CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2018/12

Average load for period: 2018/12/01 00:00:00 - 2018/12/31 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/01 00:00:00 - 2018/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2018/12
ACONET->Brno  2.303%  Brno->ACONET  2.844%  Brno->Lednice  3.852%  Lednice->Brno  7.592%  Brno->SANET  7.098%  SANET->Brno  2.717%  Brno->Vyškov  4.005%  Vyškov->Brno  0.605%  Brno->České Budějovice  1.378e-3 %  České Budějovice->Brno  0.185e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.172%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.343%  České Budějovice->Plzeň  0.047%  Plzeň->České Budějovice  0.042%  České Budějovice->Tábor  0.613%  Tábor->České Budějovice  0.120%  Brno->Jihlava  2.893%  Jihlava->Brno  2.978%  České Budějovice->Jihlava  0.181e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.258e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.067%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.212%  Telč->Jihlava  0.283%  Hradec Králové->Liberec  2.777%  Liberec->Hradec Králové  0.524%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.194e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.250e-3 %  Cheb->Most  0.302e-3 %  Most->Cheb  0.510e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.407%  Olomouc->Brno  0.316%  Hradec Králové->Olomouc  0.697%  Olomouc->Hradec Králové  0.085%  Olomouc->Ostrava  1.604%  Ostrava->Olomouc  0.029%  Olomouc->Zlín  0.875%  Zlín->Olomouc  0.571e-3 %  Brno->Ostrava  2.411%  Ostrava->Brno  1.008%  Karviná->Ostrava  0.905%  Ostrava->Karviná  3.639%  Opava->Ostrava  2.318%  Ostrava->Opava  5.330%  Ostrava->Pionier  2.285%  Pionier->Ostrava  0.646%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.098%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  1.220%  Plzeň->Praha  3.952%  Praha->Plzeň  9.560%  Plzeň->Ústí nad
Labem  3.681e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.920e-3 %  AMS-IX->Praha  11.003%  Praha->AMS-IX  0.707%  Brno->Praha  2.575%  Praha->Brno  7.511%  České Budějovice->Praha  3.154%  Praha->České Budějovice  7.479%  GÉANT2->Praha  6.526%  Praha->GÉANT2  4.244%  Hradec Králové->Praha  0.886%  Praha->Hradec Králové  1.943%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.537%  Praha->Pardubice  3.820%  Poděbrady->Praha  0.847%  Praha->Poděbrady  6.328%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.400%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.243%  Most->Ústí nad
Labem  1.460e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.765e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.520%  Ústí nad
Labem->Praha  0.726%  Brno->Zlín  1.995%  Zlín->Brno  0.611%  NIX.cz->Praha  3.340%  Praha->NIX.cz  1.096%  Praha->Public Internet  4.424%  Public Internet->Praha  17.258% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/01 00:00:00 - 2018/12/31 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/01 00:00:00 - 2018/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.30286208377357 % 2.303 %   10 bps 10.000 Gbps   230.286208377357 bps 230.286 Mbps 
Brno → ACONET  2.8440477301937 % 2.844 %   10 bps 10.000 Gbps   284.40477301937 bps 284.405 Mbps 
Brno → Lednice  3.8517593298502 % 3.852 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.517593298502 bps 38.518 Mbps 
Lednice → Brno  7.59188756498862 % 7.592 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.9188756498863 bps 75.919 Mbps 
Brno → SANET  7.09777656486117 % 7.098 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41955531297223 bps 1.420 Gbps 
SANET → Brno  2.71652971219627 % 2.717 %   20 bps 20.000 Gbps   543.305942439253 bps 543.306 Mbps 
Vyškov → Brno  0.605282839653829 % 0.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.05282839653829 bps 6.053 Mbps 
Brno → Vyškov  4.00457201081223 % 4.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.0457201081224 bps 40.046 Mbps 
Brno → Jihlava  2.89263864915945 % 2.893 %   10 bps 10.000 Gbps   289.263864915945 bps 289.264 Mbps 
Jihlava → Brno  2.97779846020123 % 2.978 %   10 bps 10.000 Gbps   297.779846020123 bps 297.780 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.258014841621334 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8014841621334 bps 25.801 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.18099118801476 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.099118801476 bps 18.099 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.027407385413346 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.07385413346 bps 274.074 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0669164587363759 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   669.16458736376 bps 669.165 Kbps 
Jihlava → Telč  0.211955742969633 % 0.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11955742969633 bps 2.120 Mbps 
Telč → Jihlava  0.283193077187841 % 0.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83193077187841 bps 2.832 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.524323007618637 % 0.524 %   20 bps 20.000 Gbps   104.864601523727 bps 104.865 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.77739776758061 % 2.777 %   20 bps 20.000 Gbps   555.479553516122 bps 555.480 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.250136646216909 % 0.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0136646216909 bps 25.014 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.193839233138915 % 0.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3839233138915 bps 19.384 Kbps 
Cheb → Most  0.302341661417212 % 0.302 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5183601594061 bps 14.518 Kbps 
Most → Cheb  0.510451702787847 % 0.510 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.397273525329 bps 16.397 Kbps 
Děčín → Most  0.381550335627842 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81550335627841 bps 3.816 Kbps 
Most → Děčín  0.382356029783461 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82356029783462 bps 3.824 Kbps 
Most → Plzeň  0.16179756626635 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.179756626635 bps 16.180 Kbps 
Plzeň → Most  0.144384061598994 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4384061598994 bps 14.438 Kbps 
Olomouc → Brno  0.316321520030611 % 0.316 %   100 bps 100.000 Gbps   316.321520030611 bps 316.322 Mbps 
Brno → Olomouc  0.407257996292074 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   407.257996292074 bps 407.258 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.697168583708983 % 0.697 %   100 bps 100.000 Gbps   697.168583708983 bps 697.169 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0845380515614035 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   84.5380515614034 bps 84.538 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.60362583349239 % 1.604 %   20 bps 20.000 Gbps   316.175492909586 bps 316.175 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.029173202350908 % 0.029 %   20 bps 20.000 Gbps   5.8346404701816 bps 5.835 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.875176498586231 % 0.875 %   10 bps 10.000 Gbps   87.5176498586232 bps 87.518 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.570792746654488 % 0.571 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.0792746654488 bps 57.079 Kbps 
Ostrava → Brno  1.00793148876828 % 1.008 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00793148876828 bps 1.008 Gbps 
Brno → Ostrava  2.41124070837533 % 2.411 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41124070837533 bps 2.411 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.905442215905703 % 0.905 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.05442215905704 bps 9.054 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.63927087955059 % 3.639 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.3927087955058 bps 36.393 Mbps 
Opava → Ostrava  2.31754521925111 % 2.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1754521925111 bps 23.175 Mbps 
Ostrava → Opava  5.3299463185753 % 5.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.299463185753 bps 53.299 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.28538012124136 % 2.285 %   10 bps 10.000 Gbps   228.538012124136 bps 228.538 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.645951494044816 % 0.646 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5951494044816 bps 64.595 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0213599517942099 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13599517942099 bps 2.136 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.098355543286913 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.83555432869131 bps 9.836 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.22031782220255 % 1.220 %   10 bps 10.000 Gbps   122.031782220255 bps 122.032 Mbps 
Plzeň → Praha  3.9518357034839 % 3.952 %   20 bps 20.000 Gbps   790.36714069678 bps 790.367 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0240511798214273 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40511798214273 bps 2.405 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  3.6807169387828 % 3.681 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   368.071693878281 bps 368.072 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.919945284452406 % 0.920 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   91.9945284452406 bps 91.995 Kbps 
Praha → Plzeň  9.56039433658812 % 9.560 %   20 bps 20.000 Gbps   1.91207886731762 bps 1.912 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.706603807910998 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.6603807910998 bps 70.660 Mbps 
AMS-IX → Praha  11.0033218322927 % 11.003 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10033218322927 bps 1.100 Gbps 
Brno → Praha  2.57454301057977 % 2.575 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57454301057977 bps 2.575 Gbps 
Praha → Brno  7.51070486070721 % 7.511 %   100 bps 100.000 Gbps   7.51070486070721 bps 7.511 Gbps 
České Budějovice → Praha  3.15432171173303 % 3.154 %   20 bps 20.000 Gbps   630.864342346607 bps 630.864 Mbps 
Praha → České Budějovice  7.47948655241755 % 7.479 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49589731048351 bps 1.496 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.52551077350253 % 6.526 %   100 bps 100.000 Gbps   6.52551077350252 bps 6.526 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.24365921789688 % 4.244 %   100 bps 100.000 Gbps   4.24365921789687 bps 4.244 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.885762356058804 % 0.886 %   100 bps 100.000 Gbps   885.762356058805 bps 885.762 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.94298103346327 % 1.943 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94298103346327 bps 1.943 Gbps 
Praha → Liberec  0.171843092879171 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1843092879171 bps 17.184 Kbps 
Liberec → Praha  0.1574900658988 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.74900658988 bps 15.749 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.09592232659602 % 1.096 %   240 bps 240.000 Gbps   2.63021358383044 bps 2.630 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.33955340895136 % 3.340 %   240 bps 240.000 Gbps   8.01492818148327 bps 8.015 Gbps 
Praha → Pardubice  3.82001193699758 % 3.820 %   10 bps 10.000 Gbps   382.001193699758 bps 382.001 Mbps 
Pardubice → Praha  0.537317673000516 % 0.537 %   10 bps 10.000 Gbps   53.7317673000517 bps 53.732 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.847274027958839 % 0.847 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.47274027958841 bps 8.473 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.32781668480555 % 6.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.2781668480554 bps 63.278 Mbps 
Public Internet → Praha  17.2582931566169 % 17.258 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72582931566169 bps 1.726 Gbps 
Praha → Public Internet  4.4238073644623 % 4.424 %   10 bps 10.000 Gbps   442.38073644623 bps 442.381 Mbps 
Zlín → Brno  0.611315596919388 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.1315596919389 bps 61.132 Mbps 
Brno → Zlín  1.99515430567697 % 1.995 %   10 bps 10.000 Gbps   199.515430567697 bps 199.515 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.7650820241131 % 3.765 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   376.50820241131 bps 376.508 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.400048765401282 % 0.400 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00048765401282 bps 4.000 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.46044222225109 % 1.460 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   146.044222225109 bps 146.044 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.725841488706684 % 0.726 %   10 bps 10.000 Gbps   72.5841488706684 bps 72.584 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.24327609415143 % 1.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4327609415143 bps 12.433 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.5201540356102 % 3.520 %   10 bps 10.000 Gbps   352.01540356102 bps 352.015 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.613432747724757 % 0.613 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.13432747724757 bps 6.134 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.120360976506207 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20360976506207 bps 1.204 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0465257044537614 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.65257044537615 bps 4.653 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.04217731067377 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.217731067377 bps 4.218 Mbps 
Brno → České Budějovice  1.37761518636731 % 1.378 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   137.761518636731 bps 137.762 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.343353159066618 % 0.343 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.43353159066618 bps 3.434 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.185304155828794 % 0.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5304155828794 bps 18.530 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.1722691697477 % 2.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.722691697477 bps 21.723 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   53.5254474466025 bps 53.525 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jan 1 00:18:54 2019