CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/8

Average load for period: 2018/08/01 00:00:00 - 2018/08/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/08/01 00:00:00 - 2018/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/8
ACONET->Brno  2.773%  Brno->ACONET  6.057%  Brno->Lednice  2.702%  Lednice->Brno  7.969%  Brno->SANET  3.263%  SANET->Brno  1.933%  Brno->Vyškov  4.165%  Vyškov->Brno  0.668%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.597%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.163%  České Budějovice->Plzeň  0.421%  Plzeň->České Budějovice  0.591%  České Budějovice->Tábor  0.527%  Tábor->České Budějovice  0.094%  Brno->Jihlava  2.948%  Jihlava->Brno  2.852%  České Budějovice->Jihlava  0.897e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.494e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.017%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.483%  Telč->Jihlava  0.094%  Hradec Králové->Liberec  1.397%  Liberec->Hradec Králové  0.331%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.169e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.195e-3 %  Cheb->Most  0.202e-3 %  Most->Cheb  0.197e-3 %  Děčín->Most  0.392e-3 %  Most->Děčín  0.387e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.147e-3 %  Brno->Olomouc  0.265%  Olomouc->Brno  0.234%  Hradec Králové->Olomouc  0.755%  Olomouc->Hradec Králové  0.496%  Olomouc->Ostrava  1.357%  Ostrava->Olomouc  0.060%  Olomouc->Zlín  0.423%  Zlín->Olomouc  0.500e-3 %  Brno->Ostrava  1.769%  Ostrava->Brno  1.005%  Karviná->Ostrava  0.446%  Ostrava->Karviná  1.629%  Opava->Ostrava  1.834%  Ostrava->Opava  4.463%  Ostrava->Pionier  1.240%  Pionier->Ostrava  3.041%  Hradec Králové->Pardubice  9.128e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.184%  Plzeň->Praha  5.670%  Praha->Plzeň  6.335%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.738e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.780e-3 %  AMS-IX->Praha  13.144%  Praha->AMS-IX  1.095%  Brno->Praha  1.982%  Praha->Brno  4.134%  České Budějovice->Praha  0.951%  Praha->České Budějovice  7.163%  GÉANT2->Praha  4.778%  Praha->GÉANT2  2.670%  Hradec Králové->Praha  1.180%  Praha->Hradec Králové  1.840%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.327%  Praha->Pardubice  1.259%  Poděbrady->Praha  0.294%  Praha->Poděbrady  1.731%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.559%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.975%  Most->Ústí nad
Labem  0.678e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.719e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.377%  Ústí nad
Labem->Praha  0.516%  Brno->Zlín  0.998%  Zlín->Brno  0.437%  NIX.cz->Praha  1.643%  Praha->NIX.cz  0.743%  Praha->Public Internet  3.375%  Public Internet->Praha  8.645% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/08/01 00:00:00 - 2018/08/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/08/01 00:00:00 - 2018/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.77303019268829 % 2.773 %   10 bps 10.000 Gbps   277.303019268829 bps 277.303 Mbps 
Brno → ACONET  6.05663893364952 % 6.057 %   10 bps 10.000 Gbps   605.663893364951 bps 605.664 Mbps 
Lednice → Brno  7.96878253211151 % 7.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.6878253211152 bps 79.688 Mbps 
Brno → Lednice  2.70188569071702 % 2.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.0188569071703 bps 27.019 Mbps 
SANET → Brno  1.93316767344921 % 1.933 %   20 bps 20.000 Gbps   386.633534689842 bps 386.634 Mbps 
Brno → SANET  3.2632169538845 % 3.263 %   20 bps 20.000 Gbps   652.6433907769 bps 652.643 Mbps 
Brno → Vyškov  4.16518860228381 % 4.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.6518860228381 bps 41.652 Mbps 
Vyškov → Brno  0.667607107419904 % 0.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.67607107419904 bps 6.676 Mbps 
Jihlava → Brno  2.85174252323759 % 2.852 %   10 bps 10.000 Gbps   285.174252323759 bps 285.174 Mbps 
Brno → Jihlava  2.94778174873541 % 2.948 %   10 bps 10.000 Gbps   294.778174873541 bps 294.778 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.49373530337384 % 0.494 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.373530337384 bps 49.374 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.897154326567912 % 0.897 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7154326567912 bps 89.715 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.01740997469174 % 1.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1740997469174 bps 10.174 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0157839511514048 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.839511514048 bps 157.840 Kbps 
Jihlava → Telč  0.483176979103381 % 0.483 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.83176979103381 bps 4.832 Mbps 
Telč → Jihlava  0.094215721940465 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.15721940465 bps 942.157 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.39708905898499 % 1.397 %   20 bps 20.000 Gbps   279.417811796997 bps 279.418 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.330678925262241 % 0.331 %   20 bps 20.000 Gbps   66.1357850524481 bps 66.136 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.169119953803002 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9119953803002 bps 16.912 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.19540582108407 % 0.195 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.540582108407 bps 19.541 Kbps 
Cheb → Most  0.201513429814061 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.9927262500179 bps 13.993 Kbps 
Most → Cheb  0.197067627712556 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4490375682631 bps 15.449 Kbps 
Děčín → Most  0.392135485416397 % 0.392 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92135485416397 bps 3.921 Kbps 
Most → Děčín  0.387417291429058 % 0.387 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87417291429058 bps 3.874 Kbps 
Most → Plzeň  0.162352500011011 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2352500011011 bps 16.235 Kbps 
Plzeň → Most  0.146803192523416 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6803192523416 bps 14.680 Kbps 
Olomouc → Brno  0.233948668387129 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   233.948668387129 bps 233.949 Mbps 
Brno → Olomouc  0.264513829694608 % 0.265 %   100 bps 100.000 Gbps   264.513829694609 bps 264.514 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.495793626638938 % 0.496 %   100 bps 100.000 Gbps   495.793626638937 bps 495.794 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.754714103221511 % 0.755 %   100 bps 100.000 Gbps   754.71410322151 bps 754.714 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.35706718006833 % 1.357 %   20 bps 20.000 Gbps   264.780089101897 bps 264.780 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0604890587652596 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   12.0978117530519 bps 12.098 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.500262937441819 % 0.500 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0262937441819 bps 50.026 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.423350851542756 % 0.423 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3350851542755 bps 42.335 Mbps 
Brno → Ostrava  1.76936920645791 % 1.769 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76936920645791 bps 1.769 Gbps 
Ostrava → Brno  1.00528378775261 % 1.005 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00528378775261 bps 1.005 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.62894055384322 % 1.629 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2894055384322 bps 16.289 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.445540006352294 % 0.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.45540006352294 bps 4.455 Mbps 
Opava → Ostrava  1.83412752181539 % 1.834 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3412752181539 bps 18.341 Mbps 
Ostrava → Opava  4.46319011215252 % 4.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6319011215252 bps 44.632 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.24046345052877 % 1.240 %   10 bps 10.000 Gbps   124.046345052877 bps 124.046 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.04117043886139 % 3.041 %   10 bps 10.000 Gbps   304.117043886139 bps 304.117 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0499682094729916 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.99682094729915 bps 4.997 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  9.12780571581689 % 9.128 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   912.780571581689 bps 912.781 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.18351186408057 % 1.184 %   10 bps 10.000 Gbps   118.351186408057 bps 118.351 Mbps 
Plzeň → Praha  5.67010455523079 % 5.670 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13402091104616 bps 1.134 Gbps 
Praha → Plzeň  6.33524566824178 % 6.335 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26704913364836 bps 1.267 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.737907808254409 % 0.738 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7907808254411 bps 73.791 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.77951812244437 % 1.780 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   177.951812244437 bps 177.952 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0265094130291665 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65094130291665 bps 2.651 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.1435841959506 % 13.144 %   10 bps 10.000 Gbps   1.31435841959506 bps 1.314 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.09482288236111 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.482288236111 bps 109.482 Mbps 
Brno → Praha  1.98236476761043 % 1.982 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98236476761043 bps 1.982 Gbps 
Praha → Brno  4.13391249673339 % 4.134 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13391249673339 bps 4.134 Gbps 
Praha → České Budějovice  7.16254931582262 % 7.163 %   20 bps 20.000 Gbps   1.43250986316452 bps 1.433 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.951212712790566 % 0.951 %   20 bps 20.000 Gbps   190.242542558113 bps 190.243 Mbps 
GÉANT2 → Praha  4.77758652799474 % 4.778 %   100 bps 100.000 Gbps   4.77758652799474 bps 4.778 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.66968824204408 % 2.670 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66968824204408 bps 2.670 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.84035354026065 % 1.840 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84035354026065 bps 1.840 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.17995531061885 % 1.180 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17995531061885 bps 1.180 Gbps 
Liberec → Praha  0.159684489128416 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9684489128416 bps 15.968 Kbps 
Praha → Liberec  0.171790021066025 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1790021066025 bps 17.179 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.743399316339796 % 0.743 %   240 bps 240.000 Gbps   1.78415835921551 bps 1.784 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.64312337969652 % 1.643 %   240 bps 240.000 Gbps   3.94349611127165 bps 3.943 Gbps 
Praha → Pardubice  1.25910857712472 % 1.259 %   10 bps 10.000 Gbps   125.910857712472 bps 125.911 Mbps 
Pardubice → Praha  0.326846593445205 % 0.327 %   10 bps 10.000 Gbps   32.6846593445205 bps 32.685 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.293506132610298 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.93506132610298 bps 2.935 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.73059861916264 % 1.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3059861916264 bps 17.306 Mbps 
Praha → Public Internet  3.37508210148324 % 3.375 %   10 bps 10.000 Gbps   337.508210148324 bps 337.508 Mbps 
Public Internet → Praha  8.6449771765431 % 8.645 %   10 bps 10.000 Gbps   864.497717654309 bps 864.498 Mbps 
Brno → Zlín  0.997553667303412 % 0.998 %   10 bps 10.000 Gbps   99.7553667303413 bps 99.755 Mbps 
Zlín → Brno  0.437499792618242 % 0.437 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7499792618242 bps 43.750 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.677658933159139 % 0.678 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   67.7658933159138 bps 67.766 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.559077231704182 % 0.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.59077231704182 bps 5.591 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.974634939557944 % 0.975 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.74634939557944 bps 9.746 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.71868115402556 % 1.719 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   171.868115402556 bps 171.868 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.37721553250352 % 2.377 %   10 bps 10.000 Gbps   237.721553250352 bps 237.722 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.516458790409731 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6458790409731 bps 51.646 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.42094815738437 % 0.421 %   10 bps 10.000 Gbps   42.094815738437 bps 42.095 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.590506265380352 % 0.591 %   10 bps 10.000 Gbps   59.0506265380352 bps 59.051 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163156928488151 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3156928488151 bps 16.316 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149584025534117 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9584025534117 bps 14.958 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.163055484939624 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63055484939624 bps 1.631 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.09420915080874 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.091508087399 bps 942.092 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.597369672534623 % 0.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.97369672534623 bps 5.974 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.526741382117983 % 0.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.26741382117983 bps 5.267 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   38.2045593004087 bps 38.205 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 1 00:19:46 2018