CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/4

Average load for period: 2019/04/01 00:00:00 - 2019/04/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/04/01 00:00:00 - 2019/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/4
ACONET->Brno  4.126%  Brno->ACONET  9.485%  Brno->Lednice  5.423%  Lednice->Brno  7.627%  Brno->SANET  8.397%  SANET->Brno  3.607%  Brno->Vyškov  4.625%  Vyškov->Brno  0.708%  Brno->České Budějovice  0.032%  České Budějovice->Brno  0.028%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.319%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.235%  České Budějovice->Plzeň  0.038%  Plzeň->České Budějovice  0.048%  České Budějovice->Tábor  0.631%  Tábor->České Budějovice  0.149%  Brno->Jihlava  3.684%  Jihlava->Brno  3.306%  České Budějovice->Jihlava  0.243e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.049%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.035%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.425%  Telč->Jihlava  0.153%  Hradec Králové->Liberec  3.543%  Liberec->Hradec Králové  0.780%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.213e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.367e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.386e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  1.252e-3 %  Olomouc->Brno  1.252e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.990%  Olomouc->Hradec Králové  0.247%  Olomouc->Ostrava  1.730%  Ostrava->Olomouc  0.124%  Olomouc->Zlín  1.093%  Zlín->Olomouc  0.998e-3 %  Brno->Ostrava  4.024%  Ostrava->Brno  1.218%  Karviná->Ostrava  0.898%  Ostrava->Karviná  6.725%  Opava->Ostrava  3.495%  Ostrava->Opava  7.957%  Ostrava->Pionier  3.601%  Pionier->Ostrava  0.898%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.106%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.569%  Plzeň->Praha  5.789%  Praha->Plzeň  12.343%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.273e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.259e-3 %  AMS-IX->Praha  17.175%  Praha->AMS-IX  0.824%  Brno->Praha  3.199%  Praha->Brno  9.140%  České Budějovice->Praha  1.495%  Praha->České Budějovice  4.752%  GÉANT2->Praha  9.106%  Praha->GÉANT2  6.539%  Hradec Králové->Praha  1.369%  Praha->Hradec Králové  3.288%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.763%  Praha->Pardubice  4.676%  Poděbrady->Praha  1.178%  Praha->Poděbrady  8.553%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.186%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.893%  Most->Ústí nad
Labem  1.433e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.702e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.535%  Ústí nad
Labem->Praha  0.742%  Brno->Zlín  2.540%  Zlín->Brno  0.662%  NIX.cz->Praha  4.344%  Praha->NIX.cz  1.153%  Praha->Public Internet  6.646%  Public Internet->Praha  17.245% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/04/01 00:00:00 - 2019/04/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/04/01 00:00:00 - 2019/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.48532914083507 % 9.485 %   10 bps 10.000 Gbps   948.532914083507 bps 948.533 Mbps 
ACONET → Brno  4.12571348004269 % 4.126 %   10 bps 10.000 Gbps   412.571348004269 bps 412.571 Mbps 
Lednice → Brno  7.62742511007137 % 7.627 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.2742511007137 bps 76.274 Mbps 
Brno → Lednice  5.42296228485531 % 5.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.2296228485531 bps 54.230 Mbps 
SANET → Brno  3.60653586991943 % 3.607 %   20 bps 20.000 Gbps   721.307173983884 bps 721.307 Mbps 
Brno → SANET  8.39684421879872 % 8.397 %   20 bps 20.000 Gbps   1.67936884375974 bps 1.679 Gbps 
Vyškov → Brno  0.707731848586412 % 0.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.07731848586413 bps 7.077 Mbps 
Brno → Vyškov  4.62520116404009 % 4.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.252011640401 bps 46.252 Mbps 
Jihlava → Brno  3.30568798581722 % 3.306 %   10 bps 10.000 Gbps   330.568798581722 bps 330.569 Mbps 
Brno → Jihlava  3.68379253996003 % 3.684 %   10 bps 10.000 Gbps   368.379253996003 bps 368.379 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0486756298426449 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.86756298426449 bps 4.868 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.243417448007417 % 0.243 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.3417448007417 bps 24.342 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0348418857354392 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   348.418857354392 bps 348.419 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0185012620410923 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   185.012620410922 bps 185.013 Kbps 
Telč → Jihlava  0.152617460259776 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52617460259776 bps 1.526 Mbps 
Jihlava → Telč  0.425465879662115 % 0.425 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25465879662115 bps 4.255 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.780444885553993 % 0.780 %   20 bps 20.000 Gbps   156.088977110799 bps 156.089 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.54342365722297 % 3.543 %   20 bps 20.000 Gbps   708.684731444593 bps 708.685 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.212850048536188 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2850048536188 bps 21.285 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.366561218148619 % 0.367 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.6561218148618 bps 36.656 Kbps 
Cheb → Most  0.145089251469094 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5089251469094 bps 14.509 Kbps 
Most → Cheb  0.162309851145583 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2309851145583 bps 16.231 Kbps 
Děčín → Most  0.386271424482348 % 0.386 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86271424482348 bps 3.863 Kbps 
Most → Děčín  0.379779486550636 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79779486550635 bps 3.798 Kbps 
Most → Plzeň  0.162309851145583 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2309851145583 bps 16.231 Kbps 
Plzeň → Most  0.145089251469094 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5089251469094 bps 14.509 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2522328566123 % 1.252 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.446571322459 bps 250.447 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25206545923343 % 1.252 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.413091846687 bps 250.413 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.246584123275589 % 0.247 %   100 bps 100.000 Gbps   246.584123275589 bps 246.584 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.989544219121627 % 0.990 %   100 bps 100.000 Gbps   989.544219121628 bps 989.544 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.73036397092372 % 1.730 %   20 bps 20.000 Gbps   342.506413546968 bps 342.506 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.124244465347312 % 0.124 %   20 bps 20.000 Gbps   24.8488930694625 bps 24.849 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.09270875025116 % 1.093 %   10 bps 10.000 Gbps   109.270875025116 bps 109.271 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.998249320064401 % 0.998 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8249320064401 bps 99.825 Kbps 
Ostrava → Brno  1.21752443002233 % 1.218 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21752443002233 bps 1.218 Gbps 
Brno → Ostrava  4.02393175455796 % 4.024 %   100 bps 100.000 Gbps   4.02393175455796 bps 4.024 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.898258659810654 % 0.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.98258659810654 bps 8.983 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.72477742949029 % 6.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.247774294903 bps 67.248 Mbps 
Ostrava → Opava  7.95720020330133 % 7.957 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.5720020330134 bps 79.572 Mbps 
Opava → Ostrava  3.49472654186081 % 3.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.9472654186081 bps 34.947 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.898468870772977 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8468870772977 bps 89.847 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.60056345294362 % 3.601 %   10 bps 10.000 Gbps   360.056345294363 bps 360.056 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.10600382127911 % 0.106 %   10 bps 10.000 Gbps   10.600382127911 bps 10.600 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0254829284172671 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.54829284172671 bps 2.548 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.272790829643695 % 0.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2790829643695 bps 27.279 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.5690994456351 % 1.569 %   10 bps 10.000 Gbps   156.90994456351 bps 156.910 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.258636189829848 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8636189829848 bps 25.864 Kbps 
Plzeň → Praha  5.78893645385127 % 5.789 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15778729077026 bps 1.158 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0352206230377111 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.52206230377111 bps 3.522 Mbps 
Praha → Plzeň  12.3430543932882 % 12.343 %   20 bps 20.000 Gbps   2.46861087865763 bps 2.469 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.823812953556277 % 0.824 %   10 bps 10.000 Gbps   82.3812953556277 bps 82.381 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.1749955625253 % 17.175 %   10 bps 10.000 Gbps   1.71749955625252 bps 1.717 Gbps 
Brno → Praha  3.1993641367961 % 3.199 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19936413679609 bps 3.199 Gbps 
Praha → Brno  9.1399629996433 % 9.140 %   100 bps 100.000 Gbps   9.13996299964329 bps 9.140 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.75157729681148 % 4.752 %   20 bps 20.000 Gbps   950.315459362297 bps 950.315 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.49501584546014 % 1.495 %   20 bps 20.000 Gbps   299.003169092028 bps 299.003 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.10612372952789 % 9.106 %   100 bps 100.000 Gbps   9.10612372952788 bps 9.106 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.53859166195175 % 6.539 %   100 bps 100.000 Gbps   6.53859166195174 bps 6.539 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.28838154997545 % 3.288 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28838154997545 bps 3.288 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.36858824493626 % 1.369 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36858824493626 bps 1.369 Gbps 
Praha → Liberec  0.172212772576619 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2212772576619 bps 17.221 Kbps 
Liberec → Praha  0.157873286139636 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7873286139636 bps 15.787 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.15329288514491 % 1.153 %   240 bps 240.000 Gbps   2.76790292434779 bps 2.768 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.34424536457791 % 4.344 %   240 bps 240.000 Gbps   10.426188874987 bps 10.426 Gbps 
Praha → Pardubice  4.67636694016798 % 4.676 %   10 bps 10.000 Gbps   467.636694016799 bps 467.637 Mbps 
Pardubice → Praha  0.763079256779351 % 0.763 %   10 bps 10.000 Gbps   76.3079256779351 bps 76.308 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.17831359347453 % 1.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7831359347453 bps 11.783 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.55306284174138 % 8.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.5306284174138 bps 85.531 Mbps 
Praha → Public Internet  6.64645528006115 % 6.646 %   10 bps 10.000 Gbps   664.645528006115 bps 664.646 Mbps 
Public Internet → Praha  17.2445482175672 % 17.245 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72445482175672 bps 1.724 Gbps 
Brno → Zlín  2.53975900454127 % 2.540 %   10 bps 10.000 Gbps   253.975900454127 bps 253.976 Mbps 
Zlín → Brno  0.66173078365676 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.173078365676 bps 66.173 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.43256224093925 % 1.433 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.256224093925 bps 143.256 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.893026410077106 % 0.893 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.93026410077105 bps 8.930 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.53458898048756 % 4.535 %   10 bps 10.000 Gbps   453.458898048757 bps 453.459 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.186008371503074 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86008371503074 bps 1.860 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.70243900433447 % 5.702 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   570.243900433447 bps 570.244 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.742154449615161 % 0.742 %   10 bps 10.000 Gbps   74.2154449615161 bps 74.215 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.234774394171198 % 0.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.34774394171198 bps 2.348 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.0323658626239096 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.23658626239096 bps 3.237 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.0277799367968176 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.77799367968177 bps 2.778 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.31853124100263 % 2.319 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1853124100263 bps 23.185 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0380942665824523 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.80942665824523 bps 3.809 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.149039221239346 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49039221239346 bps 1.490 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0476708396663865 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76708396663864 bps 4.767 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.631039695426659 % 0.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.31039695426659 bps 6.310 Mbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   69.738112194499 bps 69.738 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed May 1 00:20:45 2019