CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/9/3

Average load for period: 2018/09/03 00:00:00 - 2018/09/09 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/09/03 00:00:00 - 2018/09/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/9/3
ACONET->Brno  2.579%  Brno->ACONET  5.958%  Brno->Lednice  3.190%  Lednice->Brno  8.307%  Brno->SANET  4.591%  SANET->Brno  2.368%  Brno->Vyškov  3.796%  Vyškov->Brno  0.389%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.561%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.668%  České Budějovice->Plzeň  0.029%  Plzeň->České Budějovice  1.290%  České Budějovice->Tábor  0.798%  Tábor->České Budějovice  0.103%  Brno->Jihlava  3.143%  Jihlava->Brno  2.859%  České Budějovice->Jihlava  0.223e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.201e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.067%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  2.909%  Telč->Jihlava  0.201%  Hradec Králové->Liberec  1.580%  Liberec->Hradec Králové  0.411%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.170e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.219e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.380e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.232%  Olomouc->Brno  0.292%  Hradec Králové->Olomouc  0.435%  Olomouc->Hradec Králové  0.061%  Olomouc->Ostrava  2.024%  Ostrava->Olomouc  0.190%  Olomouc->Zlín  0.442%  Zlín->Olomouc  0.546e-3 %  Brno->Ostrava  3.250%  Ostrava->Brno  1.680%  Karviná->Ostrava  0.336%  Ostrava->Karviná  1.754%  Opava->Ostrava  2.007%  Ostrava->Opava  5.263%  Ostrava->Pionier  1.431%  Pionier->Ostrava  3.172%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.061%  Cheb->Plzeň  0.048%  Plzeň->Cheb  1.360%  Plzeň->Praha  5.854%  Praha->Plzeň  7.768%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.934e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.950e-3 %  AMS-IX->Praha  15.632%  Praha->AMS-IX  1.059%  Brno->Praha  2.658%  Praha->Brno  4.874%  České Budějovice->Praha  1.483%  Praha->České Budějovice  7.100%  GÉANT2->Praha  5.333%  Praha->GÉANT2  2.414%  Hradec Králové->Praha  0.911%  Praha->Hradec Králové  1.737%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  Pardubice->Praha  0.353%  Praha->Pardubice  1.587%  Poděbrady->Praha  0.787%  Praha->Poděbrady  6.044%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.368%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.943%  Most->Ústí nad
Labem  0.784e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.898e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.668%  Ústí nad
Labem->Praha  0.526%  Brno->Zlín  1.658%  Zlín->Brno  0.429%  NIX.cz->Praha  1.863%  Praha->NIX.cz  0.843%  Praha->Public Internet  3.308%  Public Internet->Praha  9.317% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/09/03 00:00:00 - 2018/09/09 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/09/03 00:00:00 - 2018/09/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.95828627966863 % 5.958 %   10 bps 10.000 Gbps   595.828627966863 bps 595.829 Mbps 
ACONET → Brno  2.57887881395886 % 2.579 %   10 bps 10.000 Gbps   257.887881395886 bps 257.888 Mbps 
Brno → Lednice  3.18978788396425 % 3.190 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.8978788396425 bps 31.898 Mbps 
Lednice → Brno  8.30749543091496 % 8.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.0749543091497 bps 83.075 Mbps 
Brno → SANET  4.5906776646163 % 4.591 %   20 bps 20.000 Gbps   918.13553292326 bps 918.136 Mbps 
SANET → Brno  2.36771523259694 % 2.368 %   20 bps 20.000 Gbps   473.543046519388 bps 473.543 Mbps 
Brno → Vyškov  3.7962197247114 % 3.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.962197247114 bps 37.962 Mbps 
Vyškov → Brno  0.38857099699839 % 0.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8857099699839 bps 3.886 Mbps 
Jihlava → Brno  2.8592807374632 % 2.859 %   10 bps 10.000 Gbps   285.92807374632 bps 285.928 Mbps 
Brno → Jihlava  3.14256970970647 % 3.143 %   10 bps 10.000 Gbps   314.256970970646 bps 314.257 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.201060830522365 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1060830522365 bps 20.106 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.222612184836986 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2612184836986 bps 22.261 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.06699422275422 % 1.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6699422275422 bps 10.670 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0200376352916888 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.376352916889 bps 200.376 Kbps 
Jihlava → Telč  2.90898841884552 % 2.909 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.0898841884552 bps 29.090 Mbps 
Telč → Jihlava  0.20124092125778 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0124092125778 bps 2.012 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.411257716215901 % 0.411 %   20 bps 20.000 Gbps   82.2515432431802 bps 82.252 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.58032889203486 % 1.580 %   20 bps 20.000 Gbps   316.065778406972 bps 316.066 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.170370399936518 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0370399936518 bps 17.037 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.2191890549228 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.91890549228 bps 21.919 Kbps 
Cheb → Most  0.144242902288226 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4242902288226 bps 14.424 Kbps 
Most → Cheb  0.161739461906251 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1739461906251 bps 16.174 Kbps 
Děčín → Most  0.379977452261011 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79977452261011 bps 3.800 Kbps 
Most → Děčín  0.376239985513891 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76239985513892 bps 3.762 Kbps 
Most → Plzeň  0.161739461906251 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1739461906251 bps 16.174 Kbps 
Plzeň → Most  0.144242902288226 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4242902288226 bps 14.424 Kbps 
Brno → Olomouc  0.232097651621303 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   232.097651621303 bps 232.098 Mbps 
Olomouc → Brno  0.291653984914697 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   291.653984914697 bps 291.654 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.435241768708299 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   435.2417687083 bps 435.242 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0609165555645745 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   60.9165555645745 bps 60.917 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.02353559631027 % 2.024 %   20 bps 20.000 Gbps   393.852219854681 bps 393.852 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.189610135101654 % 0.190 %   20 bps 20.000 Gbps   37.2293656279674 bps 37.229 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.442032258587893 % 0.442 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2032258587893 bps 44.203 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.546406875981214 % 0.546 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6406875981214 bps 54.641 Kbps 
Brno → Ostrava  3.24980220902613 % 3.250 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24980220902613 bps 3.250 Gbps 
Ostrava → Brno  1.68008754140959 % 1.680 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68008754140959 bps 1.680 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.336396579746081 % 0.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.36396579746081 bps 3.364 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.75374375856618 % 1.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5374375856618 bps 17.537 Mbps 
Opava → Ostrava  2.00691646696597 % 2.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0691646696597 bps 20.069 Mbps 
Ostrava → Opava  5.26312698073811 % 5.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.6312698073811 bps 52.631 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.17160047784601 % 3.172 %   10 bps 10.000 Gbps   317.160047784602 bps 317.160 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.43147849740038 % 1.431 %   10 bps 10.000 Gbps   143.147849740038 bps 143.148 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0611452471396013 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.11452471396013 bps 6.115 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0139166432323029 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39166432323029 bps 1.392 Mbps 
Praha → Plzeň  7.76831070519616 % 7.768 %   20 bps 20.000 Gbps   1.55366214103923 bps 1.554 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.949638049652916 % 0.950 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9638049652915 bps 94.964 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.36048937739048 % 1.360 %   10 bps 10.000 Gbps   136.048937739048 bps 136.049 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.933896584123159 % 0.934 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3896584123159 bps 93.390 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0477753755339478 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.77753755339478 bps 4.778 Mbps 
Plzeň → Praha  5.85404852630194 % 5.854 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17080970526039 bps 1.171 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.05856066589686 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.856066589686 bps 105.856 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.631537738026 % 15.632 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5631537738026 bps 1.563 Gbps 
Praha → Brno  4.87423730854229 % 4.874 %   100 bps 100.000 Gbps   4.8742373085423 bps 4.874 Gbps 
Brno → Praha  2.65831464711313 % 2.658 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65831464711313 bps 2.658 Gbps 
Praha → České Budějovice  7.10021985913414 % 7.100 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42004397182683 bps 1.420 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.48279505436651 % 1.483 %   20 bps 20.000 Gbps   296.559010873302 bps 296.559 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.33278771161332 % 5.333 %   100 bps 100.000 Gbps   5.33278771161332 bps 5.333 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.41378283734316 % 2.414 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41378283734316 bps 2.414 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.73664702381874 % 1.737 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73664702381874 bps 1.737 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.911316883041806 % 0.911 %   100 bps 100.000 Gbps   911.316883041806 bps 911.317 Mbps 
Praha → Liberec  0.16976676115153 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.976676115153 bps 16.977 Kbps 
Liberec → Praha  0.157214388423132 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7214388423132 bps 15.721 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.86305666512254 % 1.863 %   240 bps 240.000 Gbps   4.47133599629408 bps 4.471 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.842894648849814 % 0.843 %   240 bps 240.000 Gbps   2.02294715723956 bps 2.023 Gbps 
Praha → Pardubice  1.58664061660725 % 1.587 %   10 bps 10.000 Gbps   158.664061660725 bps 158.664 Mbps 
Pardubice → Praha  0.352722272646074 % 0.353 %   10 bps 10.000 Gbps   35.2722272646074 bps 35.272 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.786875870986032 % 0.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86875870986032 bps 7.869 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.04443203984853 % 6.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.4443203984853 bps 60.444 Mbps 
Public Internet → Praha  9.31749492271994 % 9.317 %   10 bps 10.000 Gbps   931.749492271994 bps 931.749 Mbps 
Praha → Public Internet  3.30835681921722 % 3.308 %   10 bps 10.000 Gbps   330.835681921722 bps 330.836 Mbps 
Brno → Zlín  1.65766956400037 % 1.658 %   10 bps 10.000 Gbps   165.766956400037 bps 165.767 Mbps 
Zlín → Brno  0.429306789386851 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9306789386851 bps 42.931 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.89771565929355 % 3.898 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   389.771565929356 bps 389.772 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.66811736628845 % 2.668 %   10 bps 10.000 Gbps   266.811736628845 bps 266.812 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.36818632074783 % 0.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6818632074783 bps 3.682 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.525811935924776 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.5811935924776 bps 52.581 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.783622935502903 % 0.784 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.3622935502901 bps 78.362 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.943224869690038 % 0.943 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.43224869690039 bps 9.432 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.667559946473496 % 0.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.67559946473496 bps 6.676 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.102929998729223 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02929998729223 bps 1.029 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.28983593771892 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   128.983593771892 bps 128.984 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.56078441892623 % 1.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6078441892623 bps 15.608 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.161103959794889 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1103959794889 bps 16.110 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0293241034599184 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.93241034599183 bps 2.932 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149675993555651 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9675993555651 bps 14.968 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.797964002916246 % 0.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.97964002916246 bps 7.980 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   43.3316445577136 bps 43.332 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 10 00:17:52 2018