CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/11

Average load for period: 2019/11/01 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/01 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/11
ACONET->Brno  5.409%  Brno->ACONET  15.522%  Brno->Lednice  7.332%  Lednice->Brno  21.116%  Brno->SANET  9.371%  SANET->Brno  4.424%  Brno->Vyškov  5.301%  Vyškov->Brno  0.735%  Brno->České Budějovice  6.479e-3 %  České Budějovice->Brno  2.089e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.498%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.285%  České Budějovice->Plzeň  0.246%  Plzeň->České Budějovice  0.983%  České Budějovice->Tábor  0.537%  Tábor->České Budějovice  0.159%  Brno->Jihlava  14.460%  Jihlava->Brno  7.365%  České Budějovice->Jihlava  0.212e-3 %  Jihlava->České Budějovice  3.807e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.457%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.024%  Jihlava->Telč  0.780%  Telč->Jihlava  0.341%  Hradec Králové->Liberec  4.287%  Liberec->Hradec Králové  0.785%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.352e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.446e-3 %  Děčín->Most  0.408e-3 %  Most->Děčín  0.732e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.713%  Olomouc->Brno  0.216%  Hradec Králové->Olomouc  1.177%  Olomouc->Hradec Králové  0.230%  Olomouc->Ostrava  3.223%  Ostrava->Olomouc  0.121%  Olomouc->Zlín  1.364%  Zlín->Olomouc  0.849e-3 %  Brno->Ostrava  3.977%  Ostrava->Brno  2.175%  Karviná->Ostrava  1.543%  Ostrava->Karviná  9.570%  Opava->Ostrava  0.461%  Ostrava->Opava  0.835%  Ostrava->Pionier  4.602%  Pionier->Ostrava  1.528%  Hradec Králové->Pardubice  0.036%  Pardubice->Hradec Králové  0.090%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.058%  Plzeň->Praha  0.766%  Praha->Plzeň  2.313%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  25.552%  Praha->AMS-IX  0.801%  Brno->Praha  3.921%  Praha->Brno  9.325%  České Budějovice->Praha  1.208%  Praha->České Budějovice  2.647%  GÉANT2->Praha  13.400%  Praha->GÉANT2  9.628%  Hradec Králové->Praha  1.667%  Praha->Hradec Králové  4.817%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.880%  Praha->Pardubice  6.064%  Poděbrady->Praha  1.489%  Praha->Poděbrady  10.772%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.491%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.264%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.072%  Praha->Ústí nad
Labem  5.545%  Ústí nad
Labem->Praha  1.119%  Brno->Zlín  3.335%  Zlín->Brno  0.896%  NIX.cz->Praha  2.666%  Praha->NIX.cz  0.810%  Praha->Public Internet  6.349%  Public Internet->Praha  28.277% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/01 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/01 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.40882414360255 % 5.409 %   10 bps 10.000 Gbps   540.882414360255 bps 540.882 Mbps 
Brno → ACONET  15.5221009561096 % 15.522 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55221009561096 bps 1.552 Gbps 
Lednice → Brno  21.1162635355112 % 21.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   211.162635355111 bps 211.163 Mbps 
Brno → Lednice  7.33249265927338 % 7.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.3249265927338 bps 73.325 Mbps 
Brno → SANET  9.37109250978678 % 9.371 %   20 bps 20.000 Gbps   1.87421850195736 bps 1.874 Gbps 
SANET → Brno  4.42423721758655 % 4.424 %   20 bps 20.000 Gbps   884.84744351731 bps 884.847 Mbps 
Brno → Vyškov  5.30148174110933 % 5.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.0148174110933 bps 53.015 Mbps 
Vyškov → Brno  0.735022457496554 % 0.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.35022457496554 bps 7.350 Mbps 
Brno → Jihlava  14.4598783747176 % 14.460 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44598783747177 bps 1.446 Gbps 
Jihlava → Brno  7.36494501336272 % 7.365 %   10 bps 10.000 Gbps   736.494501336272 bps 736.495 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  3.80713964840372 % 3.807 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   761.427929680743 bps 761.428 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.21188262968299 % 0.212 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   42.3765259365981 bps 42.377 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.45724185707663 % 0.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.5724185707663 bps 4.572 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.023535656743417 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   235.35656743417 bps 235.357 Kbps 
Telč → Jihlava  0.340596327164457 % 0.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.40596327164457 bps 3.406 Mbps 
Jihlava → Telč  0.779579643512017 % 0.780 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.79579643512018 bps 7.796 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.784643138571382 % 0.785 %   20 bps 20.000 Gbps   156.928627714277 bps 156.929 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.28695371844273 % 4.287 %   20 bps 20.000 Gbps   857.390743688545 bps 857.391 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.446222289634197 % 0.446 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.6222289634196 bps 44.622 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.35177200652099 % 0.352 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.177200652099 bps 35.177 Kbps 
Děčín → Most  0.408345240678822 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08345240678822 bps 4.083 Kbps 
Most → Děčín  0.732259546941615 % 0.732 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.32259546941615 bps 7.323 Kbps 
Plzeň → Most  0.0961395991286602 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   961.395991286601 bps 961.396 bps 
Most → Plzeň  0.624950419491925 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24950419491925 bps 6.250 Kbps 
Olomouc → Brno  0.216305090396608 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   216.305090396608 bps 216.305 Mbps 
Brno → Olomouc  0.71307832273432 % 0.713 %   100 bps 100.000 Gbps   713.078322734321 bps 713.078 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.17704477663176 % 1.177 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17704477663176 bps 1.177 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.230417512154811 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   230.417512154811 bps 230.418 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.120737133014854 % 0.121 %   20 bps 20.000 Gbps   24.1474266029708 bps 24.147 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.22268003653709 % 3.223 %   20 bps 20.000 Gbps   639.851602331462 bps 639.852 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.36423415847369 % 1.364 %   10 bps 10.000 Gbps   136.423415847369 bps 136.423 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.849257810110733 % 0.849 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.9257810110733 bps 84.926 Kbps 
Brno → Ostrava  3.97677402936453 % 3.977 %   100 bps 100.000 Gbps   3.97677402936452 bps 3.977 Gbps 
Ostrava → Brno  2.17479369474011 % 2.175 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17479369474011 bps 2.175 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.5432508313217 % 1.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.432508313217 bps 15.433 Mbps 
Ostrava → Karviná  9.57008370765827 % 9.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.7008370765827 bps 95.701 Mbps 
Opava → Ostrava  0.461396100364964 % 0.461 %   10 bps 10.000 Gbps   46.1396100364964 bps 46.140 Mbps 
Ostrava → Opava  0.835024387599843 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5024387599843 bps 83.502 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.60178378282832 % 4.602 %   10 bps 10.000 Gbps   460.178378282832 bps 460.178 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.52815092643203 % 1.528 %   10 bps 10.000 Gbps   152.815092643203 bps 152.815 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0902703392414451 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   9.02703392414452 bps 9.027 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0358451653868045 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.58451653868045 bps 3.585 Mbps 
Praha → Plzeň  2.31322211324869 % 2.313 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31322211324869 bps 2.313 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.05776469688237 % 1.058 %   10 bps 10.000 Gbps   105.776469688237 bps 105.776 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161245175417607 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1245175417607 bps 16.125 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160799830335598 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0799830335598 bps 16.080 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0331075293076865 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.31075293076865 bps 3.311 Mbps 
Plzeň → Praha  0.766318409238595 % 0.766 %   100 bps 100.000 Gbps   766.318409238596 bps 766.318 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.800531330927223 % 0.801 %   10 bps 10.000 Gbps   80.0531330927222 bps 80.053 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.5519624798066 % 25.552 %   10 bps 10.000 Gbps   2.55519624798066 bps 2.555 Gbps 
Praha → Brno  9.32498132832994 % 9.325 %   100 bps 100.000 Gbps   9.32498132832994 bps 9.325 Gbps 
Brno → Praha  3.92147368744452 % 3.921 %   100 bps 100.000 Gbps   3.92147368744452 bps 3.921 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.64703444262381 % 2.647 %   20 bps 20.000 Gbps   529.406888524762 bps 529.407 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.20785248525292 % 1.208 %   20 bps 20.000 Gbps   241.570497050584 bps 241.570 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.4003644397201 % 13.400 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4003644397201 bps 13.400 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.6280498151957 % 9.628 %   100 bps 100.000 Gbps   9.6280498151957 bps 9.628 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.81712026138891 % 4.817 %   100 bps 100.000 Gbps   4.81712026138891 bps 4.817 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.66743115558229 % 1.667 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66743115558229 bps 1.667 Gbps 
Liberec → Praha  0.158053592990085 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8053592990085 bps 15.805 Kbps 
Praha → Liberec  0.172506423975105 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2506423975105 bps 17.251 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.809992588164795 % 0.810 %   400 bps 400.000 Gbps   3.23997035265918 bps 3.240 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.66591576463154 % 2.666 %   400 bps 400.000 Gbps   10.6636630585262 bps 10.664 Gbps 
Pardubice → Praha  0.879951156996304 % 0.880 %   10 bps 10.000 Gbps   87.9951156996304 bps 87.995 Mbps 
Praha → Pardubice  6.0638824756963 % 6.064 %   10 bps 10.000 Gbps   606.38824756963 bps 606.388 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.48911012367266 % 1.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8911012367266 bps 14.891 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.7716444812758 % 10.772 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.716444812758 bps 107.716 Mbps 
Public Internet → Praha  28.2767103564469 % 28.277 %   10 bps 10.000 Gbps   2.82767103564468 bps 2.828 Gbps 
Praha → Public Internet  6.34858902845779 % 6.349 %   10 bps 10.000 Gbps   634.858902845779 bps 634.859 Mbps 
Zlín → Brno  0.895661142436598 % 0.896 %   10 bps 10.000 Gbps   89.5661142436598 bps 89.566 Mbps 
Brno → Zlín  3.33513285911516 % 3.335 %   10 bps 10.000 Gbps   333.513285911516 bps 333.513 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.1193620713359 % 1.119 %   10 bps 10.000 Gbps   111.93620713359 bps 111.936 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0720292400638735 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   720.292400638734 bps 720.292 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26439840338936 % 1.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6439840338936 bps 12.644 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.490621189494524 % 0.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.90621189494524 bps 4.906 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0116748440932202 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.748440932202 bps 116.748 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.54498153174589 % 5.545 %   10 bps 10.000 Gbps   554.498153174589 bps 554.498 Mbps 
Brno → České Budějovice  6.47907305079727 % 6.479 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   647.907305079726 bps 647.907 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.158539351654296 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58539351654296 bps 1.585 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.24646566526655 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.646566526655 bps 24.647 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.982616403808259 % 0.983 %   10 bps 10.000 Gbps   98.2616403808259 bps 98.262 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.49753566500933 % 2.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.9753566500933 bps 24.975 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.536913404828055 % 0.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.36913404828055 bps 5.369 Mbps 
České Budějovice → Brno  2.08874114497292 % 2.089 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   208.874114497292 bps 208.874 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.285463011126077 % 0.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.85463011126077 bps 2.855 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   87.3699709562293 bps 87.370 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Dec 1 00:12:38 2019