CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2020/1

Average load for period: 2020/01/01 00:00:00 - 2020/01/31 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/01/01 00:00:00 - 2020/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2020/1
ACONET->Brno  6.797%  Brno->ACONET  4.757%  Brno->Lednice  7.155%  Lednice->Brno  18.930%  Brno->SANET  4.316%  SANET->Brno  3.372%  Brno->Vyškov  4.961%  Vyškov->Brno  0.796%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.156e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.622%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.393%  České Budějovice->Plzeň  0.199%  Plzeň->České Budějovice  0.857%  České Budějovice->Tábor  0.514%  Tábor->České Budějovice  0.134%  Brno->Jihlava  1.988%  Jihlava->Brno  1.460%  České Budějovice->Jihlava  0.199e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.097%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.468%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.388%  Telč->Jihlava  0.550%  Hradec Králové->Liberec  3.826%  Liberec->Hradec Králové  0.584%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.232e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.285e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.554%  Olomouc->Brno  0.183%  Hradec Králové->Olomouc  0.880%  Olomouc->Hradec Králové  0.173%  Olomouc->Ostrava  3.114%  Ostrava->Olomouc  0.150%  Olomouc->Zlín  1.032%  Zlín->Olomouc  0.807e-3 %  Brno->Ostrava  3.186%  Ostrava->Brno  1.970%  Karviná->Ostrava  1.510%  Ostrava->Karviná  8.576%  Opava->Ostrava  0.205%  Ostrava->Opava  0.397%  Ostrava->Pionier  4.345%  Pionier->Ostrava  1.839%  Hradec Králové->Pardubice  0.029%  Pardubice->Hradec Králové  0.089%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.903%  Plzeň->Praha  0.586%  Praha->Plzeň  1.937%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.869%  Praha->AMS-IX  0.717%  Brno->Praha  2.929%  Praha->Brno  8.576%  České Budějovice->Praha  0.955%  Praha->České Budějovice  2.230%  GÉANT2->Praha  12.327%  Praha->GÉANT2  8.336%  Hradec Králové->Praha  1.665%  Praha->Hradec Králové  2.479%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.725%  Praha->Pardubice  4.722%  Poděbrady->Praha  1.478%  Praha->Poděbrady  9.718%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.630%  Ústí nad
Labem->Děčín  6.384%  Most->Ústí nad
Labem  5.395e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.047%  Praha->Ústí nad
Labem  4.882%  Ústí nad
Labem->Praha  0.996%  Brno->Zlín  2.310%  Zlín->Brno  0.786%  NIX.cz->Praha  2.375%  Praha->NIX.cz  0.786%  Praha->Public Internet  5.741%  Public Internet->Praha  26.899% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/01/01 00:00:00 - 2020/01/31 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/01/01 00:00:00 - 2020/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.75713372500087 % 4.757 %   10 bps 10.000 Gbps   475.713372500087 bps 475.713 Mbps 
ACONET → Brno  6.79707539024323 % 6.797 %   10 bps 10.000 Gbps   679.707539024322 bps 679.708 Mbps 
Lednice → Brno  18.9302301429536 % 18.930 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.302301429536 bps 189.302 Mbps 
Brno → Lednice  7.15497958513305 % 7.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.5497958513305 bps 71.550 Mbps 
Brno → SANET  4.31575305777225 % 4.316 %   20 bps 20.000 Gbps   863.15061155445 bps 863.151 Mbps 
SANET → Brno  3.37171228038174 % 3.372 %   20 bps 20.000 Gbps   674.342456076348 bps 674.342 Mbps 
Vyškov → Brno  0.795934050331641 % 0.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.95934050331641 bps 7.959 Mbps 
Brno → Vyškov  4.96127677756818 % 4.961 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.6127677756818 bps 49.613 Mbps 
Brno → Jihlava  1.98816820954817 % 1.988 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98816709065352 bps 1.988 Gbps 
Jihlava → Brno  1.46041737440375 % 1.460 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46041637658904 bps 1.460 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0970238369564344 % 0.097 %   20 bps 20.000 Gbps   19.4047673912869 bps 19.405 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.199457928863552 % 0.199 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   39.8915857727105 bps 39.892 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0229541054987369 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   229.54105498737 bps 229.541 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.46780915463175 % 0.468 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.67809154631749 bps 4.678 Mbps 
Telč → Jihlava  0.549816500368175 % 0.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.49816500368176 bps 5.498 Mbps 
Jihlava → Telč  0.387771053893886 % 0.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87771053893886 bps 3.878 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.583553546825868 % 0.584 %   20 bps 20.000 Gbps   116.710709365173 bps 116.711 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.82623918339487 % 3.826 %   20 bps 20.000 Gbps   765.247836678974 bps 765.248 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.231965014723319 % 0.232 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1965014723319 bps 23.197 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.284682612096175 % 0.285 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.4682612096175 bps 28.468 Kbps 
Děčín → Most  0.324858184883032 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24858184883032 bps 3.249 Kbps 
Most → Děčín  0.725029773397273 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25029773397273 bps 7.250 Kbps 
Most → Plzeň  0.625280993389684 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25280993389685 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0952983848235362 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   952.983848235362 bps 952.984 bps 
Brno → Olomouc  0.553885096124631 % 0.554 %   100 bps 100.000 Gbps   553.885096124631 bps 553.885 Mbps 
Olomouc → Brno  0.183129298605396 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   183.129298605396 bps 183.129 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.880236143883989 % 0.880 %   100 bps 100.000 Gbps   880.23614388399 bps 880.236 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.172635625308066 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   172.635625308066 bps 172.636 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.150246829325091 % 0.150 %   20 bps 20.000 Gbps   30.0493658650182 bps 30.049 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.11363248621961 % 3.114 %   20 bps 20.000 Gbps   620.543257681884 bps 620.543 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.03223960402054 % 1.032 %   10 bps 10.000 Gbps   103.223960402054 bps 103.224 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.8066920137901 % 0.807 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.66920137901 bps 80.669 Kbps 
Ostrava → Brno  1.97039515576056 % 1.970 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97039515576056 bps 1.970 Gbps 
Brno → Ostrava  3.18643599691874 % 3.186 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18643599691874 bps 3.186 Gbps 
Ostrava → Karviná  8.57627115791978 % 8.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.7627115791978 bps 85.763 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.50972350712889 % 1.510 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0972350712889 bps 15.097 Mbps 
Ostrava → Opava  0.397182932980524 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6429675096978 bps 39.643 Mbps 
Opava → Ostrava  0.204822335974221 % 0.205 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4074460181699 bps 20.407 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.83880080354053 % 1.839 %   10 bps 10.000 Gbps   183.880080354053 bps 183.880 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.34543961401138 % 4.345 %   10 bps 10.000 Gbps   434.543961401138 bps 434.544 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0287700238047217 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.87700238047217 bps 2.877 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0889130797594988 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.89130797594988 bps 8.891 Mbps 
Plzeň → Praha  0.585627361872857 % 0.586 %   100 bps 100.000 Gbps   585.627361872857 bps 585.627 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160439748400445 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0439748400445 bps 16.044 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.032313380065672 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.23133800656721 bps 3.231 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160057981403815 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0057981403815 bps 16.006 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.903415840143759 % 0.903 %   10 bps 10.000 Gbps   90.3415840143759 bps 90.342 Mbps 
Praha → Plzeň  1.93742239367216 % 1.937 %   100 bps 100.000 Gbps   1.93742239367216 bps 1.937 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.716818918881899 % 0.717 %   10 bps 10.000 Gbps   71.68189188819 bps 71.682 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.868526082948 % 22.869 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2868526082948 bps 2.287 Gbps 
Praha → Brno  8.57642285781777 % 8.576 %   100 bps 100.000 Gbps   8.57642285781778 bps 8.576 Gbps 
Brno → Praha  2.92919131677726 % 2.929 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92919131677726 bps 2.929 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.22959085922005 % 2.230 %   20 bps 20.000 Gbps   445.918171844011 bps 445.918 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.955080664051021 % 0.955 %   20 bps 20.000 Gbps   191.016132810204 bps 191.016 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.3268874618086 % 12.327 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3268874618086 bps 12.327 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.33628048059288 % 8.336 %   100 bps 100.000 Gbps   8.33628048059288 bps 8.336 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.47875312815405 % 2.479 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47875312815406 bps 2.479 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.66495388548271 % 1.665 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6649538854827 bps 1.665 Gbps 
Praha → Liberec  0.172544990702633 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2544990702632 bps 17.254 Kbps 
Liberec → Praha  0.158059196799777 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8059196799777 bps 15.806 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.37499497248844 % 2.375 %   400 bps 400.000 Gbps   9.45794138763566 bps 9.458 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.785715924120699 % 0.786 %   400 bps 400.000 Gbps   3.12686937374885 bps 3.127 Gbps 
Praha → Pardubice  4.72208201344702 % 4.722 %   10 bps 10.000 Gbps   472.208201344702 bps 472.208 Mbps 
Pardubice → Praha  0.725464410001502 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.5464410001501 bps 72.546 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.478033239817 % 1.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7803323981699 bps 14.780 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.71754747197902 % 9.718 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.1754747197902 bps 97.175 Mbps 
Public Internet → Praha  26.8987723368286 % 26.899 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68987723368286 bps 2.690 Gbps 
Praha → Public Internet  5.74079447499558 % 5.741 %   10 bps 10.000 Gbps   574.079447499558 bps 574.079 Mbps 
Brno → Zlín  2.30987295629736 % 2.310 %   10 bps 10.000 Gbps   230.987295629737 bps 230.987 Mbps 
Zlín → Brno  0.786161118691277 % 0.786 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6161118691276 bps 78.616 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.995964884857645 % 0.996 %   10 bps 10.000 Gbps   99.5964884857645 bps 99.596 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.39466830063083 % 5.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.9466830063083 bps 53.947 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  6.38361014786109 % 6.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.8361014786108 bps 63.836 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.046905859482276 % 0.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   469.05859482276 bps 469.059 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.62952094387741 % 0.630 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2952094387741 bps 6.295 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.88204884546214 % 4.882 %   10 bps 10.000 Gbps   488.204884546214 bps 488.205 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.856944028091053 % 0.857 %   10 bps 10.000 Gbps   85.6944028091053 bps 85.694 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16636076315393 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.636076315393 bps 16.636 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.198652874704274 % 0.199 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8652874704274 bps 19.865 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.514319821864695 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.14319821864695 bps 5.143 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.155960648381887 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5960648381887 bps 15.596 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.6219405439914 % 1.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.219405439914 bps 16.219 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.133945552732569 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33945552732569 bps 1.339 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.392756085934189 % 0.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92756085934189 bps 3.928 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   75.3977992710504 bps 75.398 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Feb 1 00:11:56 2020