CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2017/1/23

Average load for period: 2017/01/23 00:00:00 - 2017/01/29 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/01/23 00:00:00 - 2017/01/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2017/1/23
ACONET->Brno  4.032%  Brno->ACONET  10.276%  Brno->Lednice  1.633%  Lednice->Brno  0.206%  Brno->SANET  6.073%  SANET->Brno  2.344%  Brno->Vyškov  2.601%  Vyškov->Brno  0.369%  Brno->České Budějovice  0.339%  České Budějovice->Brno  0.094%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.741%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.777%  České Budějovice->Plzeň  0.151e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.281%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  24.841%  Jihlava->Brno  5.330%  České Budějovice->Jihlava  0.506%  Jihlava->České Budějovice  0.415e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.092%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.944%  Telč->Jihlava  0.631%  Hradec Králové->Liberec  2.808%  Liberec->Hradec Králové  0.548%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.087e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.539e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.166e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.166e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.180%  Olomouc->Brno  0.360%  Hradec Králové->Olomouc  1.114%  Olomouc->Hradec Králové  0.517%  Olomouc->Ostrava  0.794%  Ostrava->Olomouc  0.371%  Olomouc->Zlín  1.671%  Zlín->Olomouc  0.354%  Brno->Ostrava  1.013%  Ostrava->Brno  0.483%  Karviná->Ostrava  0.959%  Ostrava->Karviná  3.043%  Opava->Ostrava  2.025%  Ostrava->Opava  5.087%  Ostrava->Pionier  3.859%  Pionier->Ostrava  3.230%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  1.342%  Plzeň->Praha  6.238%  Praha->Plzeň  13.020%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.848e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.010%  AMS-IX->Praha  26.844%  Praha->AMS-IX  0.311%  Brno->Praha  1.832%  Praha->Brno  5.957%  České Budějovice->Praha  1.725%  Praha->České Budějovice  4.074%  GÉANT2->Praha  2.056%  Praha->GÉANT2  2.132%  Hradec Králové->Praha  0.732%  Praha->Hradec Králové  2.135%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.453%  Praha->Pardubice  3.239%  Poděbrady->Praha  0.891%  Praha->Poděbrady  7.247%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.506%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.169%  Most->Ústí nad
Labem  2.921e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.884e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.948%  Ústí nad
Labem->Praha  0.524%  Brno->Zlín  0.287%  Zlín->Brno  0.323%  NIX.cz->Praha  6.979%  Praha->NIX.cz  2.893%  Praha->Public Internet  4.429%  Public Internet->Praha  16.327% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/01/23 00:00:00 - 2017/01/29 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/01/23 00:00:00 - 2017/01/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.275676333306 % 10.276 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0275676333306 bps 1.028 Gbps 
ACONET → Brno  4.03208243353458 % 4.032 %   10 bps 10.000 Gbps   403.208243353458 bps 403.208 Mbps 
Brno → Lednice  1.63275877413429 % 1.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3275877413429 bps 16.328 Mbps 
Lednice → Brno  0.206016838019854 % 0.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06016838019854 bps 2.060 Mbps 
Brno → SANET  6.07339854778082 % 6.073 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21467970955616 bps 1.215 Gbps 
SANET → Brno  2.34407170324567 % 2.344 %   20 bps 20.000 Gbps   468.814340649133 bps 468.814 Mbps 
Brno → Vyškov  2.6010116832639 % 2.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.010116832639 bps 26.010 Mbps 
Vyškov → Brno  0.36929858269725 % 0.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6929858269725 bps 3.693 Mbps 
Jihlava → Brno  5.32959655935894 % 5.330 %   10 bps 10.000 Gbps   532.959655935894 bps 532.960 Mbps 
Brno → Jihlava  24.8405251331361 % 24.841 %   10 bps 10.000 Gbps   2.48405251331362 bps 2.484 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.506280760375483 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.6280760375483 bps 50.628 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.414785689903879 % 0.415 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.4785689903879 bps 41.479 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.019794520204562 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.94520204562 bps 197.945 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0923483569389775 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   923.483569389775 bps 923.484 Kbps 
Telč → Jihlava  0.630903374381957 % 0.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.30903374381957 bps 6.309 Mbps 
Jihlava → Telč  0.943653269863781 % 0.944 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.4365326986378 bps 9.437 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.547579444352656 % 0.548 %   20 bps 20.000 Gbps   109.515888870531 bps 109.516 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.80762031232039 % 2.808 %   20 bps 20.000 Gbps   561.524062464079 bps 561.524 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.08695598080998 % 1.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.695598080998 bps 108.696 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.53919880487305 % 1.539 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   153.919880487305 bps 153.920 Kbps 
Most → Cheb  0.166252495618821 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6252495618821 bps 16.625 Kbps 
Cheb → Most  0.144724795542221 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4724795542221 bps 14.472 Kbps 
Děčín → Most  0.382014866879486 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82014866879486 bps 3.820 Kbps 
Most → Děčín  0.38184488303882 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8184488303882 bps 3.818 Kbps 
Most → Plzeň  0.166252495618821 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6252495618821 bps 16.625 Kbps 
Plzeň → Most  0.144724795542221 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4724795542221 bps 14.472 Kbps 
Olomouc → Brno  0.360496996964905 % 0.360 %   100 bps 100.000 Gbps   360.496996964905 bps 360.497 Mbps 
Brno → Olomouc  0.180158261591576 % 0.180 %   100 bps 100.000 Gbps   180.158261591576 bps 180.158 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.11442711628661 % 1.114 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11442711628661 bps 1.114 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.516562130251168 % 0.517 %   100 bps 100.000 Gbps   516.562130251167 bps 516.562 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.371275753279912 % 0.371 %   20 bps 20.000 Gbps   73.603863101452 bps 73.604 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.793583340056491 % 0.794 %   20 bps 20.000 Gbps   158.39842438167 bps 158.398 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.353862667805816 % 0.354 %   10 bps 10.000 Gbps   35.3862667805816 bps 35.386 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.67124788089534 % 1.671 %   10 bps 10.000 Gbps   167.124788089534 bps 167.125 Mbps 
Brno → Ostrava  1.01265176377201 % 1.013 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01265176377201 bps 1.013 Gbps 
Ostrava → Brno  0.48255996433312 % 0.483 %   100 bps 100.000 Gbps   482.55996433312 bps 482.560 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.959391695820198 % 0.959 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.59391695820198 bps 9.594 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.04253206126727 % 3.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.4253206126727 bps 30.425 Mbps 
Ostrava → Opava  5.08685279586347 % 5.087 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.8685279586347 bps 50.869 Mbps 
Opava → Ostrava  2.02502326867858 % 2.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.2502326867858 bps 20.250 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.23008843848945 % 3.230 %   10 bps 10.000 Gbps   323.008843848945 bps 323.009 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.8592557007752 % 3.859 %   10 bps 10.000 Gbps   385.92557007752 bps 385.926 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.026189720404665 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.6189720404665 bps 2.619 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0498653212187989 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.98653212187989 bps 4.987 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0102245227488712 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02245227488712 bps 1.022 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.34189108510193 % 1.342 %   10 bps 10.000 Gbps   134.189108510193 bps 134.189 Mbps 
Plzeň → Praha  6.23799310713063 % 6.238 %   20 bps 20.000 Gbps   1.24759862142613 bps 1.248 Gbps 
Praha → Plzeň  13.0195531971511 % 13.020 %   20 bps 20.000 Gbps   2.60391063943022 bps 2.604 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.848220073303785 % 0.848 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.8220073303785 bps 84.822 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0259617270937636 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.59617270937636 bps 2.596 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.8444569023628 % 26.844 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68444569023628 bps 2.684 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.311085268321117 % 0.311 %   10 bps 10.000 Gbps   31.1085268321117 bps 31.109 Mbps 
Praha → Brno  5.95650108937462 % 5.957 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95650108937462 bps 5.957 Gbps 
Brno → Praha  1.83161153246398 % 1.832 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83161153246398 bps 1.832 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.07444926798569 % 4.074 %   10 bps 10.000 Gbps   407.44492679857 bps 407.445 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.72479333092702 % 1.725 %   10 bps 10.000 Gbps   172.479333092702 bps 172.479 Mbps 
GÉANT2 → Praha  2.05572847032073 % 2.056 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05572847032073 bps 2.056 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.13170144903315 % 2.132 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13170144903315 bps 2.132 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.73202427210094 % 0.732 %   100 bps 100.000 Gbps   732.02427210094 bps 732.024 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.1353682687541 % 2.135 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1353682687541 bps 2.135 Gbps 
Liberec → Praha  0.157349197761176 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7349197761176 bps 15.735 Kbps 
Praha → Liberec  0.170189446818574 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0189446818574 bps 17.019 Kbps 
Praha → NIX.cz  2.89326485172816 % 2.893 %   80 bps 80.000 Gbps   2.31461188138253 bps 2.315 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.97912963867884 % 6.979 %   80 bps 80.000 Gbps   5.58330371094307 bps 5.583 Gbps 
Praha → Pardubice  3.23935265839652 % 3.239 %   10 bps 10.000 Gbps   323.935265839652 bps 323.935 Mbps 
Pardubice → Praha  0.452778724713829 % 0.453 %   10 bps 10.000 Gbps   45.277872471383 bps 45.278 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.891274852480588 % 0.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.91274852480588 bps 8.913 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.2470405295077 % 7.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.470405295077 bps 72.470 Mbps 
Praha → Public Internet  4.42936238026816 % 4.429 %   10 bps 10.000 Gbps   442.936238026817 bps 442.936 Mbps 
Public Internet → Praha  16.3270550797829 % 16.327 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63270550797829 bps 1.633 Gbps 
Brno → Zlín  0.287152328680777 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.7152328680777 bps 28.715 Mbps 
Zlín → Brno  0.323407062290803 % 0.323 %   10 bps 10.000 Gbps   32.3407062290803 bps 32.341 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.94816585394505 % 2.948 %   10 bps 10.000 Gbps   294.816585394505 bps 294.817 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.16899423281744 % 1.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6899423281744 bps 11.690 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.92144132056878 % 2.921 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   292.144132056878 bps 292.144 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.88381017723491 % 2.884 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   288.381017723491 bps 288.381 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.505869448451778 % 0.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.05869448451777 bps 5.059 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.523860283749177 % 0.524 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3860283749177 bps 52.386 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.152231659895086 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2231659895086 bps 15.223 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.0940261516601061 % 0.094 %   10 bps 10.000 Gbps   9.4026151660106 bps 9.403 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.338528651193037 % 0.339 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8528651193037 bps 33.853 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.116831174203124 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16831174203124 bps 1.168 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151156042707151 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1156042707151 bps 15.116 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.7410526244288 % 3.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.410526244288 bps 37.411 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.776870326578761 % 0.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.76870326578761 bps 7.769 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.281041222267007 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81041222267007 bps 2.810 Mbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   44.9173626445179 bps 44.917 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 30 00:20:04 2017