CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2017/1/9

Average load for period: 2017/01/09 00:00:00 - 2017/01/15 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/01/09 00:00:00 - 2017/01/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2017/1/9
ACONET->Brno  5.106%  Brno->ACONET  9.704%  Brno->Lednice  2.078%  Lednice->Brno  0.227%  Brno->SANET  6.592%  SANET->Brno  2.460%  Brno->Vyškov  2.786%  Vyškov->Brno  0.393%  Brno->České Budějovice  0.347%  České Budějovice->Brno  0.134%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.912%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.285%  České Budějovice->Plzeň  0.150e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.150e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.277%  Tábor->České Budějovice  0.137%  Brno->Jihlava  24.403%  Jihlava->Brno  4.145%  České Budějovice->Jihlava  0.560%  Jihlava->České Budějovice  0.237e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.379%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.261%  Telč->Jihlava  0.614%  Hradec Králové->Liberec  2.941%  Liberec->Hradec Králové  0.471%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.062e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.086e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.166%  Olomouc->Brno  0.314%  Hradec Králové->Olomouc  1.097%  Olomouc->Hradec Králové  0.434%  Olomouc->Ostrava  0.231%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  2.298%  Zlín->Olomouc  0.624%  Brno->Ostrava  1.263%  Ostrava->Brno  0.394%  Karviná->Ostrava  0.775%  Ostrava->Karviná  3.766%  Opava->Ostrava  3.673%  Ostrava->Opava  4.859%  Ostrava->Pionier  4.764%  Pionier->Ostrava  1.967%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.048%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  1.454%  Plzeň->Praha  6.085%  Praha->Plzeň  12.012%  Plzeň->Ústí nad
Labem  2.917e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.059%  AMS-IX->Praha  27.240%  Praha->AMS-IX  0.322%  Brno->Praha  1.916%  Praha->Brno  6.549%  České Budějovice->Praha  1.389%  Praha->České Budějovice  4.283%  GÉANT2->Praha  2.544%  Praha->GÉANT2  1.873%  Hradec Králové->Praha  0.628%  Praha->Hradec Králové  2.197%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.169e-3 %  Pardubice->Praha  0.514%  Praha->Pardubice  3.340%  Poděbrady->Praha  0.758%  Praha->Poděbrady  6.987%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.333%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.546%  Most->Ústí nad
Labem  2.713e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.046e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.089%  Ústí nad
Labem->Praha  0.528%  Brno->Zlín  0.370e-3 %  Zlín->Brno  0.211e-3 %  NIX.cz->Praha  7.270%  Praha->NIX.cz  3.166%  Praha->Public Internet  3.633%  Public Internet->Praha  15.240% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/01/09 00:00:00 - 2017/01/15 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/01/09 00:00:00 - 2017/01/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.10620745536764 % 5.106 %   10 bps 10.000 Gbps   510.620745536764 bps 510.621 Mbps 
Brno → ACONET  9.70446745738843 % 9.704 %   10 bps 10.000 Gbps   970.446745738842 bps 970.447 Mbps 
Brno → Lednice  2.0779327590852 % 2.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.779327590852 bps 20.779 Mbps 
Lednice → Brno  0.226553587424335 % 0.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.26553587424336 bps 2.266 Mbps 
SANET → Brno  2.46033721878015 % 2.460 %   20 bps 20.000 Gbps   492.067443756031 bps 492.067 Mbps 
Brno → SANET  6.59154484208551 % 6.592 %   20 bps 20.000 Gbps   1.3183089684171 bps 1.318 Gbps 
Brno → Vyškov  2.7862225727895 % 2.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.862225727895 bps 27.862 Mbps 
Vyškov → Brno  0.393337671798128 % 0.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.93337671798129 bps 3.933 Mbps 
Brno → Jihlava  24.4027841391622 % 24.403 %   10 bps 10.000 Gbps   2.44027841391622 bps 2.440 Gbps 
Jihlava → Brno  4.14532654764487 % 4.145 %   10 bps 10.000 Gbps   414.532654764486 bps 414.533 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.236979418272441 % 0.237 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6979418272441 bps 23.698 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.559702561141454 % 0.560 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9702561141455 bps 55.970 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.378512840325491 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78512840325491 bps 3.785 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0181665681737478 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   181.665681737478 bps 181.666 Kbps 
Telč → Jihlava  0.61358878537967 % 0.614 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.1358878537967 bps 6.136 Mbps 
Jihlava → Telč  0.261417559089025 % 0.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61417559089025 bps 2.614 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.471234881663078 % 0.471 %   20 bps 20.000 Gbps   94.2469763326155 bps 94.247 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.94075782644115 % 2.941 %   20 bps 20.000 Gbps   588.15156528823 bps 588.152 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.06169871061641 % 1.062 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   106.169871061641 bps 106.170 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.08571834982095 % 1.086 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.571834982095 bps 108.572 Kbps 
Most → Cheb  0.163491631577492 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3491631577492 bps 16.349 Kbps 
Cheb → Most  0.144443999845864 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4443999845864 bps 14.444 Kbps 
Děčín → Most  0.381735998364591 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81735998364591 bps 3.817 Kbps 
Most → Děčín  0.381206487027417 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81206487027417 bps 3.812 Kbps 
Plzeň → Most  0.144443999845864 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4443999845864 bps 14.444 Kbps 
Most → Plzeň  0.163491631577492 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3491631577492 bps 16.349 Kbps 
Olomouc → Brno  0.314072485364859 % 0.314 %   100 bps 100.000 Gbps   314.072485364859 bps 314.072 Mbps 
Brno → Olomouc  0.166476522813777 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   166.476522813776 bps 166.477 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.433946020338756 % 0.434 %   100 bps 100.000 Gbps   433.946020338756 bps 433.946 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.09713154046424 % 1.097 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09713154046424 bps 1.097 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.230540649889087 % 0.231 %   20 bps 20.000 Gbps   46.1081299778173 bps 46.108 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0110813699763986 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.21627399527971 bps 2.216 Mbps 
Olomouc → Zlín  2.29819340269065 % 2.298 %   10 bps 10.000 Gbps   229.819340269064 bps 229.819 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.624066476252364 % 0.624 %   10 bps 10.000 Gbps   62.4066476252364 bps 62.407 Mbps 
Brno → Ostrava  1.26304204078602 % 1.263 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26304204078602 bps 1.263 Gbps 
Ostrava → Brno  0.393938293582423 % 0.394 %   100 bps 100.000 Gbps   393.938293582423 bps 393.938 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.774927689928636 % 0.775 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.74927689928636 bps 7.749 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.76556969577681 % 3.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6556969577681 bps 37.656 Mbps 
Ostrava → Opava  4.85883209408796 % 4.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.5883209408796 bps 48.588 Mbps 
Opava → Ostrava  3.6725358369662 % 3.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.725358369662 bps 36.725 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.76379706277631 % 4.764 %   10 bps 10.000 Gbps   476.379706277631 bps 476.380 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.96747429742853 % 1.967 %   10 bps 10.000 Gbps   196.747429742853 bps 196.747 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0223329487916955 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.23329487916955 bps 2.233 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0476032018099694 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76032018099694 bps 4.760 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  2.91744602515828 % 2.917 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   291.744602515828 bps 291.745 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0362038171648626 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.62038171648626 bps 3.620 Mbps 
Plzeň → Praha  6.08469211572065 % 6.085 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21693842314413 bps 1.217 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0594025648318494 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.94025648318495 bps 5.940 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.45449337770704 % 1.454 %   10 bps 10.000 Gbps   145.449337770704 bps 145.449 Mbps 
Praha → Plzeň  12.0119389585786 % 12.012 %   20 bps 20.000 Gbps   2.40238779171572 bps 2.402 Gbps 
AMS-IX → Praha  27.2403773315038 % 27.240 %   10 bps 10.000 Gbps   2.72403773315038 bps 2.724 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.322184647153143 % 0.322 %   10 bps 10.000 Gbps   32.2184647153144 bps 32.218 Mbps 
Praha → Brno  6.54934030628891 % 6.549 %   100 bps 100.000 Gbps   6.54934030628892 bps 6.549 Gbps 
Brno → Praha  1.91588323366904 % 1.916 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91588323366904 bps 1.916 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.28262305359251 % 4.283 %   10 bps 10.000 Gbps   428.262305359251 bps 428.262 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.38888766115158 % 1.389 %   10 bps 10.000 Gbps   138.888766115158 bps 138.889 Mbps 
Praha → GÉANT2  1.87336302706583 % 1.873 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87336302706583 bps 1.873 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.54391486936595 % 2.544 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54391486936595 bps 2.544 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.19726307685403 % 2.197 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19726307685403 bps 2.197 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.628294008432023 % 0.628 %   100 bps 100.000 Gbps   628.294008432024 bps 628.294 Mbps 
Liberec → Praha  0.156903308930512 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6903308930512 bps 15.690 Kbps 
Praha → Liberec  0.169471348218278 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9471348218278 bps 16.947 Kbps 
NIX.cz → Praha  7.26965586374769 % 7.270 %   80 bps 80.000 Gbps   5.81572469099815 bps 5.816 Gbps 
Praha → NIX.cz  3.16582780354477 % 3.166 %   80 bps 80.000 Gbps   2.53266224283581 bps 2.533 Gbps 
Pardubice → Praha  0.514392399241171 % 0.514 %   10 bps 10.000 Gbps   51.4392399241171 bps 51.439 Mbps 
Praha → Pardubice  3.33988654400114 % 3.340 %   10 bps 10.000 Gbps   333.988654400114 bps 333.989 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.757918859814265 % 0.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.57918859814265 bps 7.579 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.98719885623609 % 6.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.8719885623609 bps 69.872 Mbps 
Public Internet → Praha  15.2397153200367 % 15.240 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52397153200367 bps 1.524 Gbps 
Praha → Public Internet  3.63318669625185 % 3.633 %   10 bps 10.000 Gbps   363.318669625185 bps 363.319 Mbps 
Brno → Zlín  0.369511702740987 % 0.370 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.9511702740987 bps 36.951 Kbps 
Zlín → Brno  0.211277954321255 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1277954321255 bps 21.128 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.546073660474 % 1.546 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.46073660474 bps 15.461 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.08887826768664 % 3.089 %   10 bps 10.000 Gbps   308.887826768664 bps 308.888 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.04550793865993 % 4.046 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   404.550793865993 bps 404.551 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.527510389483793 % 0.528 %   10 bps 10.000 Gbps   52.7510389483793 bps 52.751 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.71324410761821 % 2.713 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   271.324410761821 bps 271.324 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.333177177733573 % 0.333 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.33177177733573 bps 3.332 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.13681821972585 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.3681821972585 bps 1.368 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.150092462968867 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0092462968867 bps 15.009 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.133551067855817 % 0.134 %   10 bps 10.000 Gbps   13.3551067855817 bps 13.355 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.91209684805246 % 2.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.1209684805246 bps 29.121 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.150266542132888 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0266542132888 bps 15.027 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.277365852465668 % 0.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77365852465668 bps 2.774 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.285460566603206 % 0.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.85460566603206 bps 2.855 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.347477184625088 % 0.347 %   10 bps 10.000 Gbps   34.7477184625088 bps 34.748 Mbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   45.7425836241182 bps 45.743 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 16 00:20:01 2017