CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/6/25

Average load for period: 2018/06/25 00:00:00 - 2018/07/01 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/06/25 00:00:00 - 2018/07/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/6/25
ACONET->Brno  2.632%  Brno->ACONET  9.451%  Brno->Lednice  5.229%  Lednice->Brno  7.205%  Brno->SANET  4.623%  SANET->Brno  2.665%  Brno->Vyškov  3.316%  Vyškov->Brno  0.581%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.079%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.205%  České Budějovice->Plzeň  0.568%  Plzeň->České Budějovice  0.982%  České Budějovice->Tábor  0.421%  Tábor->České Budějovice  0.113%  Brno->Jihlava  2.675%  Jihlava->Brno  4.335%  České Budějovice->Jihlava  0.446e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.321e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.340%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.536%  Telč->Jihlava  0.206%  Hradec Králové->Liberec  1.785%  Liberec->Hradec Králové  0.273%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.182e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.215e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.331%  Olomouc->Brno  0.370%  Hradec Králové->Olomouc  0.492%  Olomouc->Hradec Králové  0.166%  Olomouc->Ostrava  1.096%  Ostrava->Olomouc  0.025%  Olomouc->Zlín  0.459%  Zlín->Olomouc  0.430e-3 %  Brno->Ostrava  1.717%  Ostrava->Brno  1.139%  Karviná->Ostrava  0.651%  Ostrava->Karviná  2.760%  Opava->Ostrava  4.178%  Ostrava->Opava  4.981%  Ostrava->Pionier  2.229%  Pionier->Ostrava  3.974%  Hradec Králové->Pardubice  0.029%  Pardubice->Hradec Králové  0.080%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.571%  Plzeň->Praha  6.007%  Praha->Plzeň  8.512%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.481e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.507e-3 %  AMS-IX->Praha  21.080%  Praha->AMS-IX  1.200%  Brno->Praha  2.766%  Praha->Brno  5.463%  České Budějovice->Praha  2.468%  Praha->České Budějovice  5.722%  GÉANT2->Praha  4.133%  Praha->GÉANT2  2.196%  Hradec Králové->Praha  0.975%  Praha->Hradec Králové  2.334%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.397%  Praha->Pardubice  2.520%  Poděbrady->Praha  0.846%  Praha->Poděbrady  4.717%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.461%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.805%  Most->Ústí nad
Labem  0.831e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.613e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.562%  Ústí nad
Labem->Praha  0.542%  Brno->Zlín  1.133%  Zlín->Brno  0.705%  NIX.cz->Praha  2.301%  Praha->NIX.cz  0.892%  Praha->Public Internet  6.313%  Public Internet->Praha  13.209% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/06/25 00:00:00 - 2018/07/01 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/06/25 00:00:00 - 2018/07/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.63204650422488 % 2.632 %   10 bps 10.000 Gbps   263.204650422488 bps 263.205 Mbps 
Brno → ACONET  9.45147734809841 % 9.451 %   10 bps 10.000 Gbps   945.147734809841 bps 945.148 Mbps 
Brno → Lednice  5.22915866270441 % 5.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.2915866270441 bps 52.292 Mbps 
Lednice → Brno  7.20463868925855 % 7.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.0463868925855 bps 72.046 Mbps 
SANET → Brno  2.66479491225313 % 2.665 %   20 bps 20.000 Gbps   532.958982450626 bps 532.959 Mbps 
Brno → SANET  4.62334831100638 % 4.623 %   20 bps 20.000 Gbps   924.669662201275 bps 924.670 Mbps 
Brno → Vyškov  3.31577041977791 % 3.316 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.1577041977791 bps 33.158 Mbps 
Vyškov → Brno  0.581021608385399 % 0.581 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.81021608385399 bps 5.810 Mbps 
Brno → Jihlava  2.67475831305472 % 2.675 %   10 bps 10.000 Gbps   267.475831305472 bps 267.476 Mbps 
Jihlava → Brno  4.33549078592076 % 4.335 %   10 bps 10.000 Gbps   433.549078592076 bps 433.549 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.446452128860259 % 0.446 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.6452128860259 bps 44.645 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.320943283735016 % 0.321 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.0943283735016 bps 32.094 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0191447844321698 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.447844321698 bps 191.448 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.34029523594313 % 1.340 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4029523594313 bps 13.403 Mbps 
Telč → Jihlava  0.20606601492546 % 0.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0606601492546 bps 2.061 Mbps 
Jihlava → Telč  0.536450129571077 % 0.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.36450129571077 bps 5.365 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.273235347822563 % 0.273 %   20 bps 20.000 Gbps   54.6470695645127 bps 54.647 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.78465956008419 % 1.785 %   20 bps 20.000 Gbps   356.931912016838 bps 356.932 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.181952344932653 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1952344932653 bps 18.195 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.215138878518023 % 0.215 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.5138878518023 bps 21.514 Kbps 
Most → Cheb  0.161762894874158 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1762894874158 bps 16.176 Kbps 
Cheb → Most  0.144213247797017 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4213247797017 bps 14.421 Kbps 
Most → Děčín  0.375544270557635 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75544270557635 bps 3.755 Kbps 
Děčín → Most  0.380044577606517 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80044577606517 bps 3.800 Kbps 
Plzeň → Most  0.144213247797017 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4213247797017 bps 14.421 Kbps 
Most → Plzeň  0.161762894874158 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1762894874158 bps 16.176 Kbps 
Brno → Olomouc  0.330705986424289 % 0.331 %   100 bps 100.000 Gbps   330.705986424289 bps 330.706 Mbps 
Olomouc → Brno  0.370006921517909 % 0.370 %   100 bps 100.000 Gbps   370.006921517909 bps 370.007 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.165885202225281 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.885202225281 bps 165.885 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.492061709200628 % 0.492 %   100 bps 100.000 Gbps   492.061709200629 bps 492.062 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0249794156543535 % 0.025 %   20 bps 20.000 Gbps   4.9958831308707 bps 4.996 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.09593205876461 % 1.096 %   20 bps 20.000 Gbps   213.591532599378 bps 213.592 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.429787545216015 % 0.430 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9787545216015 bps 42.979 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.459379850854349 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.9379850854348 bps 45.938 Mbps 
Brno → Ostrava  1.71688181091766 % 1.717 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71688181091766 bps 1.717 Gbps 
Ostrava → Brno  1.1387381990213 % 1.139 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1387381990213 bps 1.139 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.651178616632879 % 0.651 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.51178616632879 bps 6.512 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.76027058166671 % 2.760 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.6027058166671 bps 27.603 Mbps 
Ostrava → Opava  4.98105722132277 % 4.981 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.8105722132277 bps 49.811 Mbps 
Opava → Ostrava  4.1776237474925 % 4.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.776237474925 bps 41.776 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.97432361800837 % 3.974 %   10 bps 10.000 Gbps   397.432361800836 bps 397.432 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.22869914005581 % 2.229 %   10 bps 10.000 Gbps   222.869914005581 bps 222.870 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0798930056150484 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   7.98930056150483 bps 7.989 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0291118755728048 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.91118755728048 bps 2.911 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.50698524880037 % 0.507 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.698524880037 bps 50.699 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0404893606191893 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.04893606191893 bps 4.049 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.57112151162383 % 1.571 %   10 bps 10.000 Gbps   157.112151162383 bps 157.112 Mbps 
Plzeň → Praha  6.00653611333007 % 6.007 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20130722266601 bps 1.201 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.481448282562417 % 0.481 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.1448282562417 bps 48.145 Kbps 
Praha → Plzeň  8.51198349655114 % 8.512 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70239669931023 bps 1.702 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.20003029774664 % 1.200 %   10 bps 10.000 Gbps   120.003029774664 bps 120.003 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.0796336337237 % 21.080 %   10 bps 10.000 Gbps   2.10796336337238 bps 2.108 Gbps 
Praha → Brno  5.46308661025891 % 5.463 %   100 bps 100.000 Gbps   5.46308661025891 bps 5.463 Gbps 
Brno → Praha  2.7664395688347 % 2.766 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76643956883469 bps 2.766 Gbps 
Praha → České Budějovice  5.72177108676296 % 5.722 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14435421735259 bps 1.144 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.46771938242513 % 2.468 %   20 bps 20.000 Gbps   493.543876485026 bps 493.544 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.19575104518267 % 2.196 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19575104518267 bps 2.196 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.13270348608845 % 4.133 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13270348608845 bps 4.133 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.33420583195928 % 2.334 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33420583195928 bps 2.334 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.975011893893735 % 0.975 %   100 bps 100.000 Gbps   975.011893893734 bps 975.012 Mbps 
Praha → Liberec  0.169772463860315 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9772463860315 bps 16.977 Kbps 
Liberec → Praha  0.157300535276428 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7300535276428 bps 15.730 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.30062295908272 % 2.301 %   240 bps 240.000 Gbps   5.52149510179852 bps 5.521 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.892269579054654 % 0.892 %   240 bps 240.000 Gbps   2.14144698973117 bps 2.141 Gbps 
Pardubice → Praha  0.396908051446537 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6908051446537 bps 39.691 Mbps 
Praha → Pardubice  2.52008881651294 % 2.520 %   10 bps 10.000 Gbps   252.008881651294 bps 252.009 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.71728316257098 % 4.717 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.1728316257098 bps 47.173 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.846386644099531 % 0.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.46386644099529 bps 8.464 Mbps 
Public Internet → Praha  13.2091787098368 % 13.209 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32091787098368 bps 1.321 Gbps 
Praha → Public Internet  6.31324908792414 % 6.313 %   10 bps 10.000 Gbps   631.324908792413 bps 631.325 Mbps 
Zlín → Brno  0.705253834710219 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5253834710219 bps 70.525 Mbps 
Brno → Zlín  1.13288602904481 % 1.133 %   10 bps 10.000 Gbps   113.288602904481 bps 113.289 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.56181739180527 % 2.562 %   10 bps 10.000 Gbps   256.181739180527 bps 256.182 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.61335613791462 % 3.613 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   361.335613791462 bps 361.336 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.54221617952945 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2216179529451 bps 54.222 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.830796006220546 % 0.831 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0796006220546 bps 83.080 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.805087506176229 % 0.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.05087506176231 bps 8.051 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.460935908275896 % 0.461 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.60935908275897 bps 4.609 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.568385606745599 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8385606745599 bps 56.839 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.113242689612466 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13242689612466 bps 1.132 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.981584010345249 % 0.982 %   10 bps 10.000 Gbps   98.1584010345249 bps 98.158 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.204997185452741 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0499718545274 bps 2.050 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.07883889743202 % 1.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7883889743202 bps 10.788 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.421035342051497 % 0.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21035342051496 bps 4.210 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.161094932163127 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1094932163127 bps 16.109 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.150250995829611 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0250995829611 bps 15.025 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   44.6399598206071 bps 44.640 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 2 00:17:32 2018