CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/10/8

Average load for period: 2018/10/08 00:00:00 - 2018/10/14 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/10/08 00:00:00 - 2018/10/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/10/8
ACONET->Brno  4.909%  Brno->ACONET  8.436%  Brno->Lednice  4.378%  Lednice->Brno  8.821%  Brno->SANET  7.039%  SANET->Brno  4.053%  Brno->Vyškov  3.469%  Vyškov->Brno  0.381%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.082%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.417%  České Budějovice->Plzeň  0.026%  Plzeň->České Budějovice  0.025%  České Budějovice->Tábor  0.622%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  4.186%  Jihlava->Brno  2.983%  České Budějovice->Jihlava  0.310e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.252e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.063%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.425%  Telč->Jihlava  0.118%  Hradec Králové->Liberec  3.565%  Liberec->Hradec Králové  0.576%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.374e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.453e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.431%  Olomouc->Brno  0.589%  Hradec Králové->Olomouc  1.128%  Olomouc->Hradec Králové  0.179%  Olomouc->Ostrava  1.707%  Ostrava->Olomouc  0.036%  Olomouc->Zlín  1.237%  Zlín->Olomouc  0.802e-3 %  Brno->Ostrava  2.386%  Ostrava->Brno  1.248%  Karviná->Ostrava  0.748%  Ostrava->Karviná  4.972%  Opava->Ostrava  2.695%  Ostrava->Opava  6.895%  Ostrava->Pionier  2.905%  Pionier->Ostrava  0.542%  Hradec Králové->Pardubice  0.062%  Pardubice->Hradec Králové  0.088%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  1.378%  Plzeň->Praha  4.602%  Praha->Plzeň  10.901%  Plzeň->Ústí nad
Labem  4.697e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.613e-3 %  AMS-IX->Praha  41.186%  Praha->AMS-IX  1.521%  Brno->Praha  2.531%  Praha->Brno  7.882%  České Budějovice->Praha  1.530%  Praha->České Budějovice  9.057%  GÉANT2->Praha  7.905%  Praha->GÉANT2  3.953%  Hradec Králové->Praha  1.434%  Praha->Hradec Králové  2.950%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.665%  Praha->Pardubice  4.944%  Poděbrady->Praha  1.236%  Praha->Poděbrady  7.704%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.290%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.783%  Most->Ústí nad
Labem  1.279e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.698e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.275%  Ústí nad
Labem->Praha  0.699%  Brno->Zlín  2.295%  Zlín->Brno  0.707%  NIX.cz->Praha  2.797%  Praha->NIX.cz  1.030%  Praha->Public Internet  4.260%  Public Internet->Praha  15.892% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/10/08 00:00:00 - 2018/10/14 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/10/08 00:00:00 - 2018/10/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.90934642275806 % 4.909 %   10 bps 10.000 Gbps   490.934642275806 bps 490.935 Mbps 
Brno → ACONET  8.43637429831162 % 8.436 %   10 bps 10.000 Gbps   843.637429831162 bps 843.637 Mbps 
Lednice → Brno  8.82112525081455 % 8.821 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.2112525081454 bps 88.211 Mbps 
Brno → Lednice  4.37761457499258 % 4.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.7761457499258 bps 43.776 Mbps 
Brno → SANET  7.03888132265534 % 7.039 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40777626453107 bps 1.408 Gbps 
SANET → Brno  4.05348734127307 % 4.053 %   20 bps 20.000 Gbps   810.697468254614 bps 810.697 Mbps 
Vyškov → Brno  0.381428846466072 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81428846466072 bps 3.814 Mbps 
Brno → Vyškov  3.46854084979697 % 3.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.6854084979697 bps 34.685 Mbps 
Brno → Jihlava  4.185759525758 % 4.186 %   10 bps 10.000 Gbps   418.5759525758 bps 418.576 Mbps 
Jihlava → Brno  2.98348037113227 % 2.983 %   10 bps 10.000 Gbps   298.348037113227 bps 298.348 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.309641872397405 % 0.310 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.9641872397405 bps 30.964 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.252351704693303 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.2351704693303 bps 25.235 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0629044388503227 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   629.044388503227 bps 629.044 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0228184387401667 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   228.184387401667 bps 228.184 Kbps 
Jihlava → Telč  0.424854216479711 % 0.425 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.24854216479711 bps 4.249 Mbps 
Telč → Jihlava  0.118095828561821 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18095828561821 bps 1.181 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.576092692424943 % 0.576 %   20 bps 20.000 Gbps   115.218538484989 bps 115.219 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.56463287919881 % 3.565 %   20 bps 20.000 Gbps   712.926575839762 bps 712.927 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.452930205248488 % 0.453 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.2930205248488 bps 45.293 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.373842803752204 % 0.374 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3842803752204 bps 37.384 Kbps 
Cheb → Most  0.144369307733096 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4369307733096 bps 14.437 Kbps 
Most → Cheb  0.161859516518556 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1859516518556 bps 16.186 Kbps 
Děčín → Most  0.380860691564229 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8086069156423 bps 3.809 Kbps 
Most → Děčín  0.376752783143293 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76752783143293 bps 3.768 Kbps 
Plzeň → Most  0.144369307733096 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4369307733096 bps 14.437 Kbps 
Most → Plzeň  0.161859516518556 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1859516518556 bps 16.186 Kbps 
Brno → Olomouc  0.430791500864154 % 0.431 %   100 bps 100.000 Gbps   430.791500864155 bps 430.792 Mbps 
Olomouc → Brno  0.588721177559189 % 0.589 %   100 bps 100.000 Gbps   588.721177559189 bps 588.721 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.179102295121519 % 0.179 %   100 bps 100.000 Gbps   179.102295121519 bps 179.102 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.12805004296173 % 1.128 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12805004296173 bps 1.128 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0364493776358813 % 0.036 %   20 bps 20.000 Gbps   7.28987552717627 bps 7.290 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.70652020907836 % 1.707 %   20 bps 20.000 Gbps   323.335784942404 bps 323.336 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.23723568126028 % 1.237 %   10 bps 10.000 Gbps   123.723568126028 bps 123.724 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.802112819884985 % 0.802 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.2112819884985 bps 80.211 Kbps 
Ostrava → Brno  1.24831848910604 % 1.248 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24831848910604 bps 1.248 Gbps 
Brno → Ostrava  2.38612549327813 % 2.386 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38612549327813 bps 2.386 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.74771693757254 % 0.748 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.4771693757254 bps 7.477 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.97242382242946 % 4.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.7242382242946 bps 49.724 Mbps 
Opava → Ostrava  2.69483664650165 % 2.695 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.9483664650165 bps 26.948 Mbps 
Ostrava → Opava  6.89528823905124 % 6.895 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.9528823905125 bps 68.953 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.90461152707556 % 2.905 %   10 bps 10.000 Gbps   290.461152707556 bps 290.461 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.54163815529945 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.163815529945 bps 54.164 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0880170252700901 % 0.088 %   10 bps 10.000 Gbps   8.801702527009 bps 8.802 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0615209470676822 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.15209470676822 bps 6.152 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  4.69722059839292 % 4.697 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   469.722059839292 bps 469.722 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.37817218699717 % 1.378 %   10 bps 10.000 Gbps   137.817218699717 bps 137.817 Mbps 
Praha → Plzeň  10.9006540569968 % 10.901 %   20 bps 20.000 Gbps   2.18013081139936 bps 2.180 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0362203628430748 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.62203628430748 bps 3.622 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.613492078871364 % 0.613 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.3492078871364 bps 61.349 Kbps 
Plzeň → Praha  4.60238738411607 % 4.602 %   20 bps 20.000 Gbps   920.477476823214 bps 920.477 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.52094489597759 % 1.521 %   10 bps 10.000 Gbps   152.094489597759 bps 152.094 Mbps 
AMS-IX → Praha  41.1855139966019 % 41.186 %   10 bps 10.000 Gbps   4.11855139966019 bps 4.119 Gbps 
Brno → Praha  2.5313171120952 % 2.531 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5313171120952 bps 2.531 Gbps 
Praha → Brno  7.88241699300959 % 7.882 %   100 bps 100.000 Gbps   7.88241699300959 bps 7.882 Gbps 
Praha → České Budějovice  9.05739207138333 % 9.057 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81147841427666 bps 1.811 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.53007728929164 % 1.530 %   20 bps 20.000 Gbps   306.015457858328 bps 306.015 Mbps 
GÉANT2 → Praha  7.90540743132647 % 7.905 %   100 bps 100.000 Gbps   7.90540743132647 bps 7.905 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.95322202275322 % 3.953 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95322202275321 bps 3.953 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.4344021978172 % 1.434 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4344021978172 bps 1.434 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.94981357211767 % 2.950 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94981357211767 bps 2.950 Gbps 
Praha → Liberec  0.17150311569923 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.150311569923 bps 17.150 Kbps 
Liberec → Praha  0.157183065397632 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7183065397632 bps 15.718 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.79730568536106 % 2.797 %   240 bps 240.000 Gbps   6.71353364486655 bps 6.714 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.02974110492503 % 1.030 %   240 bps 240.000 Gbps   2.47137865182007 bps 2.471 Gbps 
Praha → Pardubice  4.94438948816954 % 4.944 %   10 bps 10.000 Gbps   494.438948816953 bps 494.439 Mbps 
Pardubice → Praha  0.665444971174796 % 0.665 %   10 bps 10.000 Gbps   66.5444971174795 bps 66.544 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.70436378895483 % 7.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.0436378895483 bps 77.044 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.23637616288057 % 1.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3637616288058 bps 12.364 Mbps 
Public Internet → Praha  15.892366518931 % 15.892 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5892366518931 bps 1.589 Gbps 
Praha → Public Internet  4.2601498441769 % 4.260 %   10 bps 10.000 Gbps   426.01498441769 bps 426.015 Mbps 
Zlín → Brno  0.707003096330421 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.7003096330422 bps 70.700 Mbps 
Brno → Zlín  2.29490258818064 % 2.295 %   10 bps 10.000 Gbps   229.490258818064 bps 229.490 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.78323963117082 % 1.783 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8323963117082 bps 17.832 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.27948919403099 % 1.279 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.948919403099 bps 127.949 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.2748487000377 % 4.275 %   10 bps 10.000 Gbps   427.48487000377 bps 427.485 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.69766643468744 % 5.698 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   569.766643468744 bps 569.767 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.69860117616335 % 0.699 %   10 bps 10.000 Gbps   69.860117616335 bps 69.860 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.290381181962092 % 0.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90381181962092 bps 2.904 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.417222423100234 % 0.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.17222423100234 bps 4.172 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.08171790154032 % 3.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.8171790154032 bps 30.817 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.12592440038168 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2592440038168 bps 1.259 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.622084437366056 % 0.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.22084437366056 bps 6.221 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162860286428623 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2860286428623 bps 16.286 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.025671522575696 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.5671522575696 bps 2.567 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0245106618553482 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.45106618553482 bps 2.451 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149744511239965 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9744511239965 bps 14.974 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   61.2076900949739 bps 61.208 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 15 00:17:37 2018