CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/9

Average load for period: 2018/09/01 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/09/01 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/9
ACONET->Brno  2.886%  Brno->ACONET  7.098%  Brno->Lednice  3.707%  Lednice->Brno  8.369%  Brno->SANET  5.530%  SANET->Brno  2.910%  Brno->Vyškov  3.126%  Vyškov->Brno  0.377%  Brno->České Budějovice  0.287%  České Budějovice->Brno  0.140%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.137%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.426%  České Budějovice->Plzeň  0.204%  Plzeň->České Budějovice  0.896%  České Budějovice->Tábor  0.625%  Tábor->České Budějovice  0.106%  Brno->Jihlava  3.202%  Jihlava->Brno  2.418%  České Budějovice->Jihlava  0.028%  Jihlava->České Budějovice  0.058%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.689%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  1.134%  Telč->Jihlava  0.153%  Hradec Králové->Liberec  2.415%  Liberec->Hradec Králové  0.508%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.140e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  5.472e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.383e-3 %  Most->Děčín  0.387e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.452%  Olomouc->Brno  0.370%  Hradec Králové->Olomouc  0.878%  Olomouc->Hradec Králové  0.266%  Olomouc->Ostrava  1.634%  Ostrava->Olomouc  0.073%  Olomouc->Zlín  0.700%  Zlín->Olomouc  8.185e-3 %  Brno->Ostrava  2.995%  Ostrava->Brno  1.553%  Karviná->Ostrava  0.520%  Ostrava->Karviná  2.314%  Opava->Ostrava  2.263%  Ostrava->Opava  6.016%  Ostrava->Pionier  1.652%  Pionier->Ostrava  3.281%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.068%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  1.273%  Plzeň->Praha  4.713%  Praha->Plzeň  8.114%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.025%  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.155%  AMS-IX->Praha  21.608%  Praha->AMS-IX  1.187%  Brno->Praha  2.740%  Praha->Brno  5.986%  České Budějovice->Praha  1.361%  Praha->České Budějovice  7.234%  GÉANT2->Praha  6.380%  Praha->GÉANT2  2.704%  Hradec Králové->Praha  1.085%  Praha->Hradec Králové  2.208%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.515%  Praha->Pardubice  2.448%  Poděbrady->Praha  0.854%  Praha->Poděbrady  6.612%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.354%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.968%  Most->Ústí nad
Labem  0.884e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.565e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.093%  Ústí nad
Labem->Praha  0.570%  Brno->Zlín  1.803%  Zlín->Brno  0.519%  NIX.cz->Praha  2.210%  Praha->NIX.cz  0.883%  Praha->Public Internet  3.871%  Public Internet->Praha  11.043% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/09/01 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/09/01 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.09844851638861 % 7.098 %   10 bps 10.000 Gbps   709.844851638861 bps 709.845 Mbps 
ACONET → Brno  2.88580736356093 % 2.886 %   10 bps 10.000 Gbps   288.580736356093 bps 288.581 Mbps 
Lednice → Brno  8.36854768071277 % 8.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.6854768071278 bps 83.685 Mbps 
Brno → Lednice  3.70686269587034 % 3.707 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.0686269587034 bps 37.069 Mbps 
Brno → SANET  5.53038123288497 % 5.530 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10607624657699 bps 1.106 Gbps 
SANET → Brno  2.90977908780997 % 2.910 %   20 bps 20.000 Gbps   581.955817561995 bps 581.956 Mbps 
Vyškov → Brno  0.377370265402713 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77370265402713 bps 3.774 Mbps 
Brno → Vyškov  3.12595827619379 % 3.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.2595827619378 bps 31.260 Mbps 
Brno → Jihlava  3.20164212394262 % 3.202 %   10 bps 10.000 Gbps   320.164212394262 bps 320.164 Mbps 
Jihlava → Brno  2.41780970855993 % 2.418 %   10 bps 10.000 Gbps   241.780970855993 bps 241.781 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0583492144386803 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.83492144386802 bps 5.835 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0277252388712705 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.77252388712705 bps 2.773 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.689172928579226 % 0.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.89172928579227 bps 6.892 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0217880828345258 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.880828345258 bps 217.881 Kbps 
Telč → Jihlava  0.153127028526884 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53127028526884 bps 1.531 Mbps 
Jihlava → Telč  1.13375564936818 % 1.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3375564936818 bps 11.338 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.41528111322149 % 2.415 %   20 bps 20.000 Gbps   483.056222644297 bps 483.056 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.508204382054384 % 0.508 %   20 bps 20.000 Gbps   101.640876410877 bps 101.641 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  5.47189446525551 % 5.472 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   547.18944652555 bps 547.189 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.14044353450081 % 3.140 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   314.044353450081 bps 314.044 Kbps 
Most → Cheb  0.161765883885835 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1765883885835 bps 16.177 Kbps 
Cheb → Most  0.144289763184977 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4289763184977 bps 14.429 Kbps 
Děčín → Most  0.3826568087924 % 0.383 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82656808792401 bps 3.827 Kbps 
Most → Děčín  0.387498700168307 % 0.387 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87498700168306 bps 3.875 Kbps 
Plzeň → Most  0.144289763184977 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4289763184977 bps 14.429 Kbps 
Most → Plzeň  0.161765883885835 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1765883885835 bps 16.177 Kbps 
Olomouc → Brno  0.370466614549511 % 0.370 %   100 bps 100.000 Gbps   370.466614549511 bps 370.467 Mbps 
Brno → Olomouc  0.4519152291798 % 0.452 %   100 bps 100.000 Gbps   451.915229179799 bps 451.915 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.26632877855655 % 0.266 %   100 bps 100.000 Gbps   266.328778556549 bps 266.329 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.877790822913692 % 0.878 %   100 bps 100.000 Gbps   877.790822913692 bps 877.791 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.63389726731625 % 1.634 %   20 bps 20.000 Gbps   323.968965421231 bps 323.969 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0731007034892733 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.6201406978546 bps 14.620 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.700113513480956 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   70.0113513480955 bps 70.011 Mbps 
Zlín → Olomouc  8.18455007028388 % 8.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   818.455007028388 bps 818.455 Kbps 
Brno → Ostrava  2.99541155553589 % 2.995 %   100 bps 100.000 Gbps   2.99541155553589 bps 2.995 Gbps 
Ostrava → Brno  1.5528679133984 % 1.553 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5528679133984 bps 1.553 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.31428170996335 % 2.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1428170996335 bps 23.143 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.520421112175577 % 0.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.20421112175577 bps 5.204 Mbps 
Opava → Ostrava  2.26305139404235 % 2.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.6305139404235 bps 22.631 Mbps 
Ostrava → Opava  6.01644272944946 % 6.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.1644272944946 bps 60.164 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.28067065989095 % 3.281 %   10 bps 10.000 Gbps   328.067065989095 bps 328.067 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.65230272406224 % 1.652 %   10 bps 10.000 Gbps   165.230272406224 bps 165.230 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0227637249112973 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27637249112972 bps 2.276 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0681221108338069 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.81221108338069 bps 6.812 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.154980756381526 % 0.155 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4980756381526 bps 15.498 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.27278046572162 % 1.273 %   10 bps 10.000 Gbps   127.278046572162 bps 127.278 Mbps 
Plzeň → Praha  4.71319317980279 % 4.713 %   20 bps 20.000 Gbps   942.638635960558 bps 942.639 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0452318058937682 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.52318058937682 bps 4.523 Mbps 
Praha → Plzeň  8.11359181236712 % 8.114 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62271836247342 bps 1.623 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0251353424300808 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51353424300808 bps 2.514 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.18681500313607 % 1.187 %   10 bps 10.000 Gbps   118.681500313607 bps 118.682 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.6081776302313 % 21.608 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16081776302312 bps 2.161 Gbps 
Praha → Brno  5.98615848244531 % 5.986 %   100 bps 100.000 Gbps   5.98615848244531 bps 5.986 Gbps 
Brno → Praha  2.73979087869185 % 2.740 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73979087869185 bps 2.740 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.36053337692435 % 1.361 %   20 bps 20.000 Gbps   272.10667538487 bps 272.107 Mbps 
Praha → České Budějovice  7.23439867271841 % 7.234 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44687973454368 bps 1.447 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.70372601305727 % 2.704 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70372601305727 bps 2.704 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.37980724017339 % 6.380 %   100 bps 100.000 Gbps   6.37980724017339 bps 6.380 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08463742089317 % 1.085 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08463742089317 bps 1.085 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.20775495215238 % 2.208 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20775495215238 bps 2.208 Gbps 
Praha → Liberec  0.170139797366183 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0139797366183 bps 17.014 Kbps 
Liberec → Praha  0.157204359160591 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7204359160591 bps 15.720 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.88289123892987 % 0.883 %   240 bps 240.000 Gbps   2.11893897343169 bps 2.119 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.20983560919149 % 2.210 %   240 bps 240.000 Gbps   5.30360546205957 bps 5.304 Gbps 
Praha → Pardubice  2.44847363567246 % 2.448 %   10 bps 10.000 Gbps   244.847363567246 bps 244.847 Mbps 
Pardubice → Praha  0.515155081757736 % 0.515 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5155081757736 bps 51.516 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.854401606750889 % 0.854 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.5440160675089 bps 8.544 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.61216668363774 % 6.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.1216668363775 bps 66.122 Mbps 
Public Internet → Praha  11.0429708036052 % 11.043 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10429708036052 bps 1.104 Gbps 
Praha → Public Internet  3.87098984673376 % 3.871 %   10 bps 10.000 Gbps   387.098984673376 bps 387.099 Mbps 
Brno → Zlín  1.80252587750838 % 1.803 %   10 bps 10.000 Gbps   180.252587750838 bps 180.253 Mbps 
Zlín → Brno  0.518742749953173 % 0.519 %   10 bps 10.000 Gbps   51.8742749953173 bps 51.874 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.5648380628549 % 4.565 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   456.483806285491 bps 456.484 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.09328573357741 % 3.093 %   10 bps 10.000 Gbps   309.328573357741 bps 309.329 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.883964642738331 % 0.884 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3964642738331 bps 88.396 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.968277559300342 % 0.968 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.68277559300341 bps 9.683 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.570116447230814 % 0.570 %   10 bps 10.000 Gbps   57.0116447230814 bps 57.012 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.354148545244953 % 0.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.54148545244953 bps 3.541 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.286598985414071 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6598985414071 bps 28.660 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.624722858055507 % 0.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24722858055507 bps 6.247 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.895550017320284 % 0.896 %   10 bps 10.000 Gbps   89.5550017320284 bps 89.555 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.203971684501811 % 0.204 %   10 bps 10.000 Gbps   20.3971684501811 bps 20.397 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.106221326697411 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0622132669741 bps 1.062 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.425664646238679 % 0.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25664646238679 bps 4.257 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.13670484049339 % 2.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3670484049339 bps 21.367 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.139587935697886 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   13.9587935697887 bps 13.959 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   49.4544035772582 bps 49.454 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 1 00:20:20 2018