CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/8

Average load for period: 2019/08/01 00:00:00 - 2019/08/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/01 00:00:00 - 2019/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/8
ACONET->Brno  2.805%  Brno->ACONET  9.207%  Brno->Lednice  3.286%  Lednice->Brno  7.119%  Brno->SANET  3.515%  SANET->Brno  2.072%  Brno->Vyškov  4.013%  Vyškov->Brno  0.608%  Brno->České Budějovice  0.040%  České Budějovice->Brno  0.024%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.881%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.458%  České Budějovice->Plzeň  0.917%  Plzeň->České Budějovice  0.845%  České Budějovice->Tábor  0.624%  Tábor->České Budějovice  0.138%  Brno->Jihlava  8.885%  Jihlava->Brno  5.642%  České Budějovice->Jihlava  0.216e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.024%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.133%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.567%  Telč->Jihlava  0.182%  Hradec Králové->Liberec  1.625%  Liberec->Hradec Králové  0.398%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.361e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.996e-3 %  Děčín->Most  0.484e-3 %  Most->Děčín  0.795e-3 %  Most->Plzeň  0.544e-3 %  Plzeň->Most  1.752e-6 %  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.365%  Olomouc->Hradec Králové  0.135%  Olomouc->Ostrava  1.880%  Ostrava->Olomouc  0.059%  Olomouc->Zlín  0.463%  Zlín->Olomouc  0.940e-3 %  Brno->Ostrava  2.536%  Ostrava->Brno  2.128%  Karviná->Ostrava  0.699%  Ostrava->Karviná  3.601%  Opava->Ostrava  2.983%  Ostrava->Opava  2.725%  Ostrava->Pionier  1.786%  Pionier->Ostrava  1.735%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.075%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.750%  Plzeň->Praha  3.891%  Praha->Plzeň  5.361%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.096%  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.275%  AMS-IX->Praha  13.687%  Praha->AMS-IX  0.533%  Brno->Praha  2.349%  Praha->Brno  4.793%  České Budějovice->Praha  1.410%  Praha->České Budějovice  1.933%  GÉANT2->Praha  7.382%  Praha->GÉANT2  7.131%  Hradec Králové->Praha  0.839%  Praha->Hradec Králové  2.244%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.725%  Praha->Pardubice  1.714%  Poděbrady->Praha  0.503%  Praha->Poděbrady  2.091%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.191%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.238%  Most->Ústí nad
Labem  4.353e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.035%  Praha->Ústí nad
Labem  3.149%  Ústí nad
Labem->Praha  0.719%  Brno->Zlín  1.244%  Zlín->Brno  0.607%  NIX.cz->Praha  1.709%  Praha->NIX.cz  0.718%  Praha->Public Internet  5.117%  Public Internet->Praha  11.994% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/01 00:00:00 - 2019/08/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/01 00:00:00 - 2019/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.80496547266977 % 2.805 %   10 bps 10.000 Gbps   280.496547266977 bps 280.497 Mbps 
Brno → ACONET  9.2074494540748 % 9.207 %   10 bps 10.000 Gbps   920.744945407481 bps 920.745 Mbps 
Brno → Lednice  3.28553829650172 % 3.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8553829650172 bps 32.855 Mbps 
Lednice → Brno  7.11921961750929 % 7.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.1921961750929 bps 71.192 Mbps 
Brno → SANET  3.51458325193788 % 3.515 %   20 bps 20.000 Gbps   702.916650387576 bps 702.917 Mbps 
SANET → Brno  2.0716806945439 % 2.072 %   20 bps 20.000 Gbps   414.336138908779 bps 414.336 Mbps 
Vyškov → Brno  0.607549608958114 % 0.608 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.07549608958114 bps 6.075 Mbps 
Brno → Vyškov  4.01309675883734 % 4.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.1309675883734 bps 40.131 Mbps 
Brno → Jihlava  8.88454884352642 % 8.885 %   10 bps 10.000 Gbps   888.454884352643 bps 888.455 Mbps 
Jihlava → Brno  5.64200680984319 % 5.642 %   10 bps 10.000 Gbps   564.20068098432 bps 564.201 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.216456440771235 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6456440771235 bps 21.646 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0237383381956518 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.37383381956518 bps 2.374 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.133355934003284 % 0.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33355934003284 bps 1.334 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0271584141337602 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.584141337603 bps 271.584 Kbps 
Telč → Jihlava  0.181577419316106 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81577419316106 bps 1.816 Mbps 
Jihlava → Telč  0.567240088471931 % 0.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.6724008847193 bps 5.672 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.398276199747124 % 0.398 %   20 bps 20.000 Gbps   79.6552399494248 bps 79.655 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.62453738783861 % 1.625 %   20 bps 20.000 Gbps   324.907477567722 bps 324.907 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.995936201974031 % 0.996 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.5936201974032 bps 99.594 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.360645510187789 % 0.361 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0645510187789 bps 36.065 Kbps 
Most → Děčín  0.795171648527742 % 0.795 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.95171648527742 bps 7.952 Kbps 
Děčín → Most  0.483900555570282 % 0.484 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.83900555570282 bps 4.839 Kbps 
Most → Plzeň  0.544091392983642 % 0.544 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   6.18713827677327 bps 6.187 Kbps 
Plzeň → Most  1.75183961379011 % 1.752 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   175.183961379011 bps 175.184 bps 
Olomouc → Brno  1.2559628311882 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.19256623764 bps 251.193 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25602586323524 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.205172647047 bps 251.205 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.365399493046791 % 0.365 %   100 bps 100.000 Gbps   365.399493046791 bps 365.399 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.134563598580719 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   134.563598580719 bps 134.564 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.88029113924523 % 1.880 %   20 bps 20.000 Gbps   357.053916795491 bps 357.054 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0594119755735815 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.8823951147163 bps 11.882 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.463250711819604 % 0.463 %   10 bps 10.000 Gbps   46.3250711819604 bps 46.325 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.93960517436695 % 0.940 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   93.9605174366951 bps 93.961 Kbps 
Brno → Ostrava  2.53570910594772 % 2.536 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53570910594772 bps 2.536 Gbps 
Ostrava → Brno  2.12771071887386 % 2.128 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12771071887386 bps 2.128 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.698861944458164 % 0.699 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.98861944458164 bps 6.989 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.60122620184673 % 3.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.0122620184673 bps 36.012 Mbps 
Opava → Ostrava  2.98292252082541 % 2.983 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8292252082542 bps 29.829 Mbps 
Ostrava → Opava  2.72528814683612 % 2.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.2528814683612 bps 27.253 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.78604980174114 % 1.786 %   10 bps 10.000 Gbps   178.604980174114 bps 178.605 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.7351479626605 % 1.735 %   10 bps 10.000 Gbps   173.51479626605 bps 173.515 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0748465926512448 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.48465926512448 bps 7.485 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0228495252509794 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.28495252509794 bps 2.285 Mbps 
Praha → Plzeň  5.36083019369914 % 5.361 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07216603873983 bps 1.072 Gbps 
Plzeň → Praha  3.89089757506209 % 3.891 %   20 bps 20.000 Gbps   778.179515012418 bps 778.180 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.750213513153354 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0213513153355 bps 75.021 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0178151603917212 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.78151603917212 bps 1.782 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.27509150836935 % 0.275 %   10 bps 10.000 Gbps   27.509150836935 bps 27.509 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0959844446921007 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.59844446921008 bps 9.598 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.532604740482805 % 0.533 %   10 bps 10.000 Gbps   53.2604740482805 bps 53.260 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.6873311386318 % 13.687 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36873311386318 bps 1.369 Gbps 
Praha → Brno  4.79285400194937 % 4.793 %   100 bps 100.000 Gbps   4.79285400194937 bps 4.793 Gbps 
Brno → Praha  2.34900397119189 % 2.349 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3490039711919 bps 2.349 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.41027020742556 % 1.410 %   20 bps 20.000 Gbps   282.054041485111 bps 282.054 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.93263779014494 % 1.933 %   20 bps 20.000 Gbps   386.527558028989 bps 386.528 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.13113410932126 % 7.131 %   100 bps 100.000 Gbps   7.13113410932127 bps 7.131 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.38189177142579 % 7.382 %   100 bps 100.000 Gbps   7.3818917714258 bps 7.382 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.838871458170929 % 0.839 %   100 bps 100.000 Gbps   838.871458170929 bps 838.871 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.24359487289365 % 2.244 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24359487289365 bps 2.244 Gbps 
Praha → Liberec  0.172448017939433 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2448017939432 bps 17.245 Kbps 
Liberec → Praha  0.158027525971138 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8027525971138 bps 15.803 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.717586028588934 % 0.718 %   400 bps 400.000 Gbps   2.07370481404937 bps 2.074 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.70879117770759 % 1.709 %   400 bps 400.000 Gbps   5.00214726353284 bps 5.002 Gbps 
Pardubice → Praha  0.725419668175632 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.5419668175632 bps 72.542 Mbps 
Praha → Pardubice  1.71388435525734 % 1.714 %   10 bps 10.000 Gbps   171.388435525734 bps 171.388 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.502649051196254 % 0.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.02649051196255 bps 5.026 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.09093801444068 % 2.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9093801444068 bps 20.909 Mbps 
Praha → Public Internet  5.11742395469509 % 5.117 %   10 bps 10.000 Gbps   511.742395469508 bps 511.742 Mbps 
Public Internet → Praha  11.9935106972835 % 11.994 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19935106972834 bps 1.199 Gbps 
Zlín → Brno  0.607233068393397 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.7233068393396 bps 60.723 Mbps 
Brno → Zlín  1.24402103724252 % 1.244 %   10 bps 10.000 Gbps   124.402103724252 bps 124.402 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.034519779331242 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   356.613676857124 bps 356.614 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.190724562146058 % 0.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.90724562146058 bps 1.907 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.23799278589948 % 1.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3799278589948 bps 12.380 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.719314052037238 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9314052037238 bps 71.931 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.14949621498521 % 3.149 %   10 bps 10.000 Gbps   314.949621498521 bps 314.950 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.35288630047862 % 4.353 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.4132959879901 bps 47.413 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.845460479699607 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5460479699607 bps 84.546 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.0403124134952695 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.03124134952695 bps 4.031 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.916717801632144 % 0.917 %   10 bps 10.000 Gbps   91.6717801632144 bps 91.672 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.624170233772091 % 0.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24170233772091 bps 6.242 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.458036200189178 % 0.458 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.58036200189177 bps 4.580 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.880672786126945 % 0.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.80672786126944 bps 8.807 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.1378207359618 % 0.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.378207359618 bps 1.378 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.0241607370664761 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.4160737066476 bps 2.416 Mbps 
Summary  empty NA   2.442 bps 2.442 Tbps   49.0182192836435 bps 49.018 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Sep 1 00:11:59 2019