CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/7/2

Average load for period: 2018/07/02 00:00:00 - 2018/07/08 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/07/02 00:00:00 - 2018/07/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/7/2
ACONET->Brno  2.122%  Brno->ACONET  8.765%  Brno->Lednice  4.107%  Lednice->Brno  6.622%  Brno->SANET  3.021%  SANET->Brno  1.951%  Brno->Vyškov  2.281%  Vyškov->Brno  0.447%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.753%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.119%  České Budějovice->Plzeň  0.636%  Plzeň->České Budějovice  1.698%  České Budějovice->Tábor  0.301%  Tábor->České Budějovice  0.071%  Brno->Jihlava  1.442%  Jihlava->Brno  1.367%  České Budějovice->Jihlava  0.156e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.188e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.102%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.233%  Telč->Jihlava  0.044%  Hradec Králové->Liberec  1.068%  Liberec->Hradec Králové  0.374%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.180e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.203%  Olomouc->Brno  0.215%  Hradec Králové->Olomouc  0.232%  Olomouc->Hradec Králové  0.071%  Olomouc->Ostrava  1.528%  Ostrava->Olomouc  0.036%  Olomouc->Zlín  0.300%  Zlín->Olomouc  0.345e-3 %  Brno->Ostrava  1.362%  Ostrava->Brno  1.052%  Karviná->Ostrava  0.331%  Ostrava->Karviná  0.941%  Opava->Ostrava  2.770%  Ostrava->Opava  3.446%  Ostrava->Pionier  1.168%  Pionier->Ostrava  3.795%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.065%  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  1.532%  Plzeň->Praha  6.294%  Praha->Plzeň  6.777%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.407e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.352e-3 %  AMS-IX->Praha  13.493%  Praha->AMS-IX  1.196%  Brno->Praha  2.789%  Praha->Brno  4.222%  České Budějovice->Praha  2.938%  Praha->České Budějovice  5.485%  GÉANT2->Praha  4.467%  Praha->GÉANT2  2.884%  Hradec Králové->Praha  0.789%  Praha->Hradec Králové  1.681%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.290%  Praha->Pardubice  1.222%  Poděbrady->Praha  0.666%  Praha->Poděbrady  3.701%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.537%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.538%  Most->Ústí nad
Labem  0.616e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.927e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.745%  Ústí nad
Labem->Praha  0.420%  Brno->Zlín  0.745%  Zlín->Brno  0.347%  NIX.cz->Praha  1.552%  Praha->NIX.cz  0.722%  Praha->Public Internet  6.241%  Public Internet->Praha  8.887% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/07/02 00:00:00 - 2018/07/08 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/07/02 00:00:00 - 2018/07/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.76489395422395 % 8.765 %   10 bps 10.000 Gbps   876.489395422394 bps 876.489 Mbps 
ACONET → Brno  2.1221447669049 % 2.122 %   10 bps 10.000 Gbps   212.21447669049 bps 212.214 Mbps 
Brno → Lednice  4.10670691347954 % 4.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.0670691347954 bps 41.067 Mbps 
Lednice → Brno  6.62179394352258 % 6.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.2179394352257 bps 66.218 Mbps 
Brno → SANET  3.02143926481328 % 3.021 %   20 bps 20.000 Gbps   604.287852962656 bps 604.288 Mbps 
SANET → Brno  1.95061430507796 % 1.951 %   20 bps 20.000 Gbps   390.122861015592 bps 390.123 Mbps 
Brno → Vyškov  2.28123151755074 % 2.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8123151755074 bps 22.812 Mbps 
Vyškov → Brno  0.446740846200613 % 0.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.46740846200612 bps 4.467 Mbps 
Brno → Jihlava  1.44182899793532 % 1.442 %   10 bps 10.000 Gbps   144.182899793532 bps 144.183 Mbps 
Jihlava → Brno  1.36708416038993 % 1.367 %   10 bps 10.000 Gbps   136.708416038993 bps 136.708 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.188355282338902 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8355282338902 bps 18.836 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.155911992720763 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5911992720763 bps 15.591 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0164600564287003 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   164.600564287003 bps 164.601 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.10182909063434 % 1.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0182909063434 bps 11.018 Mbps 
Jihlava → Telč  0.233159029609775 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33159029609775 bps 2.332 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0443472457935285 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   443.472457935286 bps 443.472 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.373722178847305 % 0.374 %   20 bps 20.000 Gbps   74.744435769461 bps 74.744 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.0684153270609 % 1.068 %   20 bps 20.000 Gbps   213.68306541218 bps 213.683 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.179885575140019 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9885575140019 bps 17.989 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.163383648100118 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3383648100117 bps 16.338 Kbps 
Most → Cheb  0.161752558980569 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1752558980569 bps 16.175 Kbps 
Cheb → Most  0.144299837948051 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4299837948051 bps 14.430 Kbps 
Most → Děčín  0.375693462355852 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75693462355852 bps 3.757 Kbps 
Děčín → Most  0.380085552453714 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80085552453714 bps 3.801 Kbps 
Plzeň → Most  0.144299837948051 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4299837948051 bps 14.430 Kbps 
Most → Plzeň  0.161752558980569 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1752558980569 bps 16.175 Kbps 
Olomouc → Brno  0.214824727515138 % 0.215 %   100 bps 100.000 Gbps   214.824727515138 bps 214.825 Mbps 
Brno → Olomouc  0.203016699271432 % 0.203 %   100 bps 100.000 Gbps   203.016699271432 bps 203.017 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0713038902277553 % 0.071 %   100 bps 100.000 Gbps   71.3038902277553 bps 71.304 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.232375813784081 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   232.375813784081 bps 232.376 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0361339214855904 % 0.036 %   20 bps 20.000 Gbps   7.22678429711809 bps 7.227 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.52789133156271 % 1.528 %   20 bps 20.000 Gbps   293.521461699264 bps 293.521 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.300463551843916 % 0.300 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0463551843917 bps 30.046 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.34457866811276 % 0.345 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.457866811276 bps 34.458 Kbps 
Ostrava → Brno  1.05152314225202 % 1.052 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05152314225202 bps 1.052 Gbps 
Brno → Ostrava  1.36238025035796 % 1.362 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36238025035796 bps 1.362 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.941492185435828 % 0.941 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.41492185435828 bps 9.415 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.33088470390398 % 0.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.3088470390398 bps 3.309 Mbps 
Ostrava → Opava  3.44648857781458 % 3.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.4648857781458 bps 34.465 Mbps 
Opava → Ostrava  2.7696405893163 % 2.770 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.696405893163 bps 27.696 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.16759318508056 % 1.168 %   10 bps 10.000 Gbps   116.759318508056 bps 116.759 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.7953232450332 % 3.795 %   10 bps 10.000 Gbps   379.53232450332 bps 379.532 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0137157439163178 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37157439163178 bps 1.372 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0645099817945 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.45099817945 bps 6.451 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.406525991411243 % 0.407 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.6525991411243 bps 40.653 Kbps 
Praha → Plzeň  6.77709783836504 % 6.777 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35541956767301 bps 1.355 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.35186631618481 % 0.352 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.186631618481 bps 35.187 Kbps 
Plzeň → Praha  6.29415689523327 % 6.294 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25883137904665 bps 1.259 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.53244759689395 % 1.532 %   10 bps 10.000 Gbps   153.244759689395 bps 153.245 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0410319619895853 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.10319619895853 bps 4.103 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.4934128100584 % 13.493 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34934128100584 bps 1.349 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.19606864813032 % 1.196 %   10 bps 10.000 Gbps   119.606864813032 bps 119.607 Mbps 
Praha → Brno  4.22228751379409 % 4.222 %   100 bps 100.000 Gbps   4.2222875137941 bps 4.222 Gbps 
Brno → Praha  2.7892627994664 % 2.789 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7892627994664 bps 2.789 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.93828327597821 % 2.938 %   20 bps 20.000 Gbps   587.656655195642 bps 587.657 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.48522728150628 % 5.485 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09704545630126 bps 1.097 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.88444175547704 % 2.884 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88444175547704 bps 2.884 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.46689520204102 % 4.467 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46689520204102 bps 4.467 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.789019802608072 % 0.789 %   100 bps 100.000 Gbps   789.019802608072 bps 789.020 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.680906003739 % 1.681 %   100 bps 100.000 Gbps   1.680906003739 bps 1.681 Gbps 
Liberec → Praha  0.157269288553464 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7269288553464 bps 15.727 Kbps 
Praha → Liberec  0.169805425606894 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9805425606895 bps 16.981 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.55152305771096 % 1.552 %   240 bps 240.000 Gbps   3.7236553385063 bps 3.724 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.721758441499995 % 0.722 %   240 bps 240.000 Gbps   1.73222025959999 bps 1.732 Gbps 
Pardubice → Praha  0.289741674426635 % 0.290 %   10 bps 10.000 Gbps   28.9741674426635 bps 28.974 Mbps 
Praha → Pardubice  1.22241789029192 % 1.222 %   10 bps 10.000 Gbps   122.241789029192 bps 122.242 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.70084255863287 % 3.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.0084255863286 bps 37.008 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.666058258742754 % 0.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.66058258742754 bps 6.661 Mbps 
Public Internet → Praha  8.88694273215428 % 8.887 %   10 bps 10.000 Gbps   888.694273215428 bps 888.694 Mbps 
Praha → Public Internet  6.24090386527916 % 6.241 %   10 bps 10.000 Gbps   624.090386527917 bps 624.090 Mbps 
Zlín → Brno  0.346850442029132 % 0.347 %   10 bps 10.000 Gbps   34.6850442029132 bps 34.685 Mbps 
Brno → Zlín  0.745136677809026 % 0.745 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5136677809026 bps 74.514 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.42017848988504 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   42.0178489885039 bps 42.018 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.537899203486788 % 0.538 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.37899203486788 bps 5.379 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.74541457397638 % 1.745 %   10 bps 10.000 Gbps   174.541457397638 bps 174.541 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.927257098304098 % 0.927 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   92.7257098304099 bps 92.726 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  0.615899142529509 % 0.616 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.5899142529509 bps 61.590 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.537196758399836 % 0.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.37196758399836 bps 5.372 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149788082394112 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9788082394112 bps 14.979 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.635836481568475 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.5836481568475 bps 63.584 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0710201903424389 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   710.201903424389 bps 710.202 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.161121708023277 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1121708023277 bps 16.112 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.752557570447039 % 0.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.52557570447039 bps 7.526 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.69805556330454 % 1.698 %   10 bps 10.000 Gbps   169.805556330454 bps 169.806 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.301183881759932 % 0.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.01183881759932 bps 3.012 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.11884016573806 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1884016573806 bps 1.188 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   37.350582083469 bps 37.351 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 9 00:17:50 2018