CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/11

Average load for period: 2018/11/01 00:00:00 - 2018/11/30 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/01 00:00:00 - 2018/11/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/11
ACONET->Brno  5.259%  Brno->ACONET  10.457%  Brno->Lednice  4.825%  Lednice->Brno  8.063%  Brno->SANET  8.528%  SANET->Brno  4.235%  Brno->Vyškov  4.677%  Vyškov->Brno  0.549%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.895%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.433%  České Budějovice->Plzeň  0.124%  Plzeň->České Budějovice  0.024%  České Budějovice->Tábor  0.721%  Tábor->České Budějovice  0.127%  Brno->Jihlava  3.679%  Jihlava->Brno  3.172%  České Budějovice->Jihlava  0.404e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.254e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.060%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.550%  Telč->Jihlava  0.257%  Hradec Králové->Liberec  3.641%  Liberec->Hradec Králové  0.574%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.297e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.238e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.383e-3 %  Most->Děčín  0.378e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.556%  Olomouc->Brno  0.347%  Hradec Králové->Olomouc  1.018%  Olomouc->Hradec Králové  0.122%  Olomouc->Ostrava  1.282%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  1.218%  Zlín->Olomouc  0.807e-3 %  Brno->Ostrava  3.391%  Ostrava->Brno  1.243%  Karviná->Ostrava  1.041%  Ostrava->Karviná  5.130%  Opava->Ostrava  2.042%  Ostrava->Opava  7.054%  Ostrava->Pionier  3.185%  Pionier->Ostrava  1.036%  Hradec Králové->Pardubice  0.032%  Pardubice->Hradec Králové  0.068%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.294%  Plzeň->Praha  5.179%  Praha->Plzeň  11.074%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.698e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.555e-3 %  AMS-IX->Praha  25.297%  Praha->AMS-IX  1.157%  Brno->Praha  2.944%  Praha->Brno  9.598%  České Budějovice->Praha  2.633%  Praha->České Budějovice  8.539%  GÉANT2->Praha  9.514%  Praha->GÉANT2  4.156%  Hradec Králové->Praha  1.548%  Praha->Hradec Králové  3.242%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.637%  Praha->Pardubice  5.093%  Poděbrady->Praha  1.201%  Praha->Poděbrady  7.901%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.182%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.419%  Most->Ústí nad
Labem  1.543e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.612e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.486%  Ústí nad
Labem->Praha  0.903%  Brno->Zlín  2.834%  Zlín->Brno  0.736%  NIX.cz->Praha  3.313%  Praha->NIX.cz  1.158%  Praha->Public Internet  5.942%  Public Internet->Praha  30.698% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/01 00:00:00 - 2018/11/30 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/01 00:00:00 - 2018/11/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.25893807736055 % 5.259 %   10 bps 10.000 Gbps   525.893807736055 bps 525.894 Mbps 
Brno → ACONET  10.4569717806758 % 10.457 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04569717806758 bps 1.046 Gbps 
Brno → Lednice  4.82541241733617 % 4.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.2541241733616 bps 48.254 Mbps 
Lednice → Brno  8.0630664288889 % 8.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.630664288889 bps 80.631 Mbps 
SANET → Brno  4.23525418663755 % 4.235 %   20 bps 20.000 Gbps   847.050837327509 bps 847.051 Mbps 
Brno → SANET  8.52763284590747 % 8.528 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70552656918149 bps 1.706 Gbps 
Brno → Vyškov  4.6769405657607 % 4.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.769405657607 bps 46.769 Mbps 
Vyškov → Brno  0.548811788450991 % 0.549 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.48811788450992 bps 5.488 Mbps 
Brno → Jihlava  3.67857724298276 % 3.679 %   10 bps 10.000 Gbps   367.857724298276 bps 367.858 Mbps 
Jihlava → Brno  3.17243745074528 % 3.172 %   10 bps 10.000 Gbps   317.243745074528 bps 317.244 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.404247957922657 % 0.404 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4247957922658 bps 40.425 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.253622421138562 % 0.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.3622421138562 bps 25.362 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0602833790850848 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   602.833790850848 bps 602.834 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0207068553894538 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   207.068553894538 bps 207.069 Kbps 
Telč → Jihlava  0.256563454896441 % 0.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.56563454896441 bps 2.566 Mbps 
Jihlava → Telč  0.549672168088921 % 0.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.49672168088921 bps 5.497 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.64081131901338 % 3.641 %   20 bps 20.000 Gbps   728.162263802677 bps 728.162 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.573737740412772 % 0.574 %   20 bps 20.000 Gbps   114.747548082554 bps 114.748 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.297017580479124 % 0.297 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.7017580479124 bps 29.702 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.238479937250535 % 0.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8479937250535 bps 23.848 Kbps 
Cheb → Most  0.144647943272379 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4647943272379 bps 14.465 Kbps 
Most → Cheb  0.162007704424202 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2007704424202 bps 16.201 Kbps 
Most → Děčín  0.378080056140918 % 0.378 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78080056140917 bps 3.781 Kbps 
Děčín → Most  0.382534744615283 % 0.383 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82534744615283 bps 3.825 Kbps 
Plzeň → Most  0.144647943272378 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4647943272378 bps 14.465 Kbps 
Most → Plzeň  0.162007704424202 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2007704424202 bps 16.201 Kbps 
Brno → Olomouc  0.555581578223243 % 0.556 %   100 bps 100.000 Gbps   555.581578223242 bps 555.582 Mbps 
Olomouc → Brno  0.347020313155674 % 0.347 %   100 bps 100.000 Gbps   347.020313155674 bps 347.020 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.0180577086984 % 1.018 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0180577086984 bps 1.018 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.122119587565828 % 0.122 %   100 bps 100.000 Gbps   122.119587565828 bps 122.120 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0415523124032922 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.31046248065844 bps 8.310 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.28185330921545 % 1.282 %   20 bps 20.000 Gbps   250.551708430286 bps 250.552 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.21837707275266 % 1.218 %   10 bps 10.000 Gbps   121.837707275266 bps 121.838 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.806654921917503 % 0.807 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.6654921917502 bps 80.665 Kbps 
Brno → Ostrava  3.39057966468508 % 3.391 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39057966468508 bps 3.391 Gbps 
Ostrava → Brno  1.2429606822436 % 1.243 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2429606822436 bps 1.243 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.04069064760643 % 1.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4069064760643 bps 10.407 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.12999065150141 % 5.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.2999065150141 bps 51.300 Mbps 
Ostrava → Opava  7.05449511448242 % 7.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.5449511448243 bps 70.545 Mbps 
Opava → Ostrava  2.04152099833926 % 2.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4152099833926 bps 20.415 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.03555453139767 % 1.036 %   10 bps 10.000 Gbps   103.555453139767 bps 103.555 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.18541308522614 % 3.185 %   10 bps 10.000 Gbps   318.541308522614 bps 318.541 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0316688824251812 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.16688824251812 bps 3.167 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0678133525277221 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.7813352527722 bps 6.781 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.554762773556372 % 0.555 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4762773556372 bps 55.476 Kbps 
Plzeň → Praha  5.17913688414014 % 5.179 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03582737682803 bps 1.036 Gbps 
Praha → Plzeň  11.0735950221172 % 11.074 %   20 bps 20.000 Gbps   2.21471900442344 bps 2.215 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.29353450763707 % 1.294 %   10 bps 10.000 Gbps   129.353450763707 bps 129.353 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.03264877725273 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.264877725273 bps 3.265 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.69817121794019 % 1.698 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   169.817121794019 bps 169.817 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.1571721025714 % 1.157 %   10 bps 10.000 Gbps   115.71721025714 bps 115.717 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.2967674791885 % 25.297 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52967674791885 bps 2.530 Gbps 
Praha → Brno  9.59788396366475 % 9.598 %   100 bps 100.000 Gbps   9.59788396366476 bps 9.598 Gbps 
Brno → Praha  2.94393615352448 % 2.944 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94393615352448 bps 2.944 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.63261648183002 % 2.633 %   20 bps 20.000 Gbps   526.523296366003 bps 526.523 Mbps 
Praha → České Budějovice  8.53853461535982 % 8.539 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70770692307196 bps 1.708 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.51370820271273 % 9.514 %   100 bps 100.000 Gbps   9.51370820271273 bps 9.514 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.15642064569894 % 4.156 %   100 bps 100.000 Gbps   4.15642064569894 bps 4.156 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.24171553205304 % 3.242 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24171553205304 bps 3.242 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.54760324031486 % 1.548 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54760324031486 bps 1.548 Gbps 
Praha → Liberec  0.171901068836615 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1901068836615 bps 17.190 Kbps 
Liberec → Praha  0.157639393962822 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7639393962822 bps 15.764 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.3133228721772 % 3.313 %   240 bps 240.000 Gbps   7.95197489322528 bps 7.952 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.15758048851656 % 1.158 %   240 bps 240.000 Gbps   2.77819317243973 bps 2.778 Gbps 
Pardubice → Praha  0.637333287644685 % 0.637 %   10 bps 10.000 Gbps   63.7333287644686 bps 63.733 Mbps 
Praha → Pardubice  5.09255504047226 % 5.093 %   10 bps 10.000 Gbps   509.255504047227 bps 509.256 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.20079848736454 % 1.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0079848736454 bps 12.008 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.90055213294027 % 7.901 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.0055213294025 bps 79.006 Mbps 
Public Internet → Praha  30.6982964006031 % 30.698 %   10 bps 10.000 Gbps   3.0698296400603 bps 3.070 Gbps 
Praha → Public Internet  5.94169737972982 % 5.942 %   10 bps 10.000 Gbps   594.169737972983 bps 594.170 Mbps 
Zlín → Brno  0.73570438881957 % 0.736 %   10 bps 10.000 Gbps   73.570438881957 bps 73.570 Mbps 
Brno → Zlín  2.83378984416764 % 2.834 %   10 bps 10.000 Gbps   283.378984416763 bps 283.379 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.902773807697456 % 0.903 %   10 bps 10.000 Gbps   90.2773807697455 bps 90.277 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.54270958847935 % 1.543 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   154.270958847935 bps 154.271 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  7.61244413992357 % 7.612 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   761.244413992357 bps 761.244 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.41942776917627 % 1.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1942776917627 bps 14.194 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.48610900187677 % 4.486 %   10 bps 10.000 Gbps   448.610900187677 bps 448.611 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.181770704277508 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81770704277508 bps 1.818 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.432510547712963 % 0.433 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.32510547712963 bps 4.325 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.8948051403905 % 2.895 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.948051403905 bps 28.948 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.123792859975383 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3792859975383 bps 12.379 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0244012843711577 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.44012843711577 bps 2.440 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.12667416664232 % 0.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2667416664232 bps 1.267 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.721234171538507 % 0.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21234171538507 bps 7.212 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151385596236523 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1385596236524 bps 15.139 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164028851968301 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4028851968301 bps 16.403 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   68.7760476117316 bps 68.776 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Dec 1 00:19:02 2018