CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2017/2/6

Average load for period: 2017/02/06 00:00:00 - 2017/02/12 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/02/06 00:00:00 - 2017/02/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2017/2/6
ACONET->Brno  4.228%  Brno->ACONET  7.598%  Brno->Lednice  1.081%  Lednice->Brno  0.139%  Brno->SANET  4.807%  SANET->Brno  2.687%  Brno->Vyškov  2.842%  Vyškov->Brno  0.519%  Brno->České Budějovice  0.592%  České Budějovice->Brno  0.157%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.789%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.290%  České Budějovice->Plzeň  0.150e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.150e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.324%  Tábor->České Budějovice  0.137%  Brno->Jihlava  22.940%  Jihlava->Brno  2.849%  České Budějovice->Jihlava  0.200%  Jihlava->České Budějovice  0.439e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.231%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.203%  Telč->Jihlava  0.599%  Hradec Králové->Liberec  2.489%  Liberec->Hradec Králové  0.460%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.207e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.238e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.190%  Olomouc->Brno  0.374%  Hradec Králové->Olomouc  0.920%  Olomouc->Hradec Králové  0.429%  Olomouc->Ostrava  0.131%  Ostrava->Olomouc  9.673e-3 %  Olomouc->Zlín  1.230%  Zlín->Olomouc  0.961e-3 %  Brno->Ostrava  1.235%  Ostrava->Brno  0.413%  Karviná->Ostrava  0.828%  Ostrava->Karviná  2.559%  Opava->Ostrava  1.721%  Ostrava->Opava  4.675%  Ostrava->Pionier  4.133%  Pionier->Ostrava  2.484%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.039%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  1.294%  Plzeň->Praha  5.798%  Praha->Plzeň  10.897%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.090%  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.296%  AMS-IX->Praha  26.391%  Praha->AMS-IX  0.317%  Brno->Praha  1.669%  Praha->Brno  4.108%  České Budějovice->Praha  1.140%  Praha->České Budějovice  3.855%  GÉANT2->Praha  2.226%  Praha->GÉANT2  2.280%  Hradec Králové->Praha  0.620%  Praha->Hradec Králové  1.924%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.169e-3 %  Pardubice->Praha  0.401%  Praha->Pardubice  2.905%  Poděbrady->Praha  0.561%  Praha->Poděbrady  4.888%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.833%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.978%  Most->Ústí nad
Labem  3.796e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.351e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.049%  Ústí nad
Labem->Praha  0.839%  Brno->Zlín  1.527%  Zlín->Brno  0.582%  NIX.cz->Praha  6.558%  Praha->NIX.cz  3.160%  Praha->Public Internet  3.438%  Public Internet->Praha  15.261% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/02/06 00:00:00 - 2017/02/12 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/02/06 00:00:00 - 2017/02/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.22783229118086 % 4.228 %   10 bps 10.000 Gbps   422.783229118086 bps 422.783 Mbps 
Brno → ACONET  7.59837941732463 % 7.598 %   10 bps 10.000 Gbps   759.837941732463 bps 759.838 Mbps 
Brno → Lednice  1.08090698047875 % 1.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8090698047875 bps 10.809 Mbps 
Lednice → Brno  0.139241823318528 % 0.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.39241823318528 bps 1.392 Mbps 
Brno → SANET  4.80650420949745 % 4.807 %   20 bps 20.000 Gbps   961.30084189949 bps 961.301 Mbps 
SANET → Brno  2.6866582933658 % 2.687 %   20 bps 20.000 Gbps   537.33165867316 bps 537.332 Mbps 
Vyškov → Brno  0.519278473542014 % 0.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.19278473542014 bps 5.193 Mbps 
Brno → Vyškov  2.84221603943191 % 2.842 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.4221603943191 bps 28.422 Mbps 
Jihlava → Brno  2.84852164525463 % 2.849 %   10 bps 10.000 Gbps   284.852164525463 bps 284.852 Mbps 
Brno → Jihlava  22.9398168262116 % 22.940 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29398168262116 bps 2.294 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.199704888557729 % 0.200 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9704888557729 bps 19.970 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.438680829599419 % 0.439 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.8680829599419 bps 43.868 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.230592961210764 % 0.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30592961210764 bps 2.306 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0182744438915142 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.744438915142 bps 182.744 Kbps 
Jihlava → Telč  0.20257208435896 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0257208435896 bps 2.026 Mbps 
Telč → Jihlava  0.599114858107714 % 0.599 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.99114858107714 bps 5.991 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.46045310571675 % 0.460 %   20 bps 20.000 Gbps   92.0906211433498 bps 92.091 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.48868095850653 % 2.489 %   20 bps 20.000 Gbps   497.736191701306 bps 497.736 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.237802299646675 % 0.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7802299646675 bps 23.780 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.206941213976642 % 0.207 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6941213976643 bps 20.694 Kbps 
Cheb → Most  0.144225386659147 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4225386659147 bps 14.423 Kbps 
Most → Cheb  0.161867351858643 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1867351858643 bps 16.187 Kbps 
Děčín → Most  0.381034949702541 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81034949702542 bps 3.810 Kbps 
Most → Děčín  0.38115681577289 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8115681577289 bps 3.812 Kbps 
Most → Plzeň  0.161867351858643 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1867351858643 bps 16.187 Kbps 
Plzeň → Most  0.144225386659147 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4225386659147 bps 14.423 Kbps 
Brno → Olomouc  0.189975873744318 % 0.190 %   100 bps 100.000 Gbps   189.975873744318 bps 189.976 Mbps 
Olomouc → Brno  0.374294852352388 % 0.374 %   100 bps 100.000 Gbps   374.294852352388 bps 374.295 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.920188599858459 % 0.920 %   100 bps 100.000 Gbps   920.188599858458 bps 920.189 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.428527776249184 % 0.429 %   100 bps 100.000 Gbps   428.527776249185 bps 428.528 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.130668985697137 % 0.131 %   20 bps 20.000 Gbps   25.9159233491438 bps 25.916 Mbps 
Ostrava → Olomouc  9.67264630456836 % 9.673 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.93452926091367 bps 1.935 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.23023071201605 % 1.230 %   10 bps 10.000 Gbps   123.023071201605 bps 123.023 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.960865904654145 % 0.961 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.0865904654144 bps 96.087 Kbps 
Brno → Ostrava  1.23450365493345 % 1.235 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23450365493345 bps 1.235 Gbps 
Ostrava → Brno  0.412633896292526 % 0.413 %   100 bps 100.000 Gbps   412.633896292526 bps 412.634 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.828220294948847 % 0.828 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.28220294948847 bps 8.282 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.55889401137607 % 2.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5889401137607 bps 25.589 Mbps 
Opava → Ostrava  1.72102741850371 % 1.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2102741850371 bps 17.210 Mbps 
Ostrava → Opava  4.67496314978842 % 4.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.7496314978842 bps 46.750 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.48360036109338 % 2.484 %   10 bps 10.000 Gbps   248.360036109338 bps 248.360 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.13306294291625 % 4.133 %   10 bps 10.000 Gbps   413.306294291625 bps 413.306 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0387233780254822 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.87233780254822 bps 3.872 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0187402668685908 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.87402668685908 bps 1.874 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.295778733846201 % 0.296 %   10 bps 10.000 Gbps   29.5778733846201 bps 29.578 Mbps 
Plzeň → Praha  5.79842857293287 % 5.798 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15968571458657 bps 1.160 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.29361695202654 % 1.294 %   10 bps 10.000 Gbps   129.361695202654 bps 129.362 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0899568851683186 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.99568851683186 bps 8.996 Mbps 
Praha → Plzeň  10.8973699521193 % 10.897 %   20 bps 20.000 Gbps   2.17947399042386 bps 2.179 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0276448902293574 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.76448902293574 bps 2.764 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.3914176595241 % 26.391 %   10 bps 10.000 Gbps   2.63914176595241 bps 2.639 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.316845419416713 % 0.317 %   10 bps 10.000 Gbps   31.6845419416713 bps 31.685 Mbps 
Brno → Praha  1.66920086961565 % 1.669 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66920086961565 bps 1.669 Gbps 
Praha → Brno  4.10819710470809 % 4.108 %   100 bps 100.000 Gbps   4.10819710470809 bps 4.108 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.85471040433098 % 3.855 %   10 bps 10.000 Gbps   385.471040433099 bps 385.471 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.13956521846148 % 1.140 %   10 bps 10.000 Gbps   113.956521846148 bps 113.957 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.28024122889775 % 2.280 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28024122889775 bps 2.280 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.2260451357222 % 2.226 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2260451357222 bps 2.226 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.92432550142674 % 1.924 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92432550142674 bps 1.924 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.619536365952893 % 0.620 %   100 bps 100.000 Gbps   619.536365952893 bps 619.536 Mbps 
Praha → Liberec  0.169378937248851 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9378937248851 bps 16.938 Kbps 
Liberec → Praha  0.156929398055711 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6929398055711 bps 15.693 Kbps 
Praha → NIX.cz  3.15984712076226 % 3.160 %   80 bps 80.000 Gbps   2.52787769660981 bps 2.528 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.55828537099013 % 6.558 %   80 bps 80.000 Gbps   5.2466282967921 bps 5.247 Gbps 
Praha → Pardubice  2.90532428771136 % 2.905 %   10 bps 10.000 Gbps   290.532428771136 bps 290.532 Mbps 
Pardubice → Praha  0.400526075656224 % 0.401 %   10 bps 10.000 Gbps   40.0526075656224 bps 40.053 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.88841139434079 % 4.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.8841139434079 bps 48.884 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.560697012348569 % 0.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.60697012348569 bps 5.607 Mbps 
Praha → Public Internet  3.43793488355622 % 3.438 %   10 bps 10.000 Gbps   343.793488355622 bps 343.793 Mbps 
Public Internet → Praha  15.2606948492801 % 15.261 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52606948492801 bps 1.526 Gbps 
Brno → Zlín  1.52709111724414 % 1.527 %   10 bps 10.000 Gbps   152.709111724414 bps 152.709 Mbps 
Zlín → Brno  0.581577012821686 % 0.582 %   10 bps 10.000 Gbps   58.1577012821684 bps 58.158 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.04868116956822 % 3.049 %   10 bps 10.000 Gbps   304.868116956822 bps 304.868 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.35125917293135 % 5.351 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   535.125917293135 bps 535.126 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.83328604229222 % 2.833 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.3328604229222 bps 28.333 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.839235742429063 % 0.839 %   10 bps 10.000 Gbps   83.9235742429063 bps 83.924 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.79567539711489 % 3.796 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   379.567539711489 bps 379.568 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.978460296437508 % 0.978 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.78460296437508 bps 9.785 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.78939698510732 % 1.789 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8939698510732 bps 17.894 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.290167024231139 % 0.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90167024231139 bps 2.902 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.150077983748131 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0077983748131 bps 15.008 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.157434283418024 % 0.157 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7434283418024 bps 15.743 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.137333048908073 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37333048908073 bps 1.373 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.592388948063012 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.2388948063012 bps 59.239 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.324080715708932 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24080715708932 bps 3.241 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.15018503953462 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.018503953462 bps 15.019 Kbps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   40.6789520210798 bps 40.679 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 13 00:20:40 2017