CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/9

Average load for period: 2019/09/01 00:00:00 - 2019/09/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/01 00:00:00 - 2019/09/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/9
ACONET->Brno  3.690%  Brno->ACONET  11.174%  Brno->Lednice  4.567%  Lednice->Brno  7.213%  Brno->SANET  6.800%  SANET->Brno  3.067%  Brno->Vyškov  5.532%  Vyškov->Brno  0.548%  Brno->České Budějovice  0.214e-3 %  České Budějovice->Brno  0.160e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.684%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.357%  České Budějovice->Plzeň  0.110%  Plzeň->České Budějovice  0.258%  České Budějovice->Tábor  0.778%  Tábor->České Budějovice  0.149%  Brno->Jihlava  9.174%  Jihlava->Brno  6.031%  České Budějovice->Jihlava  0.267e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.167e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.292%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.509%  Telč->Jihlava  0.192%  Hradec Králové->Liberec  2.216%  Liberec->Hradec Králové  0.608%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.231e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.323e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.738%  Olomouc->Hradec Králové  0.202%  Olomouc->Ostrava  2.473%  Ostrava->Olomouc  0.081%  Olomouc->Zlín  0.840%  Zlín->Olomouc  0.754e-3 %  Brno->Ostrava  3.859%  Ostrava->Brno  1.649%  Karviná->Ostrava  0.993%  Ostrava->Karviná  5.636%  Opava->Ostrava  0.453%  Ostrava->Opava  0.740%  Ostrava->Pionier  2.674%  Pionier->Ostrava  2.048%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.073%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.031%  Plzeň->Praha  0.669%  Praha->Plzeň  1.975%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  18.192%  Praha->AMS-IX  0.552%  Brno->Praha  2.719%  Praha->Brno  7.426%  České Budějovice->Praha  0.898%  Praha->České Budějovice  1.752%  GÉANT2->Praha  9.744%  Praha->GÉANT2  8.314%  Hradec Králové->Praha  1.167%  Praha->Hradec Králové  3.080%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  NIX.cz->Praha  5.226%  Praha->NIX.cz  1.827%  Pardubice->Praha  0.643%  Praha->Pardubice  3.515%  Poděbrady->Praha  1.397%  Praha->Poděbrady  8.922%  Praha->Public Internet  5.033%  Public Internet->Praha  15.804%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.246%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.846%  Most->Ústí nad
Labem  7.008e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.059%  Praha->Ústí nad
Labem  3.952%  Ústí nad
Labem->Praha  0.843%  Brno->Zlín  2.298%  Zlín->Brno  0.686% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/01 00:00:00 - 2019/09/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/01 00:00:00 - 2019/09/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.1739491272852 % 11.174 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11739491272852 bps 1.117 Gbps 
ACONET → Brno  3.68970147456042 % 3.690 %   10 bps 10.000 Gbps   368.970147456042 bps 368.970 Mbps 
Lednice → Brno  7.21330685690311 % 7.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.1330685690311 bps 72.133 Mbps 
Brno → Lednice  4.56685291980433 % 4.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.6685291980433 bps 45.669 Mbps 
SANET → Brno  3.06653239094495 % 3.067 %   20 bps 20.000 Gbps   613.30647818899 bps 613.306 Mbps 
Brno → SANET  6.79962369855898 % 6.800 %   20 bps 20.000 Gbps   1.3599247397118 bps 1.360 Gbps 
Brno → Vyškov  5.53194279881096 % 5.532 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.3194279881096 bps 55.319 Mbps 
Vyškov → Brno  0.548336033930627 % 0.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.48336033930627 bps 5.483 Mbps 
Brno → Jihlava  9.17406557093716 % 9.174 %   10 bps 10.000 Gbps   917.406557093715 bps 917.407 Mbps 
Jihlava → Brno  6.03127065984611 % 6.031 %   10 bps 10.000 Gbps   603.12706598461 bps 603.127 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.267490243523473 % 0.267 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   53.4980487046947 bps 53.498 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.16680081128171 % 0.167 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   33.360162256342 bps 33.360 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0232340795283575 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   232.340795283575 bps 232.341 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.292183073179024 % 0.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.92183073179024 bps 2.922 Mbps 
Telč → Jihlava  0.192021252997525 % 0.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92021252997525 bps 1.920 Mbps 
Jihlava → Telč  0.50887482668318 % 0.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.0887482668318 bps 5.089 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.607766683610617 % 0.608 %   20 bps 20.000 Gbps   121.553336722123 bps 121.553 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.21645778279863 % 2.216 %   20 bps 20.000 Gbps   443.291556559726 bps 443.292 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.231409652333917 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1409652333917 bps 23.141 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.209571405581964 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9571405581964 bps 20.957 Kbps 
Děčín → Most  0.322761391136661 % 0.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22761391136661 bps 3.228 Kbps 
Most → Děčín  0.720214141564687 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20214141564688 bps 7.202 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.619821540350195 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19821540350194 bps 6.198 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25602626958494 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.205253916988 bps 251.205 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25603260301529 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.206520603057 bps 251.207 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.737712276354589 % 0.738 %   100 bps 100.000 Gbps   737.712276354589 bps 737.712 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.202184467195295 % 0.202 %   100 bps 100.000 Gbps   202.184467195295 bps 202.184 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0806183575706794 % 0.081 %   20 bps 20.000 Gbps   16.1236715141359 bps 16.124 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.47314798153332 % 2.473 %   20 bps 20.000 Gbps   491.351953528931 bps 491.352 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.840452223666738 % 0.840 %   10 bps 10.000 Gbps   84.0452223666738 bps 84.045 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.754101815997174 % 0.754 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4101815997174 bps 75.410 Kbps 
Ostrava → Brno  1.64914977001108 % 1.649 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64914977001109 bps 1.649 Gbps 
Brno → Ostrava  3.85881892521106 % 3.859 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85881892521107 bps 3.859 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.63634420936099 % 5.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.3634420936099 bps 56.363 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.993283927800428 % 0.993 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.93283927800429 bps 9.933 Mbps 
Ostrava → Opava  0.740498622819923 % 0.740 %   10 bps 10.000 Gbps   74.0498622819923 bps 74.050 Mbps 
Opava → Ostrava  0.452701590315425 % 0.453 %   10 bps 10.000 Gbps   45.2701590315425 bps 45.270 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.67401367755353 % 2.674 %   10 bps 10.000 Gbps   267.401367755354 bps 267.401 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.04768860096983 % 2.048 %   10 bps 10.000 Gbps   204.768860096983 bps 204.769 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0282066989809498 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.82066989809498 bps 2.821 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0732412878593154 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.32412878593154 bps 7.324 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162116835922817 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2116835922817 bps 16.212 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.03076598487104 % 1.031 %   10 bps 10.000 Gbps   103.076598487104 bps 103.077 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162623767836676 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2623767836676 bps 16.262 Kbps 
Plzeň → Praha  0.668993869304255 % 0.669 %   100 bps 100.000 Gbps   668.993869304255 bps 668.994 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0322780855957527 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22780855957527 bps 3.228 Mbps 
Praha → Plzeň  1.97512536549697 % 1.975 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97512536549697 bps 1.975 Gbps 
AMS-IX → Praha  18.1920154754277 % 18.192 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81920154754277 bps 1.819 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.552426746424929 % 0.552 %   10 bps 10.000 Gbps   55.2426746424929 bps 55.243 Mbps 
Brno → Praha  2.71939261042459 % 2.719 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71939261042459 bps 2.719 Gbps 
Praha → Brno  7.42604766775397 % 7.426 %   100 bps 100.000 Gbps   7.42604766775397 bps 7.426 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.75196859189441 % 1.752 %   20 bps 20.000 Gbps   350.393718378882 bps 350.394 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.897927543384122 % 0.898 %   20 bps 20.000 Gbps   179.585508676824 bps 179.586 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.31403885098645 % 8.314 %   100 bps 100.000 Gbps   8.31403885098646 bps 8.314 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.74437468582389 % 9.744 %   100 bps 100.000 Gbps   9.74437468582389 bps 9.744 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.08032065098199 % 3.080 %   100 bps 100.000 Gbps   3.080320650982 bps 3.080 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16651160112031 % 1.167 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16651160112031 bps 1.167 Gbps 
Praha → Liberec  0.172471026562545 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2471026562545 bps 17.247 Kbps 
Liberec → Praha  0.158002623853776 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8002623853776 bps 15.800 Kbps 
NIX.cz → Praha  5.22591372759253 % 5.226 %   100 bps 100.000 Gbps   5.22591372759253 bps 5.226 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.82707625650688 % 1.827 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82707625650688 bps 1.827 Gbps 
Praha → Pardubice  3.51523058554168 % 3.515 %   10 bps 10.000 Gbps   351.523058554168 bps 351.523 Mbps 
Pardubice → Praha  0.642583578501133 % 0.643 %   10 bps 10.000 Gbps   64.2583578501134 bps 64.258 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.39677147570912 % 1.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9677147570912 bps 13.968 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.92224923677264 % 8.922 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.2224923677264 bps 89.222 Mbps 
Public Internet → Praha  15.8038715721106 % 15.804 %   10 bps 10.000 Gbps   1.58038715721106 bps 1.580 Gbps 
Praha → Public Internet  5.03278526706505 % 5.033 %   10 bps 10.000 Gbps   503.278526706505 bps 503.279 Mbps 
Zlín → Brno  0.686447284020903 % 0.686 %   10 bps 10.000 Gbps   68.6447284020903 bps 68.645 Mbps 
Brno → Zlín  2.29812176455089 % 2.298 %   10 bps 10.000 Gbps   229.812176455089 bps 229.812 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.843041733900007 % 0.843 %   10 bps 10.000 Gbps   84.3041733900007 bps 84.304 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.845946371532205 % 0.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45946371532205 bps 8.459 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.9522173061573 % 3.952 %   10 bps 10.000 Gbps   395.22173061573 bps 395.222 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.00780289173019 % 7.008 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.0780289173019 bps 70.078 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0588408455187373 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   588.408455187372 bps 588.408 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.2460177880453 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46017788045301 bps 2.460 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.68407906397081 % 1.684 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8407906397081 bps 16.841 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.213877953787228 % 0.214 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.3877953787227 bps 21.388 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.258345853358952 % 0.258 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8345853358952 bps 25.835 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.149378819136384 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49378819136384 bps 1.494 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.160154182630698 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0154182630698 bps 16.015 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.77783511138357 % 0.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.77835111383569 bps 7.778 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.356665971751354 % 0.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56665971751354 bps 3.567 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.110304497793843 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0304497793843 bps 11.030 Mbps 
Summary  empty NA   2.004 bps 2.004 Tbps   61.5591542705965 bps 61.559 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Oct 1 00:10:47 2019