CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2017/1/30

Average load for period: 2017/01/30 00:00:00 - 2017/02/05 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/01/30 00:00:00 - 2017/02/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2017/1/30
ACONET->Brno  4.286%  Brno->ACONET  9.722%  Brno->Lednice  1.249%  Lednice->Brno  0.122%  Brno->SANET  5.203%  SANET->Brno  2.321%  Brno->Vyškov  2.491%  Vyškov->Brno  0.420%  Brno->České Budějovice  0.287%  České Budějovice->Brno  0.562%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.306%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.356%  České Budějovice->Plzeň  0.151e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.151e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.276%  Tábor->České Budějovice  0.120%  Brno->Jihlava  24.768%  Jihlava->Brno  3.836%  České Budějovice->Jihlava  0.303%  Jihlava->České Budějovice  0.233e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.147%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.171%  Telč->Jihlava  0.593%  Hradec Králové->Liberec  2.699%  Liberec->Hradec Králové  0.421%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.268e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.266e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.117%  Olomouc->Brno  0.307%  Hradec Králové->Olomouc  0.812%  Olomouc->Hradec Králové  0.335%  Olomouc->Ostrava  0.069%  Ostrava->Olomouc  0.013%  Olomouc->Zlín  0.629%  Zlín->Olomouc  0.846e-3 %  Brno->Ostrava  1.055%  Ostrava->Brno  0.450%  Karviná->Ostrava  0.969%  Ostrava->Karviná  2.453%  Opava->Ostrava  1.792%  Ostrava->Opava  4.457%  Ostrava->Pionier  3.967%  Pionier->Ostrava  2.931%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.052%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.327%  Plzeň->Praha  5.566%  Praha->Plzeň  11.723%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.809e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  7.506e-3 %  AMS-IX->Praha  25.328%  Praha->AMS-IX  0.374%  Brno->Praha  1.741%  Praha->Brno  4.751%  České Budějovice->Praha  1.157%  Praha->České Budějovice  3.817%  GÉANT2->Praha  3.183%  Praha->GÉANT2  1.693%  Hradec Králové->Praha  0.515%  Praha->Hradec Králové  1.777%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.169e-3 %  Pardubice->Praha  0.528%  Praha->Pardubice  2.908%  Poděbrady->Praha  0.673%  Praha->Poděbrady  6.381%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.540%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.961%  Most->Ústí nad
Labem  3.810e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.453e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.890%  Ústí nad
Labem->Praha  0.540%  Brno->Zlín  1.103%  Zlín->Brno  0.571%  NIX.cz->Praha  6.355%  Praha->NIX.cz  2.975%  Praha->Public Internet  3.477%  Public Internet->Praha  15.760% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/01/30 00:00:00 - 2017/02/05 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/01/30 00:00:00 - 2017/02/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.72238089717506 % 9.722 %   10 bps 10.000 Gbps   972.238089717506 bps 972.238 Mbps 
ACONET → Brno  4.28604946841776 % 4.286 %   10 bps 10.000 Gbps   428.604946841777 bps 428.605 Mbps 
Brno → Lednice  1.24924013515608 % 1.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4924013515608 bps 12.492 Mbps 
Lednice → Brno  0.122485367678097 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22485367678097 bps 1.225 Mbps 
SANET → Brno  2.32148246095147 % 2.321 %   20 bps 20.000 Gbps   464.296492190295 bps 464.296 Mbps 
Brno → SANET  5.20301903645309 % 5.203 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04060380729062 bps 1.041 Gbps 
Brno → Vyškov  2.49131511723906 % 2.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.9131511723906 bps 24.913 Mbps 
Vyškov → Brno  0.419729369257716 % 0.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19729369257717 bps 4.197 Mbps 
Jihlava → Brno  3.83625960975298 % 3.836 %   10 bps 10.000 Gbps   383.625960975297 bps 383.626 Mbps 
Brno → Jihlava  24.7684939643333 % 24.768 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47684939643333 bps 2.477 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.303163647396706 % 0.303 %   10 bps 10.000 Gbps   30.3163647396706 bps 30.316 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.233023762806341 % 0.233 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3023762806341 bps 23.302 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.147393861215172 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47393861215172 bps 1.474 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0168092471310768 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.092471310768 bps 168.092 Kbps 
Jihlava → Telč  0.171012745468123 % 0.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.71012745468123 bps 1.710 Mbps 
Telč → Jihlava  0.592616417625697 % 0.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.92616417625697 bps 5.926 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.420707698010387 % 0.421 %   20 bps 20.000 Gbps   84.1415396020774 bps 84.142 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.69864643103316 % 2.699 %   20 bps 20.000 Gbps   539.729286206631 bps 539.729 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.265535571552204 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.5535571552204 bps 26.554 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.268454109982959 % 0.268 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.8454109982959 bps 26.845 Kbps 
Most → Cheb  0.162431558666694 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2431558666694 bps 16.243 Kbps 
Cheb → Most  0.144331211646475 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4331211646476 bps 14.433 Kbps 
Děčín → Most  0.381008249149466 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81008249149466 bps 3.810 Kbps 
Most → Děčín  0.381194975487436 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81194975487436 bps 3.812 Kbps 
Most → Plzeň  0.162431558666694 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2431558666694 bps 16.243 Kbps 
Plzeň → Most  0.144331211646476 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4331211646476 bps 14.433 Kbps 
Olomouc → Brno  0.307239685535688 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   307.239685535688 bps 307.240 Mbps 
Brno → Olomouc  0.11692191486357 % 0.117 %   100 bps 100.000 Gbps   116.92191486357 bps 116.922 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.811558130258592 % 0.812 %   100 bps 100.000 Gbps   811.558130258592 bps 811.558 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.334624150895256 % 0.335 %   100 bps 100.000 Gbps   334.624150895256 bps 334.624 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0131643055344679 % 0.013 %   20 bps 20.000 Gbps   2.63286110689359 bps 2.633 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.068735998992243 % 0.069 %   20 bps 20.000 Gbps   13.7471997984486 bps 13.747 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.845883921186748 % 0.846 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5883921186747 bps 84.588 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.628758315559527 % 0.629 %   10 bps 10.000 Gbps   62.8758315559527 bps 62.876 Mbps 
Ostrava → Brno  0.449809754687599 % 0.450 %   100 bps 100.000 Gbps   449.809754687598 bps 449.810 Mbps 
Brno → Ostrava  1.05533345169687 % 1.055 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05533345169688 bps 1.055 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.969275763225029 % 0.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.69275763225029 bps 9.693 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.45278375767338 % 2.453 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.5278375767338 bps 24.528 Mbps 
Ostrava → Opava  4.45654960606343 % 4.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.5654960606342 bps 44.565 Mbps 
Opava → Ostrava  1.79191346230598 % 1.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9191346230599 bps 17.919 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.93107291309803 % 2.931 %   10 bps 10.000 Gbps   293.107291309803 bps 293.107 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.96743441178789 % 3.967 %   10 bps 10.000 Gbps   396.743441178789 bps 396.743 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0196697817723181 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96697817723181 bps 1.967 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0517708680462213 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.17708680462213 bps 5.177 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.808992416125167 % 0.809 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8992416125168 bps 80.899 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.32686713879377 % 1.327 %   10 bps 10.000 Gbps   132.686713879377 bps 132.687 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0353944495671212 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.53944495671213 bps 3.539 Mbps 
Plzeň → Praha  5.56609533808508 % 5.566 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11321906761702 bps 1.113 Gbps 
Praha → Plzeň  11.7225014702637 % 11.723 %   20 bps 20.000 Gbps   2.34450029405274 bps 2.345 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  7.50607318122018 % 7.506 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   750.607318122018 bps 750.607 Kbps 
AMS-IX → Praha  25.3277707477837 % 25.328 %   10 bps 10.000 Gbps   2.53277707477837 bps 2.533 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.374365458959222 % 0.374 %   10 bps 10.000 Gbps   37.4365458959223 bps 37.437 Mbps 
Brno → Praha  1.74075521948095 % 1.741 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74075521948096 bps 1.741 Gbps 
Praha → Brno  4.75120280322593 % 4.751 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75120280322593 bps 4.751 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.15669170687645 % 1.157 %   10 bps 10.000 Gbps   115.669170687645 bps 115.669 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.81731959079241 % 3.817 %   10 bps 10.000 Gbps   381.731959079241 bps 381.732 Mbps 
Praha → GÉANT2  1.69264861663091 % 1.693 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69264861663091 bps 1.693 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.18304606052655 % 3.183 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18304606052654 bps 3.183 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.77690646875349 % 1.777 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77690646875349 bps 1.777 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.514542369633902 % 0.515 %   100 bps 100.000 Gbps   514.542369633902 bps 514.542 Mbps 
Liberec → Praha  0.156834789853581 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6834789853581 bps 15.683 Kbps 
Praha → Liberec  0.169484474762964 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9484474762964 bps 16.948 Kbps 
Praha → NIX.cz  2.97541601528932 % 2.975 %   80 bps 80.000 Gbps   2.37982829458153 bps 2.380 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.35460753737927 % 6.355 %   80 bps 80.000 Gbps   5.08192600026041 bps 5.082 Gbps 
Praha → Pardubice  2.90753560179992 % 2.908 %   10 bps 10.000 Gbps   290.753560179992 bps 290.754 Mbps 
Pardubice → Praha  0.528180775394064 % 0.528 %   10 bps 10.000 Gbps   52.8180775394064 bps 52.818 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.672513395053668 % 0.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.72513395053668 bps 6.725 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.38068406637348 % 6.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.8068406637348 bps 63.807 Mbps 
Praha → Public Internet  3.47688478186494 % 3.477 %   10 bps 10.000 Gbps   347.688478186494 bps 347.688 Mbps 
Public Internet → Praha  15.7603338640853 % 15.760 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57603338640853 bps 1.576 Gbps 
Zlín → Brno  0.571114722439838 % 0.571 %   10 bps 10.000 Gbps   57.1114722439838 bps 57.111 Mbps 
Brno → Zlín  1.10331674895772 % 1.103 %   10 bps 10.000 Gbps   110.331674895772 bps 110.332 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.8104409753195 % 3.810 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   381.04409753195 bps 381.044 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.453032805922 % 2.453 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   245.3032805922 bps 245.303 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.539924276378785 % 0.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.39924276378785 bps 5.399 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.961023448414801 % 0.961 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.610234484148 bps 9.610 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.8896412582835 % 2.890 %   10 bps 10.000 Gbps   288.96412582835 bps 288.964 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.540285771716711 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   54.0285771716711 bps 54.029 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.120371183723841 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20371183723841 bps 1.204 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.355857546730654 % 0.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.55857546730654 bps 3.559 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.276289886506676 % 0.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.76289886506676 bps 2.763 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.286554084259959 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6554084259959 bps 28.655 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.30646797353631 % 2.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0646797353631 bps 23.065 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151167730991781 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1167730991781 bps 15.117 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151046632612874 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1046632612874 bps 15.105 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.562387690827741 % 0.562 %   10 bps 10.000 Gbps   56.2387690827741 bps 56.239 Mbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   41.1838768337613 bps 41.184 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 6 00:19:38 2017