CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2019/12

Average load for period: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2019/12
ACONET->Brno  4.768%  Brno->ACONET  5.122%  Brno->Lednice  6.808%  Lednice->Brno  20.012%  Brno->SANET  4.591%  SANET->Brno  3.392%  Brno->Vyškov  3.806%  Vyškov->Brno  0.524%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.780%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.414%  České Budějovice->Plzeň  0.287%  Plzeň->České Budějovice  0.720%  České Budějovice->Tábor  0.492%  Tábor->České Budějovice  0.168%  Brno->Jihlava  3.313%  Jihlava->Brno  1.288%  České Budějovice->Jihlava  0.193e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.046%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.357%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.238%  Telč->Jihlava  0.083%  Hradec Králové->Liberec  3.401%  Liberec->Hradec Králové  0.615%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.227e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.241e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.581%  Olomouc->Brno  0.184%  Hradec Králové->Olomouc  0.925%  Olomouc->Hradec Králové  0.173%  Olomouc->Ostrava  2.791%  Ostrava->Olomouc  0.099%  Olomouc->Zlín  1.035%  Zlín->Olomouc  0.626e-3 %  Brno->Ostrava  3.266%  Ostrava->Brno  2.188%  Karviná->Ostrava  1.290%  Ostrava->Karviná  7.073%  Opava->Ostrava  0.387%  Ostrava->Opava  0.656%  Ostrava->Pionier  4.355%  Pionier->Ostrava  1.681%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.081%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.220%  Plzeň->Praha  0.717%  Praha->Plzeň  1.830%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.367%  Praha->AMS-IX  0.579%  Brno->Praha  2.668%  Praha->Brno  7.787%  České Budějovice->Praha  1.194%  Praha->České Budějovice  1.922%  GÉANT2->Praha  12.835%  Praha->GÉANT2  8.318%  Hradec Králové->Praha  1.398%  Praha->Hradec Králové  2.470%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.727%  Praha->Pardubice  4.527%  Poděbrady->Praha  1.258%  Praha->Poděbrady  8.722%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.500%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.690%  Most->Ústí nad
Labem  6.807e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.054%  Praha->Ústí nad
Labem  4.910%  Ústí nad
Labem->Praha  1.228%  Brno->Zlín  2.432%  Zlín->Brno  0.637%  NIX.cz->Praha  2.113%  Praha->NIX.cz  0.710%  Praha->Public Internet  5.495%  Public Internet->Praha  20.197% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.76842996223856 % 4.768 %   10 bps 10.000 Gbps   476.842996223856 bps 476.843 Mbps 
Brno → ACONET  5.12156633557585 % 5.122 %   10 bps 10.000 Gbps   512.156633557584 bps 512.157 Mbps 
Lednice → Brno  20.0115282939512 % 20.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.115282939512 bps 200.115 Mbps 
Brno → Lednice  6.80797736553425 % 6.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.0797736553425 bps 68.080 Mbps 
Brno → SANET  4.59091730617797 % 4.591 %   20 bps 20.000 Gbps   918.183461235593 bps 918.183 Mbps 
SANET → Brno  3.39156620611424 % 3.392 %   20 bps 20.000 Gbps   678.313241222849 bps 678.313 Mbps 
Brno → Vyškov  3.80625616578719 % 3.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.0625616578719 bps 38.063 Mbps 
Vyškov → Brno  0.52395027610465 % 0.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2395027610465 bps 5.240 Mbps 
Brno → Jihlava  3.31261823735562 % 3.313 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51380804037001 bps 2.514 Gbps 
Jihlava → Brno  1.28835947173273 % 1.288 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14581260471635 bps 1.146 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.193150878347196 % 0.193 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   38.6301756694392 bps 38.630 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0457437878133077 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.14875756266153 bps 9.149 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.356980788835528 % 0.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56980788835528 bps 3.570 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0256830837082152 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.830837082152 bps 256.831 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0833058485492847 % 0.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   833.058485492847 bps 833.058 Kbps 
Jihlava → Telč  0.2384938195997 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.384938195997 bps 2.385 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.615106404831282 % 0.615 %   20 bps 20.000 Gbps   123.021280966256 bps 123.021 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.40124888130512 % 3.401 %   20 bps 20.000 Gbps   680.249776261024 bps 680.250 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.24116008319058 % 0.241 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.116008319058 bps 24.116 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.227451046245366 % 0.227 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7451046245367 bps 22.745 Kbps 
Děčín → Most  0.326747474526045 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26747474526045 bps 3.267 Kbps 
Most → Děčín  0.725713012668879 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25713012668879 bps 7.257 Kbps 
Plzeň → Most  0.0999646595899301 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   999.646595899301 bps 999.647 bps 
Most → Plzeň  0.625249484848069 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2524948484807 bps 6.252 Kbps 
Olomouc → Brno  0.184012673715732 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   184.012673715732 bps 184.013 Mbps 
Brno → Olomouc  0.580555466329495 % 0.581 %   100 bps 100.000 Gbps   580.555466329496 bps 580.555 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.92544882097759 % 0.925 %   100 bps 100.000 Gbps   925.448820977589 bps 925.449 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.172994340046742 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   172.994340046742 bps 172.994 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0992172459133675 % 0.099 %   20 bps 20.000 Gbps   19.8434491826735 bps 19.843 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.79086907855469 % 2.791 %   20 bps 20.000 Gbps   552.933928442376 bps 552.934 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.626281342769889 % 0.626 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   62.6281342769889 bps 62.628 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.03543503445492 % 1.035 %   10 bps 10.000 Gbps   103.543503445492 bps 103.544 Mbps 
Brno → Ostrava  3.26630056233884 % 3.266 %   100 bps 100.000 Gbps   3.26630056233885 bps 3.266 Gbps 
Ostrava → Brno  2.188433030577 % 2.188 %   100 bps 100.000 Gbps   2.188433030577 bps 2.188 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.29005324376496 % 1.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9005324376496 bps 12.901 Mbps 
Ostrava → Karviná  7.07323355022575 % 7.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7323355022574 bps 70.732 Mbps 
Ostrava → Opava  0.656232083730182 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.6232083730182 bps 65.623 Mbps 
Opava → Ostrava  0.387313212250535 % 0.387 %   10 bps 10.000 Gbps   38.7313212250534 bps 38.731 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.35476746040583 % 4.355 %   10 bps 10.000 Gbps   435.476746040583 bps 435.477 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.68067299939481 % 1.681 %   10 bps 10.000 Gbps   168.067299939481 bps 168.067 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0810060402696397 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.10060402696397 bps 8.101 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0235422006854554 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35422006854554 bps 2.354 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160308457997141 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0308457997141 bps 16.031 Kbps 
Praha → Plzeň  1.83028027651378 % 1.830 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83028027651378 bps 1.830 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.22030021856479 % 1.220 %   10 bps 10.000 Gbps   122.030021856479 bps 122.030 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0274696757662384 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.74696757662384 bps 2.747 Mbps 
Plzeň → Praha  0.716852941560069 % 0.717 %   100 bps 100.000 Gbps   716.852941560068 bps 716.853 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160770834077522 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0770834077522 bps 16.077 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.579343438481409 % 0.579 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9343438481408 bps 57.934 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.3669196739805 % 20.367 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03669196739805 bps 2.037 Gbps 
Praha → Brno  7.78725273529131 % 7.787 %   100 bps 100.000 Gbps   7.7872527352913 bps 7.787 Gbps 
Brno → Praha  2.66783297250837 % 2.668 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66783297250837 bps 2.668 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.19357159029125 % 1.194 %   20 bps 20.000 Gbps   238.71431805825 bps 238.714 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.92192656435243 % 1.922 %   20 bps 20.000 Gbps   384.385312870487 bps 384.385 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.8349124085302 % 12.835 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8349124085302 bps 12.835 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.31817908655753 % 8.318 %   100 bps 100.000 Gbps   8.31817908655752 bps 8.318 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.39849389252545 % 1.398 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39849389252545 bps 1.398 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.47026020554838 % 2.470 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47026020554838 bps 2.470 Gbps 
Praha → Liberec  0.172530268029453 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2530268029453 bps 17.253 Kbps 
Liberec → Praha  0.158058722292888 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8058722292888 bps 15.806 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.11347469978959 % 2.113 %   400 bps 400.000 Gbps   8.45389879915835 bps 8.454 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.70993352787297 % 0.710 %   400 bps 400.000 Gbps   2.83973411149188 bps 2.840 Gbps 
Pardubice → Praha  0.726900060199521 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.6900060199521 bps 72.690 Mbps 
Praha → Pardubice  4.52654054550108 % 4.527 %   10 bps 10.000 Gbps   452.654054550107 bps 452.654 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.25819558230418 % 1.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5819558230418 bps 12.582 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.72199174648761 % 8.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.2199174648762 bps 87.220 Mbps 
Praha → Public Internet  5.49531315852635 % 5.495 %   10 bps 10.000 Gbps   549.531315852635 bps 549.531 Mbps 
Public Internet → Praha  20.1971358104846 % 20.197 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01971358104846 bps 2.020 Gbps 
Brno → Zlín  2.43227671346745 % 2.432 %   10 bps 10.000 Gbps   243.227671346745 bps 243.228 Mbps 
Zlín → Brno  0.636595515103302 % 0.637 %   10 bps 10.000 Gbps   63.6595515103303 bps 63.660 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0538927666431403 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   538.927666431403 bps 538.928 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.69004557868464 % 4.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.9004557868464 bps 46.900 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.80688850954804 % 6.807 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.0688850954804 bps 68.069 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.22795436216466 % 1.228 %   10 bps 10.000 Gbps   122.795436216466 bps 122.795 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.91026040875826 % 4.910 %   10 bps 10.000 Gbps   491.026040875825 bps 491.026 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.500306958282293 % 0.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.00306958282294 bps 5.003 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.491511280933957 % 0.492 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.91511280933957 bps 4.915 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.414246268515701 % 0.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14246268515701 bps 4.142 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.168260911985409 % 0.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.68260911985408 bps 1.683 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.719750486163255 % 0.720 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9750486163255 bps 71.975 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.286883572669744 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6883572669744 bps 28.688 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.78014964518873 % 1.780 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8014964518873 bps 17.801 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151404586470076 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1404586470076 bps 15.140 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162995180403904 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2995180403904 bps 16.300 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   72.629408595053 bps 72.629 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jan 1 00:12:06 2020