CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/8/27

Average load for period: 2018/08/27 00:00:00 - 2018/09/02 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/08/27 00:00:00 - 2018/09/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/8/27
ACONET->Brno  3.589%  Brno->ACONET  5.710%  Brno->Lednice  2.609%  Lednice->Brno  7.793%  Brno->SANET  3.096%  SANET->Brno  2.137%  Brno->Vyškov  4.424%  Vyškov->Brno  0.539%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.868%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.291%  České Budějovice->Plzeň  0.303%  Plzeň->České Budějovice  1.290%  České Budějovice->Tábor  0.622%  Tábor->České Budějovice  0.086%  Brno->Jihlava  3.133%  Jihlava->Brno  2.737%  České Budějovice->Jihlava  0.197e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.254e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.989%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.390%  Telč->Jihlava  0.062%  Hradec Králové->Liberec  1.691%  Liberec->Hradec Králové  0.410%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.179e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.197e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.408%  Olomouc->Brno  0.268%  Hradec Králové->Olomouc  0.400%  Olomouc->Hradec Králové  0.133%  Olomouc->Ostrava  1.842%  Ostrava->Olomouc  0.194%  Olomouc->Zlín  0.459%  Zlín->Olomouc  0.497e-3 %  Brno->Ostrava  1.817%  Ostrava->Brno  1.067%  Karviná->Ostrava  0.524%  Ostrava->Karviná  1.867%  Opava->Ostrava  1.963%  Ostrava->Opava  5.005%  Ostrava->Pionier  1.227%  Pionier->Ostrava  3.091%  Hradec Králové->Pardubice  0.010%  Pardubice->Hradec Králové  0.043%  Cheb->Plzeň  0.050%  Plzeň->Cheb  1.480%  Plzeň->Praha  4.853%  Praha->Plzeň  7.234%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.842e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.813e-3 %  AMS-IX->Praha  14.759%  Praha->AMS-IX  1.095%  Brno->Praha  2.154%  Praha->Brno  4.305%  České Budějovice->Praha  1.206%  Praha->České Budějovice  7.053%  GÉANT2->Praha  5.148%  Praha->GÉANT2  2.319%  Hradec Králové->Praha  0.999%  Praha->Hradec Králové  1.499%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.349%  Praha->Pardubice  1.428%  Poděbrady->Praha  0.361%  Praha->Poděbrady  2.653%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.496%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.982%  Most->Ústí nad
Labem  0.690e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.093e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.416%  Ústí nad
Labem->Praha  0.522%  Brno->Zlín  1.176%  Zlín->Brno  0.428%  NIX.cz->Praha  1.662%  Praha->NIX.cz  0.851%  Praha->Public Internet  2.908%  Public Internet->Praha  9.129% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/08/27 00:00:00 - 2018/09/02 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/08/27 00:00:00 - 2018/09/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.70989389820678 % 5.710 %   10 bps 10.000 Gbps   570.989389820678 bps 570.989 Mbps 
ACONET → Brno  3.5885980653165 % 3.589 %   10 bps 10.000 Gbps   358.85980653165 bps 358.860 Mbps 
Brno → Lednice  2.60862356107888 % 2.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.0862356107888 bps 26.086 Mbps 
Lednice → Brno  7.79268447340705 % 7.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.9268447340704 bps 77.927 Mbps 
Brno → SANET  3.09561910829593 % 3.096 %   20 bps 20.000 Gbps   619.123821659186 bps 619.124 Mbps 
SANET → Brno  2.13689747128092 % 2.137 %   20 bps 20.000 Gbps   427.379494256184 bps 427.379 Mbps 
Vyškov → Brno  0.539477810852862 % 0.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.39477810852862 bps 5.395 Mbps 
Brno → Vyškov  4.4241084910614 % 4.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.241084910614 bps 44.241 Mbps 
Brno → Jihlava  3.13344661751985 % 3.133 %   10 bps 10.000 Gbps   313.344661751985 bps 313.345 Mbps 
Jihlava → Brno  2.73734947350456 % 2.737 %   10 bps 10.000 Gbps   273.734947350456 bps 273.735 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.196696438452122 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6696438452122 bps 19.670 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.253589979560541 % 0.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.3589979560541 bps 25.359 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0164260453923348 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   164.260453923347 bps 164.260 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.989157371272731 % 0.989 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.89157371272731 bps 9.892 Mbps 
Jihlava → Telč  0.39014590463725 % 0.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90145904637251 bps 3.901 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0617016532249641 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   617.016532249641 bps 617.017 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.410218624519546 % 0.410 %   20 bps 20.000 Gbps   82.0437249039091 bps 82.044 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.69099827750477 % 1.691 %   20 bps 20.000 Gbps   338.199655500954 bps 338.200 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.178559519660533 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8559519660533 bps 17.856 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.197312208573481 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7312208573481 bps 19.731 Kbps 
Most → Cheb  0.161611346741182 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1611346741182 bps 16.161 Kbps 
Cheb → Most  0.144135217892369 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4135217892369 bps 14.414 Kbps 
Děčín → Most  0.37992209967898 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79922099678979 bps 3.799 Kbps 
Most → Děčín  0.376338299803244 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76338299803244 bps 3.763 Kbps 
Most → Plzeň  0.161611346741182 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1611346741182 bps 16.161 Kbps 
Plzeň → Most  0.144135217892369 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4135217892369 bps 14.414 Kbps 
Olomouc → Brno  0.267600502569529 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   267.600502569528 bps 267.601 Mbps 
Brno → Olomouc  0.407801365242351 % 0.408 %   100 bps 100.000 Gbps   407.801365242351 bps 407.801 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.133326289092659 % 0.133 %   100 bps 100.000 Gbps   133.326289092659 bps 133.326 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.399856387090455 % 0.400 %   100 bps 100.000 Gbps   399.856387090456 bps 399.856 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.194385164750336 % 0.194 %   20 bps 20.000 Gbps   38.8770329500672 bps 38.877 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.84211894515077 % 1.842 %   20 bps 20.000 Gbps   354.908023118038 bps 354.908 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.459241422158256 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.9241422158257 bps 45.924 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.497050964613447 % 0.497 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.7050964613447 bps 49.705 Kbps 
Brno → Ostrava  1.81689749914236 % 1.817 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81689749914236 bps 1.817 Gbps 
Ostrava → Brno  1.06693155410874 % 1.067 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06693155410874 bps 1.067 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.524101159230964 % 0.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.24101159230964 bps 5.241 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.86742748977853 % 1.867 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6742748977853 bps 18.674 Mbps 
Ostrava → Opava  5.00521657562538 % 5.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.0521657562538 bps 50.052 Mbps 
Opava → Ostrava  1.96299000832666 % 1.963 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.6299000832666 bps 19.630 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.09127194428837 % 3.091 %   10 bps 10.000 Gbps   309.127194428837 bps 309.127 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.22738630289246 % 1.227 %   10 bps 10.000 Gbps   122.738630289246 bps 122.739 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0102246108262653 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02246108262653 bps 1.022 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0433646256644225 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.33646256644225 bps 4.336 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.813440355826278 % 0.813 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3440355826278 bps 81.344 Kbps 
Praha → Plzeň  7.23447529190572 % 7.234 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44689505838115 bps 1.447 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.84191971744139 % 1.842 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   184.191971744139 bps 184.192 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.48019177944684 % 1.480 %   10 bps 10.000 Gbps   148.019177944684 bps 148.019 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0499517120083826 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.99517120083825 bps 4.995 Mbps 
Plzeň → Praha  4.85323735080529 % 4.853 %   20 bps 20.000 Gbps   970.647470161059 bps 970.647 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.09490200681804 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.490200681804 bps 109.490 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.7593936214527 % 14.759 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47593936214527 bps 1.476 Gbps 
Brno → Praha  2.15430942472303 % 2.154 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15430942472303 bps 2.154 Gbps 
Praha → Brno  4.30486237924077 % 4.305 %   100 bps 100.000 Gbps   4.30486237924077 bps 4.305 Gbps 
Praha → České Budějovice  7.05324661770424 % 7.053 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41064932354085 bps 1.411 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.20606661922561 % 1.206 %   20 bps 20.000 Gbps   241.213323845123 bps 241.213 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.14752561200577 % 5.148 %   100 bps 100.000 Gbps   5.14752561200577 bps 5.148 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.31869477845771 % 2.319 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31869477845771 bps 2.319 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.998881185590527 % 0.999 %   100 bps 100.000 Gbps   998.881185590527 bps 998.881 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.49908827538075 % 1.499 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49908827538075 bps 1.499 Gbps 
Liberec → Praha  0.157241630134014 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7241630134014 bps 15.724 Kbps 
Praha → Liberec  0.169795053911498 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9795053911498 bps 16.980 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.66158827450511 % 1.662 %   240 bps 240.000 Gbps   3.98781185881226 bps 3.988 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.851457170821669 % 0.851 %   240 bps 240.000 Gbps   2.043497209972 bps 2.043 Gbps 
Pardubice → Praha  0.349381479826293 % 0.349 %   10 bps 10.000 Gbps   34.9381479826293 bps 34.938 Mbps 
Praha → Pardubice  1.42756665875695 % 1.428 %   10 bps 10.000 Gbps   142.756665875695 bps 142.757 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.6528497707397 % 2.653 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.5284977073971 bps 26.528 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.36065191402752 % 0.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6065191402752 bps 3.607 Mbps 
Public Internet → Praha  9.12923281879385 % 9.129 %   10 bps 10.000 Gbps   912.923281879386 bps 912.923 Mbps 
Praha → Public Internet  2.90842472184921 % 2.908 %   10 bps 10.000 Gbps   290.842472184921 bps 290.842 Mbps 
Zlín → Brno  0.427676313625017 % 0.428 %   10 bps 10.000 Gbps   42.7676313625016 bps 42.768 Mbps 
Brno → Zlín  1.17572570512487 % 1.176 %   10 bps 10.000 Gbps   117.572570512487 bps 117.573 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.981767763128807 % 0.982 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.81767763128806 bps 9.818 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.689956324639024 % 0.690 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.9956324639025 bps 68.996 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.0929179661617 % 2.093 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   209.29179661617 bps 209.292 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.496245425467446 % 0.496 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.96245425467445 bps 4.962 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.521598471754403 % 0.522 %   10 bps 10.000 Gbps   52.1598471754403 bps 52.160 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.41623731342046 % 2.416 %   10 bps 10.000 Gbps   241.623731342046 bps 241.624 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.621925198840084 % 0.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.21925198840083 bps 6.219 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.867910871588919 % 0.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.67910871588919 bps 8.679 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.28979695188098 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   128.979695188098 bps 128.980 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149667534031203 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9667534031203 bps 14.967 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162551726047785 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2551726047785 bps 16.255 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.303115121402143 % 0.303 %   10 bps 10.000 Gbps   30.3115121402143 bps 30.312 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.291192974467864 % 0.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91192974467864 bps 2.912 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0856382880428913 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   856.382880428912 bps 856.383 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   38.5366296227599 bps 38.537 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 3 00:17:37 2018