CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2017/1/16

Average load for period: 2017/01/16 00:00:00 - 2017/01/22 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/01/16 00:00:00 - 2017/01/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2017/1/16
ACONET->Brno  4.626%  Brno->ACONET  9.778%  Brno->Lednice  2.018%  Lednice->Brno  0.185%  Brno->SANET  6.465%  SANET->Brno  2.508%  Brno->Vyškov  2.572%  Vyškov->Brno  0.270%  Brno->České Budějovice  0.366%  České Budějovice->Brno  0.083%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.938%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.381%  České Budějovice->Plzeň  0.150e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.150e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.317%  Tábor->České Budějovice  0.125%  Brno->Jihlava  28.849%  Jihlava->Brno  3.249%  České Budějovice->Jihlava  0.299%  Jihlava->České Budějovice  0.318e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.111%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.721%  Telč->Jihlava  0.611%  Hradec Králové->Liberec  2.794%  Liberec->Hradec Králové  2.283%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.403e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  3.475e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.165e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.165e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.179%  Olomouc->Brno  1.042%  Hradec Králové->Olomouc  2.072%  Olomouc->Hradec Králové  0.461%  Olomouc->Ostrava  0.109%  Ostrava->Olomouc  0.020%  Olomouc->Zlín  2.291%  Zlín->Olomouc  0.986%  Brno->Ostrava  1.231%  Ostrava->Brno  0.410%  Karviná->Ostrava  1.064%  Ostrava->Karviná  3.236%  Opava->Ostrava  2.907%  Ostrava->Opava  4.806%  Ostrava->Pionier  4.909%  Pionier->Ostrava  2.386%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.055%  Cheb->Plzeň  0.057%  Plzeň->Cheb  1.354%  Plzeň->Praha  6.493%  Praha->Plzeň  11.401%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.018e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.010%  AMS-IX->Praha  27.186%  Praha->AMS-IX  0.290%  Brno->Praha  1.810%  Praha->Brno  6.345%  České Budějovice->Praha  1.318%  Praha->České Budějovice  4.286%  GÉANT2->Praha  2.308%  Praha->GÉANT2  2.114%  Hradec Králové->Praha  0.636%  Praha->Hradec Králové  2.739%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.571%  Praha->Pardubice  3.296%  Poděbrady->Praha  0.714%  Praha->Poděbrady  6.952%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.299%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.822%  Most->Ústí nad
Labem  2.736e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.097e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.980%  Ústí nad
Labem->Praha  0.515%  Brno->Zlín  0.161e-3 %  Zlín->Brno  0.149e-3 %  NIX.cz->Praha  7.136%  Praha->NIX.cz  3.034%  Praha->Public Internet  4.132%  Public Internet->Praha  21.614% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/01/16 00:00:00 - 2017/01/22 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/01/16 00:00:00 - 2017/01/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.77801876470856 % 9.778 %   10 bps 10.000 Gbps   977.801876470855 bps 977.802 Mbps 
ACONET → Brno  4.62607531007615 % 4.626 %   10 bps 10.000 Gbps   462.607531007615 bps 462.608 Mbps 
Lednice → Brno  0.184774515266481 % 0.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84774515266481 bps 1.848 Mbps 
Brno → Lednice  2.01772029675997 % 2.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.1772029675997 bps 20.177 Mbps 
SANET → Brno  2.50832082620381 % 2.508 %   20 bps 20.000 Gbps   501.664165240761 bps 501.664 Mbps 
Brno → SANET  6.46474783317899 % 6.465 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2929495666358 bps 1.293 Gbps 
Vyškov → Brno  0.270387018407508 % 0.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70387018407508 bps 2.704 Mbps 
Brno → Vyškov  2.57226425417938 % 2.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.7226425417938 bps 25.723 Mbps 
Brno → Jihlava  28.8489073633406 % 28.849 %   10 bps 10.000 Gbps   2.88489073633406 bps 2.885 Gbps 
Jihlava → Brno  3.24851910000375 % 3.249 %   10 bps 10.000 Gbps   324.851910000375 bps 324.852 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.299113042143777 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.9113042143777 bps 29.911 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.31800412021675 % 0.318 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.800412021675 bps 31.800 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.111410096033289 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11410096033289 bps 1.114 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0186648731775225 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.648731775225 bps 186.649 Kbps 
Jihlava → Telč  0.721489647453763 % 0.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21489647453763 bps 7.215 Mbps 
Telč → Jihlava  0.610572088928602 % 0.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.10572088928602 bps 6.106 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.79425011582231 % 2.794 %   20 bps 20.000 Gbps   558.850023164462 bps 558.850 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  2.28267984874675 % 2.283 %   20 bps 20.000 Gbps   456.53596974935 bps 456.536 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.40302154221406 % 3.403 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   340.302154221406 bps 340.302 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  3.4748294616475 % 3.475 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   347.48294616475 bps 347.483 Kbps 
Cheb → Most  0.144528475299353 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4528475299353 bps 14.453 Kbps 
Most → Cheb  0.164832138971733 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4832138971733 bps 16.483 Kbps 
Děčín → Most  0.381877570985631 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8187757098563 bps 3.819 Kbps 
Most → Děčín  0.381646405033524 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81646405033523 bps 3.816 Kbps 
Most → Plzeň  0.164832138971733 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4832138971733 bps 16.483 Kbps 
Plzeň → Most  0.144528475299353 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4528475299353 bps 14.453 Kbps 
Olomouc → Brno  1.04248598900443 % 1.042 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04248598900443 bps 1.042 Gbps 
Brno → Olomouc  0.178656696604383 % 0.179 %   100 bps 100.000 Gbps   178.656696604382 bps 178.657 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.460865802009378 % 0.461 %   100 bps 100.000 Gbps   460.865802009378 bps 460.866 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  2.07164155813492 % 2.072 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07164155813492 bps 2.072 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0199300735141706 % 0.020 %   20 bps 20.000 Gbps   3.98601470283412 bps 3.986 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.10874180566268 % 0.109 %   20 bps 20.000 Gbps   21.748361132536 bps 21.748 Mbps 
Olomouc → Zlín  2.29135722353761 % 2.291 %   10 bps 10.000 Gbps   229.135722353761 bps 229.136 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.986054629852436 % 0.986 %   10 bps 10.000 Gbps   98.6054629852437 bps 98.605 Mbps 
Brno → Ostrava  1.23111807156441 % 1.231 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23111807156441 bps 1.231 Gbps 
Ostrava → Brno  0.410044461692624 % 0.410 %   100 bps 100.000 Gbps   410.044461692623 bps 410.044 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.06416722865972 % 1.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6416722865972 bps 10.642 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.2359260366137 % 3.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.359260366137 bps 32.359 Mbps 
Ostrava → Opava  4.80609813908714 % 4.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.0609813908714 bps 48.061 Mbps 
Opava → Ostrava  2.90735414856909 % 2.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.0735414856909 bps 29.074 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.386323026283 % 2.386 %   10 bps 10.000 Gbps   238.6323026283 bps 238.632 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.90853077910328 % 4.909 %   10 bps 10.000 Gbps   490.853077910327 bps 490.853 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0552146514063871 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.52146514063871 bps 5.521 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0256352034761103 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56352034761103 bps 2.564 Mbps 
Praha → Plzeň  11.4013946081623 % 11.401 %   20 bps 20.000 Gbps   2.28027892163247 bps 2.280 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.01763817088019 % 1.018 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.763817088019 bps 101.764 Kbps 
Plzeň → Praha  6.49287994569329 % 6.493 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29857598913866 bps 1.299 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0572316777184933 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.72316777184932 bps 5.723 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0101759899840679 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01759899840679 bps 1.018 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.35373748445477 % 1.354 %   10 bps 10.000 Gbps   135.373748445477 bps 135.374 Mbps 
AMS-IX → Praha  27.1864423133979 % 27.186 %   10 bps 10.000 Gbps   2.7186442313398 bps 2.719 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.290315774505281 % 0.290 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0315774505281 bps 29.032 Mbps 
Praha → Brno  6.3449446601879 % 6.345 %   100 bps 100.000 Gbps   6.3449446601879 bps 6.345 Gbps 
Brno → Praha  1.80975954144236 % 1.810 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80975954144236 bps 1.810 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.31830783308723 % 1.318 %   10 bps 10.000 Gbps   131.830783308723 bps 131.831 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.28627432966757 % 4.286 %   10 bps 10.000 Gbps   428.627432966757 bps 428.627 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.1142891954403 % 2.114 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1142891954403 bps 2.114 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.30811496120339 % 2.308 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30811496120339 bps 2.308 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.63631735759627 % 0.636 %   100 bps 100.000 Gbps   636.31735759627 bps 636.317 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.73917864211871 % 2.739 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73917864211871 bps 2.739 Gbps 
Liberec → Praha  0.15703444955309 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.703444955309 bps 15.703 Kbps 
Praha → Liberec  0.16953339226995 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.953339226995 bps 16.953 Kbps 
Praha → NIX.cz  3.03406582323704 % 3.034 %   80 bps 80.000 Gbps   2.42725265858964 bps 2.427 Gbps 
NIX.cz → Praha  7.13582104448123 % 7.136 %   80 bps 80.000 Gbps   5.70865683558498 bps 5.709 Gbps 
Praha → Pardubice  3.29626590123954 % 3.296 %   10 bps 10.000 Gbps   329.626590123954 bps 329.627 Mbps 
Pardubice → Praha  0.571010636383486 % 0.571 %   10 bps 10.000 Gbps   57.1010636383486 bps 57.101 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.713889722034342 % 0.714 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.13889722034341 bps 7.139 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.95172895874821 % 6.952 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.517289587482 bps 69.517 Mbps 
Public Internet → Praha  21.6138020545746 % 21.614 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16138020545746 bps 2.161 Gbps 
Praha → Public Internet  4.13216889465973 % 4.132 %   10 bps 10.000 Gbps   413.216889465973 bps 413.217 Mbps 
Zlín → Brno  0.14901229954316 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.901229954316 bps 14.901 Kbps 
Brno → Zlín  0.161084931233923 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1084931233922 bps 16.108 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  3.09737135324173 % 3.097 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   309.737135324173 bps 309.737 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.73593683513504 % 2.736 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   273.593683513504 bps 273.594 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.822034008567737 % 0.822 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.22034008567737 bps 8.220 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.98029302854199 % 2.980 %   10 bps 10.000 Gbps   298.029302854199 bps 298.029 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.515005228152383 % 0.515 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5005228152383 bps 51.501 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.298995600846269 % 0.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.98995600846269 bps 2.990 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.150259014136059 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0259014136059 bps 15.026 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.0825706337331944 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.25706337331944 bps 8.257 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.31663499097274 % 0.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.1663499097274 bps 3.166 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.124996823503562 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24996823503562 bps 1.250 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.15010324914246 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.010324914246 bps 15.010 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.365888895783654 % 0.366 %   10 bps 10.000 Gbps   36.5888895783653 bps 36.589 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.93770729667725 % 2.938 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.3770729667725 bps 29.377 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.381200921493288 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81200921493288 bps 3.812 Mbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   48.7614874764565 bps 48.761 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 23 00:19:39 2017