CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/6/11

Average load for period: 2018/06/11 00:00:00 - 2018/06/17 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/06/11 00:00:00 - 2018/06/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/6/11
ACONET->Brno  2.948%  Brno->ACONET  10.946%  Brno->Lednice  6.452%  Lednice->Brno  7.671%  Brno->SANET  6.664%  SANET->Brno  3.120%  Brno->Vyškov  3.704%  Vyškov->Brno  0.491%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.160%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.305%  České Budějovice->Plzeň  0.702%  Plzeň->České Budějovice  0.067%  České Budějovice->Tábor  0.441%  Tábor->České Budějovice  0.130%  Brno->Jihlava  3.617%  Jihlava->Brno  3.053%  České Budějovice->Jihlava  0.250e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.282e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.170%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.250%  Telč->Jihlava  0.083%  Hradec Králové->Liberec  2.577%  Liberec->Hradec Králové  0.510%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.205e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.261e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.408%  Olomouc->Brno  0.348%  Hradec Králové->Olomouc  0.744%  Olomouc->Hradec Králové  0.237%  Olomouc->Ostrava  1.173%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  0.602%  Zlín->Olomouc  0.501e-3 %  Brno->Ostrava  2.155%  Ostrava->Brno  1.005%  Karviná->Ostrava  0.514%  Ostrava->Karviná  3.310%  Opava->Ostrava  2.626%  Ostrava->Opava  5.409%  Ostrava->Pionier  3.867%  Pionier->Ostrava  5.040%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.076%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.624%  Plzeň->Praha  5.809%  Praha->Plzeň  9.616%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.845e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.586e-3 %  AMS-IX->Praha  28.170%  Praha->AMS-IX  1.455%  Brno->Praha  2.594%  Praha->Brno  7.079%  České Budějovice->Praha  2.882%  Praha->České Budějovice  8.621%  GÉANT2->Praha  4.554%  Praha->GÉANT2  1.949%  Hradec Králové->Praha  1.097%  Praha->Hradec Králové  2.795%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.449%  Praha->Pardubice  3.037%  Poděbrady->Praha  1.156%  Praha->Poděbrady  6.741%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.446%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.543%  Most->Ústí nad
Labem  0.796e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.514e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.289%  Ústí nad
Labem->Praha  0.584%  Brno->Zlín  1.301%  Zlín->Brno  0.408%  NIX.cz->Praha  2.684%  Praha->NIX.cz  0.958%  Praha->Public Internet  6.352%  Public Internet->Praha  19.803% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/06/11 00:00:00 - 2018/06/17 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/06/11 00:00:00 - 2018/06/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.94808393797256 % 2.948 %   10 bps 10.000 Gbps   294.808393797256 bps 294.808 Mbps 
Brno → ACONET  10.9458030123812 % 10.946 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09458030123812 bps 1.095 Gbps 
Brno → Lednice  6.45247632009848 % 6.452 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.5247632009848 bps 64.525 Mbps 
Lednice → Brno  7.6706223715283 % 7.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.706223715283 bps 76.706 Mbps 
Brno → SANET  6.66408998680119 % 6.664 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33281799736024 bps 1.333 Gbps 
SANET → Brno  3.11983851099217 % 3.120 %   20 bps 20.000 Gbps   623.967702198434 bps 623.968 Mbps 
Vyškov → Brno  0.490978046052273 % 0.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.90978046052274 bps 4.910 Mbps 
Brno → Vyškov  3.70410328913051 % 3.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.0410328913051 bps 37.041 Mbps 
Brno → Jihlava  3.61678282795302 % 3.617 %   10 bps 10.000 Gbps   361.678282795301 bps 361.678 Mbps 
Jihlava → Brno  3.05317117535124 % 3.053 %   10 bps 10.000 Gbps   305.317117535124 bps 305.317 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.250086752839752 % 0.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0086752839752 bps 25.009 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.282164341171397 % 0.282 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2164341171397 bps 28.216 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0215917655197678 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   215.917655197678 bps 215.918 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.16972597469696 % 1.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6972597469696 bps 11.697 Mbps 
Jihlava → Telč  0.250221508196732 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50221508196732 bps 2.502 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0826986612527298 % 0.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   826.986612527298 bps 826.987 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.509924207704174 % 0.510 %   20 bps 20.000 Gbps   101.984841540835 bps 101.985 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.57731649641947 % 2.577 %   20 bps 20.000 Gbps   515.463299283895 bps 515.463 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.26145484303455 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1454843034549 bps 26.145 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.204824906457793 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4824906457793 bps 20.482 Kbps 
Cheb → Most  0.14424363759999 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4243637599991 bps 14.424 Kbps 
Most → Cheb  0.161772990777321 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1772990777321 bps 16.177 Kbps 
Děčín → Most  0.37995467817316 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7995467817316 bps 3.800 Kbps 
Most → Děčín  0.375554029461104 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75554029461104 bps 3.756 Kbps 
Most → Plzeň  0.161772990777321 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1772990777321 bps 16.177 Kbps 
Plzeň → Most  0.144243637599991 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4243637599991 bps 14.424 Kbps 
Olomouc → Brno  0.348029732956495 % 0.348 %   100 bps 100.000 Gbps   348.029732956495 bps 348.030 Mbps 
Brno → Olomouc  0.407668924480553 % 0.408 %   100 bps 100.000 Gbps   407.668924480553 bps 407.669 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.743515944779837 % 0.744 %   100 bps 100.000 Gbps   743.515944779837 bps 743.516 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.237437883638885 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   237.437883638884 bps 237.438 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0108542524385811 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.17085048771622 bps 2.171 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.17315894537721 % 1.173 %   20 bps 20.000 Gbps   227.16097737703 bps 227.161 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.501264229231616 % 0.501 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.1264229231616 bps 50.126 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.602047393106795 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.2047393106795 bps 60.205 Mbps 
Brno → Ostrava  2.15489477636667 % 2.155 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15489477636667 bps 2.155 Gbps 
Ostrava → Brno  1.00484024703704 % 1.005 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00484024703704 bps 1.005 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.513563872497077 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.13563872497077 bps 5.136 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.30966512234414 % 3.310 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0966512234414 bps 33.097 Mbps 
Ostrava → Opava  5.4092792148461 % 5.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.092792148461 bps 54.093 Mbps 
Opava → Ostrava  2.62626018515653 % 2.626 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.2626018515654 bps 26.263 Mbps 
Pionier → Ostrava  5.03970930773245 % 5.040 %   10 bps 10.000 Gbps   503.970930773246 bps 503.971 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.86666295833248 % 3.867 %   10 bps 10.000 Gbps   386.666295833248 bps 386.666 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0220236952247896 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.20236952247895 bps 2.202 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0761555420953225 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.61555420953225 bps 7.616 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.844952727598366 % 0.845 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.4952727598367 bps 84.495 Kbps 
Plzeň → Praha  5.80874695859231 % 5.809 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16174939171846 bps 1.162 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.62402948347101 % 1.624 %   10 bps 10.000 Gbps   162.402948347101 bps 162.403 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0428782570820155 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.28782570820155 bps 4.288 Mbps 
Praha → Plzeň  9.61633992179075 % 9.616 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92326798435815 bps 1.923 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.58594608305278 % 0.586 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.594608305278 bps 58.595 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.45499362600028 % 1.455 %   10 bps 10.000 Gbps   145.499362600028 bps 145.499 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.1699649142576 % 28.170 %   10 bps 10.000 Gbps   2.81699649142575 bps 2.817 Gbps 
Brno → Praha  2.59398095349961 % 2.594 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59398095349961 bps 2.594 Gbps 
Praha → Brno  7.07898691298684 % 7.079 %   100 bps 100.000 Gbps   7.07898691298684 bps 7.079 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.88170480648858 % 2.882 %   20 bps 20.000 Gbps   576.340961297715 bps 576.341 Mbps 
Praha → České Budějovice  8.6206104108664 % 8.621 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72412208217328 bps 1.724 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.55427282018048 % 4.554 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55427282018048 bps 4.554 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.94885402566869 % 1.949 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94885402566869 bps 1.949 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.79501428243915 % 2.795 %   100 bps 100.000 Gbps   2.79501428243915 bps 2.795 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.09695163918767 % 1.097 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09695163918767 bps 1.097 Gbps 
Praha → Liberec  0.169710125884392 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9710125884392 bps 16.971 Kbps 
Liberec → Praha  0.157166666326727 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7166666326727 bps 15.717 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.68443110454762 % 2.684 %   240 bps 240.000 Gbps   6.4426346509143 bps 6.443 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.957721851333091 % 0.958 %   240 bps 240.000 Gbps   2.29853244319942 bps 2.299 Gbps 
Pardubice → Praha  0.448600736066736 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.8600736066736 bps 44.860 Mbps 
Praha → Pardubice  3.03707155289795 % 3.037 %   10 bps 10.000 Gbps   303.707155289796 bps 303.707 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.74141157729976 % 6.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.4141157729976 bps 67.414 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.15589440868031 % 1.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5589440868031 bps 11.559 Mbps 
Public Internet → Praha  19.8032963899686 % 19.803 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98032963899686 bps 1.980 Gbps 
Praha → Public Internet  6.35229773697002 % 6.352 %   10 bps 10.000 Gbps   635.229773697003 bps 635.230 Mbps 
Brno → Zlín  1.30067138659653 % 1.301 %   10 bps 10.000 Gbps   130.067138659653 bps 130.067 Mbps 
Zlín → Brno  0.407527258821553 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.7527258821553 bps 40.753 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.796222884380334 % 0.796 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6222884380334 bps 79.622 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.445917421071063 % 0.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.45917421071063 bps 4.459 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.2886279084829 % 3.289 %   10 bps 10.000 Gbps   328.86279084829 bps 328.863 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.583618589211729 % 0.584 %   10 bps 10.000 Gbps   58.3618589211729 bps 58.362 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.54269924427755 % 1.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4269924427755 bps 15.427 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.51410900402328 % 2.514 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   251.410900402328 bps 251.411 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.701739772478481 % 0.702 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1739772478481 bps 70.174 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.304520654569943 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.04520654569943 bps 3.045 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.130111606003094 % 0.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30111606003094 bps 1.301 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.161101150878324 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1101150878323 bps 16.110 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.16019254186821 % 2.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6019254186821 bps 21.602 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0672377730844204 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.72377730844204 bps 6.724 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151396612967067 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1396612967067 bps 15.140 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.441248032344706 % 0.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.41248032344706 bps 4.412 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   52.0869494653052 bps 52.087 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 18 00:17:38 2018