CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/5

Average load for period: 2019/05/01 00:00:00 - 2019/05/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/05/01 00:00:00 - 2019/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/5
ACONET->Brno  3.758%  Brno->ACONET  10.429%  Brno->Lednice  5.467%  Lednice->Brno  7.505%  Brno->SANET  8.710%  SANET->Brno  4.612%  Brno->Vyškov  4.924%  Vyškov->Brno  0.685%  Brno->České Budějovice  0.026%  České Budějovice->Brno  0.020%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.868%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.198%  České Budějovice->Plzeň  0.118%  Plzeň->České Budějovice  0.073%  České Budějovice->Tábor  0.515%  Tábor->České Budějovice  0.112%  Brno->Jihlava  6.236%  Jihlava->Brno  3.566%  České Budějovice->Jihlava  0.237e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.019%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.330%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.391%  Telč->Jihlava  0.283%  Hradec Králové->Liberec  4.152%  Liberec->Hradec Králové  0.779%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.256e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.346e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.386e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  1.253e-3 %  Olomouc->Brno  1.253e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.881%  Olomouc->Hradec Králové  0.395%  Olomouc->Ostrava  1.710%  Ostrava->Olomouc  0.038%  Olomouc->Zlín  0.989%  Zlín->Olomouc  0.645e-3 %  Brno->Ostrava  3.511%  Ostrava->Brno  1.703%  Karviná->Ostrava  1.002%  Ostrava->Karviná  6.690%  Opava->Ostrava  3.560%  Ostrava->Opava  6.678%  Ostrava->Pionier  3.005%  Pionier->Ostrava  0.638%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.099%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.122%  Plzeň->Praha  3.871%  Praha->Plzeň  14.060%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.171e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.174e-3 %  AMS-IX->Praha  20.841%  Praha->AMS-IX  0.943%  Brno->Praha  3.542%  Praha->Brno  8.419%  České Budějovice->Praha  1.296%  Praha->České Budějovice  6.022%  GÉANT2->Praha  13.260%  Praha->GÉANT2  6.664%  Hradec Králové->Praha  1.522%  Praha->Hradec Králové  3.638%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.821%  Praha->Pardubice  4.548%  Poděbrady->Praha  1.289%  Praha->Poděbrady  8.958%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.189%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.961%  Most->Ústí nad
Labem  1.245e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.822e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.605%  Ústí nad
Labem->Praha  0.713%  Brno->Zlín  2.398%  Zlín->Brno  0.661%  NIX.cz->Praha  4.362%  Praha->NIX.cz  1.173%  Praha->Public Internet  6.813%  Public Internet->Praha  19.063% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/05/01 00:00:00 - 2019/05/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/05/01 00:00:00 - 2019/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.757821992319 % 3.758 %   10 bps 10.000 Gbps   375.7821992319 bps 375.782 Mbps 
Brno → ACONET  10.429421755339 % 10.429 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0429421755339 bps 1.043 Gbps 
Lednice → Brno  7.5054008173079 % 7.505 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.054008173079 bps 75.054 Mbps 
Brno → Lednice  5.46696936813473 % 5.467 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.6696936813472 bps 54.670 Mbps 
SANET → Brno  4.61219660772572 % 4.612 %   20 bps 20.000 Gbps   922.439321545145 bps 922.439 Mbps 
Brno → SANET  8.7101085757236 % 8.710 %   20 bps 20.000 Gbps   1.74202171514472 bps 1.742 Gbps 
Vyškov → Brno  0.685174969734828 % 0.685 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.85174969734829 bps 6.852 Mbps 
Brno → Vyškov  4.92358184982641 % 4.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.2358184982641 bps 49.236 Mbps 
Brno → Jihlava  6.23574055370509 % 6.236 %   10 bps 10.000 Gbps   623.574055370509 bps 623.574 Mbps 
Jihlava → Brno  3.56563255883919 % 3.566 %   10 bps 10.000 Gbps   356.56325588392 bps 356.563 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.236951026772989 % 0.237 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6951026772989 bps 23.695 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0194521654865581 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.94521654865581 bps 1.945 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.329701791100003 % 0.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.29701791100003 bps 3.297 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0175636790621422 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.636790621422 bps 175.637 Kbps 
Telč → Jihlava  0.282829023468875 % 0.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.82829023468874 bps 2.828 Mbps 
Jihlava → Telč  0.390913587428136 % 0.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90913587428137 bps 3.909 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.15224094194102 % 4.152 %   20 bps 20.000 Gbps   830.448188388204 bps 830.448 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.779038662308903 % 0.779 %   20 bps 20.000 Gbps   155.807732461781 bps 155.808 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.256155313500288 % 0.256 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6155313500288 bps 25.616 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.346250562442577 % 0.346 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.6250562442576 bps 34.625 Kbps 
Cheb → Most  0.14528796752642 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5287967526419 bps 14.529 Kbps 
Most → Cheb  0.162304732714065 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2304732714065 bps 16.230 Kbps 
Děčín → Most  0.386240951513049 % 0.386 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86240951513049 bps 3.862 Kbps 
Most → Děčín  0.379508902706583 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79508902706583 bps 3.795 Kbps 
Plzeň → Most  0.14528796752642 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5287967526419 bps 14.529 Kbps 
Most → Plzeň  0.162304732714065 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2304732714065 bps 16.230 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25303989687298 % 1.253 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.607979374596 bps 250.608 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25298039495706 % 1.253 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.596078991412 bps 250.596 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.395092867953538 % 0.395 %   100 bps 100.000 Gbps   395.092867953538 bps 395.093 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.881025215530051 % 0.881 %   100 bps 100.000 Gbps   881.025215530051 bps 881.025 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0383722486098206 % 0.038 %   20 bps 20.000 Gbps   7.67444972196412 bps 7.674 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.70961625544048 % 1.710 %   20 bps 20.000 Gbps   336.620606932041 bps 336.621 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.644741912796283 % 0.645 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4741912796283 bps 64.474 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.988892873738759 % 0.989 %   10 bps 10.000 Gbps   98.8892873738759 bps 98.889 Mbps 
Brno → Ostrava  3.51104103307804 % 3.511 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51104103307803 bps 3.511 Gbps 
Ostrava → Brno  1.70289767325494 % 1.703 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70289767325495 bps 1.703 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.69024171405046 % 6.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9024171405046 bps 66.902 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.00243603146598 % 1.002 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0243603146598 bps 10.024 Mbps 
Ostrava → Opava  6.67824879621093 % 6.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.7824879621093 bps 66.782 Mbps 
Opava → Ostrava  3.55973787378794 % 3.560 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.5973787378795 bps 35.597 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.637859288474506 % 0.638 %   10 bps 10.000 Gbps   63.7859288474506 bps 63.786 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.00523925485745 % 3.005 %   10 bps 10.000 Gbps   300.523925485745 bps 300.524 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0992871604037669 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.92871604037669 bps 9.929 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0251291924917842 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51291924917841 bps 2.513 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.173993502804748 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3993502804748 bps 17.399 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.12220292419538 % 1.122 %   10 bps 10.000 Gbps   112.220292419538 bps 112.220 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0254099194967411 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.54099194967411 bps 2.541 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.170556015783985 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0556015783985 bps 17.056 Kbps 
Plzeň → Praha  3.87124608470183 % 3.871 %   20 bps 20.000 Gbps   774.249216940366 bps 774.249 Mbps 
Praha → Plzeň  14.0595852433898 % 14.060 %   20 bps 20.000 Gbps   2.81191704867796 bps 2.812 Gbps 
AMS-IX → Praha  20.8405227765431 % 20.841 %   10 bps 10.000 Gbps   2.08405227765431 bps 2.084 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.943183364238656 % 0.943 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3183364238657 bps 94.318 Mbps 
Brno → Praha  3.54198121534922 % 3.542 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54198121534922 bps 3.542 Gbps 
Praha → Brno  8.41920794098117 % 8.419 %   100 bps 100.000 Gbps   8.41920794098117 bps 8.419 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.29642748658199 % 1.296 %   20 bps 20.000 Gbps   259.285497316398 bps 259.285 Mbps 
Praha → České Budějovice  6.02175970486971 % 6.022 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20435194097394 bps 1.204 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.66426077460289 % 6.664 %   100 bps 100.000 Gbps   6.66426077460288 bps 6.664 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.2600425467503 % 13.260 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2600425467503 bps 13.260 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.63840203694255 % 3.638 %   100 bps 100.000 Gbps   3.63840203694255 bps 3.638 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5224561151093 % 1.522 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5224561151093 bps 1.522 Gbps 
Praha → Liberec  0.172122162560101 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2122162560101 bps 17.212 Kbps 
Liberec → Praha  0.157779368324854 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7779368324854 bps 15.778 Kbps 
NIX.cz → Praha  4.36174055111683 % 4.362 %   240 bps 240.000 Gbps   10.4681773226804 bps 10.468 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.17345215654541 % 1.173 %   240 bps 240.000 Gbps   2.81628517570897 bps 2.816 Gbps 
Praha → Pardubice  4.54785992680274 % 4.548 %   10 bps 10.000 Gbps   454.785992680275 bps 454.786 Mbps 
Pardubice → Praha  0.821487471837809 % 0.821 %   10 bps 10.000 Gbps   82.1487471837808 bps 82.149 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.95834972424585 % 8.958 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.5834972424586 bps 89.583 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.28933772001326 % 1.289 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8933772001326 bps 12.893 Mbps 
Public Internet → Praha  19.0633803520404 % 19.063 %   10 bps 10.000 Gbps   1.90633803520404 bps 1.906 Gbps 
Praha → Public Internet  6.81266174513191 % 6.813 %   10 bps 10.000 Gbps   681.26617451319 bps 681.266 Mbps 
Brno → Zlín  2.39756390282306 % 2.398 %   10 bps 10.000 Gbps   239.756390282306 bps 239.756 Mbps 
Zlín → Brno  0.660665006660799 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.0665006660798 bps 66.067 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.24510036343761 % 1.245 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   124.510036343761 bps 124.510 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.712810128712293 % 0.713 %   10 bps 10.000 Gbps   71.2810128712293 bps 71.281 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.189168115835485 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.89168115835485 bps 1.892 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.960918172902888 % 0.961 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.60918172902887 bps 9.609 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.82235910001272 % 4.822 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   482.235910001273 bps 482.236 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.60484069432944 % 4.605 %   10 bps 10.000 Gbps   460.484069432944 bps 460.484 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.112335749464624 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12335749464624 bps 1.123 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.515381583256533 % 0.515 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.15381583256533 bps 5.154 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.197659667221044 % 0.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.97659667221044 bps 1.977 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.86773174385984 % 1.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6773174385984 bps 18.677 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.118412802451088 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8412802451088 bps 11.841 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0725871283353804 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.25871283353805 bps 7.259 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.0260504830696337 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60504830696337 bps 2.605 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.019542668716542 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9542668716542 bps 1.954 Mbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   75.5386812459615 bps 75.539 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jun 1 00:20:48 2019