CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/10

Average load for period: 2019/10/01 00:00:00 - 2019/10/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/10/01 00:00:00 - 2019/10/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/10
ACONET->Brno  5.847%  Brno->ACONET  14.735%  Brno->Lednice  5.899%  Lednice->Brno  7.386%  Brno->SANET  9.501%  SANET->Brno  4.422%  Brno->Vyškov  5.895%  Vyškov->Brno  0.645%  Brno->České Budějovice  0.339e-3 %  České Budějovice->Brno  0.190e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.708%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.301%  České Budějovice->Plzeň  0.316%  Plzeň->České Budějovice  1.062%  České Budějovice->Tábor  0.871%  Tábor->České Budějovice  0.179%  Brno->Jihlava  8.901%  Jihlava->Brno  5.211%  České Budějovice->Jihlava  0.291e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.508e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.206%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.383%  Telč->Jihlava  0.164%  Hradec Králové->Liberec  4.711%  Liberec->Hradec Králové  0.675%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.251e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.348e-3 %  Děčín->Most  3.350e-3 %  Most->Děčín  8.076e-3 %  Most->Plzeň  0.097%  Plzeň->Most  0.480%  Brno->Olomouc  0.709%  Olomouc->Brno  0.149%  Hradec Králové->Olomouc  1.159%  Olomouc->Hradec Králové  0.243%  Olomouc->Ostrava  2.771%  Ostrava->Olomouc  0.066%  Olomouc->Zlín  1.397%  Zlín->Olomouc  0.825e-3 %  Brno->Ostrava  4.641%  Ostrava->Brno  1.829%  Karviná->Ostrava  1.590%  Ostrava->Karviná  9.585%  Opava->Ostrava  0.419%  Ostrava->Opava  1.034%  Ostrava->Pionier  4.599%  Pionier->Ostrava  2.037%  Hradec Králové->Pardubice  0.035%  Pardubice->Hradec Králové  0.104%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.226%  Plzeň->Praha  0.821%  Praha->Plzeň  2.354%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  24.925%  Praha->AMS-IX  0.701%  Brno->Praha  3.079%  Praha->Brno  9.430%  České Budějovice->Praha  0.920%  Praha->České Budějovice  2.626%  GÉANT2->Praha  12.710%  Praha->GÉANT2  10.483%  Hradec Králové->Praha  1.710%  Praha->Hradec Králové  4.292%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.892%  Praha->Pardubice  5.900%  Poděbrady->Praha  1.397%  Praha->Poděbrady  9.872%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.560%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.378%  Most->Ústí nad
Labem  9.030e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.062%  Praha->Ústí nad
Labem  5.496%  Ústí nad
Labem->Praha  0.981%  Brno->Zlín  3.363%  Zlín->Brno  0.870%  NIX.cz->Praha  2.684%  Praha->NIX.cz  0.747%  Praha->Public Internet  6.223%  Public Internet->Praha  25.083% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/10/01 00:00:00 - 2019/10/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/10/01 00:00:00 - 2019/10/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.84700377758737 % 5.847 %   10 bps 10.000 Gbps   584.700377758738 bps 584.700 Mbps 
Brno → ACONET  14.7354090783586 % 14.735 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47354090783586 bps 1.474 Gbps 
Brno → Lednice  5.89883283421425 % 5.899 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.9883283421425 bps 58.988 Mbps 
Lednice → Brno  7.38628691653165 % 7.386 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.8628691653166 bps 73.863 Mbps 
SANET → Brno  4.4217911056742 % 4.422 %   20 bps 20.000 Gbps   884.35822113484 bps 884.358 Mbps 
Brno → SANET  9.50079550256232 % 9.501 %   20 bps 20.000 Gbps   1.90015910051246 bps 1.900 Gbps 
Brno → Vyškov  5.89521742465208 % 5.895 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.9521742465208 bps 58.952 Mbps 
Vyškov → Brno  0.644659337222245 % 0.645 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.44659337222245 bps 6.447 Mbps 
Brno → Jihlava  8.90088337135194 % 8.901 %   10 bps 10.000 Gbps   890.088337135194 bps 890.088 Mbps 
Jihlava → Brno  5.21079610352256 % 5.211 %   10 bps 10.000 Gbps   521.079610352256 bps 521.080 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.50779858498568 % 0.508 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   101.559716997136 bps 101.560 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.290671488849969 % 0.291 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   58.1342977699938 bps 58.134 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.206386049832841 % 0.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06386049832841 bps 2.064 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0260544389387371 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   260.544389387371 bps 260.544 Kbps 
Telč → Jihlava  0.163869657460183 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63869657460183 bps 1.639 Mbps 
Jihlava → Telč  0.382592327844808 % 0.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82592327844807 bps 3.826 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.71112547146134 % 4.711 %   20 bps 20.000 Gbps   942.225094292267 bps 942.225 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.674622526983791 % 0.675 %   20 bps 20.000 Gbps   134.924505396758 bps 134.925 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.25081949873337 % 0.251 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.081949873337 bps 25.082 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.347930961992646 % 0.348 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.7930961992646 bps 34.793 Kbps 
Děčín → Most  3.35031161307729 % 3.350 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.5031161307729 bps 33.503 Kbps 
Most → Děčín  8.07568595153264 % 8.076 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.7568595153265 bps 80.757 Kbps 
Plzeň → Most  0.480084884601795 % 0.480 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.80084884601795 bps 4.801 Mbps 
Most → Plzeň  0.0966817544610944 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   966.817544610943 bps 966.818 Kbps 
Olomouc → Brno  0.148603725268872 % 0.149 %   100 bps 100.000 Gbps   148.603725268872 bps 148.604 Mbps 
Brno → Olomouc  0.708854181928827 % 0.709 %   100 bps 100.000 Gbps   708.854181928828 bps 708.854 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.15886962369143 % 1.159 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15886962369143 bps 1.159 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.242726636162408 % 0.243 %   100 bps 100.000 Gbps   242.726636162408 bps 242.727 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.77064863080718 % 2.771 %   20 bps 20.000 Gbps   548.479748801909 bps 548.480 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0662019697518638 % 0.066 %   20 bps 20.000 Gbps   13.2403939503728 bps 13.240 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.39650923114141 % 1.397 %   10 bps 10.000 Gbps   139.650923114141 bps 139.651 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.824911578207232 % 0.825 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   82.4911578207232 bps 82.491 Kbps 
Brno → Ostrava  4.64144020951114 % 4.641 %   100 bps 100.000 Gbps   4.64144020951114 bps 4.641 Gbps 
Ostrava → Brno  1.82867806904641 % 1.829 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82867806904641 bps 1.829 Gbps 
Ostrava → Karviná  9.58508153653726 % 9.585 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.8508153653726 bps 95.851 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.58957641872655 % 1.590 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8957641872655 bps 15.896 Mbps 
Ostrava → Opava  1.03391348873378 % 1.034 %   10 bps 10.000 Gbps   103.391348873378 bps 103.391 Mbps 
Opava → Ostrava  0.41946906972787 % 0.419 %   10 bps 10.000 Gbps   41.946906972787 bps 41.947 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.03655212324356 % 2.037 %   10 bps 10.000 Gbps   203.655212324356 bps 203.655 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.59915610973605 % 4.599 %   10 bps 10.000 Gbps   459.915610973605 bps 459.916 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.103853636856678 % 0.104 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3853636856678 bps 10.385 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0352155305752167 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.52155305752167 bps 3.522 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161407693714575 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1407693714575 bps 16.141 Kbps 
Praha → Plzeň  2.35446686747074 % 2.354 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35446686747074 bps 2.354 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0289530032348696 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.89530032348696 bps 2.895 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.22643674329213 % 1.226 %   10 bps 10.000 Gbps   122.643674329213 bps 122.644 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160962649331147 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0962649331147 bps 16.096 Kbps 
Plzeň → Praha  0.820692084108679 % 0.821 %   100 bps 100.000 Gbps   820.692084108679 bps 820.692 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.701177949915537 % 0.701 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1177949915537 bps 70.118 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.9254434232464 % 24.925 %   10 bps 10.000 Gbps   2.49254434232464 bps 2.493 Gbps 
Brno → Praha  3.07926591614116 % 3.079 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07926591614116 bps 3.079 Gbps 
Praha → Brno  9.43039291987545 % 9.430 %   100 bps 100.000 Gbps   9.43039291987545 bps 9.430 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.919551346039052 % 0.920 %   20 bps 20.000 Gbps   183.91026920781 bps 183.910 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.62633350125621 % 2.626 %   20 bps 20.000 Gbps   525.266700251242 bps 525.267 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.4826447928454 % 10.483 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4826447928454 bps 10.483 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.7104506122868 % 12.710 %   100 bps 100.000 Gbps   12.7104506122868 bps 12.710 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.29218292826336 % 4.292 %   100 bps 100.000 Gbps   4.29218292826337 bps 4.292 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.7095514538504 % 1.710 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70955145385039 bps 1.710 Gbps 
Liberec → Praha  0.158021400366602 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8021400366602 bps 15.802 Kbps 
Praha → Liberec  0.172482503244141 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2482503244141 bps 17.248 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.68426483671298 % 2.684 %   400 bps 400.000 Gbps   10.7370593468519 bps 10.737 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.747046573345204 % 0.747 %   400 bps 400.000 Gbps   2.98818629338082 bps 2.988 Gbps 
Praha → Pardubice  5.90045569319518 % 5.900 %   10 bps 10.000 Gbps   590.045569319518 bps 590.046 Mbps 
Pardubice → Praha  0.891742908495845 % 0.892 %   10 bps 10.000 Gbps   89.1742908495845 bps 89.174 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.39724978561363 % 1.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9724978561363 bps 13.972 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.87223731007276 % 9.872 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.7223731007276 bps 98.722 Mbps 
Praha → Public Internet  6.22329115057203 % 6.223 %   10 bps 10.000 Gbps   622.329115057203 bps 622.329 Mbps 
Public Internet → Praha  25.0826460865772 % 25.083 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50826460865772 bps 2.508 Gbps 
Brno → Zlín  3.36295616483636 % 3.363 %   10 bps 10.000 Gbps   336.295616483636 bps 336.296 Mbps 
Zlín → Brno  0.869803861134296 % 0.870 %   10 bps 10.000 Gbps   86.9803861134297 bps 86.980 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.980671295130318 % 0.981 %   10 bps 10.000 Gbps   98.0671295130318 bps 98.067 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37828658054261 % 1.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7828658054261 bps 13.783 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.03044793973672 % 9.030 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.3044793973671 bps 90.304 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0617825162079549 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   617.825162079548 bps 617.825 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.55953639173496 % 0.560 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.5953639173496 bps 5.595 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.49590790142658 % 5.496 %   10 bps 10.000 Gbps   549.590790142658 bps 549.591 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.338695855025637 % 0.339 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8695855025637 bps 33.870 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.70762541665081 % 2.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.0762541665081 bps 27.076 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.179008619412305 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79008619412305 bps 1.790 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.06230907615656 % 1.062 %   10 bps 10.000 Gbps   106.230907615656 bps 106.231 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.315967609611866 % 0.316 %   10 bps 10.000 Gbps   31.5967609611866 bps 31.597 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.189793433129188 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9793433129188 bps 18.979 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.871190759689936 % 0.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.71190759689935 bps 8.712 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.300694586674738 % 0.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.00694586674738 bps 3.007 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   85.1027362495009 bps 85.103 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Nov 1 00:12:02 2019