CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/7

Average load for period: 2018/07/01 00:00:00 - 2018/07/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/07/01 00:00:00 - 2018/07/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/7
ACONET->Brno  1.886%  Brno->ACONET  6.259%  Brno->Lednice  3.530%  Lednice->Brno  7.081%  Brno->SANET  3.138%  SANET->Brno  1.930%  Brno->Vyškov  3.375%  Vyškov->Brno  0.628%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.765%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.155%  České Budějovice->Plzeň  0.784%  Plzeň->České Budějovice  0.653%  České Budějovice->Tábor  0.480%  Tábor->České Budějovice  0.095%  Brno->Jihlava  1.983%  Jihlava->Brno  2.446%  České Budějovice->Jihlava  0.309e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.279e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.092%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.375%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  1.341%  Liberec->Hradec Králové  0.310%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.202e-3 %  Cheb->Most  0.672e-3 %  Most->Cheb  0.176e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.264%  Olomouc->Brno  0.225%  Hradec Králové->Olomouc  0.404%  Olomouc->Hradec Králové  0.185%  Olomouc->Ostrava  1.360%  Ostrava->Olomouc  0.021%  Olomouc->Zlín  0.396%  Zlín->Olomouc  0.482e-3 %  Brno->Ostrava  1.558%  Ostrava->Brno  0.918%  Karviná->Ostrava  0.421%  Ostrava->Karviná  1.327%  Opava->Ostrava  2.216%  Ostrava->Opava  4.124%  Ostrava->Pionier  1.317%  Pionier->Ostrava  1.713%  Hradec Králové->Pardubice  0.015%  Pardubice->Hradec Králové  0.060%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.686%  Plzeň->Praha  5.788%  Praha->Plzeň  6.592%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.058e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.463e-3 %  AMS-IX->Praha  12.913%  Praha->AMS-IX  1.075%  Brno->Praha  2.390%  Praha->Brno  4.484%  České Budějovice->Praha  1.877%  Praha->České Budějovice  6.451%  GÉANT2->Praha  5.269%  Praha->GÉANT2  2.393%  Hradec Králové->Praha  0.811%  Praha->Hradec Králové  1.678%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.387%  Praha->Pardubice  1.456%  Poděbrady->Praha  0.517%  Praha->Poděbrady  3.114%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.263%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.761%  Most->Ústí nad
Labem  0.703e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.180e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.072%  Ústí nad
Labem->Praha  0.468%  Brno->Zlín  0.932%  Zlín->Brno  0.547%  NIX.cz->Praha  1.705%  Praha->NIX.cz  0.766%  Praha->Public Internet  5.535%  Public Internet->Praha  10.693% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/07/01 00:00:00 - 2018/07/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/07/01 00:00:00 - 2018/07/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.88608155604066 % 1.886 %   10 bps 10.000 Gbps   188.608155604066 bps 188.608 Mbps 
Brno → ACONET  6.25880728291454 % 6.259 %   10 bps 10.000 Gbps   625.880728291454 bps 625.881 Mbps 
Brno → Lednice  3.52975865808067 % 3.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.2975865808067 bps 35.298 Mbps 
Lednice → Brno  7.08134394620302 % 7.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.8134394620302 bps 70.813 Mbps 
Brno → SANET  3.13806675381913 % 3.138 %   20 bps 20.000 Gbps   627.613350763826 bps 627.613 Mbps 
SANET → Brno  1.92955763262677 % 1.930 %   20 bps 20.000 Gbps   385.911526525355 bps 385.912 Mbps 
Brno → Vyškov  3.37528692878061 % 3.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.7528692878061 bps 33.753 Mbps 
Vyškov → Brno  0.627997708402243 % 0.628 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.27997708402242 bps 6.280 Mbps 
Jihlava → Brno  2.44584396608017 % 2.446 %   10 bps 10.000 Gbps   244.584396608017 bps 244.584 Mbps 
Brno → Jihlava  1.98335846881227 % 1.983 %   10 bps 10.000 Gbps   198.335846881227 bps 198.336 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.278507484665374 % 0.279 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.8507484665374 bps 27.851 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.308506053280355 % 0.309 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.8506053280356 bps 30.851 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.09184342936411 % 1.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9184342936411 bps 10.918 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0168674634951565 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.674634951565 bps 168.675 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0760047878738953 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   760.047878738954 bps 760.048 Kbps 
Jihlava → Telč  0.374989882828702 % 0.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74989882828702 bps 3.750 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.309712520494135 % 0.310 %   20 bps 20.000 Gbps   61.942504098827 bps 61.943 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.34054258974857 % 1.341 %   20 bps 20.000 Gbps   268.108517949715 bps 268.109 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.201651158967233 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1651158967233 bps 20.165 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.163581393641262 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3581393641262 bps 16.358 Kbps 
Cheb → Most  0.671953872523859 % 0.672 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4915580298499 bps 14.492 Kbps 
Most → Cheb  0.176216287954969 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0124134543448 bps 16.012 Kbps 
Děčín → Most  0.380093905453478 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80093905453478 bps 3.801 Kbps 
Most → Děčín  0.37620261582211 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7620261582211 bps 3.762 Kbps 
Most → Plzeň  0.161700300447328 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1700300447328 bps 16.170 Kbps 
Plzeň → Most  0.144247449300871 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.424744930087 bps 14.425 Kbps 
Olomouc → Brno  0.224834663063478 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   224.834663063479 bps 224.835 Mbps 
Brno → Olomouc  0.263634366454392 % 0.264 %   100 bps 100.000 Gbps   263.634366454392 bps 263.634 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.184587476926907 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   184.587476926907 bps 184.587 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.403928407890966 % 0.404 %   100 bps 100.000 Gbps   403.928407890966 bps 403.928 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0210634020187469 % 0.021 %   20 bps 20.000 Gbps   4.21268040374938 bps 4.213 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.35974825262173 % 1.360 %   20 bps 20.000 Gbps   264.55814058345 bps 264.558 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.396195366889204 % 0.396 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6195366889204 bps 39.620 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.481580471242013 % 0.482 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.1580471242013 bps 48.158 Kbps 
Ostrava → Brno  0.917709349252247 % 0.918 %   100 bps 100.000 Gbps   917.709349252248 bps 917.709 Mbps 
Brno → Ostrava  1.55787195928159 % 1.558 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55787195928158 bps 1.558 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.32686617155374 % 1.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2686617155374 bps 13.269 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.421449386093001 % 0.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21449386093001 bps 4.214 Mbps 
Opava → Ostrava  2.21595210548497 % 2.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1595210548497 bps 22.160 Mbps 
Ostrava → Opava  4.12425522643194 % 4.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.2425522643194 bps 41.243 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.31675517914673 % 1.317 %   10 bps 10.000 Gbps   131.675517914673 bps 131.676 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.71312976112278 % 1.713 %   10 bps 10.000 Gbps   171.312976112278 bps 171.313 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0598119307300602 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.98119307300603 bps 5.981 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0148512480114613 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48512480114613 bps 1.485 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0287993521872693 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.87993521872693 bps 2.880 Mbps 
Praha → Plzeň  6.59207656440538 % 6.592 %   20 bps 20.000 Gbps   1.31841531288108 bps 1.318 Gbps 
Plzeň → Praha  5.78793866799468 % 5.788 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15758773359894 bps 1.158 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.05827513664068 % 1.058 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   105.827513664068 bps 105.828 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.463262953072227 % 0.463 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.3262953072227 bps 46.326 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.68647665826988 % 1.686 %   10 bps 10.000 Gbps   168.647665826989 bps 168.648 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.0752969551332 % 1.075 %   10 bps 10.000 Gbps   107.52969551332 bps 107.530 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.9133333002773 % 12.913 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29133333002773 bps 1.291 Gbps 
Brno → Praha  2.39012968120628 % 2.390 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39012968120628 bps 2.390 Gbps 
Praha → Brno  4.48391817581407 % 4.484 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48391817581407 bps 4.484 Gbps 
Praha → České Budějovice  6.45148693077838 % 6.451 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29029738615567 bps 1.290 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.87682901293845 % 1.877 %   20 bps 20.000 Gbps   375.36580258769 bps 375.366 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.39342088663063 % 2.393 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39342088663064 bps 2.393 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.26922610884155 % 5.269 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26922610884155 bps 5.269 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.67844047506197 % 1.678 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67844047506197 bps 1.678 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.810713391814543 % 0.811 %   100 bps 100.000 Gbps   810.713391814543 bps 810.713 Mbps 
Praha → Liberec  0.169755648093106 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9755648093106 bps 16.976 Kbps 
Liberec → Praha  0.157238499366966 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7238499366966 bps 15.724 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.70500425653252 % 1.705 %   240 bps 240.000 Gbps   4.09201021567805 bps 4.092 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.765754564858286 % 0.766 %   240 bps 240.000 Gbps   1.83781095565989 bps 1.838 Gbps 
Pardubice → Praha  0.386894560684843 % 0.387 %   10 bps 10.000 Gbps   38.6894560684843 bps 38.689 Mbps 
Praha → Pardubice  1.45612728272448 % 1.456 %   10 bps 10.000 Gbps   145.612728272448 bps 145.613 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.517490027503182 % 0.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.17490027503181 bps 5.175 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.11417095207271 % 3.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.1417095207271 bps 31.142 Mbps 
Public Internet → Praha  10.6934069140625 % 10.693 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06934069140625 bps 1.069 Gbps 
Praha → Public Internet  5.53470890761889 % 5.535 %   10 bps 10.000 Gbps   553.470890761889 bps 553.471 Mbps 
Brno → Zlín  0.931911850881314 % 0.932 %   10 bps 10.000 Gbps   93.1911850881315 bps 93.191 Mbps 
Zlín → Brno  0.547129253716926 % 0.547 %   10 bps 10.000 Gbps   54.7129253716926 bps 54.713 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.18030613938966 % 2.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   218.030613938966 bps 218.031 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.263051470619057 % 0.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63051470619057 bps 2.631 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.760582947669268 % 0.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.60582947669268 bps 7.606 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.07214028437366 % 2.072 %   10 bps 10.000 Gbps   207.214028437366 bps 207.214 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.703467969296777 % 0.703 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3467969296776 bps 70.347 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.468160210372696 % 0.468 %   10 bps 10.000 Gbps   46.8160210372696 bps 46.816 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.155141108439668 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55141108439668 bps 1.551 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.765194394163749 % 0.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.65194394163749 bps 7.652 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.480161202182215 % 0.480 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.80161202182216 bps 4.802 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.161427727610748 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1427727610748 bps 16.143 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.652515316288041 % 0.653 %   10 bps 10.000 Gbps   65.2515316288041 bps 65.252 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149699650790939 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9699650790939 bps 14.970 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0952762113523902 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   952.762113523902 bps 952.762 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.784056175030992 % 0.784 %   10 bps 10.000 Gbps   78.4056175030991 bps 78.406 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   38.0976814750881 bps 38.098 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Aug 1 00:19:10 2018