CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/9/24

Average load for period: 2018/09/24 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/09/24 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/9/24
ACONET->Brno  3.348%  Brno->ACONET  8.545%  Brno->Lednice  4.040%  Lednice->Brno  8.385%  Brno->SANET  6.998%  SANET->Brno  3.512%  Brno->Vyškov  2.398%  Vyškov->Brno  0.404%  Brno->České Budějovice  0.843%  České Budějovice->Brno  0.346%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.526%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.443%  České Budějovice->Plzeň  0.397%  Plzeň->České Budějovice  0.241%  České Budějovice->Tábor  0.450%  Tábor->České Budějovice  0.080%  Brno->Jihlava  3.076%  Jihlava->Brno  3.560%  České Budějovice->Jihlava  0.118%  Jihlava->České Budějovice  0.190%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.078%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.281%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  3.038%  Liberec->Hradec Králové  0.541%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.023%  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.391e-3 %  Most->Děčín  0.425e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.979%  Olomouc->Brno  0.658%  Hradec Králové->Olomouc  0.884%  Olomouc->Hradec Králové  0.207%  Olomouc->Ostrava  1.231%  Ostrava->Olomouc  0.031%  Olomouc->Zlín  0.718%  Zlín->Olomouc  0.032%  Brno->Ostrava  3.218%  Ostrava->Brno  1.031%  Karviná->Ostrava  0.792%  Ostrava->Karviná  3.944%  Opava->Ostrava  2.658%  Ostrava->Opava  6.225%  Ostrava->Pionier  2.105%  Pionier->Ostrava  3.691%  Hradec Králové->Pardubice  0.038%  Pardubice->Hradec Králové  0.076%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.330%  Plzeň->Praha  4.441%  Praha->Plzeň  8.919%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.046%  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.287%  AMS-IX->Praha  27.859%  Praha->AMS-IX  1.258%  Brno->Praha  2.697%  Praha->Brno  7.748%  České Budějovice->Praha  1.230%  Praha->České Budějovice  7.395%  GÉANT2->Praha  5.732%  Praha->GÉANT2  2.209%  Hradec Králové->Praha  1.075%  Praha->Hradec Králové  2.520%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  Pardubice->Praha  0.835%  Praha->Pardubice  3.856%  Poděbrady->Praha  0.737%  Praha->Poděbrady  6.208%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.350%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.031%  Most->Ústí nad
Labem  0.759e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.527e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.863%  Ústí nad
Labem->Praha  0.653%  Brno->Zlín  2.633%  Zlín->Brno  0.611%  NIX.cz->Praha  2.506%  Praha->NIX.cz  0.929%  Praha->Public Internet  3.990%  Public Internet->Praha  12.957% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/09/24 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/09/24 00:00:00 - 2018/09/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.54470570004281 % 8.545 %   10 bps 10.000 Gbps   854.470570004281 bps 854.471 Mbps 
ACONET → Brno  3.34821789131854 % 3.348 %   10 bps 10.000 Gbps   334.821789131854 bps 334.822 Mbps 
Lednice → Brno  8.38500623636445 % 8.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.8500623636445 bps 83.850 Mbps 
Brno → Lednice  4.0398929662324 % 4.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.398929662324 bps 40.399 Mbps 
SANET → Brno  3.51196167927526 % 3.512 %   20 bps 20.000 Gbps   702.392335855052 bps 702.392 Mbps 
Brno → SANET  6.99827833318034 % 6.998 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39965566663607 bps 1.400 Gbps 
Brno → Vyškov  2.39834520087755 % 2.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.9834520087755 bps 23.983 Mbps 
Vyškov → Brno  0.404396144303431 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04396144303431 bps 4.044 Mbps 
Jihlava → Brno  3.56017129123125 % 3.560 %   10 bps 10.000 Gbps   356.017129123125 bps 356.017 Mbps 
Brno → Jihlava  3.07591645584143 % 3.076 %   10 bps 10.000 Gbps   307.591645584142 bps 307.592 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.118188099891372 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8188099891372 bps 11.819 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.190490867470712 % 0.190 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0490867470712 bps 19.049 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0199855630095244 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.855630095244 bps 199.856 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0778835940572809 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   778.835940572808 bps 778.836 Kbps 
Jihlava → Telč  0.281344063659122 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81344063659122 bps 2.813 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0743570670773168 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   743.570670773169 bps 743.571 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.03807815952793 % 3.038 %   20 bps 20.000 Gbps   607.615631905586 bps 607.616 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.540619045523607 % 0.541 %   20 bps 20.000 Gbps   108.123809104721 bps 108.124 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0127960937407296 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27960937407296 bps 1.280 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0226458973808495 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26458973808495 bps 2.265 Mbps 
Cheb → Most  0.14439710843805 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.439710843805 bps 14.440 Kbps 
Most → Cheb  0.161790443241083 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1790443241083 bps 16.179 Kbps 
Děčín → Most  0.390956939167504 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90956939167503 bps 3.910 Kbps 
Most → Děčín  0.424693620922268 % 0.425 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.24693620922268 bps 4.247 Kbps 
Most → Plzeň  0.161790443241083 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1790443241083 bps 16.179 Kbps 
Plzeň → Most  0.14439710843805 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.439710843805 bps 14.440 Kbps 
Olomouc → Brno  0.657520937268514 % 0.658 %   100 bps 100.000 Gbps   657.520937268514 bps 657.521 Mbps 
Brno → Olomouc  0.979381269375792 % 0.979 %   100 bps 100.000 Gbps   979.381269375791 bps 979.381 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.88384939869529 % 0.884 %   100 bps 100.000 Gbps   883.849398695289 bps 883.849 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.206707194960858 % 0.207 %   100 bps 100.000 Gbps   206.707194960858 bps 206.707 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0314066974858479 % 0.031 %   20 bps 20.000 Gbps   6.28133949716958 bps 6.281 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.230600244782 % 1.231 %   20 bps 20.000 Gbps   245.689817517295 bps 245.690 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0324658504531931 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.24658504531931 bps 3.247 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.717502820744733 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7502820744733 bps 71.750 Mbps 
Ostrava → Brno  1.03129728170229 % 1.031 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03129728170229 bps 1.031 Gbps 
Brno → Ostrava  3.21829653511299 % 3.218 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21829653511299 bps 3.218 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.94355558535242 % 3.944 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.4355558535242 bps 39.436 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.791526523108537 % 0.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91526523108537 bps 7.915 Mbps 
Opava → Ostrava  2.65770117101873 % 2.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.5770117101873 bps 26.577 Mbps 
Ostrava → Opava  6.22467711658996 % 6.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.2467711658996 bps 62.247 Mbps 
Pionier → Ostrava  3.69120691532625 % 3.691 %   10 bps 10.000 Gbps   369.120691532626 bps 369.121 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.10494674107336 % 2.105 %   10 bps 10.000 Gbps   210.494674107336 bps 210.495 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0375143764426974 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.75143764426974 bps 3.751 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0758366838615279 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.58366838615279 bps 7.584 Mbps 
Plzeň → Praha  4.44146841397828 % 4.441 %   20 bps 20.000 Gbps   888.293682795655 bps 888.294 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.32987187660769 % 1.330 %   10 bps 10.000 Gbps   132.987187660769 bps 132.987 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0462211683258878 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.62211683258878 bps 4.622 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0402680667729018 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.02680667729017 bps 4.027 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.286765501872549 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6765501872549 bps 28.677 Mbps 
Praha → Plzeň  8.91898755282773 % 8.919 %   20 bps 20.000 Gbps   1.78379751056555 bps 1.784 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.25785075357184 % 1.258 %   10 bps 10.000 Gbps   125.785075357184 bps 125.785 Mbps 
AMS-IX → Praha  27.8591041173536 % 27.859 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78591041173536 bps 2.786 Gbps 
Praha → Brno  7.74767732295076 % 7.748 %   100 bps 100.000 Gbps   7.74767732295076 bps 7.748 Gbps 
Brno → Praha  2.69747937955771 % 2.697 %   100 bps 100.000 Gbps   2.69747937955771 bps 2.697 Gbps 
Praha → České Budějovice  7.39531277600986 % 7.395 %   20 bps 20.000 Gbps   1.47906255520197 bps 1.479 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.22967215699017 % 1.230 %   20 bps 20.000 Gbps   245.934431398033 bps 245.934 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.73167796039756 % 5.732 %   100 bps 100.000 Gbps   5.73167796039755 bps 5.732 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.20938632526142 % 2.209 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20938632526142 bps 2.209 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.07458646537238 % 1.075 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07458646537238 bps 1.075 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.51957627281023 % 2.520 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51957627281023 bps 2.520 Gbps 
Praha → Liberec  0.171219210804999 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1219210804999 bps 17.122 Kbps 
Liberec → Praha  0.157124465892969 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7124465892969 bps 15.712 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.929228946767852 % 0.929 %   240 bps 240.000 Gbps   2.23014947224284 bps 2.230 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.50612635497529 % 2.506 %   240 bps 240.000 Gbps   6.01470325194068 bps 6.015 Gbps 
Pardubice → Praha  0.835484393332595 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5484393332594 bps 83.548 Mbps 
Praha → Pardubice  3.85604473126984 % 3.856 %   10 bps 10.000 Gbps   385.604473126984 bps 385.604 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.20787904610117 % 6.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.0787904610117 bps 62.079 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.73691778113453 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3691778113453 bps 7.369 Mbps 
Praha → Public Internet  3.99049440983823 % 3.990 %   10 bps 10.000 Gbps   399.049440983823 bps 399.049 Mbps 
Public Internet → Praha  12.9569483988879 % 12.957 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29569483988879 bps 1.296 Gbps 
Brno → Zlín  2.63331188303001 % 2.633 %   10 bps 10.000 Gbps   263.331188303001 bps 263.331 Mbps 
Zlín → Brno  0.611499447656544 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.1499447656545 bps 61.150 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.75880725515953 % 0.759 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.880725515953 bps 75.881 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.03149166160874 % 1.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3149166160874 bps 10.315 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.52659070383317 % 2.527 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   252.659070383317 bps 252.659 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.86330548138256 % 3.863 %   10 bps 10.000 Gbps   386.330548138256 bps 386.331 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.652948912350823 % 0.653 %   10 bps 10.000 Gbps   65.2948912350822 bps 65.295 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.349757195099052 % 0.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.49757195099052 bps 3.498 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.443254141040848 % 0.443 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.43254141040848 bps 4.433 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.52630520546538 % 2.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.2630520546538 bps 25.263 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.397178366513326 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.7178366513326 bps 39.718 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.241300354706763 % 0.241 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1300354706763 bps 24.130 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.450094125477212 % 0.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.50094125477212 bps 4.501 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.3455358487097 % 0.346 %   10 bps 10.000 Gbps   34.55358487097 bps 34.554 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0802252192922277 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   802.252192922277 bps 802.252 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.842909329669559 % 0.843 %   10 bps 10.000 Gbps   84.2909329669559 bps 84.291 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   53.8387774450418 bps 53.839 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 1 00:30:35 2018