CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/6/18

Average load for period: 2018/06/18 00:00:00 - 2018/06/24 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/06/18 00:00:00 - 2018/06/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/6/18
ACONET->Brno  3.178%  Brno->ACONET  11.029%  Brno->Lednice  5.779%  Lednice->Brno  7.368%  Brno->SANET  5.731%  SANET->Brno  2.519%  Brno->Vyškov  3.765%  Vyškov->Brno  0.454%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.778%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.224%  České Budějovice->Plzeň  0.596%  Plzeň->České Budějovice  0.080%  České Budějovice->Tábor  0.414%  Tábor->České Budějovice  0.134%  Brno->Jihlava  2.580%  Jihlava->Brno  2.340%  České Budějovice->Jihlava  0.221e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.286e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.230%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.450%  Telč->Jihlava  0.233%  Hradec Králové->Liberec  2.417%  Liberec->Hradec Králové  0.513%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.230e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.390%  Olomouc->Brno  0.335%  Hradec Králové->Olomouc  0.787%  Olomouc->Hradec Králové  0.346%  Olomouc->Ostrava  1.258%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.552%  Zlín->Olomouc  0.470e-3 %  Brno->Ostrava  2.074%  Ostrava->Brno  1.074%  Karviná->Ostrava  0.553%  Ostrava->Karviná  2.646%  Opava->Ostrava  2.940%  Ostrava->Opava  5.154%  Ostrava->Pionier  2.498%  Pionier->Ostrava  5.052%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.070%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  1.589%  Plzeň->Praha  8.070%  Praha->Plzeň  9.924%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.128e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.616e-3 %  AMS-IX->Praha  25.621%  Praha->AMS-IX  1.313%  Brno->Praha  2.561%  Praha->Brno  6.375%  České Budějovice->Praha  1.643%  Praha->České Budějovice  8.010%  GÉANT2->Praha  5.140%  Praha->GÉANT2  2.676%  Hradec Králové->Praha  1.144%  Praha->Hradec Králové  2.728%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.419%  Praha->Pardubice  3.065%  Poděbrady->Praha  0.965%  Praha->Poděbrady  6.206%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.350%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.288%  Most->Ústí nad
Labem  0.854e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.201e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.093%  Ústí nad
Labem->Praha  0.572%  Brno->Zlín  1.171%  Zlín->Brno  0.456%  NIX.cz->Praha  2.863%  Praha->NIX.cz  0.935%  Praha->Public Internet  6.554%  Public Internet->Praha  16.922% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/06/18 00:00:00 - 2018/06/24 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/06/18 00:00:00 - 2018/06/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.17815208426636 % 3.178 %   10 bps 10.000 Gbps   317.815208426636 bps 317.815 Mbps 
Brno → ACONET  11.0289839438353 % 11.029 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10289839438353 bps 1.103 Gbps 
Brno → Lednice  5.77946648586311 % 5.779 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.7946648586311 bps 57.795 Mbps 
Lednice → Brno  7.36800774873933 % 7.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.6800774873933 bps 73.680 Mbps 
Brno → SANET  5.73128942288163 % 5.731 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14625788457633 bps 1.146 Gbps 
SANET → Brno  2.51868478186443 % 2.519 %   20 bps 20.000 Gbps   503.736956372885 bps 503.737 Mbps 
Brno → Vyškov  3.76514690463359 % 3.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6514690463359 bps 37.651 Mbps 
Vyškov → Brno  0.454373065962611 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54373065962612 bps 4.544 Mbps 
Brno → Jihlava  2.58000653714759 % 2.580 %   10 bps 10.000 Gbps   258.000653714759 bps 258.001 Mbps 
Jihlava → Brno  2.3396436948815 % 2.340 %   10 bps 10.000 Gbps   233.96436948815 bps 233.964 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.220560749823711 % 0.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0560749823712 bps 22.056 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.28585303197053 % 0.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.585303197053 bps 28.585 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.23034187194547 % 1.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3034187194547 bps 12.303 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0216865602887387 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   216.865602887387 bps 216.866 Kbps 
Telč → Jihlava  0.233443776605455 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33443776605455 bps 2.334 Mbps 
Jihlava → Telč  0.449786883030478 % 0.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.49786883030478 bps 4.498 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.41744028669613 % 2.417 %   20 bps 20.000 Gbps   483.488057339226 bps 483.488 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.513174586289248 % 0.513 %   20 bps 20.000 Gbps   102.63491725785 bps 102.635 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.171961165865688 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1961165865688 bps 17.196 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.229636286618233 % 0.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9636286618233 bps 22.964 Kbps 
Cheb → Most  0.14427025206354 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.427025206354 bps 14.427 Kbps 
Most → Cheb  0.161829153405216 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1829153405216 bps 16.183 Kbps 
Děčín → Most  0.379897121747539 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79897121747539 bps 3.799 Kbps 
Most → Děčín  0.375356816122661 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75356816122661 bps 3.754 Kbps 
Plzeň → Most  0.14427025206354 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.427025206354 bps 14.427 Kbps 
Most → Plzeň  0.161829153405216 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1829153405216 bps 16.183 Kbps 
Brno → Olomouc  0.390467562235277 % 0.390 %   100 bps 100.000 Gbps   390.467562235277 bps 390.468 Mbps 
Olomouc → Brno  0.33518374745045 % 0.335 %   100 bps 100.000 Gbps   335.18374745045 bps 335.184 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.786784457692733 % 0.787 %   100 bps 100.000 Gbps   786.784457692734 bps 786.784 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.346253448728521 % 0.346 %   100 bps 100.000 Gbps   346.253448728521 bps 346.253 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0423953035404565 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.4790607080913 bps 8.479 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.25757398955262 % 1.258 %   20 bps 20.000 Gbps   239.165324275428 bps 239.165 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.552403779506738 % 0.552 %   10 bps 10.000 Gbps   55.2403779506738 bps 55.240 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.469929462868776 % 0.470 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9929462868775 bps 46.993 Kbps 
Ostrava → Brno  1.07402079585035 % 1.074 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07402079585035 bps 1.074 Gbps 
Brno → Ostrava  2.07356594665073 % 2.074 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07356594665073 bps 2.074 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.552959864678563 % 0.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.52959864678562 bps 5.530 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.64640449329839 % 2.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.4640449329839 bps 26.464 Mbps 
Opava → Ostrava  2.94022329100305 % 2.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.4022329100304 bps 29.402 Mbps 
Ostrava → Opava  5.15449578753984 % 5.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.5449578753984 bps 51.545 Mbps 
Pionier → Ostrava  5.05236720735472 % 5.052 %   10 bps 10.000 Gbps   505.236720735472 bps 505.237 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.49761285475381 % 2.498 %   10 bps 10.000 Gbps   249.761285475381 bps 249.761 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0703062754406848 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.03062754406847 bps 7.031 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0258749820688849 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.58749820688849 bps 2.587 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.615903549983658 % 0.616 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.5903549983657 bps 61.590 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.12792711140577 % 1.128 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   112.792711140577 bps 112.793 Kbps 
Plzeň → Praha  8.06991236243235 % 8.070 %   20 bps 20.000 Gbps   1.61398247248647 bps 1.614 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.58918742722504 % 1.589 %   10 bps 10.000 Gbps   158.918742722504 bps 158.919 Mbps 
Praha → Plzeň  9.92449117626864 % 9.924 %   20 bps 20.000 Gbps   1.98489823525373 bps 1.985 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0438586457380134 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.38586457380134 bps 4.386 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.6208524582054 % 25.621 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56208524582054 bps 2.562 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.31341666717864 % 1.313 %   10 bps 10.000 Gbps   131.341666717864 bps 131.342 Mbps 
Brno → Praha  2.56098167640591 % 2.561 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56098167640591 bps 2.561 Gbps 
Praha → Brno  6.37480810449682 % 6.375 %   100 bps 100.000 Gbps   6.37480810449682 bps 6.375 Gbps 
Praha → České Budějovice  8.0102562018598 % 8.010 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60205124037196 bps 1.602 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.64305743324135 % 1.643 %   20 bps 20.000 Gbps   328.611486648269 bps 328.611 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.13986530593276 % 5.140 %   100 bps 100.000 Gbps   5.13986529870857 bps 5.140 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.67568950818296 % 2.676 %   100 bps 100.000 Gbps   2.67568950549608 bps 2.676 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.14385956871214 % 1.144 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14385956871214 bps 1.144 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.72767656868774 % 2.728 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72767656868774 bps 2.728 Gbps 
Praha → Liberec  0.169779816008777 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9779816008777 bps 16.978 Kbps 
Liberec → Praha  0.157164580483199 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7164580483199 bps 15.716 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.86267474116402 % 2.863 %   240 bps 240.000 Gbps   6.87041937879365 bps 6.870 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.935031443559414 % 0.935 %   240 bps 240.000 Gbps   2.24407546454259 bps 2.244 Gbps 
Praha → Pardubice  3.06492629023876 % 3.065 %   10 bps 10.000 Gbps   306.492629023876 bps 306.493 Mbps 
Pardubice → Praha  0.419092148233486 % 0.419 %   10 bps 10.000 Gbps   41.9092148233487 bps 41.909 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.965260486166762 % 0.965 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.65260486166762 bps 9.653 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.20606499341519 % 6.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.0606499341519 bps 62.061 Mbps 
Praha → Public Internet  6.55419659835277 % 6.554 %   10 bps 10.000 Gbps   655.419659835276 bps 655.420 Mbps 
Public Internet → Praha  16.9219477778526 % 16.922 %   10 bps 10.000 Gbps   1.69219477778525 bps 1.692 Gbps 
Zlín → Brno  0.455523541262922 % 0.456 %   10 bps 10.000 Gbps   45.5523541262922 bps 45.552 Mbps 
Brno → Zlín  1.1712990753566 % 1.171 %   10 bps 10.000 Gbps   117.12990753566 bps 117.130 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.350361859183433 % 0.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.50361859183433 bps 3.504 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.853823903850476 % 0.854 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   85.3823903850477 bps 85.382 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.28830809744667 % 1.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8830809744667 bps 12.883 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.09254580764552 % 3.093 %   10 bps 10.000 Gbps   309.254580764551 bps 309.255 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.571658918220923 % 0.572 %   10 bps 10.000 Gbps   57.1658918220923 bps 57.166 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.2005038998187 % 4.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   420.05038998187 bps 420.050 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.133983911579992 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33983911579992 bps 1.340 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0803311468805867 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.03311468805866 bps 8.033 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.161086590234206 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1086590234206 bps 16.109 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.414166225036448 % 0.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14166225036448 bps 4.142 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.77758405739583 % 1.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7758405739583 bps 17.776 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.223775515978726 % 0.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23775515978726 bps 2.238 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.596352925761052 % 0.596 %   10 bps 10.000 Gbps   59.6352925761053 bps 59.635 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151375093103719 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1375093103719 bps 15.138 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   52.0595199802252 bps 52.060 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 25 00:17:47 2018