 585.181 Mbps 
Public Internet → Praha  21.1734503586803 % 21.173 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11734503586803 bps 2.117 Gbps 
Zlín → Brno  0.59123763499153 % 0.591 %   10 bps 10.000 Gbps   59.123763499153 bps 59.124 Mbps 
Brno → Zlín  1.8424859827339 % 1.842 %   10 bps 10.000 Gbps   184.24859827339 bps 184.249 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.65796186109153 % 1.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5796186109153 bps 16.580 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.641648535064453 % 0.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.41648535064453 bps 6.416 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.621837876879694 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.1837876879695 bps 62.184 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.63062249019362 % 4.631 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   463.062249019363 bps 463.062 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.68236761022188 % 3.682 %   10 bps 10.000 Gbps   368.236761022188 bps 368.237 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.12042848564796 % 1.120 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   112.042848564796 bps 112.043 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.275961818568802 % 0.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.75961818568802 bps 2.760 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.555007193355932 % 0.555 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.55007193355932 bps 5.550 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.55941130199638 % 2.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5941130199638 bps 25.594 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.246636829895723 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6636829895723 bps 24.664 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.155129107372585 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5129107372585 bps 15.513 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.069157838787515 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.9157838787515 bps 6.916 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0955014879984634 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   955.014879984632 bps 955.015 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.544203851707636 % 0.544 %   10 bps 10.000 Gbps   54.4203851707636 bps 54.420 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   57.6429161058276 bps 57.643 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jun 1 00:19:35 2018